СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005 Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання. Частина 19. Ремонт теплових мереж

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ЛЬВІВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО” ВІДОСОБЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ „ЕНЕРГОТЕХНОКОН”

СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005

НОРМИ ЧАСУ НА РЕМОНТ ОСНОВНОГО І ДОПОМІЖНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
Частина 19 РЕМОНТ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Відособленим підрозділом Державного підприємства “Львівське конструкторське бюро” “Енерготехнокон”

2 ВИКОНАВЦІ Сегін Б.Є., Іващенко Г.Ф,, Жинчак А.О., Єфременкова С.Г., Юдіна Т.В., Дончура Б.М.

3 УЗГОДЖЕНО Першим заступником Міністра палива та енергетики України, Продан Ю.В.

Заступником Міністра палива та енергетики України, Тітенко С.М.

Департаментом електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, Улітіч Ю.І.

Управлінням електростанцій і теплових мереж Департаменту електроенергетики, Орлов Ю.А.

НДІ і ВЦ „Укренергопраця., Гринь М.Г.

ЦК профспілки працівників енергетики та ЕТП України, Шишов С.С.

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Міністерства палива та енергетики України № 299 від 08.07.2005 р.

5 НА ЗАМІНУ Норм времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 19. „Ремонт тепловых сетей” НЧ-26-06-19-93

6 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ 2010 p.

Цей нормативний документ не може бути повністю або частково відтворений, відтиражований і розповсюджений на будь-яких носіях без дозволу Відособленого підрозділу Державного підприємства “Львівське конструкторське бюро” “Енерготехнокон”.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Нормативна частина

1 Перекладання теплових мереж в каналах

101 Перекладання теплових мереж в каналах при розкриванні дорожнього покриття з асфальтобетону на бетонній основі з розробленням ґрунту в траншеях з укосами

102 Перекладання теплових мереж в каналах при розкриванні дорожнього покриття з асфальтобетону на бетонній основі з розробленням грунту в траншеях з кріпленнями

103 Перекладання теплових мереж в каналах при розкриванні дорожнього покриття з асфальтобетону на щебеневій основі з розробленням грунту в траншеях з укосами

104 Перекладання теплових мереж в каналах при розкриванні дорожнього покриття з асфальтобетону на щебеневій основі з розробленням грунту в траншеях з кріпленнями

105 Перекладання теплових мереж в каналах у зеленій зоні з розробленням ґрунту в траншеях з укосами

106 Перекладання теплових мереж в каналах у зеленій зоні з розробленням ґрунту в траншеях з кріпленнями

2 Заміна зношених ділянок дворових теплових мереж в каналах

201 Заміна зношених ділянок дворових теплових мереж при розкриванні дорожнього покриття з асфальтобетону на щебеневій основі з розробленням ґрунту в траншеях з укосами

202 Заміна зношених ділянок дворових теплових мереж при розкриванні дорожнього покриття з асфальтобетону на щебеневій основі з розробленням ґрунту в траншеях з кріпленнями

203 Заміна зношених ділянок дворових теплових мереж в зеленій зоні з розробленням ґрунту в траншеях з укосами

204 Заміна зношених ділянок дворових теплових мереж в зеленій с зоні з розробленням ґрунту в траншеях з кріпленнями

3 Заміна зношених ділянок теплових мереж в каналах ^ окремими вставками (довжиною до 6 м)

301 Заміна зношених ділянок теплових мереж в каналах при розкриванні дорожнього покриття з асфальтобетону на бетонній основі з розробленням ґрунту в траншеях з укосами

302 Заміна зношених ділянок теплових мереж в каналах при розкриванні дорожнього покриття з асфальтобетону на бетонній основі з розробленням ґрунту в траншеях з кріпленнями

303 Заміна зношених ділянок теплових мереж в каналах при розкриванні дорожнього покриття з асфальтобетону на щебеневій й основі з розробленням грунту в траншеях з укосами

304 Заміна зношених ділянок теплових мереж в каналах при розкриванні дорожнього покриття з асфальтобетону на щебеневій ^ основі з розробленням ґрунту в траншеях з кріпленнями

305 Заміна зношених ділянок теплових мереж в каналах у зеленій зоні з розробленням ґрунту в траншеях з укосами

