ДСТУ EN 1218-5:2018 Безпечність деревообробних верстатів. Верстати шипорізні. Частина 5. Однобічні профілювальні верстати з нерухомим столом і роликовою або ланцюговою подачею (EN 1218-5:2004 + А1:2009, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність деревообробних верстатів
ВЕРСТАТИ ШИПОРІЗНІ
Частина 5. Однобічні профілювальні верстати
з нерухомим столом і роликовою
або ланцюговою подачею

ДСТУ EN 1218-5:2018
(EN 1218-5:2004 + А1:2009, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 22 серпня 2018 р. № 295 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1218-5:2004 + А1:2009 Safety of woodworking machines — Tenoning machines — Part 5: One side profiling machines with fixed table and feed rollers or feed chain (Безпечність деревообробних верстатів. Верстати шипорізні. Частина 5. Однобічні профілювальні верстати з нерухомим столом і роликовою або ланцюговою подачею) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1218-5:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Загальні положення

3.2 Терміни

3.3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

5.1 Загальні положення

5.2 Органи керування

5.3 Захист від механічних небезпек

5.4 Захист від немеханічних небезпек

6 Інформація для користувача

6.1 Попереджувальні пристрої

6.2 Марковання

6.3 Інструкція з експлуатації

Додаток А (довідковий) Приклади систем керування, пов'язаних із безпекою

Додаток В (обов’язковий) Допуски на розміри інструментального шпинделя

Додаток С (обов’язковий) Робочі умови для вимірюваня поширення шуму

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв’язок між EN 1218-2:2004 + А1:2009 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перепік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1218-5:2018 (EN 1218-5:2004 + А1:2009, IDT) «Безпечність деревообробних верстатів. Верстати шипорізні. Частина 5. Однобічні профілювальні верстати з нерухомим столом і роликовою або ланцюговою подачею», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1218-5:2004 + А1:2009 (версія en) «Safety of woodworking machines — Tenoning machines — Part 5: One side profiling machines with fixed table and feed rollers or feed chain».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 75 «Верстати».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1218-5:2014 «Безпечність деревообробних верстатів. Шипорізні верстати. Частина 5. Однобічні профілювальні верстати з нерухомим столом і роликовою або ланцюговою подачею», — прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина європейського стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» та «Вступ» до EN 1218-5:2004 + А1:2009 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— вилучено додаток ZA «Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами директиви 98/37/ЕС», оскільки стаття 25 директиви 2006/42/ЕС скасовує дію директиви 98/37/ЕС з 29 грудня 2009 р. (виправлення від 09.06.2006 р.). На час публікації останньої редакції цього стандарту (вересень 2009 року) директива 98/37/ЕС ще частково діяла одночасно з новою директивою 2006/42/ЕС, тому посилання на стару директиву в першоджерелі правочинне, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року будь-які посилання на директиву 98/37/ЕС не правочинні;

— до стандарту долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

Текст зміни А1:2009 до EN 1218-5:2004 у тексті позначено подвійною рискою на березі сторінки. EN 614-1:2006, EN 894-1:1997, EN 894-2:1997, EN 894-3:2000, EN 982:1996, EN 983:1996, EN 1005-1:2001, EN 1005-2:2003, EN 1005-3:2002, EN 1005-4:2005, EN 1088:1995, EN 1760-2:2001, EN 1837:1999, EN 60947-4-1:2001, EN ISO 3743-1:1995, EN ISO 3743-2:1996, EN ISO 3744:1995, EN ISO 3745:2003, EN ISO 3746:1995, EN ISO 4871:1997, EN ISO 9614-1:1995, EN ISO 11202:1995, EN ISO 11204:1995, EN ISO 11688-1:1998, EN ISO 13849-1:2008, EN ISO 13850:2006, посилання на які є в цьому стандарті, наразі не чинні, замість них чинні відповідно EN 349:1993 + А1:2008, EN 614-1:2006 + А1:2009, EN 894-1:1997 + А1:2008, EN 894-2:1997 + А1:2008, EN 894-3:2000 + А1:2008, EN 940:2009 + А1:2012, EN 953:1997 + А1:2009, EN 1837:1999 + А1:2009, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN 1005-1:2001 +A1:2008, EN 1005-2:2003 + A1:2008, EN 1005-3:2002 + A1:2008, EN 1005-4:2005 +A1:2008, EN 13856-2:2013, EN 14119:2013, EN 60947-4-1:2010, EN ISO 3743-1:2010, EN ISO 3743-2:2009, EN ISO 3744:2010, EN ISO 3745:2012, EN ISO 3746:2010, EN ISO 4871:2009, EN ISO 9614-1:2009, EN ISO 11202:2010, EN ISO 11204:2010, EN ISO 11688-1:2009, EN ISO 13849-2:2015 та EN ISO 13850:2015, які в Україні прийнято як національні стандарти і їхні назви наведено в національному додатку НА.

EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003, посилання на які є в цьому стандарті, наразі не чинні, замість них чинний EN ISO 12100:2010, який в Україні прийнято як національний стандарт і його назву наведено в національному додатку НА.

EN 847-1:2005, посилання на який є в цьому стандарті, наразі не чинний, замість нього чинний EN 847-1:2017, який в Україні не прийнято як національний стандарт.

EN 1037:1995, посилання на який є в цьому стандарті, наразі не чинний, замість нього чинний EN ISO 14118:2018, який в Україні як національний стандарт не прийнято, але в Україні чинний ДСТУ EN 1037:2014, його назву наведено в національному додатку НА.

EN 60947-5-1:2004, посилання на який є в цьому стандарті, замінено на EN 60947-5-1:2017, який набуде чинності 15.12.2020. EN 60947-5-1:2004 в Україні прийнято як національний стандарт і його назву наведено в національному додатку НА.

EN ISO 354:2003, посилання на який є в цьому стандарті, в Україні не чинний, наразі в Україні чинний ISO 354:2003, його назву наведено в національному додатку НА.

HD 21.1 S4:2002 та HD 22.1 S4:2002, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні як національні стандарти не прийнято.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ДЕРЕВООБРОБНИХ
ВЕРСТАТІВ ВЕРСТАТИ ШИПОРІЗНІ
Частина 5. Однобічні профілювальні верстати з
нерухомим столом і роликовою або ланцюговою подачею

SAFETY OF WOODWORKING MACHINES
TENONING MACHINES
Part 5. One side profiling machines with fixed table and feed rollers or fed by chain

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті розглянуто усі суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та події, перелічені у розділі 4, притаманні однобічнім профілювальним верстатам із нерухомим столом та роликовою або ланцюговою подачею (далі «верстати»), з ручним завантаженням та вивантаженням, призначеним для оброблювання деталей заввишки не більше ніж 200 мм. На верстатах за один прохід оброблюють заготівки з цільної деревини, деревно-стружкових плит, волоконних плит або фанери, а також усіх цих матеріалів ламінованих пластмасою. Роликовий або ланцюговий вбудований механізм подачі переміщує оброблювану деталь через зону робочих головок. Цей стандарт не поширюється на переносні верстати.

Цей стандарт не поширюється на небезпеки, які стосуються:

a) механічного завантаження та/або вивантаження оброблюваних деталей; або

b) верстатів, використовуваних у комбінації з іншими машинами (як частина лінії); або

c) використання лазерів.

Для верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК) цей стандарт не поширюється на небезпеки, пов’язані з електромагнітною сумісністю (EMC).

Цей стандарт стосується, в першу чергу, верстатів, виготовлених після дати його публікації CEN.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 614-1:2006 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 847-1:2005 Tools for woodworking — Safety requirements — Part 1: Milling tools, circular saw blades

EN 894-1:1997 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2:1997 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3:2000 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 982:1996 Safety requirements for fluid power systems and components — Hydraulics

EN 983:1996 Safety requirements for fluid power systems and components — Pneumatics

EN 1005-1:2001 Safety of machinery — Human physical performance — Part 1: Terms and definitions

EN 1005-2:2003 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery

EN 1005-3:2002 Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation

EN 1005-4:2005 Safety of machinery — Human physical performance — Part 4: Evaluation of working postures and movements in relation to machinery

EN 1037:1995 + A1:2008 Safety of machinery — Integral lighting of machines

EN 1088:1995 + A2:2008 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1760-2:2001 Safety of machinery — Pressure sensitive protection devices — Part 2: General principles for the design and testing of pressure sensitive edges and pressure sensitive bars

EN 1837:1999 Safety of machinery — Integral lighting of machines

EN 50370-1:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) — Product family standard for machine-tools — Part 1: Emission

EN 50370-2:2003 Electromagnetic compatibility (EMC) — Product family standard for machine-tools — Part 2: Immunity

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60439-1:1999 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies (IEC 60439-1:1999)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN 60947-4-1:2001 Low voltage switchgear and control gear — Part 4: Contactors and motor starters — Section 1: Electromechanical contactors and motor starters (IEC 60947-4-1:2000)

EN 60947-5-1:2004 Low voltage switchgear and control gear — Part 5: Control circuit devices and switching elements — Section 1: Electromechanical control circuit devices (IEC 60947-5-1:2003)

EN 61310-1:2008 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1:2007)

EN ISO 354:2003 Acoustics — Measurement of sound absorption in a reverberation room (ISO 354:2003)

EN ISO 3743-1:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for small, moveable sources in reverberant fields — Part 1: Comparison method for hard walled test rooms (ISO 3743-1:1994)

EN ISO 3743-2:1996 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Engineering methods for small, moveable sources in reverberant fields — Part 2: Method for special reverberation test rooms (ISO 3743-2:1994)

