СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005 Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання. Частина 21. Ремонт димових труб, градирень і газоходів

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ЛЬВІВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО” ВІДОСОБЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ „ЕНЕРГОТЕХНОКОН”

СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005

НОРМИ ЧАСУ
НА РЕМОНТ ОСНОВНОГО І ДОПОМІЖНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
Частина 21 РЕМОНТ ДИМОВИХ ТРУБ, ГРАДИРЕНЬ І ГАЗОХОДІВ

ЛЬВІВ - 2005

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Відособленим підрозділом Державного підприємства “Львівське конструкторське бюро” “Енерготехнокон”

2 ВИКОНАВЦІ: Сегін Б.Є., Іващенко Г.Ф., Жинчак А.О., Єфременкова С.Г., Юдіна Т.В., Дончура Б.М.

3 УЗГОДЖЕНО: Першим заступником Міністра палива та енергетики України, Продан Ю.В.

Заступником Міністра палива та енергетики України, Тітенко С.М.

Департаментом електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, Улітіч Ю.І.

Управлінням електростанцій і теплових мереж Департаменту електроенергетики, Орлов Ю.А.

НДІ і ВЦ „Укренергопраця”, Гринь М.Г.

ЦК профспілки працівників енергетики та ЕТП України, Шишов С.С.

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Міністерства палива та енергетики України № 299 від 08.07.2005 р.

5 НА ЗАМІНУ Норм времени на ремонт основного вспомогательного энергетического оборудования. Часть 21. „Ремонт дымовых труб, градирен и газоходов” НЧ-26-06-19-93

6 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ: 2010 р.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Нормативна частина

01 Засоби механізації, оснащення і риштування

0101 Комплектація лебідок

0102 Встановлення і зняття лебідок

0103 Встановлення (монтаж) і зняття (демонтаж) самопідйомної колиски і тросової доріжки, що застосовуються при ремонті градирні

0104 Виготовлення, монтаж і демонтаж оснащення і риштувань, що застосовуються при ремонті і огляді труб

0105 Виготовлення, монтаж і демонтаж оснащення і риштувань, що застосовуються при ремонті споруд

02 Ремонт димових труб

0201 Ремонт стволів залізобетонних і цегляних труб

0202 Ремонт і заміна зовнішніх металоконструкцій посилення ствола цегляної труби

0203 Ремонт і заміна драбин та площадок..

0204 Заміна пристроїв грозозахисту

0205 Ремонт внутрішньої поверхні залізобетонних і цегляних труб

0206 Ремонт металічних димових труб

03 Ремонт градирень

0301 Ремонт башт каркасообшивних градирень

0302 Ремонт башт гіперболічних залізобетонних градирень

0303 Ремонт системи водорозподілення і зрошення

0304 Ремонт жалюзійних пристроїв

0305 Ремонт водозбірного басейну

0306 Ремонт зовнішніх металоконструкцій

0307 Ремонт вентиляторних градирень

0308 Ремонт, виготовлення, зняття і встановлення площадок і металоконструкцій

04 Ремонт газоходів

0401 Ремонт цегляної стіни газоходу

0402 Торкретування поверхні газоходів

0403 Ремонт і заміна перекриттів і покрівлі газоходів

0404 Очищення поверхні газоходу

0405 Інші роботи

Аркуш реєстрації змін

НОРМИ ЧАСУ
НА РЕМОНТ ОСНОВНОГО І ДОПОМІЖНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
Частина 21 РЕМОНТ ДИМОВИХ
ТРУБ, ГРАДИРЕНЬ І ГАЗОХОДІВ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми часу рекомендуються для визначення трудомісткості і формування договірних цін на ремонт димових труб, градирень і газоходів (далі - Норми часу) енергетичних підприємств, а також підприємств та організацій, що здійснюють ці роботи, незалежно від форм власності.

1.2 Норми часу встановлені на ремонт, що виконується у відповідності з Правилами організації технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій і мереж Міністерства палива та енергетики України ГКД 34.20.661-2003.

1.3 Норми часу розраховані на умови виконання ремонту на місці встановлення обладнання і виробничих базах ремонтних підприємств.

