ДСТУ Б В.2.6-199:2014 Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


КОНСТРУКЦІЇ СТАЛЕВІ БУДІВЕЛЬНІ

 Вимоги до виготовлення

ДСТУ Б В.2.6-199:2014


Відповідає офіційному тексту


Державне підприємство

«Укрархбудінформ»
Підтвердження  офіційного видання


Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
2015


ПЕРЕДМОВА


1  РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського", ТК 301 "Металобудівництво", ПК 2 "Виготовлення металевих конструкцій"
РОЗРОБНИКИ: В. Адріанов (науковий керівник); І. Волков; В. Гордеев, д-р техн. наук;
А. Собко; О. Шимановський, д-р техн. наук.
За участю:
Інститут електрозварювання ім.Є.О. Патона НАН України (Л. Лобанов, академік; В. Рябоконь, К. Рябцев, О. Синеок.
2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:
наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.12.2014 № 364, чинний з 2015-07-01.
3  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ зі скасуванням частини 2 ДБН В.2.6-163:2010 "Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу".
4  Згідно з ДБН А. 1.1-1-2009 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення цей стандарт відноситься до комплексу нормативних документів В.2.6 - "Конструкції будинків і споруд"

ЗМІСТ

 

1 Сфера застосування
2 Нормативні посилання
3 Терміни та визначення понять
4 Загальні положення
5 Конструкторська документація
6 Вхідний контроль і зберігання складових матеріалів
7 Підготовка складових матеріалів
8 Розмітка, намічання, виготовлення шаблонів і кондукторів
9 Різання, механічна обробка кромок, гнуття, маркування деталей
10 Утворення отворів під болтові з’єднання
11 Складання конструкцій
12 Зварювання
13 Загальне та контрольне складання конструкцій
14 Антикорозійний захист СБК
15 Маркування, приймання і відвантаження
Додаток А
Додаткові вимоги до виготовлення СБК для окремих видів споруд
Додаток Б
Категорії конструкцій за призначенням і за напруженим станом та групи конструкцій
Додаток В
Показники механічних властивостей сталі, що рекомендуються при розрахунку режимів механічної обробки деталей
Додаток Г
Матеріали для зварювання СБК
Додаток Д
Вимоги щодо якості зварних з’єднань
Додаток Е
Форма супроводжувальної документації на сталеві будівельні конструкції (СБК)


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


КОНСТРУКЦІЇ СТАЛЕВІ БУДІВЕЛЬНІ

 Вимоги до виготовлення


КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 Требования к изготовлению


STEEL BUILDING STRUCTURES

 Fabrication rules


Чинний від 2015-07-01


1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


1.1  Цей стандарт встановлює загальні вимоги до виготовлення і контролю якості сталевих будівельних конструкцій (СБК) будівель і споруд різного призначення.
1.2  Вимоги цього стандарту не поширюються на виготовлення сталевих конструкцій мостів, гідротехнічних споруд, резервуарів, газгольдерів, корпусів доменних печей і кауперів.
1.3  Додаткові вимоги щодо виготовлення СБК для окремих видів споруд наведено в додатку А.


