ДСТУ EN 14070:2018 Безпечність верстатів. Спеціальні багатопозиційні агрегатні верстати (EN 14070:2003 + А1:2009; АС:2010, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність верстатів
СПЕЦІАЛЬНІ
БАГАТОПОЗИЦІЙНІ
АГРЕГАТНІ ВЕРСТАТИ

ДСТУ EN 14070:2018
(EN 14070:2003 + А1:2009; АС:2010, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 02 жовтня 2018 р. № 341 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 14070:2003 + А1:2009; АС:2010 Safety of machine tools — Transfer and special-purpose machines (Безпечність верстатів. Спеціальні багатопозиційні агрегатні верстати) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМ ІНУ ДСТУ EN 14070:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

6 Перевіряння вимог щодо безпеки та/або заходів захисту

7 Інформація для користувача

Додаток А (обов’язковий) Огорожі агрегатних і спеціальних верстатів. Метод випробування на удар

Додаток В (довідковий) Устатковання для випробування на удар

Додаток С (довідковий) Ілюстративні приклади

Додаток D (обов’язковий) Вимірювання поширення шуму

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 14070:2003 та основними вимогами Директиви ЄС 98/79/ЕС

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв’язок між EN 14070:2003 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 14070:2018 (EN 14070:2003 + А1:2009; АС:2010) «Безпечність верстатів. Спеціальні багатопозиційні агрегатні верстати», прийнятий методом підтвердження, — ідентичний щодо EN 14070:2018 (версія en) «Safety of machine tools — Transfer and special-purpose machines».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 75 «Верстати».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 14070:2014 «Верстати металообробні. Спеціальні багатопозиційні агрегатні верстати», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт», крім додатків ZA та ZB;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— із «Передмови» та «Вступу» до EN 14070:2003 + А1:2009; АС:2010 у цей «Національний вступ» внесено лише ту інформацію, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Передмову» до EN 14070:2003 + А1:2009; АС:2010 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено національний додаток НА (Перепік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ВЕРСТАТІВ
СПЕЦІАЛЬНІ БАГАТОПОЗИЦІЙНІ
АГРЕГАТНІ ВЕРСТАТИ

SAFETY OF MACHINE TOOLS
TRANSFER AND SPECIAL-PURPOSE
MACHINES

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 У цьому стандарті наведено технічні вимоги щодо безпеки та захисні заходи для проектувальників, виробників та постачальників спеціальних багатопозиційних агрегатних верстатів (див. 3.1) (зокрема інформація, потрібна для монтування і демонтування, транспортування та технічного обслуговування). Ці верстати призначені для оброблювання тільки заздалегідь обраних заготовок з металу чи аналогічного матеріалу або обмеженої групи схожих заготовок з попередньо встановленою послідовністю операцій і параметрів оброблювання.

1.2 У цьому стандарті враховані умови застосування верстата за призначенням та логічно передбаченого неправильного використання, технічного обслуговування, чищення та налагодження. У ньому розглянуто засоби доступу до позицій оброблювання та позицій ручного завантаження/вивантаження (див. 3.4). У ньому передбачено доступ до верстата з усіх напрямків. У ньому описані засоби зменшення ризиків для операторів та інших осіб, які можуть опинитися в небезпечній ситуації.

1.3 Цей стандарт стосується також транспортних засобів для завантаження/вивантаження заготовок, якщо вони є невід’ємною частиною верстата.

1.4 У цьому стандарті розглянуто суттєві небезпеки, притаманні спеціальним багатопозиційним агрегатним верстатам в умовах застосування за призначенням та передбачених виробником (див. розділ 4). Вимоги щодо безпеки та/або захисні заходи для уникнення або мінімізації таких небезпек наведено в таблиці 1, а процедури перевіряння цих вимог або засобів подано в розділі 5. Вимоги та/або засоби щодо безпеки стосовно загоряння та вибухів не наведено.

1.5 У разі виконання на верстаті процесів, на які поширюються інші стандарти (наприклад, шліфування, токарна обробка, формування, лазерна обробка), варто дотримуватися вимог щодо цих стандартів (див. «Бібліографія»).

1.6 Цей стандарт поширюється на верстати, виготовлені після дати надання йому чинності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292-2:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

EN 292-2:1991/A1:1995 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications; Amendment A1

EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 349 Safety of machinery — Minimum distances to avoid crushing of parts of the human body

EN 574 Safety of machinery — Two hand control devices — Functional aspects — Principles for design

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 614-2 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 2: Interactions between the design of machinery and work tasks

EN 626-1 Safety of machinery — Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery — Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers

EN 811:1996 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the lower limbs

EN 894-1 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3:2000 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 953:1997 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 954-1:1996 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design

EN 982:1996 Safety requirements for fluid power systems and components — Hydraulics

EN 983:1996 Safety requirements for fluid power systems and components — Pneumatics

EN 999 Safety of machinery — The positioning of protective equipment in respect of approach speeds of parts of the human body

EN 1005-1 Safety of machinery — Human physical performance — Part 1: Terms and definitions

