СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005 Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання. Частина 11. Ремонт обладнання паливоподачі і мазутного господарства. Зі змінами № 1, 2

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ЛЬВІВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО”
ВІДОСОБЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ „ЕНЕРГОТЕХНОКОН”

СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005

НОРМИ ЧАСУ НА РЕМОНТ ОСНОВНОГО І ДОПОМІЖНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
Частина 11
РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ ПАЛИВОПОДАЧІІ МАЗУТНОГО ГОСПОДАРСТВА

ЛЬВІВ - 2007

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Відособленим підрозділом Державного підприємства “Львівське конструкторське бюро” “Енерготехнокон”

2 ВИКОНАВЦІ Сегін Б.Є., Іващенко Г.Ф., Жинчак А.О., Єфременкова С.Г., ЮдінаТ.В., Дончура Б.М.

3 УЗГОДЖЕНО Першим заступником Міністра палива та енергетики України, Продан Ю.В.

Заступником Міністра палива та енергетики України, Тітенко С.М.

Департаментом електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, Улітіч Ю.І.

Управлінням електростанцій і теплових мереж Департаменту електроенергетики, Орлов Ю.А.

НДІ і ВЦ„Укренергопраця., Гринь М.Г.

ЦК профспілки працівників енергетики та ЕТП України, Шишов С.С.

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Міністерства палива та енергетики України № 299 від 08.07.2005 р.

5 НА ЗАМІНУ Норм времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 11 „Ремонт оборудования топливоподачи и мазутного хазяйства” НЧ-26-06-19-93

ПЕРЕВИДАННЯ

6 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ зі ЗМІНОЮ №1, наказ від 27.12.07 №621 2010 р.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Нормативна частина

1 Ремонт обладнання паливоподачі

101 Вагоноперекидачі

102 Грохоти

103 Дробарки двовалкові зубчасті

104 Дробарки двороторні дискозубчасті

105 Дробарки однороторні молоткові

106 Дробарки гідравлічні

107 Конвеєри і живильники стрічкові

108 Машина для розроблювання проб типу МПЛ-150

109 Машини дробильно-фрезерні

110 Машини торфорозвантажувальні для вагонів вузької колії

111 Перевантажувачі траншейні багатоковшеві

112 Живильники лопатеві

113 Живильники лоткові хитні

114 Живильники дискові

115 Редуктори

116 Установка для відбору проб А02-ВТИ

117 Установки скреперні

118 Трісколовник

119 Електроштовхачі вагонів

120 Заміна калориферів на розморожуючому пристрої

2 Ремонт обладнання мазутного господарства

201 Баки мазутні приймальні і витратні

202 Підігрівники мазуту вертикальні

203 Підігрівники мазуту горизонтальні

204 Фільтри мазутні

205 Естакади залізничні зливні

206 Пристрої очищення стічних вод

207 Ремонт паромазутопроводів

Аркуш реєстрації змін

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми часу рекомендуються для визначення трудомісткості і формування договірних цін на ремонт обладнання паливоподачі і мазутного господарства (далі - Норми часу) енергетичних підприємств, а також підприємств та організацій, що здійснюють ці роботи, незалежно від форм власності.

1.2 Норми часу встановлені на ремонт, що виконується у відповідності з Правилами організації технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій і мереж Міністерства палива та енергетики України ГКД 34.20.661-2003.

1.3 Норми часу розраховані на умови виконання ремонту на місці встановлення обладнання і виробничих базах ремонтних підприємств.

1.4 В основу розроблення Норм часу покладені:

- "Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 11 Ремонт оборудования топливоподачи и мазутного хозяйства" НЧ-26-06-19-93

- технологія ремонту;

- місцеві норми часу;

- зауваження і пропозиції енергетичних підприємств.

1.5 В складі робіт Норм часу перераховані основні операції технологічних процесів, другорядні не згадуються, але виконання їх є обов'язковим.