2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:
ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення ДБН В. 1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ
ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні.
ДСТУ 3159-95 Ресурсозбереження. Нормування витрат зварювальних матеріалів. Загальні вимоги, методи визначення нормативів ручного і механізованого електрозварювання
ДСТУ 4179:2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)
ДСТУ 4484:2005/ГОСТ 535-2005 Прокат сортовий і фасонний із сталі вуглецевої звичайної якості. Загальні технічні умови (ГОСТ 535-2005, IDT)
ДСТУ 4817:2007 Діоксид вуглецю газоподібний і скраплений. Технічні умови ДСТУ ГОСТ 164:2009 Штангенрейсмасы. Технические условия (Штангенрейсмаси. Технічні умови) (ГОСТ 164-90, IDT)
ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови) (ГОСТ 166-89/ИСО 3599-76, IDT)
ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 427-75, IDT))
ДСТУ Б В.2.6-75:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-177:2011 Конструкції будівельні сталеві. Умовні позначення (марки)
ДСТУ Б В.2.6-193:2013 Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги до проектування ДСТУ Б В.2.6-200:2014 Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу
ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008 Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з’єднань та наплавок металевих конструкцій
ДСТУ ISO 3834-2:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 2. Всебічні вимоги до якості (ISO 3834:2005, ЮТ)
ДСТУ ISO 15609-1:2008 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Технологічна інструкція зі зварювання. Частина 1. Дугове зварювання (ISO 15609-1:2004, ЮТ) ДСТУ ISO 15614-1:2008 Технічні умови і атестація технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Випробування технології зварювання. Частина 1. Дугове і газове зварювання сталей, дугове зварювання нікелю та нікелевих сплавів (ISO 15614-1:2004, ЮТ)
ДСТУ EN 10025-2:2007 Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 2. Технічні умови постачання нелегованих конструкційних сталей (EN 10025-2:2004, ЮТ)
ДСТУ EN 10025-3:2007 Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 3. Технічні умови постачання зварюваних дрібнозернистих конструкційних сталей, підданих нормалізації або нор- малізувальному прокатуванню (EN 10025-3:2004, ЮТ)
ДСТУ EN 10025-4:2007 Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 4. Технічні умови постачання термомеханічнооброблених зварюваних дрібнозернистих сталей (EN 10025-4:2004, ЮТ)
ДСТУ ГОСТ 22353:2008 Болты высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры (Болти високоміцні класу точності В. Конструкція і розміри) (ГОСТ 22353-77, ЮТ)
ДСТУ ГОСТ 22354:2008 Гайки высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры (Гайки високоміцні класу точності В. Конструкція і розміри) (ГОСТ 22354-77, ЮТ)
ДСТУ ГОСТ 22355:2008 Шайбы класса точности С к высокопрочным болтам. Конструкция и размеры (Шайби класу точності С до високоміцних болтів. Конструкція і розміри) (ГОСТ 22355-77, ЮТ)
ГОСТ 9.010-80 ЕСЗКС. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые (Неруйнівний контроль. Зварні з’єднання. Ультразвукові методи)
ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги і позначення)
ГОСТ 9.105-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Классификация и основные параметры методов окрашивания (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Класифікація і основні параметри методів фарбування)
ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Підготовка металевих поверхонь перед фарбуванням)
ГОСТ 1759.0-87 Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия (Болти, гвинти, шпильки і гайки. Технічні умови)
ГОСТ 1759.1-82 Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений от формы и расположения поверхностей (Болти, гвинти, шпильки, гайки та шурупи. Допуски. Методи контролю розмірів і відхилень від форми та розташування поверхонь)
ГОСТ 1759.4-87 (ИСО 898-1-78) Болты, винты і шпильки. Механические свойства и методы испытаний (Болти, гвинти і шпильки. Механічні властивості і методи випробувань)
ГОСТ 1759.5-87 (ИСО 898-2-80) Гайки. Механические свойства и методы испытаний (Гайки. Механічні властивості і методи випробувань)
ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия (Дріт сталевий зварювальний. Технічні умови)
ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики (Шорсткість поверхні. Параметри та характеристики)
ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Ручне дугове зварювання. З’єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)
ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия (Кутоміри з ноніусом. Технічні умови)
ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств (Зварні з’єднання. Методи визначення механічних властивостей)
ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод (Контроль неруйнівний. З’єднання зварні. Радіографічний метод)
ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Зварювання під флюсом. З’єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)
ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия (Флюси зварювальні плавлені. Технічні умови)
ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы (Електроди покриті металеві для ручного дугового зварювання конструкційних і теплостійких сталей. Типи)
ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия (Аргон газоподібний і рідкий. Технічні умови)
ГОСТ 11533-75 Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Автоматичне і напівавтоматичне дугове зварювання під флюсом. З’єднання зварні під гострими і тупими кутами. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)
ГОСТ 11534-75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Ручне дугове зварювання. З’єднання зварні під гострими і тупими кутами. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)
ГОСТ 14637-89 (ИСО 4995-78) Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия (Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі звичайної якості. Технічні умови)
ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Дугове зварювання у захисному газі. З’єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)
ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые (Неруйнівний контроль. Зварні з’єднання. Методи ультразвукові)
ГОСТ 14792-80 Детали и заготовки, вырезаемые кислородной и плазменно-дуговой резкой, Точность, качество поверхности реза (Деталі і заготовки, що вирізуються кисневим та плазмово- дуговим різанням. Точність, якість поверхні різання)
ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии (Матеріали лакофарбові. Методи визначення адгезії)
ГОСТ 18123-82 Шайбы. Общие технические условия (Шайби. Загальні технічні умови)
ГОСТ 19281-89 (ИСО 4950-2-81, ИСО 4950-3-81, ИСО 4951-79, ИСО 4995-78, ИСО 4996-78, ИСО 5952-83) Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия (Прокат із сталі підвищеної міцності. Загальні технічні умови)
ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент (Прокат листовий гарячекатаний. Сортамент)
З
ГОСТ 22356-77 Болты и гайки высокопрочные и шайбы. Общие технические условия (Болти і гайки високоміцні і шайби. Загальні технічні умови)
ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Дугове зварювання в захисних газах. З’єднання зварні під гострими і тупими кутами. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)
ГОСТ 25726-83 Клейма ручные буквенные и цифровые. Типы и основные размеры (Клейма ручні літерні і цифрові. Типи і основні розміри)
ГОСТ 26271 -84 Проволока порошковая для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия (Дріт порошковий для дугового зварювання вуглецевих та низьколегованих сталей. Загальні технічні умови)
ГОСТ 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия (Прокат для будівельних сталевих конструкцій. Загальні технічні умови)


3  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


У цьому стандарті використано терміни та визначення, що наведені в ДБН В.2.6-198, ДСТУ Б В.2.6-75, ДСТУ Б В.2.6-177.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online