306 Заміна зношених ділянок теплових мереж у зеленій зоні з розробленням ґрунту в траншеях з кріпленнями

4 Заміна зношених ділянок теплових мереж при надземному прокладанні

0401 Заміна зношених ділянок теплових мереж при надземному прокладанні

5 Протягування трубопроводів в існуючі футляри під залізницями та автомобільними дорогами при заміні трубопроводів

0501 Протягування трубопроводів

6 Обладнання супутнього дренажу з азбестоцементних труб 

0601 Обладнання супутнього дренажу з азбестоцементних труб при розкриванні асфальтобетонного покриття на бетонній основі

0602 Обладнання супутнього дренажу з азбестоцементних труб при триванні асфальтобетонного покриття на щебеневій основі

0603 Обладнання супутнього дренажу з азбестоцементних труб зеленій зоні

7 Заміна вузлів і елементів теплових мереж

0701 Заміна П-подібних компенсаторів на трубопроводах

0702 Заміна сальникових компенсаторів на трубопроводах

0703 Заміна засувок

8 Встановлення фасонних частин

0801 Встановлення стальних відводів, колін, патрубків, переходів 

0802 Встановлення стальних трійників

0803 Встановлення штуцерів

9 Виготовлення елементів трубопроводів

0901 Виготовлення переходів зі стальних труб з вирізанням клинів

0902 Виготовлення ковзних опор

0903 Виготовлення підкладних кілець

10 Заміна опор при наземному перекладанні теплових мереж

1001 Заміна стоякових опор з прокату

1002 Обладнання монолітного залізобетонного фундаменту ■и заміні надземних опор

Аркуш реєстрації змін

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми часу рекомендуються для визначення трудомісткості і формування договірних цін на ремонт теплових мереж (далі - Норми часу) енергетичних підприємств, а також підприємств та організацій, що здійснюють ці роботи, незалежно від форм власності.

1.2 Норми часу встановлені на ремонт, що виконується у відповідності з Правилами організації технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій і мереж Міністерства палива та енергетики України ГКД 34.20.661-2003.

1.3 Норми часу розраховані на умови виконання ремонту на місці встановлення обладнання і виробничих базах ремонтних підприємств.

1.4 В основу розроблення Норм часу покладені:

- "Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 19. Ремонт тепловых сетей" НЧ-26-06-19-93

- технологія ремонту;

- місцеві норми часу;

- зауваження і пропозиції енергетичних підприємств.

1.5 В складі робіт Норм часу перераховані основні операції технологічних процесів, другорядні не згадуються, але виконання їх є обов'язковим.

1.6 При проведенні робіт необхідно дотримуватись:

- Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж ГКД 34.20.507-2003;

- Правил безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж ДНАОП 1.1.10-1.02-01;

- Правил роботи з інструментом та пристроями ДНАОП 1.1.10-1.04-01;

- Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах тг організаціях енергетичної галузі України НАПБ В.01.034-99/111 (ГКД 34.03.303-99).

1.7 Нормами часу враховано час на:

- перевірку виконання необхідних заходів по підготовці робочих місць, допуск бригади до роботи на раніше підготовленому робочому місці;

- розвантаження матеріалів, інструменту, пристосувань, запасних частин, що доставляються в робочу зону, та їх навантаження для видалення з робочої зони;

- переміщення матеріалів, інструменту, пристосувань, деталей обладнання, що ремонтується, і запасних частин н межах робочої зони на відстань до 50 м;

- електро- і газозварювальні роботи;

- переходи виконавця в межах робочої зони на відстань до 50 м;

- монтаж (демонтаж) засобів механізації;

- підготовчо-заключні роботи та обслуговування робочого місця;

- відпочинок та особисті потреби.

1.8 В Нормах часу не враховано час на доставку матеріалів і конструкцій до приоб’єктного складу. При виконанні вказаних робіт підрядником до норм часу може застосовуватися коефіцієнт К= 1,05-1,20, який узгоджується між замовником і підрядником.

Доставка матеріалів і конструкцій від приоб’єктного складу до місця ремонту в Нормах часу на ремонт теплових мереж врахована.

1.9 В Нормах часу не враховано час на доставку інструменту, приладів, пристроїв, оснастки підрядником до місця роботи і визначається додатково за домовленістю сторін.