1.6 При проведенні робіт необхідно дотримуватись:

- Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж ГКД 34.20.507-2003;

- Правил безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж ДНАОП 1.1.10-1.02-01;

- Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ДНАОП 0.00-1.03-02;

- Правил роботи з інструментом та пристроями ДНАОП 1.1.10-1.04-01;

- Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України НАПБ В.01.034-99/111 (ГКД 34.03.303-99).

1.7 Нормами часу враховано час на:

- перевірку виконання необхідних заходів по підготовці робочих місць, допуск бригади до роботи на раніше підготовленому робочому місці;

- розвантаження матеріалів, інструменту, пристосувань, запасних частин, що доставляються в робочу зону та їх завантаження для видалення з робочої зони;

- переміщення матеріалів, інструменту, пристосувань, деталей обладнання, що ремонтується і запасних частин в межах робочої зони на відстань цо 50 м;

- електро- і газозварювальні роботи;

- переходи виконавця в межах робочої зони на відстань до 50 м;

- монтаж (демонтаж) засобів механізації;

- підготовчо-заключні роботи і обслуговування робочого місця;

- відпочинок та особисті потреби.

1.8 В Нормах часу не врахована доставка інструменту, приладів, пристроїв, оснастки підрядником до місця роботи і визначаються додатково за домовленістю сторін.

1.9 При доставці деталей, вузлів або матеріалів на відстань більше 50 м до норм часу на ремонт (виготовлення) енергообладнання (вузлів) може застосовуватися коефіцієнт К=1,05-1,20, який узгоджується між замовником і підрядником.

1.10 При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт на базах ремонтних підприємств або на складах електростанцій до норм часу на ремонт (виготовлення) енергообладнання (вузлів) може застосовуватися коефіцієнт К=1,05-1,20, який узгоджується між замовником і підрядником.

При відправці відремонтованого обладнання (вузлів) в упакованому вигляді або закріпленні їх на транспортних засобах (пристосувань транспортних засобів) до норм часу може застосовуватися коефіцієнт К=1,05-1,20, який узгоджується між замовником і підрядником.

1.11 При проведенні ремонтних робіт з використанням переносних і тимчасово встановлених вантажопідйомних машин (лебідок і талів з електроприводом) замість стаціонарних (мостового, козлового крану) до норм часу може застосовуватися коефіцієнт К=1,2.

1.12 При виконанні термінових, аварійних, а також не передбачених графіком ремонтних робіт і робіт, які виконуються у вихідні та святкові дні (на вимогу замовника), до норм часу може застосовуватися коефіцієнт К=1,1-1,2, який узгоджується між замовником і підрядником.

1.13 При одночасному застосуванні до норм часу декількох коефіцієнтів останні перемножуються.

1.14 В Нормах часу вказаний середній розряд робіт у відповідності з Державним класифікатором України "Класифікатор професій" ДК 003-95.

1.15 Середній розряд робіт в Нормах часу відповідає середньозваженій величині по кількості виконавців робіт

1.16 Виконання робіт бригадою (ланкою) робітників, середній розряд яких не відповідає приведеним у даному збірнику, не може бути підставою для зміни норм часу на ці роботи.

1.17 Норми часу, що не ввійшли в цю частину, визначаються за відповідними частинами Норм часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання, а при їх відсутності або у випадку необхідності більшої деталізації - на основі місцевих норм часу або норм часу, що встановлені експертним шляхом.

1.18 3 введенням цих Норм часу втрачають чинність "Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 11. Ремонт оборудования топливоподачи и мазутного хозяйства" НЧ-26-06-19-93, що діяли раніше, крім більш прогресивних.

В цих Нормах часу є посилання на такі нормативні документи:

ГКД 34.20.661-2003 Організація технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій і мереж. Правила

НЧ-26-06-19-93 Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 11. Ремонт оборудования топливоподачи и мазутного хозяйства (Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання. Частина 11. Ремонт обладнання паливоподачі і мазутного господарства)

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ДНАОП 1.1.10-1.02-01 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

ДНАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

ДНАОП 1.1.10-1.04-01 Правила роботи з інструментом та пристроями

НАПБ В.01.034-99/111 (ГКД 34.03.303-99) Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України

ДК 003-95 Державний класифікатор України. Класифікатор професій

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online