СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005 Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання. Частина 16. Ремонт засобів газоочистки і кондиціонування повітря. Зі зміною № 1

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ЛЬВІВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО”
ВІДОСОБЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ „ЕНЕРГОТЕХНОКОН”

СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005

НОРМИ ЧАСУ НА РЕМОНТ ОСНОВНОГО І ДОПОМІЖНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
Частина 16
РЕМОНТ ЗАСОБІВ ГАЗООЧИСТКИ І КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

ЛЬВІВ-2007

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Відособленим підрозділом Державного підприємства “Львівське конструкторське бюро” “Енерготехнокон”

2 ВИКОНАВЦІ Сегін Б.Є., Іващенко Г.Ф., Жинчак А.О., Єфременкова С.Г., Юдіна Т.В., Дончура Б.М.

3 УЗГОДЖЕНО Першим заступником Міністра палива та енергетики України, Продан Ю.В.

Заступником Міністра палива та енергетики України, Тітенко С.М.

Департаментом електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, Улітіч Ю.І.

Управлінням електростанцій і теплових мереж Департаменту електроенергетики, Орлов Ю.А.

НДІ і ВЦ „Укренергопраця., Гринь М.Г.

ЦК профспілки працівників енергетики та ЕТП України, Шишов С.С.

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Міністерства палива та енергетики України № 299 від 08.07.2005 р.

5 НА ЗАМІНУ Норм времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 16. „Ремонт средств газоочистки и кондиционирования воздуха” НЧ-26-06-19-93

ПЕРЕВИДАННЯ зі ЗМІНОЮ №1, наказ від 27.12.07 №621

6 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ 2010 р.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Познаки та скорочення

4 Нормативна частина 

1 Ремонт вузлів електрофільтрів

101 Корпуси електрофільтрів

102 Газорозподільні пристрої

103 Системи осаджувальних електродів

104 Системи коронуючих електродів

105 Системи струшування осаджувальних електродів

106 Системи струшування коронуючих електродів

107 Системи пневмострушування коронуючих електродів 40 електрофільтрів типу ЭГУ 175-38-12

2 Ремонт вузлів електротехнічного обладнання електрофільтрів 

201 Ремонт вузлів електротехнічного обладнання

202 Ремонт опорно-прохідних, опорних вал-ізоляторів

3 Виготовлення і ремонт технологічного обладнання, застосованого при ремонті електрофільтра

0301 Виготовлення і ремонт технологічного обладнання

4 Ремонт вузлів золовловлювача мокрого типу 

401 Труби Вентурі

402 Скрубера-краплевловлювачі

403 Системи евакуації золи

404 Ремонт інших вузлів

5 Ремонт секції батарейного циклону 

501 Секція циклонів

502 Блоки батарейних циклонів

503 Вихлопна труба циклонного елемента

504 Захисні накладки корпусів і вихлопної труби циклонного елемента 

505 Трубні решітки

506 Ремонт жалюзійного золовловлювача

507 Ремонт моноциклона

6 Ремонт вузлів установок аспірації та вентиляції

601 Пиловловлювачі швидкісні з трубою Вентурі

602 Пиловловлювачі гідродинамічні

603 Циклони сухі

604 Корпуси пиловловлювачів і циклонів

605 Фільтри рукавні

606 Бункери, місткості

607 Гідравлічні затвори мокрих пиловловлювачів

608 Ущільнення приймальних лотків

609 Очищення установок аспірації від твердих відкладень пилу

610 Металоконструкції систем аспірації і вентиляції

611 Ремонт повітроводів установок аспірації і вентиляції

612 Дросель-клапани (шибери), гнучкі вставки круглого перетину 

613 Дросель-клапан и (шибери), гнучкі вставки прямокутного перетину 

614 Повітророзподільники

615 Вентилятори радіальні

616 Вентилятори осьові

617 Діагностика установок аспірації і вентиляції

618 Налагодження і перевірка ефективності роботи установок аспірації і вентиляції

