ДСТУ EN 1218-2:2018 Безпечність деревообробних верстатів. Верстати шипорізні. Частина 2. Двобічні шипорізні верстати та/або профілювальні верстати з ланцюговою подачею (EN 1218-2:2004 + А1:2009, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність деревообробних верстатів
ВЕРСТАТИ ШИПОРІЗНІ
Частина 2. Двобічні шипорізні верстати
та/або профілювальні верстати
з ланцюговою подачею

ДСТУ EN 1218-2:2018
(EN 1218-2:2004 + А1:2009, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 22 серпня 2018 р. № 295 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1218-2:2004 + А1:2009 Safety of woodworking machines — Tenoning machines — Part 2: Double end tenoning and/or profiling machines fed by chain or chains (Безпечність деревообробних верстатів. Верстати шипорізні. Частина 2. Двобічні шипорізні верстати та/або профілювальні верстати з ланцюговою подачею) і внесений з дозволу CEN, Avenue Маrnіх 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1218-2:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Загальні положення

3.2 Терміни

3.3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

5.1 Загальні положення

5.2 Органи керування

5.3 Захист від механічних небезпек

5.4 Захист від немеханічних небезпек

6 Інформація для користувача

6.1 Попереджувальні пристрої

6.2 Маркування

6.3 Настанова щодо експлуатування

Додаток А (довідковий) Приклади систем керування, пов’язаних із безпекою

Додаток В (обов’язковий) Допуски на розміри інструментального шпинделя

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв’язок між EN 1218-2:2004 + А1:2009 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1218-2:2018 (EN 1218-2:2004 + А1:2009, IDT) «Безпечність деревообробних верстатів. Верстати шипорізні. Частина 2. Двобічні шипорізні верстати та/або про філювальні верстати з ланцюговою подачею», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1218-2:2004 + А1:2009 (версія en) «Safety of woodworking machines — Tenoning machines — Part 2: Double end tenoning and/or profiling machines fed by chain or chains».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 75 «Верстати».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1218-2:2014 «Безпечність деревообробних верстатів. Шипорізні верстати. Частина 2. Двобічні шипорізні та/або профілювальні верстати з ланцюговою подачею», — прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина європейського стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» та «Вступ» до EN 1218-1:1999 + А1:2009, як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— вилучено додаток ZA «Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами директиви 98/37/ЕС», оскільки стаття 25 директиви 2006/42/ЕС скасовує дію директиви 98/37/ЕС з 29 грудня 2009 р. (виправлення від 09.06.2006 р.). На час публікації останньої редакції цього стандарту (червень 2009 року) директива 98/37/ЕС ще частково діяла одночасно з новою директивою 2006/42/ЕС, тому посилання на стару директиву в першоджерелі правочинне, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року будь-які посилання на директиву 98/37/ЕС не правочинні;

— до стандарту долучено національний додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті»;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

Текст зміни А1:2009 до EN 1218-1:1999 у тексті позначено подвійною рискою на березі сторінки. EN 614-1:2006, EN 894-1:1997, EN 894-2:1997, EN 894-3:2000, EN 982:1996, EN 983:1996, EN 1005-1:2001, EN 1005-2:2003, EN 1005-3:2002, EN 1005-4:2005, EN 1088:1995, EN 1760-2:2001, EN 1837:1999, EN 60947-4-1:2001, EN ISO 3743-1:1995, EN ISO 3743-2:1996, EN ISO 3744:1995, EN ISO 3745:2003, EN ISO 3746:1995, EN ISO 4871:1997, EN ISO 9614-1:1995, EN ISO 11202:1995, EN ISO 11204:1995, EN ISO 11688-1:1998, EN ISO 13849-1:2008, EN ISO 13850:2006, посилання наякіє в цьому стандарті, наразі не чинні, замість них чинні відповідно EN 349:1993 + А1:2008, EN 614-1:2006 + А1:2009, EN 894-1:1997 + А1:2008, EN 894-2:1997 + А1:2008, EN 894-3:2000 + А1:2008, EN 940:2009 + А1:2012, EN 953:1997 + А1:2009, EN 1837:1999 + А1:2009, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN 1005-1:2001 + A1:2008, EN 1005-2:2003 + A1:2008, EN 1005-3:2002 + A1:2008, EN 1005-4:2005 + A1:2008, EN 13856-2:2013, EN 14119:2013, EN 60947-4-1:2010, EN ISO 3743-1:2010, EN ISO 3743-2:2009, EN ISO 3744:2010, EN ISO 3745:2012, EN ISO 3746:2010, EN ISO 4871:2009, EN ISO 9614-1:2009, EN ISO 11202:2010, EN ISO 11204:2010, EN ISO 11688-1:2009, EN ISO 13849-2:2015 та EN ISO 13850:2015, які в Україні прийнято як національні стандарти і їхні назви наведено в національному додатку НА.

EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003, посилання на які є в цьому стандарті, наразі не чинні, замість них чинний EN ISO 12100:2010, який в Україні прийнято як національний стандарт і його назву наведено в національному додатку НА.

