ДСТУ EN ISO 14119:2017 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з`єднані з огорожами. Принципи проектування та вибору (EN ISO 14119:2013, IDT; ISO 14119:2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин
БЛОКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ,
З’ЄДНАНІ З ОГОРОЖАМИ
Принципи проектування та вибору

ДСТУ EN ISO 14119:2017
(EN ISO 14119:2013, IDT; ISO 14119:2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 27 грудня 2017 р. № 478 3 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 14119:2013 «Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection» (Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування та вибору) і внесений з дозволу CEN-GENELEC, Avenue Matrix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 На заміну ДСТУ EN ISO 14119:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 14119:2013

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Принципи роботи та типові форми блокувальних пристроїв, з’єднаних з огорожами

4.1 Загальні вимоги

4.2 Принципи блокування огорож без замикання огорож

4.3 Принципи блокування огорож із замиканням огорож

5 Вимоги до конструкції та встановлення блокувальних пристроїв із замиканням та без замикання огорож

5.1 Загальні вимоги

5.2 Розміщення та закріплення перемикачів положення

5.3 Розміщення та закріплення приводів

5.4 Режими спрацьовування блокувальних пристроїв

5.5 Інтерфейс із системами контролювання та управління

5.6 Автоматичний стоп-пристрій

5.7 Додаткові вимоги до пристроїв для замикання огорож

6 Вибір блокувального пристрою

6.1 Загальні відомості

6.2 Вибір пристрою для замикання огорожі

6.3 Урахування зовнішніх умов

7 Конструювання зі зменшенням можливого руйнування блокувальних пристроїв

7.1 Загальні вимоги

7.2 Додаткові заходи щодо зменшення можливого руйнування блокувальних пристроїв

8 Вимоги до контролювання

8.1 Загальні вимоги

8.2 Оцінення несправностей

8.3 Запобігання несправностям із загальних причин

8.4 Розблокування пристрою для замикання огорожі

8.5 Усунення несправностей

8.6 Послідовне з’єднання блокувальних пристроїв

8.7 Електричне та кліматичне виконання

9 Інформація щодо використання

9.1 Загальні вимоги

9.2 Інформація щодо використання, яку надає виробник блокувальних пристроїв

9.3 Інформація щодо використання, яку надає виробник машини

Додаток А (довідковий) Блокувальний пристрій типу 1, приклади

Додаток В (довідковий) Блокувальний пристрій типу 2, приклади

Додаток С (довідковий) Блокувальний пристрій типу 3, приклади

Додаток D (довідковий) Блокувальні пристрої типу 4, приклади

Додаток Е (довідковий) Приклади інших блокувальних пристроїв

Додаток F (довідковий) Приклад пристроїв для замикання огорожі

Додаток G (довідковий) Приклади застосування блокувальних пристроїв, що використовують для функції безпеки

Додаток Н (довідковий) Обґрунтування для руйнування блокувального пристрою

Додаток I (довідковий) Приклади максимальних діючих статичних сил

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 14119:2017 (EN ISO 14119:2013, IDT; ISO 14119:2013, IDT) «Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування та вибору», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 14119:2013 (версія en) «Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 14119:2014, прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «Цей міжнародний стандарт», «Цей документ» замінено на «Цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN ISO 14119:2013 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000 «Величини та одиниці».

У цьому стандарті є посилання на EN13906-1, IS014118:2000 та ISO/TR 24119, не прийняті в Україні як національні стандарти.

ВСТУП до ISO 14119:2013

Структура стандартів безпеки в галузі машинобудування така:

а) стандарти типу А (основні стандарти щодо безпеки), які надають основні поняття, принципи проектування та загальні вимоги, які можуть бути застосовані до всіх машин і механізмів;

b) стандарти типу В (основні стандарти щодо безпеки), які стосуються одного виду безпеки чи одного типу захисту, що можуть бути використані в широкому діапазоні машин:

— стандарти типу В1 для особливих вимог щодо безпеки (наприклад, безпечні відстані, температура поверхні, шум);

— стандарти типу В2 для захисту (наприклад, дворучні елементи управління, блокувальні пристрої, чутливі до тиску пристрої, захисні огорожі);

с) стандарти типу С (стандарти щодо безпеки машин), які стосуються детальних вимог щодо безпеки для конкретної машини чи групи машин.

Цей стандарт відносять до типу В2, як зазначено в ISO 12100.

Вимоги до цього стандарту можуть бути доповнені або змінені стандартом типу С.

Машини, розроблені та виготовлені відповідно до вимог стандарту типу С, мають перевагу щодо використання зазначеного стандарту.

Цей стандарт розроблено для надання настанов конструкторам машин та механізмів і розробникам стандартів безпеки продуктів щодо розроблення та вибору блокувальних пристроїв, з’єднаних з огорожами.

Відповідні положення цього стандарту, що використовують окремо або в поєднанні з положеннями інших стандартів, можуть бути застосовними як основні для процедур перевіряня відповідності пристрою для виконання функції блокування.

Інформаційні додатки А—F описують технологію та типові характеристики визначених чотирьох типів блокувальних пристроїв. Інші варіанти можуть бути прийняті, якщо вони відповідають вимогам цього стандарту. Інформаційні додатки G—І стосуються блокувальних пристроїв, що використовують у рамках функцій безпеки, оцінення ризику з урахуванням мотивації до руйнування та дії статичних сил. На стадії готування ISO/TR 24119, що надасть інформацію про наявність несправностей у послі­довному з’єднанні блокувальних пристроїв.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
БЛОКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ,
З’ЄДНАНІ З ОГОРОЖАМИ
Принципи проектування та вибору

SAFETY OF MACHINERY
INTERLOCKING DEVICES
ASSOCIATED WITH GUARDS
Principles for design and selection

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до проектування та відбирання, незалежно від характеру джерела енергії, блокувальних пристроїв, пов’язаних з огорожами.

Цей стандарт поширюється на частини огорож, які приводяться в дію блокувальними пристроями.

У цьому стандарті наведено не всі специфічні вимоги до систем із заблокованим перемикачем.

Цей стандарт передбачає заходи, спрямовані на зменшення руйнування блокувальних пристроїв, передбачуваних достатнім чином.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 12100:2010 Safety of machinery — Generel principles for design — Risk assessment and risk reduktion

ISO 13849-1:2006 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1:Generel principles for design

ISO 13849-2:2012 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 2: Validation

IEC 60204-1:2009 Safety of machinery — Electrical eguipment of machines — Part 1: General reguirements

IEC 60947-5-3 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-3: Control circuit devices and switching elements — Reguirements for proximity devices with defined dehaviour under fault conditions (PDF)

IEC 62061:2012 Safety of machinery — Functional safety — of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризиків та зменшення ризиків

ISO 13849-1:2006 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування

ISO 13849-2:2012 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 2. Перевірення

ІЕС 60204-1:2009 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 60947-5-3 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-3. Пристрої розподіль­чих кіл і перемикальні елементи. Вимоги до безконтактних перемикачів з визначеним режимом за умов відмови (PDF)

ІЕС 62061:2012 Безпечність машин. Функціональна безпека електричних, електронних і програмованих електронних систем контролю, пов’язаних із безпекою.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи