ДСТУ EN 1570-2:2018 Вимоги щодо безпеки для підіймальних платформ. Частина 2. Підіймальні платформи, що обслуговують більше ніж два стаціонарні навантажувальні майданчики будівлі, для підіймання вантажів з ве...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
ДЛЯ ПІДІЙМАЛЬНИХ ПЛАТФОРМ
Частина 2. Підіймальні платформи,
що обслуговують більше ніж два
стаціонарні навантажувальні майданчики будівлі,
для підіймання вантажів з вертикальною
швидкістю руху не більше ніж 0,15 м/с

ДСТУ EN 1570-2:2018
(EN 1570-2:2016, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання» (ТК 16)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 27 листопада 2018 р. № 440 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1570-2:2016 Safety requirements for lifting tables — Part 2: Lifting tables serving more than 2 fixed landings of a building, for lifting goods with a vertical travel speed not exceeding 0,15 m/s (Вимоги щодо безпеки для підіймальних платформ. Частина 2. Підіймальні платформи, що обслуговують більше ніж дві стаціонарні навантажувальні площадки будівлі, для підіймання вантажів з вертикальною швидкістю руху не більше ніж 0,15 м/с) і внесений з дозволу CEN, Avenue Маrnіх 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN1570-2:2017 (EN 1570-2:2016, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік небезпек

5 Вимоги безпеки та/або заходи безпеки

5.1 Загальні положення

5.2 Розрахунки

5.3 Загальні вимоги

5.4 Захист зони переміщення та платформи

5.5 Проектування платформи

5.6 Рівні та розміри стаціонарних навантажувальних площадок2

5.7 Система приводу

5.8 Елементи керування

5.9 Електрична система

5.10 Пристрої безпеки

6 Підтвердження відповідності вимогам та/або заходам безпеки

6.1 Загальні вимоги

6.2 Перевірка конструкції

6.3 Контролювання під час виготовлення

6.4 Візуальний огляд

6.5 Електричні випробування

6.6 Остаточне підтвердження відповідності конкретної підіймальної платформи перед введенням в експлуатацію (придатність за призначенням)

7 Маркування

8 Інструкції для користувача

8.1 Загальні вимоги

8.2 Інструкція для використання

8.3 Інструкція з установлення

8.4 Інструкція з технічного обслуговування та огляду

Додаток А (обов’язковий) Порядок проведення випробувань

Додаток В (довідковий) Знаки безпеки

Додаток С (довідковий) Таблиця з переліком небезпек

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 1570-2:2016 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1570-2:2018 (EN 1570-2:2016, IDT) «Вимоги щодо безпеки для підіймальних платформ. Частина 2. Підіймальні платформи, що обслуговують більше ніж дві стаціонарні навантажувальні площадки будівлі, для підіймання вантажів з вертикальною швидкістю руху не більше ніж 0,15 м/с», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1570-2:2016 (версія en) «Safety requirements for lifting tables — Part 2: Lifting tables serving more than 2 fixed landings of a building, for lifting goods with a vertical travel speed not exceeding 0,15 m/s».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 16 «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1570-2:2017 «Вимоги щодо безпеки до підіймальних платформ. Частина 2. Підіймальні платформи, що обслуговують більше ніж два стаціонарні майданчики будівлі, для підіймання вантажів з вертикальною швидкістю руху не більше ніж 0,15 м/с», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, що відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» та «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділах «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 1570-2:2016 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Цей стандарт складається з таких частин під загальною назвою «Вимоги щодо безпеки для підіймальних платформ»:

Частина 1. Платформи, що обслуговують до двох стаціонарних площадок

Частина 2. Підіймальні платформи, що обслуговують більше ніж дві стаціонарні навантажувальні площадки будівлі, для підіймання вантажів з вертикальною швидкістю руху не більше ніж 0,15 м/с.

ВСТУП

Цей стандарт було підготовлено як настанови щодо розроблення методичних рекомендацій для забезпечення відповідності основним вимогам щодо безпеки директиви по машинам 2006/42/ЕС.