7 Ремонт кондиціонерів

701 Кондиціонери центральні

702 Кондиціонери місцеві

703 Ремонт зрошувальних камер

8 Ремонт холодильних установок

801 Ремонт холодильних установок з розбиранням

802 Ремонт холодильних установок без розбирання

803 Заміна вузлів холодильних установок

9 Ремонт вузлів холодильних установок

0901 Ремонт вузлів холодильних установок

10 Діагностика технічного стану і налагодження золовловлювачів

1001 Діагностика технічного стану золовловлювачів

1002 Налагодження установок золовловлення

11 Модернізація газоочисного обладнання

1101 Електрообладнання електрофільтрів

12 Установка вводу рідини в топкову камеру котельної установки для подавления утворення окислів азоту 

1201 Ремонт і визначення ефективності установки

1301 Сходи і площадки

1302 Металоконструкції золовловлювачів

14 Роботи по усуненню дефектів газоочисного обладнання

1401 Усунення дефектів системи ГЗВ, нещільностей корпусу, бункерів, люків, дефектів приводів

1402 Усунення дефектів системи ГЗВ, нещільностей корпусу, люків

15 Рмонт обладнання силосного складу сухої золи

1501 Ремонт обладнання силосного складу сухої золи

16 Автомати газованої води

1601 Ремонт вузлів автомата газованої води

1602 Заміна вузлів системи охолодження

1603 Ремонтно-налагоджувальні роботи вузлів автомата газованої води 

Аркуш реєстрації змін

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми часу рекомендуються для визначення трудомісткості і формування договірних цін на ремонт засобів газоочищення і кондиціонування повітря (далі - Норми часу) енергетичних підприємств, а також підприємств та організацій, що здійснюють ці роботи, незалежно від форм власності.

1.2 Норми часу встановлені на ремонт, що виконується у відповідності з Правилами організації технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій і мереж Міністерства палива та енергетики України ГКД 34.20.661-2003.

1.3 Норми часу розраховані на умови виконання ремонту на місці встановлення обладнання і виробничих базах ремонтних підприємств..

1.4 В основу розроблення Норм часу покладені:

- "Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 16. Ремонт средств газоочистки и кондиционирования воздуха" НЧ-26-06-19-93;

- технологія ремонту;;

- місцеві норми часу;

- зауваження і пропозиції енергетичних підприємств.

1.5 В складі робіт Норм часу перераховані основні операції технологічних процесів, другорядні не згадуються, але виконання їх є обов'язковим.

1.6 При проведенні робіт необхідно дотримуватись:

- Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ДНАОП 0.00-1.03-02;;

- Правил безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж ДНАОП 1.1.10-1.02-01;

- Правил роботи з інструментом та пристроями ДНАОП 1.1.10-1.04-01;

- Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України НАПБ В.01.034-99/111 (ГКД 34.03.303-99).

1.7 Нормами часу враховано час на:

- перевірку виконання необхідних заходів по підготовці робочих місць, допуск бригади до роботи на раніше підготовленому робочому місці;

- розвантаження матеріалів, інструменту, пристосувань, запасних частин, що доставляються в робочу зону та їх завантаження для видалення з робочої зони;

- переміщення матеріалів, інструменту, пристосувань, деталей обладнання, що ремонтується і запасних частин в межах робочої зони на відстань до 50 м;

- електро- і газозварювальні роботи;

- переходи виконавця в межах робочої зони на відстань до 50 м;

- монтаж (демонтаж) засобів механізації;

- підготовчо-заключні роботи і обслуговування робочого місця;

- відпочинок та особисті потреби.

1.8 В Нормах часу не враховано час на доставку інструменту, приладів, пристроїв, оснастки підрядником до місця роботи і визначаються додатково за домовленістю сторін.