EN ISO 3744:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 3745:2003 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Precision methods for anechoic and semi-anechoic rooms (ISO 3745:2003)

EN ISO 3746:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:1995)

EN ISO 4871:1997 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 1: Measurement at discrete points (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 11202:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Survey method (in situ) (ISO 11202:1995)

EN ISO 11204:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at the workstation and at other specified positions — Method requiring environmental corrections (ISO 11204:1995)

EN ISO 11688-1:1998 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2008 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

ISO 286-2:1988 ISO system of limits and fits — Part 2: Tables of standard tolerance grades and limit deviations for holes and shafts

HD 21.1 S4:2002 Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and havincfthermoplastic insulation — Part 1: General requirements

HD 22.1 S4:2002 Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having cross-linked insulation — Part 1: General requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 614-1:2006 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 847-1:2005 Інструменти для обробляння деревини. Вимоги безпеки. Частина 1. Фрезерувальні інструменти, циркулярні пилки

EN 894-1:1997 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування

EN 894-2:1997 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3:2000 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 982:1996 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем і їх складових частин. Гідравліка

EN 983:1996 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем і їх складових частин. Пневматика

EN 1005-1:2001 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визна ­ чення понять

EN 1005-2:2003 Безпечність машин. Фізичні можливості ліодини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин

EN 1005-3:2002 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами

EN 1005-4:2005 Безпечність машин. Фізичні можливості ліодини. Частина 4: Оцінювання робочих поз і рухів, пов’язаних з машинами

EN 1037:1995 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору

EN 1760-2:2001 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до тиску. Частина 2. Загальні принципи проектування та випробування чутливих до тиску крайок і стрижнів

EN 1837:1999 Безпечність машин. Вмонтоване освітлення

EN 50370-1:2005 Електромагнітна сумісність. Верстати промислової та аналогічної призначеності. Частина 1. Емісія завад

EN 50370-2:2003 Електромагнітна сумісність. Верстати промислової та аналогічної призначеності. Частина 2. Несприйнятливість до завад

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електричне устаткування машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, зі змінами)

EN 60439-1:1999 Устаткування комплексних розподільчих пристроїв низьковольтне. Частина 1. Устаткування, що пройшло випробування типу повністю чи частково (ІЕС 60439-1:1999)

EN 60529:1991 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код IP) (ІЕС 60529:1989)

EN 60947-4-1:2001 Низьковольтна апаратура перемикання та керування. Частина 4. Контактори і стартери двигунів. Розділ 1. Електромеханічні контактори та стартери двигунів (ІЕС 60947-4-1 :2000)

EN 60947-5-1:2004 Низьковольтна апаратура перемикання та керування. Частина 5. Пристрої для керування колом та перемикальні елементи. Розділ 1. Електромеханічні пристрої керування колом (ІЕС 60947-5-1:2003)

 EN 61310-1:2008 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (ІЕС 61310-1:2007)

EN ISO 354:2003 Акустика. Вимірювання звукопоглинання у ревербераційній камері (ISO 354:2003)

EN ISO 3743-1:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих мобільних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Метод порівняння для випробувальних камер із твердими стінками (ISO 3743-1:1994)

EN ISO 3743-2:1996 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих переносних джерел у ревербераційних полях. Частина 2. Методи для спеціальних ревербераційних випробувальних камер (ISO 3743-2:1994)

EN ISO 3744:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною (ISO 3744:1994)

EN ISO 3745:2003 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для заглушених і напівзаглушених камер (ISO 3745:2003)

EN ISO 3746:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною (ISO 3746:1995)

EN ISO 4871:1997 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсив ­ ністю звуку. Частина 1. Вимірювання в окремих точках (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 11202:1995 Акустика. Шум машин та обладнання. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших контрольних точках. Орієнтовний метод вимірювання на місці установлення (ISO 11202:1995)

EN ISO 11204:1995 Акустика. Шум утворюваний машинами й устаткованням. Вимірювання рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках. Метод з урахуванням поправок на умови середовища (ISO 11204:1995)

EN ISO 11688-1:1998 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN IS0 12100-1:2003 Безпека машин. Основні концепції. Загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія та методологія (ISO 12100-1:2003)

EN IS0 12100-2:2003 Безпека машин. Основні концепції. Загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2008 Безпечність машин. Аварійна зупинка. Принципи проектування

ISO 286-2:1988 Допуски і посадки за системою ISO. Частина 2. Таблиці квалітетів стандартних допусків і граничних відхилень отворів і валів

HD 21.1 S4:2002 Кабелі на номінальну напругу до 450/750 В включно з термопластиковою ізоляцією. Частина 1. Загальні вимоги

HD 22.1 S4:2002 Кабелі на номінальну напругу до 450/750 В включно з перехресною ізоляцією. Частина 1. Загальні вимоги.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online