ДСТУ EN 61310-3:2016 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 3. Вимоги до розташування та роботи органів керування (EN 61310-3:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 61310-3:2016
 (EN 61310-3:2008, IDT)

Безпечність машин

ПОЗНАЧЕННЯ, МАРКУВАННЯ ТА ПРИВЕДЕННЯ В ДІЮ

Частина 3. Вимоги до розташування
 та роботи органів керування

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український НДІ дизайну та ергономіки НАУ, Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 13 грудня 2016 р. № 426 з урахуванням змін, внесених наказом З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 15 вересня 2017 р. № 282 з 2018-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 61310-3:2008 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 3: Requirements for the location and operation of actuators (Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 3. Вимоги до розташування та роботи органів керування) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за CEN

4 Цей стандарт оформлено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 61310-3:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Основні вимоги

5 Дії та ефект дій

5.1 Принципи

5.2 Кінцевий ефект

5.3 Дії

5.4 Взаємозв’язок між діями та кінцевим ефектом

5.5 Зупинення

Додаток А Характерні приклади монофункційних органів керування

Бібліографія

Додаток ZA Нормативні посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Додаток ZZ Сфера застосування основних вимог директив ЄС

Додаток ZZA Сфера застосування основних вимог директиви ЄС 98/37/ЕС

Додаток ZZB Сфера застосування основних вимог директиви ЄС 2006/42/ЕС

Додаток НА Перелік національних стандартів, ідентичних європейським та міжнародним нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 61310-3:2016 (EN 61310-3:2008, IDT) «Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 3. Вимоги до розташування та роботи органів керування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 61310-3:2008 (версія en) «Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 3: Requirements for the location and operation of actuators».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 61310-3:2014, прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей європейський стандарт» та «ця частина 61310» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 61310-3:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті».

EN 61310 складається з трьох частин:

— Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів;

— Частина 2. Вимоги до маркування;

— Частина 3. Вимоги до розташування та роботи органів керування.

Міжнародні стандарти ISO 1503:1977, ISO 9355-2:1899, ISO 12100-1:2003, ISO 12100-2:2003, ISO 13851:2002, IEC 60204-1:2005 та IEC 60947-5-5:2005 в Україні не прийнято як національні.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
ПОЗНАЧЕННЯ, МАРКУВАННЯ ТА ПРИВЕДЕННЯ В ДІЮ
Частина 3. Вимоги до розташування та роботи органів керування

SAFETY OF MACHINERY
INDICATION, MARKING AND ACTUATION
Part 3. Requirements for the location and operation of actuators

Чинний від 2018-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо безпечності органів керування, з якими працюють руками або за допомогою інших частин тіла, під час взаємодії людини з машиною.

Цей стандарт установлює основні вимоги до:

— стандартних напрямків руху органів керування;

— розташування органа керування відносно інших органів керування;

— взаємозв’язку між дією та її кінцевім ефектом.

Цей стандарт ґрунтується на положеннях ІЕС 60447, але також застосовний до неелектротехніч- ного устатковання, такого як механічне та системи з гідроприводом.

Цей стандарт поширюється як на окремі органи керування, так і на їхні групи, що належать до частини вузла.

Стандарт не поширюється на «сенсорні екрани» (такі вимоги наведено в ІЕС 60073).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60073:2002 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification — Coding principles for indicators and actuators

IEC 60447:2004 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification — Actuating principles

IEC 61310-1 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals

IEC 61310-2 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 2: Requirements for marking

ISO 1503:1977 Geometrical orientation and directions of movements

ISO 9355-2:1899 Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles

ISO 13851:2002 Safety of machinery — Two-hand control devices — Functional aspects and design principles.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60073:2002 Основні принципи та принципи безпеки для інтерфейсу «людина-машина», маркування та ідентифікація. Принципи кодування індикаторів й органів керування

ІЕС 60447:2004 Основні принципи та принципи безпеки для інтерфейсу «людина-машина», маркування та ідентифікація. Принципи приведення в дію

ІЕС 61310-1 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів

ІЕС 61310-2 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до маркування

ISO 1503:1977 Геометрична орієнтація та напрямки руху

ISO 9355-2:1999 Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 2. Індикатори

ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 2. Технічні принципи

ISO 13851:2002 Безпечність машин. Дворучні пристрої керування. Функційні аспекти та принципи проектування.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online