СОУ НАЕК 100:2022 Інженерна, наукова і технічна підтримка. Інформаційні та керуючі системи, важливі для безпеки атомних електричних станцій. Загальні технічні вимоги

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Інженерна, наукова і технічна підтримка
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КЕРУЮЧІ СИСТЕМИ, ВАЖЛИВІ ДЛЯ БЕЗПЕКИ
АТОМНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ
Загальні технічні вимоги

СОУ НАЕК 100:2022

Відповідає офіційному тексту

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки»

2 РОЗРОБНИКИ: Ю. Розен; М. Ястребенецький, д-р гехн. наук, професор; О. Клевцов, канд. техн. наук; Д. Рижов, А. Симонов, С. Трубчанінов, О. Бурдейний

3 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ ДП «НАЕК «Енергоатом» від________№ _________

ПОГОДЖЕНО: Держатомрегулювання лист від_________№ _______

4 ДАТА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ:

5 НА ЗМІНУ: СОУ НАЕК 100:2016 «Інженерна, наукова і технічна підтримка. Інформаційні та керуючі системи, важливі для безпеки атомних станцій. Загальні технічні вимоги»

6 ПЕРЕВІРКА:

7 КОД КНДК: 2.50.80

8 ПІДРОЗДІЛ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ВЕДЕННЯ НД: відділ АСУ ТП та радіаційного контролю департаменту модернізації та підвищення безпеки інженерно-технічної дирекції виконавчої дирекції з виробництва та ремонтів

9 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРИГІНАЛУ НД: відділ стандартизації департаменту з управління документацією та стандартизації дирекції з якості та управління

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

5.1 Інформаційні та керуючі системи

5.2 Програмно-технічні комплекси

5.3 Технічні засоби автоматизації

5.4 Програмне забезпечення

5.5 Метрологічне забезпечення ІКС, ПТК та ТЗА під час експлуатації

6 Класифікація

6.1 Класифікація систем та компонентів

6.2 Класифікація функцій

6.3 Рівні кіберзахисту

7 Функціональні вимоги

7.1 Загальні характеристики функцій

7.2 Функції безпеки

7.3 Функції нормальної експлуатації

7.4 Функції передачі даних

7.5 Функції радіаційного контролю

7.6 Функції післяаварійного контролю

7.7 Функції щитів управління

8 Технічні вимоги до надійності виконання функцій

8.1 Попередження та захист від відмов із загальної причини

8.2 Дотримання принципу одиничної відмови

8.3 Дотримання принципу резервування

8.4 Дотримання принципу різноманітності

8.5 Запобігання помилкам персоналу

8.6 Захист від несанкціонованого доступу

8.7 Показники надійності

8.8 Т ехнічне діагностування

9 Технічні вимоги до стійкості виконання функцій

9.1 Загальні положення

9.2 Стійкість до впливу навколишнього середовища

9.3 Стійкість до механічних впливів

9.4 Сейсмостійкість

9.5 Стійкість до електричних впливів

9.6 Стійкість до впливів спеціальних середовищ

9.7 Стійкість до змін параметрів електроживлення

9.8 Стійкість до електромагнітних перешкод

9.9 Стійкість до відмов елементів

10 Вимоги до якості функціонування

10.1 Вимоги до точності

10.2 Часові характеристики

10.3 Інтерфейс «Людина - машина»

11 Технічні вимоги до незалежності функцій

11.1 Забезпечення незалежності

11.2 Емісія перешкод

11.3 Пожежна безпека

12 Вимоги до програмного забезпечення

12.1 Функції, структура та елементи

12.2 Діагностування та самоконтроль

12.3 Захист від відмов, перекручувань, непередбачених дій

12.4 Захист від втручання в роботу програмного забезпечення

13 Вимоги до інформаційного забезпечення

14 Вимоги до розроблення (проектування)

