ДСТУ EN 415-10:2017 Безпечність пакувальних машин. Частина 10. Загальні вимоги (EN 415-10:2014, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ЕN 415-10:2017
(ЕN 415-10:2014, IDТ)

БЕЗПЕЧНІСТЬ ПАКУВАЛЬНИХ МАШИН

Частина 10. Загальні вимоги

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Засоби та системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації» (ТК 98)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 27 грудня 2017 р. № 478 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 415-10:2015 «Safety of packaging machines — Part 10: General Requirements» (Безпечність пакувальних машин. Частина 10. Загальні вимоги) і внесений з дозволу CEN-CENELEC Avenue Магnіх 17, В 1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 415-10:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік істотних небезпек

4.1 Загальні вимоги

4.2 Механічні небезпеки

4.2.1 Рухомі частини

4.2.2 Небезпеки ковзання, спотикання та падіння

4.2.3 Втрата стабільності

4.2.4 Небезпеки від захисних засобів

4.3 Пневматичне та гідравлічне устатковання

4.4 Небезпеки від електроустатковання

4.5 Небезпеки від електростатичних явищ

4.6 Теплові небезпеки

4.6.1 Гарячі поверхні

4.6.2 Холодні поверхні

4.7 Шум

4.8 Радіація

4.9 Небезпеки від продукції та матеріалів

4.9.1 Небезпеки, створювані продукцією

4.9.2 Небезпеки, створювані пакувальними матеріалами

4.10 Небезпеки через нехтування ергономічними принципами

4.11 Небезпеки через нехтування гігієнічними принципами конструкції

4.12 Небезпеки, зумовлені відмовами

4.12.1 Основні положення

4.12.2 Відмова джерел живлення

4.12.3 Небезпека, зумовлена відмовою елементів управління

4.12.4 Відмова електронних систем приводів

4.13 Небезпеки, зумовлені наявністю збереженої енергії

4.14 Небезпеки через вади дистанційного діагностування чи управління

4.15 Передбачуване неправильне використання

4.16 Небезпеки від специфічних елементів або процесів пакувальних машин

4.16.1 Гострі пристрої

4.16.2 Запечатувальні пристрої

4.16.3 Механізми розмотування котушки з плівкою

4.16.4 Конвеєри

4.16.5 Ручні штурвали та колеса

4.16.6 Зміна розміру чи заміна продукту

4.16.7 Клейове устатковання з гарячим розплавом

4.16.8 Пакування в модифіковану атмосферу

5 Заходи щодо безпеки та/чи захисні заходи

5.1 Загальні положення

5.2 Вимоги щодо зменшення механічних небезпек

5.2.1 Захисні заходи від небезпек, створюваних рухомими частинами

5.2.2 Вимоги щодо запобігання небезпеці ковзання, спотикання та падіння

5.2.3 Стабільність машин

5.2.4 Запобігання небезпеці рухомих захисних пристроїв

5.3 Пристрої для відключення (ізолювання) джерел енергії

5.4 Пневматичне та гідравлічне устатковання

5.5 Електроустатковання

5.5.1 Загальні положення

5.5.2 Захист від ураження електричним струмом

5.5.3 Ступінь захисту

5.6 Електростатичні явища

5.7 Теплові небезпеки

5.7.1 Гарячі поверхні

5.7.2 Холодні поверхні

5.8 Зменшення шуму

5.9 Випромінювання

5.9.1 Загальні положення

5.9.2 Лазерне випромінювання

5.10 Заходи щодо контролювання небезпеки, спричиненої продуктами, речовинами та матеріалами

5.10.1 Заходи щодо контролювання небезпеки, спричиненої речовинами

5.10.2 Заходи щодо контролювання небезпек, спричинених продуктами

5.10.3 Заходи щодо контролювання небезпек, спричинених пакувальними матеріалами

5.11 Ергономічні принципи конструювання

5.11.1 Експлуатація машини

5.11.2 Інтерфейс оператора та пристрої управління машиною

5.11.3 Реалізація деталей машин

5.11.4 Завантаження пакувальних матеріалів

5.11.5 Завантаження продуктів або розвантаження пакетів

5.11.6 Зміни розміру чи продукту

5.11.7 Очищення машини

5.11.8 Технічне обслуговування

5.11.9 Переміщення машини

5.11.10 Освітлення

5.12 Гігієнічні вимоги до конструкції

5.13 Несправності джерел живлення

5.14 Функції управління

5.14.1 Загальні положення

5.14.2 Нормальне зупинення

5.14.3 Функції зупинення, пов'язані з безпекою

5.14.4 Операційне зупинення

5.14.5 Аварійне зупинення та аварійне вимикання

5.14.6. Безпека, пов’язана з зупинками систем електричного привода зі змінною швидкістю