EN 847-1:2005 та CLC/TS 61496-2:2006, посилання на які є в цьому стандарті, наразі не чинні, замість них чинні EN 847-1:2017 та EN 61496-2:2013, які в Україні не прийнято як національні стандарти.

EN 1037:1995, посилання на який є в цьому стандарті, наразі не чинний, замість нього чинний EN ISO 14118:2018, який в Україні як національний стандарт не прийнято, але в Україні чинний ДСТУ EN 1037:2014, його назву наведено в національному додатку НА.

EN 60947-5-1:2004, посилання на який є в цьому стандарті, замінено на EN 60947-5-1:2017, який набуде чинності 15.12.2020. EN 60947-5-1:2004 в Україні прийнято як національний стандарт і його назву наведено в національному додатку НА.

EN ISO 354:2003, посилання на який є в цьому стандарті, в Україні не чинний, наразі в Україні чинний ISO 354:2003, його назву наведено в національному додатку НА.

ISO 7960:1995, HD 21.1 S4:2002 та HD 22.1 S4:2002, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні як національні стандарти не прийнято.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ДЕРЕВООБРОБНИХ
ВЕРСТАТІВ ВЕРСТАТИ ШИПОРІЗНІ
Частина 2. Двобічні шипорізні верстати
та/або профілювальні верстати з ланцюговою подачею

SAFETY OF WOODWORKING MACHINES
TENONING MACHINES
Part 2. Double end tenoning and/or profiling machines fed by chain or chains

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті розглянуто усі суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та події, перелічені у розділі 4, притаманні двобічним шипорізним та/або профілювальним верстатам з ланцюговою подачею (далі «верстати»), призначеним для оброблювання різанням цільної деревини, деревно- стружкових плит, деревоволокнистих матеріалів, фанери, а також всіх цих матеріалів, ламінованих пластмасою. Вбудований механізм подачі переміщує оброблювану деталь через зону інструментів.

Цей стандарт не поширюється на:

a) двобічні шипорізні та/або профілювальні верстати з ланцюговою подачею, повністю закритих оболонкою, як зазначено у 3.3.11;

b) переносні верстати.

У цьому стандарті не розглянуто небезпеки, пов’язані з:

c) механічним завантаженням оброблюваних деталей на однобічний верстат; або

d) однобічним верстатом у комбінації з будь-якою іншою машиною (як частина лінії); або

e) використанням інструментів, що працюють між двома половинами верстата (див. 3.1); або

f) використанням лазера.

Для верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК) цей стандарт не поширюється на небезпеки, пов’язані з електромагнітною сумісністю (EMC).

Цей стандарт стосується, у першу чергу, верстатів, вироблених після дати його публікації CEN.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 614-1:2006 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 847-1:2005 Tools for woodworking — Safety requirements — Part 1: Milling tools, circular saw blades

EN 894-1:1997 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2:1997 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3:2000 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 982:1996 Safety requirements for fluid power systems and components — Hydraulics

EN 983:1996 Safety requirements for fluid power systems and components — Pneumatics

EN 1005-1:2001 Safety of machinery — Human physical performance — Part 1: Terms and definitions

EN 1005-2:2003 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery

EN 1005-3:2002 Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation

EN 1005-4:2005 Safety of machinery — Human physical performance — Part 4: Evaluation of working postures and movements in relation to machinery

EN 1037:1995 + A1:2008 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1088:1995 + A2:2008 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1760-2:2001 Safety of machinery — Pressure sensitive protection devices — Part 2: General principles for the design and testing of pressure sensitive edges and pressure sensitive bars

EN 1837:1999 Safety of machinery — Integral lighting of machines

EN 50370-1:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) — Product family standard for machine-tools — Part 1: Emission

EN 50370-2:2003 Electromagnetic compatibility (EMC) — Product family standard for machine-tools — Part 2: Immunity

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60439-1:1999 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies (IEC 60439-1:1999)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN 60947-4-1:2001 Low voltage switchgear and control gear — Part 4: Contactors and motor starters — Section 1: Electromechanical contactors and motor starters (IEC 60947-4-1:2000)

EN 60947-5-1:2004 Low voltage switchgear and control gear — Part 5-1: Control circuit devices and switching elements — Electromechanical control circuit devices (IEC 60947-5-1:2003)

EN 61310-1:2008 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1:2007)

CLC/TS 61496-2:2006 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment - Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs) (IEC 61496-2:2006)

EN ISO 354:2003 Acoustics — Measurement of sound absorption in a reverberation room (ISO 354:2003)

EN ISO 3743-1:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources - Engineering methods for small, moveable sources in reverberant fields — Part 1: Comparison method for hard walled test rooms (ISO 3743-1:1994)

EN ISO 3743-2:1996 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for small, moveable sources in reverberant fields — Part 2: Method for special reverberation test rooms (ISO 3743-2:1994)

EN ISO 3744:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 3745:2003 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Precision methods for anechoic and semi-anechoic rooms (ISO 3745:2003)