1.4 В основу розроблення Норм часу покладені:

- "Нормы -времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 21. Ремонт дымовых труб, градирен и газоходов" НЧ-26-06-19-93

- технологія ремонту;

- місцеві норми часу;

- зауваження і пропозиції енергетичних підприємств.

1.5 В складі робіт Норм часу перераховані основні операції технологічних процесів, другорядні не згадуються, але виконання їх є обов'язковим.1

1.6 При проведенні робіт необхідно дотримуватись:

- Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж ГКД 34.20.507-2003;

- Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ДНАОП 0.00-1.03-02;

- Правил роботи з інструментом та пристроями ДНАОП 1.1.10-1.04-01;

- Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України НАПБ В.01.034-99/111 (ГКД 34.03.303-99).

1.7 Нормами часу враховано час на:

- перевірку виконання необхідних заходів по підготовці робочих місць, допуск бригади до роботи на раніше підготовленому робочому місці;

- розвантаження матеріалів, інструменту, пристосувань, запасних частин, що доставляються в робочу зону, та їх завантаження для видалення з робочої зони;

- переміщення матеріалів, інструменту, пристосувань, деталей обладнання, що ремонтується, і запасних частин в межах робочої зони на відстань до 50 м;

- електро- і газозварювальні роботи;

- переходи виконавця в межах робочої зони на відстань до 50 м;

- монтаж (демонтаж) засобів механізації;

- підготовчо-заключні роботи і обслуговування робочого місця;

- відпочинок та особисті потреби.

1.8 В Нормах часу не враховано час на доставку інструменту, приладів, пристроїв, оснастки підрядником до місця роботи і визначається додатково за домовленістю сторін.

1.9 При доставці деталей, вузлів або матеріалів на відстань більше 50 м до норм часу на ремонт (виготовлення) енергообладнання (вузлів) може застосовуватися коефіцієнт К= 1,05-1,20, який узгоджується між замовником і підрядником.

1.10 При проведенні ремонтних робіт з використанням переносних і тимчасово встановлених вантажопідйомних машин (лебідок і талів з електроприводом) замість стаціонарних (козлового, напівкозлового, баштового кранів) до норм часу може застосовуватись коефіцієнт К=1,2.2

1.11 При виконанні термінових, аварійних, а також не передбачених графіком ремонтних робіт і робіт, які виконуються у вихідні та святкові дні (на вимогу замовника), до норм часу може застосовуватися підвищувальний коефіцієнт К=1,1-1,2, який узгоджується між замовником і підрядником.

1.12 При одночасному застосуванні до Норм часу декількох коефіцієнтів останні перемножуються.

1.13 В Нормах часу вказаний середній розряд робіт у відповідності з Державним класифікатором України "Класифікатор професій" ДК 003-95.

1.14 Середній розряд робіт в Нормах часу відповідає середньозваженій величині за кількістю виконавців робіт.

1.15 Виконання робіт бригадою (ланкою) робітників, середній розряд яких не відповідає приведеним у даному збірнику, не може бути підставою для зміни норм часу на ці роботи.

1.16 Норми часу, що не ввійшли в цю частину, визначаються за відповідними частинами Норм часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання, а при їх відсутності або у випадку необхідності більшої деталізації - на основі місцевих норм часу або норм часу, що встановлені експертним шляхом.

1.17 3 введенням цих Норм часу втрачають чинність "Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 21. Ремонт дымовых труб, градирен и газоходов" НЧ-26-06-19-93, що діяли раніше, крім більш прогресивних.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Нормах часу є посилання на такі нормативні документи:

ГКД 34.20.661-2003 Організація технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій і мереж. Правила

НЧ-26-06-19-93 Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 21. Ремонт дымовых труб, градирен и газоходов (Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання. Частина 21. Ремонт димових груб, градирень і газоходів)

ГКД 34.20.507—2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ДНАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

ДНАОП 1.1.10-1.04-01 Правила роботи з інструментом та пристроями

НАПБ В.01.034-99/111 (ГКД 34.03.303-99) Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України

ДК 003-95 Державний класифікатор України. Класифікатор професій

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online