СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005 Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання. Частина 12. Ремонт обладнання водопідготовчих установок

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ЛЬВІВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО”
ВІДОСОБЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ „ЕНЕРГОТЕХНОКОН”

СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005

НОРМИ ЧАСУ НА РЕМОНТ ОСНОВНОГО І ДОПОМІЖНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
Частина 12
РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ ВОДОПІДГОТОВЧИХ УСТАНОВОК

ЛЬВІВ - 2005

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Відособленим підрозділом Державного підприємства “Львівське конструкторське бюро” “Енерготехнокон”

2 ВИКОНАВЦІ Сегін Б.Є., Іващенко Г.Ф., Жинчак А.О., Єфременкова С.Г., Юдіна Т.В., Дончура Б.М.

3 УЗГОДЖЕНО Першим заступником Міністра палива та енергетики України, Продан Ю.В.

Заступником Міністра палива та енергетики України, Тітенко С.М.

Департаментом електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, Улітіч Ю.І.

Управлінням електростанцій і теплових мереж Департаменту електроенергетики, Орлов Ю.А.

НДІ і ВЦ „Укренергопраця., Гринь М.Г.

ЦК профспілки працівників енергетики та ЕТП України, Шишов С.С.

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Міністерства палива та енергетики України № 299 від 08.07.2005 р.

5 НА ЗАМІНУ Норм времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 12. „Ремонт оборудования водоподготовительных установок” НЧ-26-06-19-93

б ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ 2010 р.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Нормативна частина

1 Апарати для гасіння вапна

101 Вапногасилка

102 Апарат для гасіння вапна

2 Баки та резервуари

201 Ремонт баків (резервуарів)

202 Заміна баків (резервуарів)

203 Виготовлення баків (резервуарів)

3 Водопідігрівники змішуючі парові

301 Ремонт водопідігрівників

302 Заміна водо підігрівників

303 Заміна парового сопла

304 Виготовлення водопідігрівників

4 Гідроелеватори

0401 Ремонт гідроелеваторів

5 Декарбонізатори

501 Ремонт декарбонізаторів

502 Ремонт вентилятора декарбонізатора

503 Заміна підшипника кочення декарбонізатора

6 Місткості для гідроперевантаження фільтруючих заповнювачів фільтрів

0601 Ремонт місткостей

7 Пастки

701 Ремонт пасток

702 Ремонт пасток іонітів зернистих матеріалів

8 Мішалки

801 Ремонт мішалок

802 Заміна мішалок

803 Виготовлення мішалок

9 Обладнання для завантаження фільтруючих матеріалів

901 Ремонт гідравлічного пульпера

902 Ремонт завантажувача пневматичного

903 Заміна вузлів завантажувача пневматичного

10 Освітлювачі

1001 Ремонт освітлювачів

1002 Заміна верхньої розподільної решітки і жолоба освітлювача

1003 Виготовлення комплекту деталей розподільної решітки і жолоба освітлювачів

11 Відстійники

1101 Ремонт відстійників

12 Розподільники води дискові і типу "СТРУЯ"

1201 Ремонт розподільників

1202 Заміна металоконструкцій розподільників ізоди

1203 Виготовлення металоконструкцій розподільників води

13 Сепаратори безперервного і періодичного продування

1301 Ремонт сепараторів

14 Змішувачі

1401 Ремонт змішувачів напірного (безнапірного) типу

15 Теплообмінники водоводяні і підігрівники пароводяні

1501 Ремонт теплообмінників (підігрівників) з заміною дефектних трубок

1502 Ремонт теплообмінників (підігрівників) з заміною трубної системи

1503 Ремонт теплообмінників (підігрівників) без виводу трубної системи

1504 Ремонт холодильника відбору проб води і пари

16 Пристрій дозування реагентів

1601 Ремонт сатураторів

1602 Ремонт дозаторів-витискувачів поплавкового типу

1603 Ремонт шайбових дозаторів низького тиску

1604 Ремонт сифонних дозаторів

1605 Ремонт безнапірних шайбових дозаторів

1606 Ремонт шнекового дозатора

17 Фільтри

1701 Фільтри катіонітні, аніонітні, освітлювальні (механічні)

1702 Фільтри технічної води з фільтруючою сіткою

1703 Ремонт фільтрів сольового розчину

1704 Фільтри для знезалізнення конденсату

1705 Фільтри змішаної дії і регенератори

1706 Фільтри трикамерні

1707 Фільтри насосів системи охолодження статора

18 Комірки зберігання реагентів

1801 Ремонт комірок мокрого зберігання солі

1802 Ремонт комірок мокрого зберігання вапна

1803 Ремонт комірок мокрого зберігання коагулянту

19 Солерозчинники

1901 Ремонт солерозчинників

Аркуш реєстрації змін

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми часу рекомендуються для визначення трудомісткості і формування договірних цін на ремонт обладнання водопідготовчих установок (далі - Норми часу) енергетичних підприємств, а також підприємств та організацій, що здійснюють ці роботи, незалежно від форм власності.

