ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 3. Проміжні показники прецизійності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-3-2003, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТОЧНІСТЬ (ПРАВИЛЬНІСТЬ
І ПРЕЦИЗІЙНІСТЬ) МЕТОДІВ
ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ
Частина 3. Проміжні показники прецизійності
стандартного методу вимірювання
(ГОСТ ИСО 5725-3-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2006

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: Р. Климик

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2005 р. № 387 з 2006-07-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ ИСО 5725-3-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений (Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 3. Проміжні показники прецизійності стандартного методу вимірювання)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ідентичний відповідає ГОСТ ИСО 5725-3-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений (Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 3. Проміжні показники прецизійності стандартного методу вимірювання)

Замість ГОСТ ИСО 5725-1-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005

Замість ГОСТ ИСО 5725-2-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005

Замість ГОСТ ИСО 5725-4-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005

Замість ГОСТ ИСО 5725-6-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- на другій сторінці обкладинки в таблиці прийняття стандарту змінено назву національних органів стандартизації (п. 2 «Предисловия»);

- на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п. 4 «Предисловия») та інформацію щодо заборони відтворювання, тиражування та розповсюджування цього стандарту як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії;

вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду МКС групи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації.

У разі застосування стандарту рекомендовано замість терміну «повторяемость» використовувати термін «сходимость» згідно з РМГ 29-99 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения».

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY
AND CERTIFICATION (EASC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ
И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Часть 3

Промежуточные показатели прецизионности
стандартного метода измерений
(ISO 5725-3:1994, IDT)

ГОСТ ИСО 5725-3-2003

Соответствует официальному тексту

Зарегистрирован
№ 4650
" 10 " октября 2003 г.

Минск
Евразийский совет по стандартизации, метрологи и сертификации

Предисловие

Евразийский Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-97 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным Государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИстандарт) Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России

2 ВНЕСЕН Госстандартом России

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 23 от 22 мая 2003 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004-97
Код страны по
МК (ИСО 3166)
004-97
Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан AZ Азстандарт
Армения AM Армстандарт
Грузия GE Грузстандарт
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан KG Кыргызстандарт
Молдова MD Молдова-Стандарт
Российская Федерация RU Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт
Украина UA Госпотребстандарт Украины

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 5725-3:1994/Cor.1:2001 "Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Part 3. Intermediate measures of the precision of a standart measurement method" (ИСО 5725-3:1994/Попр.1:2001 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений")

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ИСО/ТК 69, Применяемые статистические методы, подкомитетом ПК 6, Методы и результаты измерений

Перевод с английского (en)

Сведения о соответствии международных стандартов, на которые даны ссылки, межгосударственным стандартам, принятым в качестве идентичных межгосударственных стандартов, приведены в дополнительном приложении Е

Степень соответствия - идентичная (IDT)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 Основное требование

5 Важные факторы

6 Статистическая модель

6.1 Основная модель

6.2 Общее среднее значение m

6.3 Член В

6.4 Члены В0, B(1), B(2) и т. д.

6.5 Член ошибки е

7 Выбор условий измерений

8 Внутрилабораторное исследование и анализ промежуточных показателей прецизионности

8.1 Простейший подход

8.2 Альтернативный метод

8.3 Воздействие условий измерений на конечный заявляемый результат

9 Межлабораторное исследование и анализ промежуточных показателей прецизионности

9.1 Основополагающие допущения

9.2 Простейший метод

9.3 Эксперименты с группировкой (иерархические эксперименты)

9.4 Эксперимент с полной группировкой

9.5 Эксперимент со ступенчатой группировкой

9.6 Размещение факторов в плане эксперимента с группировкой

9.7 Сравнение плана с группировкой и процедурой, приведенной в ИСО 5725-2

9.8 Сравнение эксперимента с полной группировкой и эксперимента со ступенчатой группировкой

Приложение А Условные обозначения и сокращения, используемые во всех частях ИСО 5725

Приложение В Дисперсионный анализ для экспериментов с полной группировкой

Приложение С Дисперсионный анализ для экспериментов со ступенчатой группировкой

Приложение D Примеры статистического анализа экспериментов по определению промежуточной прецизионности

Приложение Е Сведения о соответствии международных стандартов, на которые даны ссылки, межгосударственным стандартам, принятым в качестве идентичных межгосударственных стандартов

Приложение F Библиография

Введение

0.1 Во всех частях ИСО 5725 для описания точности метода измерений используются два термина: "правильность" и "прецизионность". "Правильность“ касается близости между средним арифметическим значением большого числа результатов испытаний и истинным или принятым эталонным значением. "Прецизионность" касается близости между результатами испытаний.

