ДСТУ EN 60704-3:2016 Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 3. Методи визначення та перевірення задекларованих значен...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 60704-3:2016
(EN 60704-3:2006, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні
НОРМИ ТА ПРАВИЛА
ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
РОЗПОВСЮДЖУВАНОГО
В ПОВІТРІ ШУМУ
Частина 3. Методи визначення та перевірення
задекларованих значень шумового випромінення

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація електропобутових машин та приладів» (ТК 13)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 28 жовтня 2016 р. № 354 з 2017-10-02

3 Національний стандарт відповідає EN 60704-3:2006 Household and similar electrical appliances — Test code for the determination of airborne acoustical noise — Part 3: Procedure for determining and verifying declared noise emission values (Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 3. Визначення та перевірення задекларованих значень шумового випромінення) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 60704-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 60704-3:2006

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

4.1 Метод випробування

4.2 Значення величин та умовні познаки

4.3 Еталонне середньоквадратичне відхилення

5 Перевірення задекларованих значень шумового випромінення

5.1 Основи методу

5.2 Метод перевірення

6 Визначення значень шумового випромінення для декларування

6.1 Основи методу

6.2 Метод визначення

6.3 Подання значень шумового випромінення

Додаток А (обов'язковий) Шумове випромінення побутових приладів. Середньоквадратичні відхили

Додаток В (обов’язковий) Перевірення значень шумового випромінення. Приклади

Додаток С (довідковий) Визначення значень шумового випромінення. Приклади

Бібліографія

Додаток ZA (обов’язковий) Нормативні посилання на міжнародні публікації та відповідні їм європейські публікації

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 60704-3:2016 (EN 60704-3:2006, IDT) «Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 3. Визначення та перевірення задекларованих значень шумового випромінення», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 60704-3:2006 (версія en) «Household and similar electrical appliances — Test code for the determination of airborne acoustical noise — Part 3: Procedure for determining and verifying declared noise emission values».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 13 «Стандартизація електропобутових машин та приладів».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ІЕС 60704» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та в «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 60704-3:2006 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено національний додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті».

Познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

ВСТУП до EN 60704-3:2006

Хоча шум, випромінюваний побутовими приладами, не становить небезпеки для слуху користувачів або інших причетних осіб, які зазнають його впливу, і тому ніяких обмежень щодо шуму не було передбачено відповідними органами, відповідальними за охорону здоров’я, але всебічне та правильне декларування характеристик шумового випромінення допоможе потенційному покупцю зробити правильний вибір між приладами однієї й тієї самої категорії (однієї й тієї самої призначеності) різних марок або різних моделей.

Для того щоб забезпечити правильне декларування значень шумового випромінення, в цьому стандарті подано простий метод перевірення задекларованих значень і наведено відомості, стосовні визначення значень шумового випромінення.

Необхідні вимірювання треба проводити згідно з відповідними частинами ІЕС 60704.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИЛАДИ ПОБУТОВІ ТА АНАЛОГІЧНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
НОРМИ ТА ПРАВИЛА ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
РОЗПОВСЮДЖУВАНОГО В ПОВІТРІ ШУМУ
Частина 3. Методи визначення та перевірення задекларованих
значень шумового випромінення

HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES
TEST CODE FOR THE DETERMINATION
OF AIRBORNE ACOUSTICAL NOISE
Part 3. Method for determining and verifying
of declared noise emission values

Чинний від 2017-10-02

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті описано методи визначення та перевірення задекларованих значень шуму, випромінюваного побутовими та аналогічними приладами.

Цей стандарт застосовний до всіх категорій побутових і аналогічних електричних приладів, охоплених ІЕС 60704-1 та ІЕС 60704-2, у яких подано додаткові вимоги для окремих категорій приладів.

Цей стандарт застосовний до приладів, які виготовляють у великій кількості (серійно, партіями) за одними й тими самими технічними умовами та які характеризуються однаковими вказаними значеннями шумового випромінення.

У цьому стандарті:

— термін «декларація» охоплює всі засоби для надання інформації стосовно значень шумового випромінення потенційним користувачам (споживачам) приладів: етикетки, брошури, рекламні оголошення, комерційні та технічні інформаційні документи тощо;

— декларація щодо шумового випромінення стосується промислово виготовлених приладів з однаковими задекларованими значеннями, вказаними для партії;

— подано простий статистичний метод для перевірення задекларованих значень дослідженням вибірки тільки з трьох приладів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60704-1:1997 Household and similar electrical appliances — Test code for the determination of airborne acoustical noise — Part 1: General requirements

IEC 60704-2 (all parts) Household and similar electrical appliances — Test code for the determination of airborne acoustical noise — Part 2: Particular requirements

ISO 3534-1:1993 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: Probability and general statistical terms.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60704-1:1997 Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 60704-2 (усі частини) Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2. Додаткові вимоги

ISO 3534-1:1993 Статистика. Словник термінів і умовні познаки. Частина 1. Імовірність і загальні статистичні терміни.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online