14.1 Загальні положення

14.2 Застосовування покупних комплектуючих виробів

14.3 Розроблення технічних засобів

14.4 Розробка програмного забезпечення

14.5 Розробка програмно-технічних комплексів

14.6 Проектування інформаційних і керуючих систем

15 Вимоги до апробації, кваліфікації, верифікації, валідації

15.1 Загальні положення

15.2 Апробація технічних рішень та компонентів

15.3 Кваліфікація обладнання

15.4 Верифікація програмного забезпечення

15.5 Валідація головних зразків

15.6 Приймальний контроль виробів, що постачаються

15.7 Випробування при введенні в експлуатацію

16 Вимоги до експлуатації

16.1 Загальні положення

16.2 Технічне обслуговування та перевірки

16.3 Відновлення та ремонт

16.4 Внесення змін та модернізація

16.5 Управління конфігурацією

17 Вимоги до кіберзахисту

Аркуш реєстрації змін

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Інженерна, наукова і технічна підтримка
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КЕРУЮЧІ СИСТЕМИ, ВАЖЛИВІ ДЛЯ БЕЗПЕКИ
АТОМНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ
Загальні технічні вимоги

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на інформаційні та керуючі системи (далі - ІКС або система) й елементи, важливі для безпеки атомних електричних станцій, компоненти (програмно-технічні комплекси (ПТК), технічні засоби автоматизації (ТЗА)) і програмне забезпечення (ПЗ) зазначених систем, а також на процеси їх розроблення, оцінювання та підтвердження відповідності, експлуатації.

Цей стандарт поширюється також на ТЗА, які входять до складу забезпечуючих, захисних, локалізуючих систем безпеки, технологічних систем нормальної експлуатації та технологічного устаткування і виконують у цих системах функції автоматичного контролю (технічного діагностування, відображення, сигналізації, реєстрації) або керування (захисту, обмеження, регулювання, блокування), що пов’язані з контролем та управлінням технологічними процесами АЕС, або підтримують дії експлуатаційного персоналу під час періодичного контролю стану та/або характеристик конструкцій, систем, компонентів технологічного устаткування, виявляють порушення їх працездатності, сповіщають персонал про результати контролю та виявлені порушення, за винятком сервісних функцій, які використовуються тільки під час ремонту цих систем або устаткування.

1.2 У цьому стандарті встановлюються технічні вимоги до:

— параметрів і характеристик нових і модернізованих ІКС та їх компонентів;

— збереження параметрів і характеристик ІКС та їх компонентів у всіх режимах роботи кожної системи - в процесі нормальної експлуатації, у разі порушень нормальної експлуатації, в аварійних ситуаціях і під час проектних аварій, а також, в окремих випадках, у разі запроєктних аварій;

— проектування ІКС, розроблення, виготовлення, випробувань і приймання ПТК і ТЗА, розроблення та верифікації ПЗ, введення в дію та експлуатації нових і модернізованих систем, їх компонентів та ПЗ.

1.3 Виконання обов’язкових вимог цього стандарту є необхідною умовою забезпечення відповідності нових і модернізованих ІКС та їх компонентів вимогам НП 306.2.202-2015 «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій».

1.4 Вимоги цього стандарту обов’язкові для персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом», який здійснює випробування, введення в експлуатацію, експлуатацію і модернізацію ІКС, важливих для безпеки АЕС.

1.5 Вимоги цього стандарту обов’язкові для включення їх до тендерної документації та/або договорів (контрактів) з організаціями, які здійснюють:

- розроблення, виготовлення, випробування, приймання й постачання виробів (крім загальнопромислових), призначених для застосування на АЕС як компонентів нових або модернізованих ІКС, важливих для безпеки;

- розроблення й верифікацію ПЗ ІКС, ПТК і ТЗА;

- проектування, комплектування, монтаж, передпускові налагоджувальні роботи, випробування, введення в експлуатацію, експлуатацію та модернізацію ІКС, важливих для безпеки, на АЕС;

- розроблення документів, що обґрунтовують безпеку ПСС, їх компонентів та/або ПЗ;

- оцінку ядерної та радіаційної безпеки на всіх стадіях життєвого циклу ІКС, їх компонентів та/або ПЗ.

