СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005 Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання. Частина 20. Ремонт золошлакопроводів. Зі зміною № 1

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ЛЬВІВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО”
ВІДОСОБЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ „ЕНЕРГОТЕХНОКОН”

СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005

НОРМИ ЧАСУ
НА РЕМОНТ ОСНОВНОГО І ДОПОМІЖНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
Частина 20
РЕМОНТ ЗОЛОШЛАКОПРОВОДІВ

ЛЬВІВ-2007

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Відособленим підрозділом Державного підприємства “Львівське конструкторське бюро” “Енерготехнокон

2 ВИКОНАВЦІ: Сегін Б.Є., Іващенко Г.Ф., Жинчак А.О., Єфременкова С.Г., Юдіна Т.В., Дончура Б.М.

3 УЗГОДЖЕНО: Першим заступником Міністра палива та енергетики України, Продан Ю.В.

Заступником Міністра палива та енергетики України, Тітенко С.М.

Департаментом електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, Улітіч Ю.І.

Управлінням електростанцій і теплових мереж Департаменту електроенергетики, Орлов Ю.А.

НДІ і ВЦ„Укренергопраця., Гринь М.Г.

ЦК профспілки працівників енергетики та ЕТП України, Шишов С.С.

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказом Міністерства палива та енергетики України №299 від 08.07.2005 р.

5 НА ЗАМІНУ: Норм времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 20. „Ремонт золошлакопроводов” НЧ-26-06-19-93

ПЕРЕВИДАННЯ: зі Зміною № 1, наказ від 27.12.07 № 621

6 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ: 2010 р.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Нормативна частина.

1 Заміна окремих прямих ділянок золошлакопроводу з їх виготовленням

0101 Заміна окремих прямих ділянок золошлакопроводіу з їх виготовленням

2 Заміна відводів (поворотів) золошлакопроводу з їх виготовленням

0201 Заміна відводів (поворотів) золошлакопроводу з їх виготовленням

3 Встановлення патрубків у золошлакопровід з їх виготовленням

0301 Встановлення патрубків у золошлакопровід з їх виготовленням

4 Поворот ділянки золошлакопроводу

0401 Поворот ділянки золошлакопроводу

5 Посилення нижньої частини труб золошлакопроводу сегментами 

0501 Посилення нижньої частини труб золошлакопроводу сегментами 

6 Посилення поворотів труб золошлакопроводу сегментами

0601 Посилення поворотів труб золошлакопроводу сегментами

7 Футеровка золошлакопроводу базальтовими кільцями

0701 Футеровка золошлакопроводу базальтовими кільцями

8 Ремонт золошлакопроводу накладанням заплат

0801 Ремонт золошлакопроводу накладанням заплат

9 Заміна стальних торцевих заглушок з їх виготовленням

0901 Заміна стальних торцевих заглушок з їх виготовленням

10 Переварювання дефектних зварних швів золошлакопроводу

1001 Переварювання дефектних зварних швів золошлакопроводу

11 Підготовка площадки для розширення основи дамби або території золошлаковідвалу при його ремонті 

1101 Підготовка площадки для розширення основи дамби або території золошлаковідвалу при його ремонті 

12 Нарощування дамби з золошлакової маси при ремонті золошлаковідвалу

1201 Нарощування дамби з золошлакової маси при ремонті золошлаковідвалу 

13 Укріплення дамби золошлаковідвалу піском, гравієм або рослинним грунтом 

1301 Укріплення дамби золошлаковідвалу піском, гравієм або рослинним грунтом 

14 Облаштування дренажної канави при ремонті дренажу золошлаковідвалу

1401 Облаштування дренажної канави при ремонті дренажу золошлаковідвалу

15 Укріплення дамби золошлаковідвалу засіванням трав

1501 Укріплення дамби золошлаковідвалу засіванням трав

Аркуш реєстрації змін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства палива та енергетики України
№ 299 від 08.07. 2005р.

НОРМИ ЧАСУ
НА РЕМОНТ ОСНОВНОГО І ДОПОМІЖНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
Частина 20
РЕМОНТ ЗОЛОШЛАКОПРОВОДІВ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми часу рекомендуються для визначення трудомісткості і формування договірних цін на ремонт золошлакопроводів (далі - Норми часу) енергетичних підприємств, а також підприємств та організацій, що здійснюють ці роботи, незалежно від форм власності.

1.2 Норми часу встановлені на ремонт, що виконується у відповідності з Правилами організації технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій і мереж Міністерства палива та енергетики України ГКД 34.20.661-2003.

1.3 Норми часу розраховані на умови виконання ремонту на місці встановлення обладнання і виробничих базах ремонтних підприємств.

1.4 В основу розроблення Норм часу покладені:

- "Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 20. Ремонт золошлакопроводов" НЧ-26-06-19-93

- технологія ремонту;

- місцеві норми часу;

- зауваження і пропозиції енергетичних підприємств.

1.5 В складі робіт Норм часу перераховані основні операції технологічних процесів, другорядні не згадуються, але виконання їх є обов'язковим.