0.2 Общее рассмотрение этих величин приводится в ИСО 5725-1 и поэтому не повторяется в настоящем стандарте. ИСО 5725-1 необходимо изучать вместе со всеми другими частями ИСО 5725, так как в них приведены основополагающие определения и общие принципы.

0.3 Множество различных факторов (помимо вариаций между предположительно идентичными образцами) может способствовать изменчивости результатов в зависимости от метода измерений, в том числе:

a) оператор;

b) используемое оборудование;

c) калибровка оборудования;

d) условия окружающей среды (температура, влажность, загрязнение воздуха и т. д.);

e) количество реактива (реагента);

f) время, проходящее между измерениями.

Изменчивость между измерениями, осуществляемыми разными операторами и/или с использованием различного оборудования, как правило, будет выше, чем изменчивость между измерениями, выполняемыми в пределах короткого интервала времени одним оператором с использованием одного и того же оборудования.

0.4 Общим термином для изменчивости между повторяемыми измерениями является прецизионность. Два условия прецизионности, называемые условиями повторяемости и воспроизводимости, были признаны необходимыми и для многих практических случаев полезными для описания изменчивости метода измерений. В условиях повторяемости факторы, приведенные в перечислениях а) - f), считаются постоянными и не способствуют изменчивости, тогда как в условиях воспроизводимости они изменяются и способствуют изменчивости результатов испытаний. Таким образом, условия повторяемости и воспроизводимости являются двумя предельными условиями прецизионности, где первые характеризует минимальную, а вторые максимальную изменчивость результатов. Промежуточные условия между двумя предельными условиями прецизионности также возможны в тех случаях, когда одному или большему числу факторов в перечислениях а) - f) позволяют изменяться, и они применяются при определенных заданных обстоятельствах. Прецизионность, как правило, выражается через стандартные отклонения.

0.5 В настоящем стандарте внимание сосредоточено на промежуточных показателях прецизионности метода измерений. Такие показатели называются промежуточными потому, что их значения лежат между двумя предельными показателями прецизионности метода измерений: стандартными отклонениями повторяемости и воспроизводимости.

Чтобы продемонстрировать необходимость таких промежуточных показателей прецизионности, рассмотрите работу современной лаборатории, связанной с промышленным предприятием, работающим, например, в три смены, где измерения проводятся разными операторами на разном оборудовании. Поэтому операторы и оборудование являются некоторыми из факторов, влияющих на изменчивость результатов испытаний. Эти факторы нужно принимать во внимание при оценке прецизионности метода измерений.

0.6 Промежуточные показатели прецизионности, описанные в настоящем стандарте, главным образом полезны, когда их оценка является частью процедуры, чьей целью является разработка, стандартизация и контроль метода измерений внутри лаборатории. Эти показатели можно также оценить в специально спланированном межлабораторном исследовании, но их толкование и применение требует осторожности по причинам, изложенным в 1.3 и 9.1.

0.7 По всей видимости факторами, наиболее сильно влияющими на прецизионность метода измерений; являются следующие четыре:

a) Время: насколько большим был интервал между последовательными измерениями.

b) Калибровка: производилась ли калибровка одного и того же оборудования между последовательными группами измерений.

c) Оператор: один или несколько операторов выполняют последовательные измерения.

d) Оборудование: одно и то же или различное оборудование [одни и те же или различные дозировки реактивов (реагентов)] использовались при измерениях.