EN 1005-2 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery

EN 1005-3 Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation

EN 1037:1995 Safety of machinery — Integral lighting of machines

EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles for risk assessment

EN 1070:1998 Safety of machinery — Terminology

EN 1088:1995 + A2:2008 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1760-1 Safety of machinery — Pressure sensitive protective devices — Part 1: General principles for the design and testing of pressure sensitive mats and pressure sensitive floors

EN 1837 Safety of machinery — Integral lighting of machines

EN ISO 3744 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 3746:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:1995)

EN ISO 4871 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 7250 Basic human body measurements for technological design (ISO 7250:1996)

EN ISO 9614-1 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 1: Measurement at discrete points (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 11202:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Survey method in situ (ISO 11202:1995)

EN ISO 11204:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Method requiring environmental corrections (ISO 11204:1995)

EN ISO 11688-1 Acoustics — Recommended practice for the design of low — noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 11688-2 Acoustics — Recommended practice for the design of low — noise machinery and equipment — Part 2: Introduction to the physics of low-noise design (ISO/TR 11688-2:1998)

EN 60204-1:1997 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:1997)

EN 60825-1:1994/А1 Safety of laser products — Part 1: Equipment classification, requirements and user’s guide; Amendment A1 (IEC 60825-1:1993/A1:1997)/Note: Endorsement notice

EN 61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards — Immunity for industrial environments (IEC 61000-6-2:1999, modified)

EN 61000-6-4 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-4: Generic standards — Emission standard for industrial environments (IEC 61000-6-4:1997, modified)

EN 61310-3 Safety of machinery — Indication, marking and aquation — Part 3: Requirements for the location and operation of actuators (IEC 613010-3:1999)

EN 61496-1 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests (IEC 61496-1:1997)

IEC 61496-2 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 2: Particular requirements for equipment using active optoelectronic protective devices.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія

EN 292-2:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

EN 292-2:1991/А1:1995 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови. Доповнення А1

EN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягання небезпечних зон руками

EN 349 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини

EN 574 Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Функційні аспекти та принципи проектування

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 614-2 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 2. Взаємозв’язок між проектуванням машин і робочих завдань

EN 626-1 Безпечність машин. Зниження ризику для здоров’я, спричинюваного небезпечними речовинами, виділюваними машинами. Частина 1. Принципи і технічні вимоги для виробників машин

EN 811:1996 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання потраплянню ніг у небезпечні зони

EN 894-1 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування

EN 894-2 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3:2000 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 953:1997 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування і конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 954-1:1996 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування

EN 982:1996 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем і їх складових частин. Гідравліка

EN 983:1996 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем і їх складових частин. Пневматика

EN 999 Безпечність машин. Розташування захисного устаткування з урахуванням швидкостей наближення тіла людини

EN 1005-1 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення понять

EN 1005-2 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин

EN 1005-3 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами

EN 1037:1995 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові

EN 1050:1996 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику

EN 1070:1998 Безпечність машин. Термінологія

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору

EN 1760-1 Безпечність машин. Захисні пристрої, що реагують на тиск. Частина 1. Основні принципи конструювання та випробування килимків і підлоги, що реагують на тиск

EN 1837 Безпечність машин. Вмонтоване освітлення

EN ISO 3744 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною (ISO 3744:1994)

EN ISO 3746:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинапьної поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною (ISO 3746:1995)

EN ISO 4871 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням (ISO 4871:1996)

EN ISO 7250 Основні вимірювання частин тіла людини для технологічного проектування (ISO 7250:1996)

EN ISO 9614-1 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 1. Вимірювання в окремих точках (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 11202:1995 Акустика. Шум машин та обладнання. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших контрольних точках. Орієнтовний метод вимірювання на місці установлення (ISO 11202:1995)

EN ISO 11204:1995 Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. Вимірювання рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках. Метод з урахуванням поправок на умови середовища (ISO 11204:1995)

EN ISO 11688-1 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 11688-2:1998 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 2. Уведення до фізики малошумного проектування (ISO/TR 11688-2:1998)

EN 60204-1:1997 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:1997)

EN 60825-1:1994/А1 Безпечність лазерних виробів. Частина 1. Класифікація обладнання, вимоги та настанова користувачам. Доповнення А1 (ІЕС 60825-1:1993/А1:1997)/Примітка: Повідомлення про передачу

EN 61000-6-2 Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі (ІЕС 61000-6-2:1999, зі змінами)

EN 61000-6-4 Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові стандарти. Емісія завад у виробничих зонах (ІЕС 61000-6-4:1997, зі змінами)

EN 61310-3 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 3. Вимоги до розташування та роботи органів керування (ІЕС 61310-3:1999)

EN 61496-1 Безпечність машин. Захисна електрочутлива апаратура. Частина 1. Загальні вимоги та випробування (ІЕС 61496-1:1997)

ІЕС 61496-2 Безпечність машин. Захисна електрочутлива апаратура. Частина 2. Особливі вимоги до устаткування, в якому використані активні оптико-електронні захисні пристрої (AOPD).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online