Відповідні машини і пов’язані з ними небезпеки, небезпечні ситуації та події, які розглядають у цьому стандарті, наведено у сфері застосування.

Оскільки підіймальні платформи мають широку сферу застосування, також потрібно виконати оцінку індивідуального ризику відповідно до EN ISO 12100 для реальних умов експлуатації.

Вироби, які не реалізують кінцевим споживачам безпосередньо, мають враховувати всі ризики, пов’язані з використанням і умовами, передбаченими виробником, як зазначено в інструкції з експлуатації.

Наведені приклади для повного розуміння заходів щодо безпеки не є остаточно можливим рішенням. Будь-яке інше рішення, що приводить до того самого зниження ризику, допустимо, якщо досягають еквівалентного або підвищеного рівня безпеки.

У процесі розроблення цього стандарту передбачалося, що:

— керує підіймальними платформами лише кваліфікований персонал, який використовує обладнання відповідно до інструкцій виробників, а освітлення робочої зони буде достатнім;

— підіймальні платформи експлуатуватимуться на досить твердих, гладких, рівних і підготовлених поверхнях;

— у разі якщо встановлено спеціальні вимоги до низького рівня шуму, наприклад, у разі використання в лікарнях, театрах та ін., це має бути вказано замовником і виробник повинен вжити відповідних заходів.

У випадку якщо положення цього стандарту відрізняються від положень стандартів типу А або В, то положення цього стандарту мають перевагу над положеннями інших стандартів для машин, сконструйованих і виготовлених відповідно до вимог цього стандарту типу С.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПІДІЙМАЛЬНИХ ПЛАТФОРМ
Частина 2. Підіймальні платформи, що обслуговують більше ніж два стаціонарні
навантажувальні майданчики будівлі, для підіймання вантажів з вертикальною
швидкістю руху не більше ніж 0,15 м/с

SAFETY REQUIREMENTS FOR LIFTING TABLES
Part 2. Lifting tables serving more than 2 fixed landings of a building, for lifting goods
with a vertical travel speed not exceeding 0,15 m/s

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги щодо безпеки до підіймальних платформ з такими характеристиками:

— обслуговування більше двох стаціонарних навантажувальних площадок будівлі;

— підіймальна платформа має можливість проходження площадок;

— призначено винятково для підіймання або опускання вантажів, а не людей;

— з доступом тільки для персоналу, який бере участь у процесі завантаження/розвантаження;

— зі швидкістю руху не більше ніж 0,15 м/с;

— під час монтування на постійну основу.

1.2 Цей стандарт поширюється на всі суттєві небезпеки, за винятком шуму, для підіймальних платформ під час їх використання за призначенням і за умов, передбачених виробником (див. розділ 4). У цьому стандарті наведено відповідні технічні заходи щодо усунення та зменшення ризиків, пов’язаних із суттєвими небезпеками.

1.3 Цей стандарт не застосовується до такого обладнання:

— постійно встановлених підіймальних платформ, що обслуговують конкретні рівні будівлі, з вертикальною швидкістю руху більше ніж 0,15 м/с (EN 81-31);

— підіймальних платформ, що обслуговують не більше двох стаціонарних навантажувальних площадок будівлі (EN 1570-1);

— підіймальних платформ, що обслуговують більше двох стаціонарних навантажувальних площадок будівлі, для підіймання з операторами з вертикальною швидкістю руху не більше ніж 0,15 м/с;

— підіймальних платформ для підіймання з операторами і з установленою огорожею з вертикальною швидкістю руху не більше ніж 0,15 м/с;

— підіймальних платформ, використовуваних на суднах;

— підіймальних платформ, призначених для акторів і сценічних функцій під час артистичних вистав;

— підіймальних платформ, ідо приводяться в рух штовханами ланцюга.