0.8 Поэтому имеет смысл представить следующие М-факторные промежуточные условия прецизионности (М = 1, 2, 3 или 4) для принятия во внимание изменений в условиях измерений (время, калибровка, оператор и оборудование) в пределах лаборатории.

a) М = 1: только один из четырех факторов изменяется;

b) М = 2: два фактора из четырех изменяются;

c) М = 3: три фактора из четырех изменяются;

d) М = 4: все четыре фактора изменяются.

Различные промежуточные условия прецизионности приводят к различным стандартным отклонениям прецизионности, обозначаемым Si( ), где специфические условия перечисляются в скобках. Например, Si(TO) - стандартное отклонение в промежуточных условиях прецизионности с изменяющи­мися факторами время (Т) и оператор (О).

0.9 При измерениях в условиях промежуточной прецизионности один или больше факторов, перечисленных в 0.7, изменяются. В условиях повторяемости эти факторы предполагаются неизменными.

Стандартное отклонение результатов испытаний, полученных в условиях повторяемости, обычно меньше стандартного отклонения, полученного в промежуточных условиях прецизионности. В химическом анализе обычно стандартное, отклонение в промежуточных условиях прецизионности может быть в 2 или 3 раза больше, чем в условиях повторяемости. Однако оно не превышает стандартного отклонения в условиях воспроизводимости.

Например, совместный эксперимент, в котором 35 лабораториями определялось содержание меди в медной руде, обнаружил, что стандартное отклонение в промежуточных условиях прецизионности при изменении одного фактора (оператор и оборудование были одинаковыми, а время изменялось) было в 1,5 раза больше, чем в условиях повторяемости как для метода электролитической гравиметрии, так и для метода титрования Na2S2O3.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Часть 3
Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

ACCURACY (TRUENESS AND PRECISION) OF MEASUREMENT
METHODS AND RESULTS
Part 3
Intermediate measures of the precision of a standart measurement method

Дата введения в Украине 2006-07-01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт определяет четыре промежуточных показателя прецизионности, необходимость которых вызвана изменениями я условиях наблюдения (время, калибровка, оператор и оборудование) в пределах одной лаборатории или в ходе межпабораторного эксперимента.

Кроме того, настоящий стандарт:

a) разъясняет смысл определений промежуточных показателей прецизионности;

b) представляет рекомендации по объяснению и применению оценок промежуточных показателей прецизионности на практике;

c) не предусматривает никакой меры ошибки при оценке промежуточных показателей прецизионности.

d) не распространяется на определение правильности метода измерений, но разъясняет связи между правильностью и условиями измерений.

1.2 Настоящий стандарт распространяется исключительно на методы измерений непрерывных величин, дающих в качестве результата испытаний единичное значение, даже если данное единичное значение может быть результатом расчёта на основании серии наблюдений.

1.3 Сущность определения этих промежуточных показателей прецизионности состоит в том, что они измеряют способность метода измерений повторить результаты испытаний в определенных условиях.

1.4 Статистические методы, изложенные в настоящем стандарте, основываются на предположении, что можно объединять информацию из "сходных" условий измерений для получения более точной информации по промежуточным показателям прецизионности. Это предположение имеет силу до тех пор, пока то, что называется "сходным" является таковым на самом деле. Но этого предположения очень трудно придерживаться, когда промежуточные показатели прецизионности оцениваются из межпабораторного исследования. Например, довольно сложным является осуществление контроля по лабораториям за действием таких факторов, как "время" или "оператор" таким образом, чтобы они были "сходными" и чтобы получило смысл объединение информации из различных лабораторий. Поэтому, использование результатов межлабораторных исследований для промежуточных показателей прецизионности требует осторожности. Внутрилабораторные исследования также полагаются на это предположение, но в них оно более реалистично, так как контроль и знание действительного эффекта фактора являются более досягаемыми для аналитика.

1.1 Кроме описанных в настоящем стандарте существуют другие методики оценки и проверки промежуточных показателей прецизионности в пределах лаборатории, например контрольные диаграммы (ИСО 5725-6). Настоящий стандарт не претендует на то, чтобы описываемый здесь подход к оценке промежуточных показателей прецизионности в пределах определенной лаборатории являлся единственным.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ИСО 5725-1:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Общие принципы и определения

ИСО 5725-2:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

ИСО 5725-4:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

ИСО 5725-6:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online