1.9 При виконанні робіт з контролю металу по протиаварійних заходах (циркулярах, вказівках і т.п.), а також при проведенні механічних випробувань, металографічного і хімічного аналізу металу, до норм часу може застосовуватися підвищувальний коефіцієнт К= 1,05 - 1,2, який узгоджується між замовником і підрядником.

1.10. У випадку різної маси (кількості) устаткування (вузла), що демонтується та монтується, при заміні одного типу устаткування (вузла) іншим або при демонтажу і монтажу устаткування (вузла) різними організаціями до норм часу застосовуються наступні коефіцієнти:

- К=0,4 - при демонтажу;

- К=0,6 - при монтажу.

1.11 При доставці деталей, вузлів або матеріалів на відстань більше 50 м до норм часу на ремонт (виготовлення) енергообладнання (вузлів) може застосовуватися підвищувальний коефіцієнт К=1,05 - 1,20, який узгоджується між замовником і підрядником.

1.12 При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт на базах ремонтних підприємств або на складах електростанцій до норм часу на ремонт (виготовлення) енергообладнання (вузлів) може застосовуватися підвищувальний коефіцієнт К=1,05 - 1,20, який узгоджується між замовником і підрядником.

При відправці відремонтованого обладнання (вузлів) в упакованому вигляді або закріпленні їх на транспортних засобах (пристосувань транспортних засобів) до норм часу може застосовуватися підвищувальний коефіцієнт К=1,05 - 1,20, який узгоджується між замовником і підрядником.

1.13 При проведенні ремонтних робіт з використанням переносних і тимчасово встановлених вантажопідйомних машин (лебідок і талів з електроприводом) замість стаціонарних (козлового, напівкозлового кранів) до норм часу може застосовуватися підвищувальний коефіцієнт К=1,2.

1.14 При виконанні термінових, аварійних, а також не передбачених графіком ремонтних робіт і робіт, які виконуються у вихідні та святкові дні (на вимогу замовника), до норм часу може застосовуватися підвищувальний коефіцієнт К=1,1 - 1,2, який узгоджується між замовником і підрядником.

1.15 При одночасному застосуванні до норм часу декількох коефіцієнтів останні перемножуються.

1.16 В Нормах часу вказаний середній розряд робіт у відповідності з Державним класифікатором України "Класифікатор професій" ДК 003-95.

1.17 Середній розряд робіт в Нормах часу відповідає середньозваженій величині по кількості виконавців робіт.

1.18 Виконання робіт бригадою (ланкою) робітників, середній розряд яких не відповідає приведеним у даному збірнику, не може бути підставою для зміни норм часу на ці роботи.

1.19 Норми часу, що не ввійшли в цю частину, визначаються за відповідними частинами Норм часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання, а при їх відсутності або у випадку необхідності більшої деталізації - на основі місцевих норм часу або норм часу, що встановлені експертним шляхом.

1.20 3 введенням цих Норм часу втрачають чінність "Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 16. Ремонт средств газоочистки и кондиционирования воздуха" НЧ-26-06-19-93, що діяли раніше, крім більш прогресивних.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Нормах часу є посилання на такі нормативні документи:

ГКД 34.20.661-2003 Організація технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій і мереж. Правила

НЧ-26-06-19-93 Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 16. Ремонт средств газоочистки и кондиционирования воздуха (Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання. Частина 16. Ремонт засобів газоочищення і кондиціонування повітря)

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ДНАОП 1.1.10-1.02-01 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

ДНАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

ДНАОП 1.1.10-1.04-01 Правила роботи з інструментом та пристроями

НАПБ В.01.034-99/111 (ГКД 34.03.303-99) Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України

ДК 003-95 Державний класифікатор України. Класифікатор професій

3 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

В цих Нормах часу прийняті наступні скорочення:

ГЗВ - гідрозоловидалення;

РТЗО - релейно-теплового захисту обладнання.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online