1.6 Вимоги цього стандарту не поширюються:

- на системи контролю радіаційних і метеорологічних параметрів у санітарно-захисній зоні та зоні спостереження;

- на системи фізичного захисту АЕС.

1.7 Вимоги цього стандарту обов’язкові для нових, модернізованих ІКС та їх компонентів, а також для ІКС, що не отримали дозвіл Державної інспекції ядерного регулювання України на проведення монтажу на момент введення в дію цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нижче наведено документи, на які в стандарті є посилання.

Якщо документ, зазначений у цьому розділі, змінено (замінено) або його дію скасовано (без заміни на інший), то до моменту внесення зміни до СОУ НАЕК 100 необхідно користуватися зміненим (заміненим) документом або положення СОУ НАЕК 100 застосовувати без врахування вимог документа, дію якого скасовано.

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII

НП 306.2.106-2005 «Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки»

НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій»

НП 306.2.145-2008 «Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском»

НП 306.2.202-2015 «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій»

НП 306.2.205-2016 «Вимоги до систем електропостачання, важливих для безпеки атомних станцій»

НП 306.2.208-2016 «Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій»

НП 306.2.237-2022 «Вимоги до кіберзахисту інформаційних та керуючих систем атомних станцій для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки»

НП 306.5.02/2.068-2003 «Вимоги до порядку та змісту робіт для продовження терміну експлуатації інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних електростанцій»

«Правила улаштування електроустановок», затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 № 476

ДСТУ 2860-94 «Надійність техніки. Терміни та визначення»

ДСТУ 2862-94 «Надійність техніки. Методи розрахунку показників надійності. Загальні вимоги»

ДСТУ 2864-94 «Надійність техніки. Експериментальне оцінювання та контроль надійності. Основні положення»

ДСТУ 8828:2019 «Пожежна безпека. Загальні положення»

ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»

ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності»

ДСТУ EN 55022:2017 (EN 55022:2010; EN 55022:2010/АС:2011, IDT) «Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозбурень. Норми та методи вимірювання»

ДСТУ ІЕС 60068-2-1:2013 «Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-1. Випробування. Випробування А: Холод»

ДСТУ ІЕС 60068-2-2:2013 «Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-2. Випробування. Випробування В: Сухе тепло»

ДСТУ ІЕС 60068-2-6:2015 (ІЕС 60068-2-6:2007, IDT) «Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-6. Випробування. Випробування Fc: Вібрація (синусоїдна)»

ДСТУ ІЕС 60068-2-27:2015 (ІЕС 60068-2-27:2008, IDT) «Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-27. Випробування. Випробування Еа та настанови: Удар»

ДСТУ ІЕС 60068-2-38:2015 (ІЕС 60068-2-38:2009, IDT) «Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-38. Випробування. Випробування Z/AD: Складне циклічне випробування на вплив температури/вологості»

ДСТУ ІЕС 60068-2-47:2015 (ІЕС 60068-2-47:2005, IDT) «Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-47. Випробування. Монтування елементів, апаратури та інших виробів для випробувань на вібрацію, удар і для подібних динамічних випробувань»

ДСТУ ІЕС 60381-1-2001 «Сигнали неперервні для автоматизованих систем керування процесами. Частина 1. Сигнали постійного струму»

ДСТУ EN 61000-4-2:2018 (EN 61000-4-2:2009, IDT; ІЕС 61000-4-2:2008, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів»

ДСТУ EN 61000-4-3:2019 (EN 61000-4-3:2006, IDT; ІЕС 61000-4-3:2006, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних електромагнітних полів випромінення»

