ДСТУ-Н Б А.3.1-27:2014 Настанова щодо виготовлення, монтажу та випробування технологічних трубопроводів, що працюють під тиском до 10 МПа

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

НАСТАНОВА ЩОДО ВИГОТОВЛЕННЯ, МОНТАЖУ ТА ВИПРОБУВАННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРУБОПРОВОДІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ ДО 10 МПа

ДСТУ-Н Б А.3.1-27:2014

 

Відповідає офіційному тексту

 

Мінрегіон України
Київ
 2015

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «Технічний комітет «Спецмонтаж», ТК-301 «Металобудівництво» ПК-05 «Оцінка відповідності, діагностика, неруйнівний контроль металевих конструкцій»

РОЗРОБНИКИ: О. Булаш, (науковий керівник); О. Гарбар; К. Ільченко; В. Сбітнєв; В. Хорошковський; В. Цечаль

ЗА УЧАСТЮ:

ІЕЗ ім. Є.О.Патона (Е. Гарф, д-р техн. наук; І. Шевченко)

Державне підприємство «Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України» (В. Косяков; М. Шалдуга)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.12.2014 р. № 391, чинний з 2015-10-01

3 НА ЗАМІНУ ВСН 362-87

4 Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1 -93 належить до комплексу нормативних документів А.3.1 «Управління, організація і технологія»

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ВИГОТОВЛЕННЯ, МОНТАЖУ ТА ВИПРОБУВАННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРУБОПРОВОДІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ ДО 10 МПа

РУКОВОДСТВО ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ, МОНТАЖУ И ИСПЬІТАНИЮ
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТОРЬІЕ РАБОТАЮТ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДО 10 МПа

WORK MANUAL ON THE MANUFACTURE, INSTALLATION AND TESTING
 OF PROCESS PIPELINES WHICH OPERATE UNDER PRESSURE LOWER THAN 10 MPa

Чинний від 2015-10-01

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до виконання робіт з виготовлення, монтажу та випробування технологічних трубопроводів з вуглецевої, легованої та високолегованої сталі, які працюють під абсолютним тиском до 10 МПа і температурах від мінус 70 °С до плюс 700 °С, включаючи трубопроводи вакуумні і трубопроводи холодильних установок, а також трубопроводи, футеровані поліетиленом і гумовані.

1.2 Вимоги стандарту не поширюються на трубопроводи електростанцій, шахт, тимчасові, радіоактивних речовин, спеціального призначення (атомних установок, киснепроводи, кріогенні, пневмотранспорту тощо), виготовлення, монтаж і випробування яких повинні проводитися відповідно до нормативних документів, затверджених у встановленому порядку.

При виготовленні і монтажі мастильних гідравлічних і пневматичних систем загально-промислового призначення, крім вимог цього стандарту, слід також дотримуватися вимог чинної нормативної документації.

1.3 При виготовленні, монтажі і випробуванні трубопроводів пари і гарячої води, трубопроводів горючих, токсичних і зріджених газів, компресорних установок, вказаних в 1.1 цього стандарту, слід також керуватися вимогами наступних нормативних документів:

- НПАОП 0.00-1.11;

- НПАОП 0.00-1.70 у частині газопроводів низького тиску;

- НПАОП 0.00-1.13;

- Посилання на інші нормативні документи, що містять спеціальні вимоги до виготовлення і монтажу трубопроводів, наведені у розділі 2 цього стандарту.

1.4 Вимоги до виготовлення, монтажу і випробування трубопроводів у цьому стандарті встановлені з урахуванням категорій трубопроводів згідно з проектною документацією.

1.5 Розробку деталювальних креслень, виготовлення і монтаж трубопроводів слід виконувати у відповідності з проектами. Зміни проектів і відхилення від них бажано допускати тільки з дозволу організацій, що розробили проекти трубопроводів. Вони можуть бути оформлені у встановленому порядку і погоджені із замовником.

1.6 Фарбування трубопроводів слід виконувати згідно з вимогами ДСТУ-Н Б В.2.6-186.

1.7 Зазначені в цьому стандарті операції з промивання, продування, спеціальних видів внутрішньої обробки трубопроводів, пневматичного випробування трубопроводів на падіння тиску відносяться до пусконалагоджувальних робіт.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові, нормативні акти та нормативні документи:

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №461

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 №465 (редакція діє з 30.10.2013)

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ ISO 3651-1:2005 Сталі корозійнотривкі. Визначення тривкості до міжкристалічної корозії. Частина 1. Аустенітні та феритно-аустенітні (двофазні) сталі. Випробування на корозію у середовищі азотної кислоти визначенням втрати маси (випробування за Х’ю)