1.2 Норми часу встановлені на ремонт, що виконується у відповідності з Правилами організації технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій і мереж Міністерства палива та енергетики України ГКД 34.20.661-2003.

1.3 Норми часу розраховані на умови виконання ремонту на місці встановлення обладнання і виробничих базах ремонтних підприємств.

1.4 В основу розроблення Норм часу покладені:

- "Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 12. Ремонт оборудования водоподготовительных установок" НЧ-26-06-19-93;

- технологія ремонту;

- місцеві норми часу;

- зауваження і пропозиції енергетичних підприємств.

1.5 В змісті робіт Норм часу перераховані основні операції технологічних процесів, другорядні не згадуються, але виконання їх є обов'язковим.

1.6 При проведенні робіт необхідно дотримуватись:

- Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж ГКД 34.20.507-2003;

- Правил безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж ДНАОП 1.1.10-1.02-01;

- Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ДНАОП 0.00-1.03-02;

- Правил роботи з інструментом та пристроями ДНАОП 1.1.10-1.04-01;

- Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України НАПБ В.01.034-99/111 (ГКД 34.03.303-99).

1.7 Нормами часу врахований час на:

- перевірку виконання необхідних заході» по підготовці робочих місць, допуск бригади до роботи на раніше підготовленому робочому місці;

- розвантаження матеріалів, інструменту, пристосувань, запасних частин, що доставляються в робочу зону та їх завантаження для видалення з робочої зони;

- переміщення матеріалів, інструменту', пристосувань, деталей обладнання, що ремонтується і запасних частин в межах робочої зони на відстань до 50 м;

- електро- і газозварювальні роботи;

- переходи виконавця в межах робочої зони на відстань до 50 м

- монтаж (демонтаж) засобів механізації;

- підготовчо-заключні роботи та обслуговування робочого місця

- відпочинок та особисті потреби.

1.8 В Нормах часу не враховано час на доставку інструменту, приладів, пристроїв, оснастки підрядником до місця роботи і визначаються додатково за домовленістю сторін.

1.9 При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт на базах ремонтних підприємств або на складах електростанцій до норм часу на ремонт (виготовлення) енергообладнання (вузлів) може застосовуватися коефіцієнт К=1,05-1,20, який узгоджується між замовником і підрядником.

При відправці відремонтованого обладнання (вузлів) в упакованому вигляді або закріпленні їх на транспортних засобах (пристосувань транспортних засобів) до норм часу може застосовуватися коефіцієнт К= 1,05-1,20, який узгоджується між замовником і підрядником.

1.10 При проведенні ремонтних робіт з використанням переносних і тимчасово встановлених вантажопідйомних машин (лебідок і талів з електроприводом) замість стаціонарних (мостового, козлового крана) до норм часу може застосовуватися підвищувальний коефіцієнт К=1,2.К=1,2.

1.11 При виконанні термінових, аварійних, а також не передбачених графіком ремонтних робіт і робіт, які виконуються у вихідні та святкові дні (на вимогу замовника), до норм часу може застосовуватися підвищувальний коефіцієнт К=1,1-1,2, який узгоджується між замовником і підрядником.

1.12 При одночасному застосуванні до норм часу декількох коефіцієнтів останні перемножуються.

1.13 В Нормах часу вказаний середній розряд робіт у відповідності з Державним класифікатором України "Класифікатор професій" ДК 003-95.

1.14 Середній розряд робіт в Нормах часу відповідає середньозваженій величині по кількості виконавців робіт

1.15 Виконання робіт бригадою (ланкою) робітників, Середній розряд яких не відповідає приведеним у даному збірнику, не може бути підставою для зміни норм часу на ці роботи.

1.16 Норми часу, що не ввійшли в цю частину, визначаються за відповідними частинами Норм часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання, а при їх відсутності або у випадку необхідності більшої деталізації - на основі місцевих норм часу або норм часу, що встановлені експертним шляхом.

1.17 3 введенням цих Норм часу втрачають чинність "Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 12. Ремонт оборудования водоподготовительных установок" НЧ-26-06-19-93, що діяли раніше, крім більш прогресивних.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Нормах часу є посилання на такі нормативні документи:

ГКД 34.20.661—2003 Організація технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій і мереж. Правила НЧ—26-06—19-93 Нормы времени на ремонт основного к вспомогательного энергетического оборудования. Часть 12. Ремош оборудования водоподготовительных установок (Норми часу на ремош основного і допоміжного енергетичного обладнання. Частина 12. Ремонт обладнання водопідготовчих установок)

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ДНАОП 1.1.10-1.02-01 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

ДНАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

ДНАОП* 1.1.10-1.04-01 Правила роботи з інструментом тг пристроями

НАПБВ.01.034-99/111 (ГКД 34.03.303-99) Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України

ДК 003-95 Державний класифікатор України. Класифікатор професій

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online