1.10 В Нормах часу враховано час на спорудження тимчасових будівель та споруд.

1.11 При проведенні робіт з температурою повітря на робочому місці вище +40°С або нижче мінус 10°С може застосовуватись коефіцієнт 101,25.

1.12 В Нормах часу не враховано час на влаштування об’їзних доріг поза зоною ведення ремонтних робіт, підвіску комунікацій та інші супутні роботи (водовідлив, влаштування байпасів, забурювання, розбивання залізобетонних конструкцій, монтаж футлярів, тощо.), які передбачені проектами виконання робіт і проектами будівництва.

1.13 При виконанні ремонту теплових мереж на територіях діючих підприємств, що мають розгалужену мережу транспортних та інженерних комунікацій і тісні умови для складування матеріалів, до норм часу може застосовуватися коефіцієнт К=1,1.

При виконанні робіт у забудованій частині міста може застосовуватися коефіцієнт К=1,1, при наявності трьох з нижче перерахованих факторів:

- інтенсивного руху міського транспорту і переходів у безпосередній близькості місця робіт, що обумовлює необхідність виконання ремонтних робіт короткими інтервалами з повним завершенням усіх робіт на ділянці, включаючи відновлення зруйнованих покрить і посадку зелені;

- розгалуженої мережі існуючих підземних комунікацій, що підлягають підвішуванню і перекладці;

- житлових або виробничих будівель, а також зелених насаджень у безпосередній близькості від місця робіт, які необхідно зберегти;

- тісних умов складування матеріалів або неможливості їх складування на площадці ремонтних робіт для нормального забезпечення матеріалами робочих місць.

При наявності всіх вище перерахованих факторів, тобто при особливо тісних умовах, може застосовуватися коефіцієнт 10=1,15.

1.14 У випадку виконання робіт по заміні трубопроводів у конструкціях мостів над залізницями і автодорогами, над ріками і болотистими місцями на висоті до 10 м до норм часу може застосовуватися коефіцієнт 10=2,0.

1.15 В Нормах часу не враховано час на відвезення грунту при його розробленні і підвезенні грунту при зворотному засипанні. При виконанні вказаних робіт до норм часу може застосовуватися підвищувальний коефіцієнт, який узгоджується між замовником і підрядником.

1.16 При доставці деталей, вузлів або матеріалів на відстань більше 50 м до норм часу на ремонт (виготовлення) енергообладнання (вузлів) може застосовуватися коефіцієнт К= 1,05-1,20, який узгоджується між замовником і підрядником.

1.17 При виконанні термінових, аварійних, а також не передбачених графіком ремонтних робіт і робіт, які виконуються у вихідні та святкові дні (за вимогою замовника), до норм часу може застосовуватися коефіцієнт К=1,1-1,2, який узгоджується між замовником і підрядником.

1.18 При одночасному застосуванні до норм часу декількох коефіцієнтів остані.

1.19 В Нормах часу вказаний середній розряд робіт у відповідності з Державним класифікатором України "Класифікатор професій" ДК 003-95.

1.20 Середній розряд робіт в Нормах часу відповідає середньозваженій величині по кількості виконавців робіт.

1.21 Виконання робіт бригадою (ланкою) робітників, середній розряд яких не відповідає приведеним у даному збірнику, не може бути підставою для зміни норм часу на ці роботи.

1.22 Норми часу, що не ввійшли в цю частину, визначаються за відповідними частинами Норм часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання, а при їх відсутності або у випадку необхідності більшої деталізації - на основі місцевих норм часу або норм часу, що встановлені експертним шляхом.

1.23 3 введенням цих Норм часу втрачають чинність "Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 19 Ремонт тепловых сетей" НЧ-26-06-19-93, що діяли раніше, крім більш прогресивних.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Нормах часу є посилання на такі нормативні документи:

ГКД 34.20.661-2003 Організація технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій і мереж. Правила

НЧ-26-06-19-93 Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 19. Ремонт тепловых сетей (Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання. Частина 19. Ремонт теплових мереж)

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ДНАОП 1.1.10-1.02-01 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

ДНАОП 1.1.10-1.04-01 Правила роботи з інструментом та пристроями

НАПБ В.01.034-99/111 (ГКД 34.03.303-99) Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України

ДК 003-95 Державний класифікатор України. Класифікатор професій

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online