1.6 При проведенні робіт необхідно дотримуватись:

- Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж ГКД 34.20.507-2003;

- Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ДНАОП 0.00-1.03-02;

- Правил роботи з інструментом та пристроями ДНАОП 1.1.10-1.04-01;

- Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України НАПБ В.01.034-99/111 (ГКД 34.03.303-99).

1.7 Нормами часу враховано час на:

- перевірку виконання необхідних заходів по підготовці робочих місць, допуск бригади до роботи на раніше підготовленому робочому місці;

- розвантаження матеріалів, інструменту, пристосувань, запасних частин, що доставляються в робочу зону, та їх навантаження для видалення з робочої зони;

- переміщення матеріалів, інструменту, пристосувань, деталей обладнання, що ремонтується, і запасних частин в межах робочої зони на відстань до 50 м;

- електро- і газозварювальні роботи;

- переходи виконавця в межах робочої зони на відстань до 50 м;

- монтаж (демонтаж) засобів механізації;

- підготовчо-заключні роботи і обслуговування робочого місця;

- відпочинок та особисті потреби.

1.8 В Нормах часу не враховано час на доставку матеріалів до приоб’єктного складу. При виконанні вказаних робіт підрядником до норм часу може застосовуватися коефіцієнт К= 1,05-1,20, який узгоджується між замовником і підрядником.

Час на доставку матеріалів від приоб’єктного складу до місця ремонту в Нормах часу на ремонт золошлакопроводів враховано.

1.9 В Нормах часу не враховано час на доставку інструменту, приладів, пристроїв, оснастки підрядником до місця роботи і визначається додатково за домовленістю сторін.

1.10 В Нормах часу враховано час на спорудження тимчасових будівель та споруд.

1.11 При проведенні робіт з температурою повітря на робочому місці вище +40° С або нижче мінус10° С застосовується коефіцієнт К= 1,25.

1.12 При виконанні ремонту золошлакопроводів на територіях діючих підприємств, що мають розгалужену мережу транспортних та інженерних комунікацій і тісні умови для складування матеріалів, до норм часу може застосовуватися коефіцієнт К= 1,1.

При виконанні робіт у забудованій частині міста застосовується коефіцієнт К=1,1, при наявності трьох з нижче перерахованих факторів:

- інтенсивного руху міського транспорту і переходів у безпосередній близькості місця робіт, що обумовлює необхідність виконання ремонтних робіт короткими інтервалами з повним завершенням усіх робіт на ділянці, включаючи відновлення зруйнованих покрить і посадку зелені;

- розгалуженої мережі існуючих підземних комунікацій, що підлягають підвішуванню і перекладці;

- житлових або виробничих будівель, а також зелених насаджень у безпосередній близькості від місця робіт, які необхідно зберегти;

- тісних умов складування матеріалів або неможливості їх складування на площадці ремонтних робіт для нормального забезпечення матеріалами робочих місць.

При наявності усіх вище перерахованих факторів, тобто при особливо тісних умовах, може застосовуватися коефіцієнт К= 1,15.

1.13 При доставці деталей, вузлів або матеріалів на відстань більше 50 м до норм часу на ремонт (виготовлення) енергообладнання (вузлів) може застосовуватися коефіцієнт К= 1,05-1,20, який узгоджується між замовником і підрядником.

1.14 При виконанні термінових, аварійних, а також не передбачених графіком ремонтних робіт і робіт, які виконуються у вихідні та святкові дні (на вимогу замовника), до норм часу може застосовуватися підвищувальний коефіцієнт К=1,1-1,2, який узгоджується між замовником і підрядником.

1.15 При одночасному застосуванні до норм часу декількох коефіцієнтів останні перемножуються.

1.16 В Нормах часу вказаний середній розряд робіт у відповідності з Державним класифікатором України "Класифікатор професій" ДК 003-95.

1.17 Середній розряд робіт в Нормах часу відповідає середньозваженій величині по кількості виконавців робіт.

1.18 Виконання робіт бригадою (ланкою) робітників, середній розряд яких не відповідає приведеним у даному збірнику, не може бути підставою для зміни норм часу на ці роботи.

1.19 Норми часу, що не ввійшли в цю частину, визначаються за відповідними частинами Норм часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання, а при їх відсутності або у випадку необхідності більшої деталізації - на основі місцевих норм часу або норм часу, що встановлені експертним шляхом.

1.20 3 введенням цих Норм часу втрачають чинність "Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 20. Ремонт золошлакопроводов" НЧ-26-06-19-93, що діяли раніше, крім більш прогресивних.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Нормах часу є посилання на такі нормативні документи:

ГКД 34.20.661-2003 Організація технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій і мереж. Правила

НЧ-26-06-19-93 Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 20. Ремонт золошлакопроводов (Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання. Частина 20. Ремонт золошлакопроводів)

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ДНАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

ДНАОП 1.1.10-1.04-01 Правила роботи з інструментом та пристроями

НАПБ В.01.034-99/111 (ГКД 34.03.303-99) Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України

ДК 003-95 Державний класифікатор України. Класифікатор професій

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online