ДСТУ EN 61000-4-4:2019 (EN 61000-4-4:2012, IDT; ІЕС 61000-4-4:2012, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електричних швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів»

ДСТУ EN 61000-4-5:2019 (EN 61000-4-5:2014, IDT; ІЕС 61000-4-5:2014, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму»

ДСТУ EN 61000-4-6:2019 (EN 61000-4-6:2014, IDT; ІЕС 61000-4-6:2013, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних збурень, індукованих радіочастотними полями»

ДСТУ EN 61000-4-8:2017 (EN 61000-4-8:2010, IDT; ІЕС 61000-4-8:2009, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-8. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до магнітного поля частоти мережі»

ДСТУ EN 61000-4-9:2019 (EN 61000-4-9:2016, IDT; ІЕС 61000-4-9:2016, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-9. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до імпульсного магнітного поля»

ДСТУ EN 61000-4-10:2019 (EN 61000-4-10:2017, IDТ; ІЕС 61000-4-10:2016, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-10. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до загасного коливального магнітного поля»

ДСТУ EN 61000-4-11:2019 (EN 61000-4-11:2004, IDT; ІЕС 61000-4-11:2004, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних переривань та змінень напруги»

ДСТУ EN 61000-4-12:2017 (EN 61000-4-12:2006, IDТ; ІЕС 61000-4-12:2006, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-12. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до дзвінкої хвилі»

ДСТУ ІЕС 61000-4-14:2019 (ІЕС 61000-4-14:2009, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-14. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до флуктуацій напруги для обладнання із силою вхідного струму не більше ніж 16 А на фазу»

ДСТУ EN 61000-4-16:2019 (EN 61000-4-16:2016, IDТ; ІЕС 61000-4-16:2015, IDТ) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-16. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних несиметричних збурень у діапазоні частот від 0 Гц до 150 кГц»

ДСТУ IЕС 61000-4-17:2007 (ІЕС 61000-4-17:2002, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-17. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до пульсацій на вхідному порту електроживлення постійним струмом»

ДСТУ EN 61000-4-28:2018 (EN 61000-4-28:2000; A1:2004; А2:2009, IDT; ІЕС 61000-4-28:1999; А1:2001; А2:2009, IDТ) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-28. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до змінення частоти електромережі для обладнання з вхідним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу»

ДСТУ ІЕС 61000-4-29:2010 (ІЕС 61000-4-29:2000, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-29. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів, короткочасних переривань та змінень напруги на вхідному порту мережі електроживлення постійного струму»

ДСТУ ІЕС 61000-4-34:2012 (ІЕС 61000-4-34:2009, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-34. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів, короткочасних переривань і змін напруги для устатковання з силою струму мережі живлення понад 16 А на фазу»

ГОСТ 30546.1-98 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости»

ГОСТ 30546.2-98 «Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и других технических изделий. Общие положения и методы испытаний»

ВБН В. 1.1-034-03.307-2003 «Захист від пожежі. Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з водо-водяними енергетичними реакторами»

СОУ-НЯЕК 1.005:2007 «Автоматизовані системи радіаційного контролю на АЕС із реакторами типу ВВЕР. Загальні технічні вимоги»

СОУ НАЕК 011:2019 «Інженерна, наукова і технічна підтримка. Метрологічне забезпечення експлуатації АЕС. Організація робіт із забезпечення єдності вимірювань та порядок їх проведення»

СОУ НАЕК 077:2020 «Управління закупівлями продукції. «Технічні умови», «Технічні специфікації» та «Технічні завдання» на продукцію для АЕС. Порядокрозроблення, розгляду, погодження та поводження»

СОУ НАЕК 081:2021 «Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Випробування та приймання продукції для ЯУ».

СОУ НАЕК 190:2019 «Інженерна, наукова і технічна підтримка. Основні технологічні параметри АЕС з реакторами ВВЕР-1000. Норми точності вимірювань».

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online