ДСТУ ISO 3651-2:2005 Сталі корозійнотривкі. Визначення тривкості до міжкристалічної корозії. Частина 2. Феритні, аустенітні та феритно-аустенітні (двофазні) сталі. Випробування на корозію у сірчанокислотних середовищах

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ Б А.2.4-1:2009 Умовні графічні зображення та умовні познаки трубопроводів та їх елементів

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-8:2009 Умовні графічні зображення та умовні познаки елементів санітарно-технічних систем

ДСТУ Б А.2.4-10:2009 Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

ДСТУ Б В.2.7-262:2011 Гідроізол. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-279:2011 Ізол. Технічні умови

ДСТУ 2093-92 Смоли епоксидні діанові неотверджені. Технічні умови

ДСТУ 2758-94 Вакуумна техніка. Терміни та визначення

ДСТУ ГОСТ 12820-80 Фланцы стальные плоские приварные на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры (Фланці сталеві плоскі приварні на Ру від 0,1 до 2,5 МПа (від 1 до 25 кгс/см2). Конструкція і розміри)

ДСТУ ГОСТ 12821-80 Фланцы стальные приварные встык на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры (Фланці сталеві приварні встик на Ру від 0,1 до 20,0 МПа (від 1 до 200 кгс/см2). Конструкція і розміри)

ДСТУ ГОСТ 12822-80 Фланцы стальные свободные на приварном кольце на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры (Фланці сталеві вільні на приварному кільці на Ру від 0,1 до 2,5 МПа (від 1 до 25 кгс/см2). Конструкція і розміри)

ДСТУ ГОСТ 17375-83 Детали трубопроводов стальные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R = 1,5 DN). Конструкция (Деталі трубопроводів сталеві безшовні приварні з вуглецевої та низьколегованої сталі. Відводи крутовигнуті типу 3D (R = 1,5 DN). Конструкція)

ДСТУ ГОСТ 17376-83 Детали трубопроводов стальные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция (Деталі трубопроводів сталеві приварні з вуглецевої та низьколегованої сталі. Трійники. Конструкція)

ДСТУ ГОСТ 17379-83 Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция. (Деталі трубопроводів сталеві безшовні приварні з вуглецевої та низьколегованої сталі. Заглушки еліптичні. Конструкція)

ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008 Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з’єднань та наплавок металевих конструкцій

ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблюваних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд

ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і спорудження фундаментів

ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж

ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 Настанова щодо захисту будівельних конструкцій та споруд від корозії

ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.3-2:2010 Геодезичні роботи у будівництві

ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДСТУ В.2.6-199:2014 Конструкції будівель і споруд. Сталеві конструкції. Виготовлення

НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

НПАОП 0.00-1.13-71 Правила будови і безпечної експлуатації компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

НПАОП 0.00-1.43-85 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів

НПАОП 0.00-1.59-87 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

НПАОП 0.00-1.70-71 Правила устройства и безопасной зксплуатации трубопроводов для горючих, токсичних и сжиженых газов (ПУГ-69) (Правила будови та безпечної експлуатації трубопроводів для горючих, токсичних і зріджених газів (ПУГ-69))

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників

НПАОП 0.00-1.63-13 Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю

СП 1009-73 Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов (Санітарні правила при зварюванні, наплавленні та різкці металів)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієничні вимоги до виробничого устаткування)

ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции (ЄСКД. Аксонометричні проекції)

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования. (ЄСЗКС.Тимчасовий противокоррозійний захист виробів. Загальні вимоги)

ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Підготовка металевих поверхонь перед фарбуванням)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентрации вредных веществ индикаторными трубками (ССБП. Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрації шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентрации веществ (ССБП. Повітря робочої зони. Вимоги до методик вимірювання концентрацій речовин)

ГОСТ 12.2.052-81 ССБТ. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности. (ССБП. Устаткування, що працює з газоподібним киснем, Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.003-86 Работы злектросварочные. Общие требования безопасности (Роботи електрозварювальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.004-75 Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности (Термічна обробка металів. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.008-75 ССБТ. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности (ССБП, Виробництво покриттів металевих і неметалевих неорганічних. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты обьектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (ССБП. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Основні види. Розміщення і обслуговування)

ГОСТ 12.4.035-78 Средства индивидуальной защиты. Щитки защитные лицевые для сварщиков. Технические условия (Засоби індивідуального захисту. Щитки захисні лицьові для електрозварників. Технічні умови)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природи. Атмосфера. Метод определения величины каплеуноса после мокрых пылегазоочистных аппаратов (Охорона природи. Атмосфера. Метод визначення величини краплеунесення після мокрих пилогазоочисних апаратів)

ГОСТ 1077-79Е Горелки однопламенные универсальные для ацетиленокислородной сварки, пайки и подогрева. Типы, основные параметру и размеры и общие технические требования (Пальники однопопуменеві універсальні для ацетиленокисневого зварювання, пайки і підігріву. Типи, основні параметри, розміри і загальні технічні вимоги)

ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) Металлы. Методу испытания на растяжение (Метали. Методи випробування на розтягування)

ГОСТ 2246-70* Проволока стальная сварочная. Технические условия (Дріт сталевий зварювальний. Технічні умови)

ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий (Зварювання металів. Терміни та визначення основних понять)

ГОСТ 3134-78 Уайт-спирит. Технические условия (Уайт-спірит. Технічні умови)

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества (З’єднання зварні. Методи контролю якості)

ГОСТ 5191-79Е Резаки инжекторные для ручного кислородного резания. Типы, основные параметры и общие технические условия (Різаки інжекторні для ручного кисневого різання. Типи, основні параметри і загальні технічні вимоги)

ГОСТ 5614-74 Машины для термической резки металлов. Типы, основные параметру и размеры (Машини для термічного різання металів. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 6032-89 (ИСО 3651/1-76, ИСО 3651/2-76) Стали и сплавы коррозионностойкие. Методы испытания на стойкость против межкристаллической коррозии (Сталі і сплави корозійностійкі. Методи випробування на стійкість проти міжкристалічної корозії)

ГОСТ 6465-76 Змаль ПФ-115. Технические условия (Емаль ПФ-115. Технічні умови)

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия (Сітки дротяні ткані з квадратними гніздами. Технічні умови)

ГОСТ 6616-74 Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия (Перетворювачі термоелектричні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств. (Зварні з’єднання. Методи визначення механічних властивостей)

ГОСТ 7122-81 Швы сварные и металл наплавленный. Методы отбора проб для определения химического состава (Шви зварні та метал наплавлений. Методи відбору проб для визначення хімічного складу)

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод (Контроль неруйнівний. З’єднання зварні. Радіографічний метод)

ГОСТ 8505-80 Нефрас-3 50/170. Технические условия (Нефрас-3 50/170. Технічні умови)

ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент (Труби сталеві безшовні гарячедеформовані. Сортамент)

ГОСТ 8734-75 Трубы стальные безшовные холоднодеформированные. Сортамент (Труби сталеві безшовні холоднодеформовані. Сортамент)

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия (Азот газоподібний і рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 9466-75 Злектроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия (Електроди покриті металеві для ручного дугового зварювання й наплавлення. Класифікація і загальні технічні умови)

ГОСТ 9467-75 Злектроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы (Електроди покриті металеві для ручного дугового зварювання конструкційних та теплотривких сталей. Типи)

ГОСТ 9812-74 Битумы нефтяные изоляционные. Технические требования (Бітуми нафтові ізоляційні. Технічні умови)

ГОСТ 10052-75 Злектроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы (Електроди покриті металеві для ручного дугового зварювання високолегованих сталей з особливими властивостями. Типи)

ГОСТ 12221-79 Аппаратура для плазменно-дуговой резки металлов. Типы и основные параметри (Апаратура для плазмо-дугового різання металів. Типи і основні параметри)

ГОСТ 12707-77 Грунтовки фосфатирующие. Технические условия (Ґрунтовки фосфатуючі. Технічні умови)

ГОСТ 12815-80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей (Фланці арматури, з’єднувальних частин і трубопроводів на Ру від 0,1 до 20 МПа (від 1 до 200 кгс/см2). Типи. Приєднувальні розміри і розміри ущільнювальних поверхонь)

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковеє (Контроль неруйнівний. З’єднання зварні. Методи ультразвукові)

ГОСТ 15180-86 Прокладки плоские эластичные. Основные параметры (Прокладки плоскі еластичні. Основні параметри)

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные злементы и размеры (З’єднання зварні сталевих трубопроводів. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения (Система державних випробувань продукції. Випробування та контроль якості продукції. Основні терміни та визначення)

ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования (Контроль неруйнівний. Капілярні методи. Загальні вимоги)

ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия (Мастила індустріальні. Технічні умови)

ГОСТ 23055-78 Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля (Контроль неруйнівний. Зварювання металів плавленням. Класифікація зварних з’єднань за результатами радіографічного контролю)

ГОСТ 23479-79 Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования (Контроль неруйнівний. Методи оптичного виду. Загальні вимоги)

ГОСТ 25129-82 Ґрунтовка ГФ-021. Технические условия (Ґрунтовка ГФ-021. Технічні умови)

ГОСТ 26388-84 Соединения сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением (З’єднання зварні. Методи випробувань на опірність утворенню холодних тріщин при зварюванні плавленням)

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции (Несучі та огороджувальні конструкції)

СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводу (Технологічне обладнання та технологічні трубопроводи)

СНиП ІІІ-42-80 Магистральные трубопроводы (Магістральні трубопроводи)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online