5.14.7 Час зупинення

5.15 Порушення безпеки елементів управління

5.16 Запобігання несподіваному пуску

5.16.1 Загальні положення

5.16.2 Вимоги до машин, де можливий доступ усього тіла

5.16.3 Операції з відкритими захисними засобами

5.17 Збережена енергія

5.18 Вимоги до дистанційної діагностики чи контролю

5.19 Розумно передбачуване неправильне використання

5.20 Вимоги до конкретних елементів або процесів пакувальних машин

5.20.1 Різальні пристрої

5.20.2 Запечатувальні пристрої

5.20.3 Механізми розмотування плівкових котушок

5.20.4 Конвеєри

5.20.5 Рукоятки та ручні колеса

5.20.6 Змінення розміру чи продукту

5.20.7 Устатковання для гарячеклейового розплаву

5.20.8 Модифікована пакувальна атмосфера

6 Перевіряння вимог і заходів безпеки

6.1 Загальні положення

6.2 Візуальні перевіряння машини в статиці

6.2.1 Механічні системи

6.2.2 Пневматичні системи

6.2.3 Гідравлічні системи

6.2.4 Електричні системи

6.2.5 Захисні засоби

6.2.6 Вимоги до конструкції

6.2.7 Марковання та попереджувальні знаки

6.3 Вимірювання на зупиненій машині

6.3.1 Захисні засоби

6.3.2 Електричні випробування

6.4 Візуальне перевіряння елементів машини в динаміці

6.4.1 Перевіряння захисних пристроїв

6.4.2 Функції, пов’язані з безпекою

6.4.3 Розподіл накопиченої енергії

6.5 Вимірювання чи випробування машини в роботі

6.5.1 Електричні випробування

6.5.2 Вимірювання випромінювання шуму

6.5.3 Температура

6.6 Процедури перевіряння

7 Інформування

7.1 Загальні положення

7.2 Марковання

7.3 Сигнали та попереджувальні знаки

7.3.1 Загальні положення

7.3.2 Знак заборони «Не проникати»

7.3.3 Знак заборони «Стороннім доступ заборонено»

7.3.4 Попереджувальний знак «УВАГА! Гаряча поверхня»

7.3.5 Попереджувальний знак «УВАГА! Низькотемпературні/крижані умови»

7.3.6 Попереджувальні знаки радіаційної небезпеки

7.3.7 Заборонний знак «Заборонений доступ особам, які мають імплантовані медичні пристрої»

7.4 Інструкції

7.4.1 Основні положення

7.4.2 Усі пакувальні машини

7.4.3 Машини для використання з харчовими продуктами чи фармацевтичними товарами

7.4.4 Машини для поводження з небезпечними продуктами

7.4.5 Машини з гарячими чи холодними поверхнями

7.4.6 Машини, що містять гарячий розплав та інші клейові системи

7.4.7 Інформація щодо стабільності машини

7.4.8 Машини, що містять підіймальне устаткування

7.4.9 Агрегати машин

Додаток А (довідковий) Оцінка енергії чи сили

Додаток В (довідковий) Максимальні значення для принципово безпечного конструювання

Додаток ZA (довідковий) Відповідність EN 415-10:2014 вимогам Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів, гармонізованих з європейськими та міжнародними стандартами, на які є посилання у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 415-10:2017 (EN 415-10:2014, IDT) «Безпечність пакувальних машин. Частина 10. Загальні вимоги», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 415-10:2015 (версія еn) «Safety of packaging machines — Part 10: General Requirements».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 98 «Засоби та системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризація».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 415-10:2014, який прийнято методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вираз «цей Міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено структурний елемент «Вступ» до EN 415-10:2014 як такий, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— з «Передмови» до EN 415-10:2014 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3651.

EN 415 складається з таких частин із загальною назвою «Безпечність пакувальних машин»:

— Частина 1. Термінологія і класифікація пакувальних машин і допоміжного устатковання.

— Частина 2. Пакувальні машини попередньо сформованих жорстких контейнерів.

— Частина 3. Машини для формування, завантаження та запечатування.

— Частина 4. Штабелеукладачі та штабелерозбирачі.

— Частина 5. Обгорткові машини.

— Частина 6. Піддонообгортачі.

— Частина 7. Машини для групового та вторинного пакування.

— Частина 8. Обв’язувальні машини.

— Частина 9. Методи вимірювання шуму для пакувальних машин, пакувальних ліній та допоміжного устатковання, класи точності 2 та 3.

Європейські стандарти EN 626-1:1994 + А1:2008, EN 626-2, на які є посилання у цьому стандарті, прийняті в Україні як національні.

ДСТУ EN ISO 14123-1:2016 (EN ISO 14123-1:2015, IDT; ISO 14123-1:2015, IDT) та ДСТУ EN ISO 14123-2:2016 (EN ISO 14122-3:2016, IDT; ISO 14122-3:2016, IDT) відповідно.

Міжнародні та європейські стандарти CLC/TS 61496-2, CLC/TS 61496-3, ISO 3864-3, на які є посилання у цьому стандарті, в Україні не прийнято як національні.

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ПАКУВАЛЬНИХ МАШИН
Частина 10. Загальні вимоги

SAFETY OF PACKAGING MACHINES
Part 10. General requirements

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги до пакувальних машин, визначених у EN 415-1, або до інших машин, що відповідають спеціалізованій частині EN 415. У разі використання разом з відповідною машиною конкретної частини EN 415 вона підпадає під вимоги до конкретного типу машини з цього стандарту.

Цей стандарт установлює вимоги щодо безпечності пакувальних машин та їх перевіряння під час проектування, виготовлення, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування, налагодження, технічне обслуговування та очищення пакувальних машин, якщо їх використовують відповідно до передбачених завдань і в умовах роботи, передбачуваних виробником.

Ступінь небезпеки, небезпечних ситуацій та подій наведено в розділі 4.

Небезпеки на певних машинах можуть відрізнятися залежно від принципу роботи, виду, розміру та маси продукту, пакувального матеріалу, допоміжного устатковання, прикріпленого до машини, та середовища, в якому використовують машину. Якщо машина представляє небезпеку, що не розглянута в цьому стандарті, виробник має оцінити ці ризики, використовуючи вимоги, що наведені в EN ISO 12100:2010. Такі відхили чи доповнення не розглянуто в цьому стандарті.

Виключення

Цей стандарт не застосовний до:

— машин, що були виготовлені до дати опублікування цього стандарту CEN.

Цей стандарт не поширюється на:

— небезпеку, спричинену використанням машин у місцях, доступних для громадськості;

Примітка. Для машин, що використовують у відкритих місцях доступу, можна застосовувати різні чи додаткові вимоги.

Виробник зобов'язаний визначити такі додаткові ризики, що виходять за рамки цього стандарту, чи такі ризики, що виникають унаслідок його специфічного використання, а також забезпечити захисні заходи відповідно до вимог EN ISO 12100.

— використання пакувальних машин у потенційно вибухонебезпечних середовищах;

— особливі ризики для здоров’я, безпеки чи гігієни, пов’язані з продуктами, що можуть оброблятися машинами, але стандарт містить загальні поради з цього питання;

— небезпеки, що можуть бути пов’язані з виведенням із експлуатації пакувальних машин.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 349 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 415-1 Packaging machines safety — Part 1: Terminology and classification of packaging machines and associated equipment

EN 415-9 Safety of packaging machines — Part 9: Noise measurement methods for packaging machines, packaging lines and associated equipment, grade of accuracy 2 and 3

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 614-2 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 2: Interactions between the design of machinery and work tasks

EN 618 Continuous handling equipment and systems — Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of bulk materials except fixed belt conveyors

EN 619 Continuous handling equipment and systems — Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of unit loads

EN 626-1:1994 + A1:2008 Safety of machinery — Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery — Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers

EN 626-2 Safety of machinery — Reduction of risk to health from hazardous substances emitted by machinery — Part 2: Methodology leading to verification procedures

EN 953 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 1005-2 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery

EN 1005-3 Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation

EN 1005-4 Safety of machinery — Human physical performance — Part 4: Evaluation of working postures and movements in relation to machinery