1.4 Цей стандарт не встановлює додаткові вимоги для:

— електромагнітної сумісності;

— експлуатації у важких умовах (наприклад, в екстремальних кліматичних умовах, у морозильних камерах, в умовах сильних магнітних полів);

— експлуатації відповідно до спеціальних правил (наприклад, у потенційно вибухонебезпечному навколишньому середовищі, шахтах);

— поводження з вантажами, характер яких може призвести до небезпечних ситуацій (наприклад, розплавлений метал, кислоти, радіоактивні матеріали, особливо крихкі вантажі, сипучі вантажі (гравій, труби));

— небезпек, що виникають під час виготовлення, транспортування та утилізації;

— обладнання, встановлене на вантажній платформі або замінює чи підтримує його;

— об’єднання в більш широкі системи або інші машини чи ін.;

— бездротових органів керування;

— підіймальних платформ, у яких гідравлічний тиск створюється безпосередньо тиском газу;

— підіймальних платформ з двигунами внутрішнього згоряння.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 349:1993 + А1:2008 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 13001 (all parts) Cranes — General design

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60224-1:2005, modified)

EN 60204-32:2008 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 32: Requirements for hoisting machines (IEC 60204-32:2008)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529:1989)

EN 60947-5-1:2004 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit devices and switching elements — Electromechanical control circuit devices (IEC 60947-5-1:2003)

EN 60947-5-3:2013 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-3: Control circuit devices and switching elements — Requirements for proximity devices with defined behaviour under fault conditions (PDDB) (IEC 60947-5-3:2013)

EN 61310-2:2008 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 2: Requirements for marking (IEC 61310:2007)

EN 61496-1:2013 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests (IEC 61496-1:2012)

EN 61496-2:2013 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs) (IEC 61496-2:2013)

EN ISO 4413:2010 Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413:2010)

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2015 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2015)

EN ISO 13850:2015 Safety of machinery — Emergency stop function — Principles for design (ISO 13850:2015)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

EN ISO 14119:2013 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection (ISO 14119:2013)

EN ISO 14122-3:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2001)

ISO 606:2015 Short-pitch transmission precision roller and bush chains, attachments and associated chain sprockets

ISO 4347:2015 Leaf chains, clevises and sheaves — Dimensions, measuring forces, tensile strengths and dynamic strengths.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 349:1993 + А1:2008 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла ліодини

EN 13001 (усі частини) Крани. Загальні положення конструювання

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60224-1:2005, змінений)

EN 60204-32:2008 Безпечність машин. Електричне обладнання. Частина 32. Вимоги до вантажо-підіймальних машин (ІЕС 60204-32:2008)

EN 60529:1991 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код IP) (ІЕС 60529:1989)

EN 60947-5-1:2004 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл (ІЕС 60947-5-1:2003)

EN 60947-5-3:2013 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-3. Приртрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Вимоги до безконтактних перемикачів з визначеним режимом за умов відмови (PDDB) (ІЕС 60947-5-3:2013)

EN 61310-2:2008 Безпечність машин. Позначення, марковання та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до марковання (ІЕС 61310:2007)

EN 61496-1:2013 Безпечність машин. Захисна електрочутлива апаратура. Частина 1. Загальні вимоги та випробування (ІЕС 61496-1:2012)

EN 61496-2:2013 Безпечність машин. Захисна електрочутлива апаратура. Частина 2. Додаткові вимоги до апаратури, що використовує активні оптоелектронні захисні прилади (AOPDs) (ІЕС 61496-2:2013)

EN ISO 4413:2010 Гідроприводи об'ємні. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових (ISO 4413:2010)

EN ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризиків та зменшення ризиків (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2015 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов'язані із забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2015)

EN ISO 13850:2015 Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування (13850:2015)

EN ISO 13857:2008 Безпека машин. Безпечні відстані для запобігання пошкоджень верхніх та нижніх кінцівок (ISO 13857:2008)

EN ISO 14119:2013 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору (ISO 14119:2013)

EN ISO 14122-3:2001 Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини та поручні (ISO 14122-3:2001)

ISO 606:2015 Ланцюги роликові і втулкові приводні прецизійні з дрібним кроком, допоміжні деталі і зірочки до них

ISO 4347:2015 Листові ланцюги, скоби і шківи. Розміри, вимір сил, міцність при розтягуванні і динамічна міцність.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online