EN ISO 3746:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:1995)

EN ISO 4871:1997 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 1: Measurement at discrete points (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 11202:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Survey method in situ (ISO 11202:1995)

EN ISO 11204:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at the workstation and at other specified positions — Method requiring environmental corrections (ISO 11204:1995)

EN ISO 11688-1:1998 Acoustics — Recommended practice for the design of low noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2008 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

ISO 286-2:1988 ISO system of limits and fits — Part 2: Tables of standard tolerance grades and limit deviations for holes and shafts

ISO 7960:1995 Airborne noise emitted by machine tools — Operating conditions for woodworking machines

HD 21.1 S4:2002 Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having thermoplastic insulation — Part 1: General requirements

HD 22.1 S4:2002 Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having cross-linked insulation — Part T: General requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 614-1:2006 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 847-1:2005 Інструменти для обробляння деревини. Вимоги безпеки. Частина 1. Фрезерувальні інструменти, циркулярні пилки

EN 894-1:1997 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування

EN 894-2:1997 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3:2000 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 982:1996 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем і їх складових частин. Гідравліка

EN 983:1996 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем і їх складових частин. Пневматика

EN 1005-1:2001 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення понять

EN 1005-2:2003 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машинами та їхніх складових частин

EN 1005-3:2002 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами

EN 1005-4:2005 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів, пов’язаних з машинами

EN 1037:1995 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору

EN 1760-2:2001 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до тиску. Частина 2. Загальні принципи проектування та випробування чутливих до тиску крайок і стрижнів

EN 1837:1999 Безпечність машин. Вмонтоване освітлення

EN 50370-1:2005 Електромагнітна сумісність. Верстати промислової та аналогічної призначеності. Частина 1. Емісія завад

EN 50370-2:2003 Електромагнітна сумісність. Верстати промислової та аналогічної призначеності. Частина 2. Несприйнятливість до завад

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електричне устаткування машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, зі змінами)

EN 60439-1:1999 Устаткування комплексних розподільчих пристроїв низьковольтне. Частина 1. Устаткування, що пройшло випробування типу повністю чи частково (ІЕС 60439-1:1999)

EN 60529:1991 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код IP) (ІЕС 60529:1989)

EN 60947-4-1:2001 Низьковольтна апаратура перемикання та керування. Частина 4. Контактори і стартери двигунів. Розділ 1. Електромеханічні контактори та стартери двигунів (ІЕС 60947-4-1:2000)

EN 60947-5-1:2004 Низьковольтна апаратура перемикання та керування. Частина 5. Пристрої для керування колом та перемикальні елементи. Розділ 1. Електромеханічні пристрої керування колом (ІЕС 60947-5-1:2003)

EN 61310-1:2008 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення вдію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (ІЕС 61310-1:2007)

CLC/TS 61496-2:2006 Безпечність машин. Електрочутливе захисне устатковання. Частина 2. Особливі вимоги до устатковання, в якому використовують активні опто-електронні захисні пристрої (AOPDs) (ІЕС 61496-2:2006)

EN ISO 354:2003 Акустика. Вимірювання звукопоглинання у ревербераційній камері (ISO 354:2003)

EN ISO 3743-1:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих мобільних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Метод порівняння для випробувальних камер із твердими стінками (ISO 3743-1:1994)

EN ISO 3743-2:1996 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих переносних джерел у ревербераційних полях. Частина 2. Методи для спеціальних ревербераційних випробувальних камер (ISO 3743-2:1994)

EN ISO 3744:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною (ISO 3744:1994)

EN ISO 3745:2003 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для заглушених і напівзаглушених камер (ISO 3745:2003)

EN ISO 3746:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною (ISO 3746:1995)

EN ISO 4871:1997 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 1. Вимірювання в окремих точках (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 11202:1995 Акустика. Шум машин та обладнання. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших контрольних точках. Орієнтовний метод вимірювання на місці установлення (ISO 11202:1995)

EN ISO 11204:1995 Акустика. Шум утворюваний машинами й устаткованням. Вимірювання рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках. Метод з урахуванням поправок на умови середовища (ISO 11204:1995)

EN ISO 11688-1:1998 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN IS0 12100-1:2003 Безпека машин. Основні концепції. Загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія та методологія (ISO 12100-1:2003)

EN IS0 12100-2:2003 Безпека машин. Основні концепції. Загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2008 Безпечність машин. Аварійна зупинка. Принципи проектування

ISO 286-2:1988 Допуски і посадки за системою ISO. Частина 2. Таблиці квалітетів стандартних допусків і граничних відхилень отворів і валів

ISO 7960:1995 Шум, випромінюваний верстатами у повітря. Умови роботи для деревообробних верстатів

HD 21.1 S4:2002 Кабелі на номінальну напругу до 450/750 В включно з термопластиковою ізоляцією. Частина 1. Загальні вимоги

HD 22.1 S4:2002 Кабелі на номінальну напругу до 450/750 В включно з перехресною ізоляцією. Частина 1. Загальні вимоги

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online