EN 1037 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1672-2:2005 + A1:2009 Food processing machinery — Basic concepts — Part 2: Hygiene requirements

EN 1837 Safety of machinery — Integral lighting of machines

EN 12198-1 Safety of machinery —Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery — Part 1: General principles

EN 12198-2 Safety of machinery — Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery — Part 2: Radiation emission measurement procedure

EN 12198-3 Safety of machinery —Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery — Part 3: Reduction of radiation by attenuation or screening

EN 13478 Safety of machinery — Fire prevention and protection

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, mod.)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529:1989)

EN 60825-1:2007 Safety of laser products — Part 1: Equipment classification and requirements (IEC 60825-1:2007)

EN 60947-5-5 Low voltage switchgear and controlgear — Part 5-5: Control circuit devices and switching elements — Electrical emergency stop device with mechanical latching function (IEC 60947-5-5)

EN 61310-3 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 3: Requirements for the location and operation of actuators (IEC 61310-3:2007)

EN 61496-1:2004 + A1:2008 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests (IEC 61496-1:2004, mod.)

EN 61800-5-2:2007 Adjustable speed electrical power drive systems — Part 5-2: Safety requirements — Functional (IEC 61800-5-2:2007

EN ISO 4413:2010 Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413:2010)

EN ISO 4414:2010 Pneumatic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4414:2010)

EN ISO 7010 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs (ISO 7010)

EN ISO 11553-1:2008 Safety of machinery — Laser processing machines — Part 1: General safety requirements (ISO 11553-1:2005)

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN ISO 13732-1:2008 Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13732-3:2008 Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 3: Cold surfaces (ISO 13732-3:2005)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850)

EN ISO 13855:2010 Safety of machinery — Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body (ISO 13855:2010)

EN ISO 13856-1 Safety of machinery — Pressure-sensitive protective devices — Part 1: General principles for design and testing of pressure-sensitive mats and pressure-sensitive floors (ISO 13856-1)

EN ISO 13856-2 Safety of machinery — Pressure-sensitive protective devices — Part 2: General principles for design and testing of pressure-sensitive edges and pressure-sensitive bars (ISO 13856-2)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

EN ISO 14119:2013 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for de-sign and selection (ISO 14119:2013)

EN ISO 14122-1:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of fixed means of access between two levels (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of fixed means of access between two levels —Amendment 1 (ISO 14122-1:2001/Amd 1:2010).

EN ISO 14122-2 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2)

EN ISO 14122-3 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3)

CLC/TS 61496-2 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs) (IEC/TS 61496-2)

CLC/TS 61496-3 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 3: Particular requirements for Active Opto-electronic Protective Devices responsive to Diffuse Reflection (AOPDDR) (IEC/TS 61496-3)

ISO 3864-1 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs and safety markings

ISO 3864-2 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 2: Design principles for product safety labels

ISO 3864-3 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 3: Design principles for graphical symbols for use in safety signs.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 349 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникання здавлювання частин людського тіла

EN 415-1 Безпечність пакувальних машин. Частина 1. Термінологія та класифікація пакувальних машин і допоміжного устатковання

EN 415-9 Безпечність пакувальних машин. Частина 9. Методи вимірювання шуму для пакувальних машин, пакувальних ліній та відповідного устатковання, клас точності 2 та 3

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 614-2 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 2. Взаємозв’язок між проектуванням машин і робочим завданням

EN 618:2014 Підіймально-транспортне устатковання та системи безперервної дії. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності устатковання для механічного вантаження сипучих матеріалів, за винятком стрічкових конвеєрів

EN 619 Системи та підіймально-транспортне устатковання безперервної дії. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності (EMC) до устатковання для механічного переміщення вантажних одиниць

EN 626-1:994 + А1:2008 Безпечність машин. Зменшення небезпек для здоров’я від небезпечних речовин, що викидають машини. Частина 1. Принципи та специфікації для виробників машин

EN 626-2 Безпечність машин. Зменшення небезпеки для здоров’я від шкідливих речовин, що викидають машини. Частина 2. Методологія, що призводить до процедур верифікації

EN 953 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування та конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 1005-2 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їх складових частин

EN 1005-3 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами

EN 1005-4 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів, пов'язаних з машинами

