ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

БУДІВЛІ І СПОРУДИ В СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ
Загальні положення

ДБН В.1.1-45:2017

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК)

РОЗРОБНИКИ: К. Бабік, канд. техн. наук; А. Бамбура, д-р техн. наук; Ю. Болотов, канд. техн. наук; Д. Дмитрієв, канд. техн. наук; Р. Ковальський, канд. техн. наук; П. Кривошеєв, канд. техн. наук; М. Мар’єнков, д-р техн. наук; I. Матвеев, канд. техн. наук; Ю. Мелашенко, канд. техн. наук; Ю. Немчинов, д-р техн. наук; О. Петраков, д-р техн. наук; Ю. Слю- саренко, канд. техн. наук; Г. Соловйова, канд. техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Титаренко, канд. техн. наук; Г. Фаренюк, д-р техн. наук; Я. Червинський, канд. техн. наук; В. Шокарев, канд. техн. наук; В. Шумінський, канд.техн. наук

За участю: Київський Національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) (І. Бойко, д-р техн. наук; М. Корнієнко, канд. техн. наук)

Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА) (В. Дорофеев, д-р техн. наук; А. Ковров, канд. техн. наук)

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (ПНТУ) (Ю. Винников, д-р техн. наук; М. Зоценко, д-р техн. наук)

Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (ДП "НДІБВ") (О. Галінський, д-р техн. наук; С. Марчук)

СП "Основа-Солсиф" (С. Дворнік)

2 ВНЕСЕНО: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

3 ПОГОДЖЕНО: Міністерство екології та природних ресурсів України (лист від 16.03.2017 р. № 5/1-7/2038-17)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 10.03.2017 р. № 26-3678/261)

Державна служба України з питань праці (лист від 16.11.2016 р. № 11446/1 /5.2-ДП-16)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.05.2017 р. № 101, чинні з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"

5 НА ЗАМІНУ ДБН В.1.1-5-2000

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Конструктивні заходи захисту будівель і споруд від негативних впливів грунтової основи, сейсмічних та динамічних навантажень

7 Розрахунки будівель і споруд у складних інженерно-геологічних умовах

8 Критерії оцінки деформованого стану будівель і споруд

9 Особливості інженерно-геологічних вишукувань для будівель і споруд у складних інженерно-геологічних умовах

10 Особливості науково-технічного супроводу будівель і споруд у складних інженерно-геологічних умовах

Додаток А Особливості проектування будівель і споруд із компенсацією нерівномірних деформацій ґрунтів основи шляхом їх вирівнювання піддомкрачуванням із застосуванням сейсмоізоляції при можливих динамічних та сейсмічних впливах

Додаток Б Особливості проектування будівель і споруд із компенсацією нерівномірних деформацій ґрунтів

основи шляхом їх вирівнювання вибурюванням ґрунту під підошвою фундаментів

Додаток В Граничні значення сумісних деформацій будівель і споруд з основою

Додаток Г Бібліографія

ВСТУП

Ці норми розроблені з метою встановлення вимог до захисту будівель і споруд, що будуються або розміщені на майданчиках, грунтова основа яких характеризується складними інженерно-геологічними умовами, та забезпечення безпеки людей від негативного впливу деформацій основ і земної поверхні.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

БУДІВЛІ І СПОРУДИ В СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ
Загальні положення

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ В СЛОЖНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Общие положения

BUILDINGS AND STRUCTURES IN DIFFICULT ENGINEER-GEOLOGICAL CONDITIONS.
General provisions

Чинні від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми встановлюють загальні вимоги до проектування будівель і споруд різних типів, що застосовуються в будівництві в складних інженерно-геологічних умовах.

1.2 Ці норми розроблені у розвиток положень "Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд" [1] у сфері будівництва, містобудування і архітектури щодо забезпечення безпеки життя і здоров’я людини (відповідно до ДБН В.1.2-8), безпеки експлуатації, пожежної бепеки, захисту від шуму та економії енергії (відповідно до ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7, ДБН В.1.2-10, ДБН В.1.2-11), механічного опору та стійкості, несучої здатності, придатності до експлуатації, надійності та здатності зберігати необхідні експлуатаційні якості будівель і споруд при дії негативних геотехнічних впливів внаслідок природних і техногенних процесів (відповідно до ДБН В.1.2-6, ДБН В.1.2-9, ДБН В.1.2-14).

1.3 Ці норми встановлюють вимоги до будівництва при геотехнічних впливах у складних інженерно-геологічних умовах, що проявляються у вигляді деформацій основ і земної поверхні протягом встановленого терміну експлуатації будівель і споруд з можливістю поєднання декількох видів впливу.

1.4 Ці норми поширюються на проектування у тому числі будівель і споруд транспортних об’єктів, меліоративних систем у складних інженерно-геологічних умовах з дотриманням положень ДБН В.2.3-4, ДБН В.2.3-7, ДБН В.2.3-22, ДБН В.2.4-3 (за винятком ставків, каналів, гребель), ДСТУ Б В.2.6-135.

1.5 Ці норми не поширюються на проектування кар’єрів, штолень, шахт, підземних промислових споруд спеціального призначення та споруд підземного захоронення токсичних промислових відходів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.1.1-25-2009 Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення

ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектуванняня

ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об’єктів

ДБН В.1.2-6-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість

ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища

ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації

ДБН В.1.2-10-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.1.2-11-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії

ДБН В.1.2-12-2008 Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.1.2-15:2009 Мости та труби. Навантаження і впливи

ДБН В.1.3-2:2010 Геодезичні роботи у будівництві

ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.1-10-2009 Зміна № 1 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.1-10-2009 Зміна № 2 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-24:2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.3-7-2010 Метрополітени

ДБН В.2.3-22:2009 Мости та труби. Основні вимоги проектування

ДБН В.2.4-3:2010 Гідротехнічні споруди. Основні положення

ДБН В.2.5-20-2001 Газопосточання

ДБН В.2.5-39:2008 Теплові мережі

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціювання

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-162:2010 Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДСТУ Б А.1.1-25-94 Ґрунти. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів. Основні положення

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація

ДСТУ Б В.2.6-135:2010 Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ для аеродромного покриття. Технічні умови (ГОСТ 25912.0-91, MOD)

ДСТУ Б В.2.6-156:2010 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування.

ДСТУ-Н Б В.1.1-39:2016 Настанова щодо інженерної підготовки грунтової основи будівель і споруд

ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких ґрунтах

ДСТУ-Н Б В.1.1-41:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на закарстованих територіях

ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на підроблюваних територіях

ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на просідаючих ґрунтах

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва

ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016 Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд

ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт, улаштування основ та спорудження фундаментів (СНиП 3.02.01-87, MOD)

ДСТУ-Н Б В.2.1-29:2014 Настанова щодо проектування і влаштування заглиблених споруд способом "стіна в грунті"

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online