EN 1037 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові

EN 1672-2:2005 + А1:2009 Устатковання для харчової промисловості. Основні положення. Частина 2. Вимоги щодо гігієни

EN 1837 Безпечність машин. Вмонтоване освітлення

EN 12198-1 Безпечність машин. Оцінка і зниження небезпеки, що виникає під час випромінювання від машин. Частина 1. Загальні принципи

EN 12198-2 Безпечність машин. Оцінювання та зниження ризиків, що виникають від випромінення, випромінюваного машиною. Частина 2. Методика вимірювання емісії випромінення

EN 12198-3 Безпечність машин. Оцінка і зниження небезпеки, що виникає під час випромінювання від машин. Частина 3. Зменшення випромінювання методом загасання або екранізування

EN 13478 Безпечність машин. Протипожежні заходи та захист

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, MOD)

EN 60529:1991 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код IP) (ІЕС 60529:1989)

EN 60825-1:2007 Безпечність лазерних виробів. Частина 1. Класифікація обладнання та вимоги (ІЕС 60825-1:2007)

EN 60947-5-5 Низьковольтні розподільчі пристрої та контрольні прилади. Частина 5-5. Пристрої керування ланцюгами та перемикальні елементи. Електричний аварійний вимикачі з функцією механічного закріплення (ІЕС 60947-5-5)

EN 61310-3 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 3. Вимоги до розташування та роботи органів керування (ІЕС 61310-3:2007)

EN 61496-1:2004 + А1:2008 Безпечність машин. Захисна електрочутлива апаратура. Частина 1. Загальні вимоги та випробування (ІЕС 61496-1:2004, MOD)

EN 61800-5-2:2007 Системи силових електродвигунів з регульованою швидкістю. Частина 5-2. Вимоги щодо безпеки. Функціональні вимоги (ІЕС 61800-5-2:2007)

EN ISO 4413:2010 Гідроприводи об’ємні. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових ISO 4413:2010)

EN ISO 4414:2010 Пневмоприводи. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових (ISO 4414:2010)

EN ISO 7010 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки (ISO 7010)

EN ISO 11553-1:2008 Безпечність машин і механізмів. Верстати для лазерної обробки. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки (ISO 11553-1:2005)

EN ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи розрахунку. Оцінка небезпек і зниження небезпек ( (ISO 12100:2010)

EN ISO 13732-1:2008 Ергономіка термального середовища. Методи оцінки реакції людини у разі контакту з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13732-3:2008 Ергономіка теплового середовища. Методи оцінювання реакції людини у разі контакту з поверхнями. Частина 3. Холодні поверхні (ISO 13732-3:2005)

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850 Безпечність машин. Аварійна зупинка. Принципи проектування (ISO 13850)

EN ISO 13855:2010 Безпечність машин. Розміщення захисного обладнання залежно від швидкостей переміщення частин людського тіла (ISO 13855:2010)

EN ISO 13856-1 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до тиску. Частина 1. Загальні принципи проектування й випробування чутливих до тиску матів і настилів (ISO 13856-1)

EN ISO 13856-2 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до тиску. Частина 2. Загальні принципи проектування й випробування чутливих до тиску крайок і планок (ISO 13856-2)

EN ISO 13857:2008 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання пошкоджень верхніх та нижніх кінцівок (ISO 13857:2008)

EN ISO 14119:2013 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору (ISO 14119:2013)

EN ISO 14122-1:2001 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір фіксованих засобів доступу між двома рівнями (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі й проходи (ISO 14122-2)

EN ISO 14122-3 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини зі східцями і перила (ISO 14122-3)

CLC/TS 61496-2 Безпечність машин. Електрочутливі засоби захисту. Частина 2. Особливі вимоги до обладнання, що використовує активні оптоелектронні захисні пристрої (ОЕЗП) (IEC/TS 61496-2)

CLC/TS 61496-3 Безпечність машин. Електрочутливий захисний інвентар. Частина 3. Особливі вимоги до активних оптико-електронних захисних пристроїв, що реагують на дифузійне відображення (ОЕЗПДВ) (IEC/TS 61496-3)

ISO 3864-1 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення

ISO 3864-2 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 2. Принципи проектування етикеток безпечності продукції

ISO 3864-3 Графічні символи. Кольори безпеки та знаки безпеки. Частина 3. Принципи проектування графічних символів для використання в знаках безпеки.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online