ДСТУ EN 16719:2019 Транспортні платформи (EN 16719:2018, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТРАНСПОРТНІ
ПЛАТФОРМИ

ДСТУ EN 16719:2019
(EN 16719:2018, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Будтехнології» (ТК 309), Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 07 грудня 2020 р. № 430 з 2021-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 16719:2018 Transport platforms (Транспортні платформи) і внесений з дозволу CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ЕN 16719:2018

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік небезпек

5 Вимоги щодо безпеки та/або заходи безпеки

5.1 Загальні положення

5.2 Сполучення та розрахунки навантаження

5.3 Базовий каркас

5.4 Щогли, кріплення та амортизатори

5.5 Захист підйомного шляху та підходу до місця посадки

5.6 Платформа

5.7 Приводний блок

5.8 Електричні установки та прилади

5.9 Пристрої контролю та обмеження

5.10 Прилади безпеки

5.11 Застереження під час порушення руху

5.12 Шум

6 Перевірка

6.1 Перевірка проекту

6.2 Перевіряльні випробування запобіжного пристрою перевищення швидкості

6.3 Перевіряльні випробування кожної машини перед першим використанням

7 Інформація для користувача

7.1 Посібник з інструкціями

7.2 Маркування

7.3 Маркування елементів управління

Додаток А (обов’язковий) Європейська карта штормового вітру

Додаток В (обов’язковий) Робочі рівні пристроїв безпеки

Додаток С (довідковий) Граничні показники статичної міцності

Додаток ZА (довідковий) Взаємозв’язок між EN 16719:2018 та суттєвими вимогами Директиви 2006/42/ЕС, які мають бути охоплені

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам,посилання на які є у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 16719:2019 (EN 16719:2018, IDT) «Транспортні платформи» — ідентичний щодо EN 16719:2018 (версія en) «Transport platforms».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 309 «Будтехнопогії».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

Стандарт ДСТУ EN 16719:2019 (EN 16719:2018, IDT) «Транспортні платформи», прийнятий методом підтвердження, не втратив чинності.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— у «Вступі» до EN 16719:2018, пунктах 5.5.5 «Пристрої блокування посадкових воріт», 5.7.4 «Гальмівна система», 5.8.3 «Захист від впливів зовнішніх чинників», 7.1.2 «Зміст посібника з інструкціями» наведено «Національні примітки», виділені рамкою;

— з «Передмови» до EN 16719:2018 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— цей стандарт підготований згідно з мандатом, наданим CEN Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, та підтримує основні вимоги Директив ЄС;

— для зв’язку з Директивою 2006/42/ЕС наведено додаток ZA, який є невід’ємною частиною цього стандарту;

— долучено національний довідковий додаток НА (Перепік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є у цьому стандарті).

ВСТУП до EN 16719:2018

Цей стандарт є одним із серії стандартів, розроблених CEN/TC 10/SC 1 «Будівельні підйомники» в рамках програми роботи CEN з розроблення стандартів щодо безпеки машин. Цей стандарт є стандартом типу С, що стосується безпеки транспортних платформ.

Ступінь охоплення небезпек наведено в межах цього стандарту. Крім того, машини мають відповідати вимогам EN ISO 12100:2010 щодо небезпек, які не охоплені цим стандартом.

Коли положення цього стандарту типу С відрізняються від зазначених у стандартах типу А або В,положення стандарту цього типу Є мають перевагу над положеннями інших документів для машин, які були розроблені та виготовлені відповідно до положень цього стандарту типу С.

Національна примітка

Стандарти типу А — основні стандарти з безпеки, що встановлюють основні поняття, принципи конструювання та загальні положення, які можуть бути застосовані до всіх машин.

Стандарти типу В — загальні стандарти з безпеки, в яких розглянуто один аспект безпеки або один тип захисного пристрою, який може бути використано для широкого класу машин.

Стандарти типу С — стандарти з безпеки машин, у яких розглянуто деталізовані вимоги щодо безпеки окремої машини або групи машин.

Відповідні машини та ступінь, до якого відносять небезпеки, небезпечні ситуації та події, наведенов цьому стандарті.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТРАНСПОРТНІ ПЛАТФОРМИ

TRANSPORT PLATFORMS

Чинний з 2021-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Тимчасово встановлені керовані самохідні платформи, зі стійкою та шестерним приводом, на яких є відкрита площадка та органи управління, керуються уповноваженими, навченими операторами на платформі.

Такі платформи використовують для перевезення офіційно дозволених пасажирів та матеріалів,установлених вертикально (або з максимальним відхилом від вертикалі на 15°), з обмеженою швидкістю,з мінімальним безпечним зазором та подачею на визначені рівні будівлі або споруди для будівельних робіт, охоплюючи ремонт та обслуговування.

Цей стандарт не охоплює:

a) гідравлічних приводів транспортних платформ;

b) тросових приводів для транспортних платформ;

c) ланцюгових приводів для транспортних платформ;

d) використання щоглової робочої платформи (див. ЕN 1495);

е) використання як вантажопідйомника (див. EN 12158-1);

f) використання як підйомника для пасажирів/товарів (див. EN 12159).

1.2 Цей стандарт визначає небезпеки, перелічені в розділі 4, які виникають протягом різних фазу процесі експлуатування такого обладнання, та описує методи усунення або зменшення цих небезпек під час використання за призначенням виробника.

1.3 Цей стандарт не визначає додаткових вимог до:

a) роботи у важких умовах (наприклад, екстремальний клімат, сильні магнітні поля);

b) захисту від блискавки;

c) експлуатації відповідно до спеціальних правил (наприклад, потенційно вибухонебезпечні обстановини);

d) електромагнітної сумісності (випромінювання, імунітет);

е) поводження з вантажами, природа яких може призвести до небезпечних ситуацій (наприклад,розплавлений метал, кислоти/луги);

f) випромінювальних матеріалів, крихких вантажів;

g) використання двигунів згоряння;

h) використання пульта дистанційного керування;

і) небезпек, що виникають під час виготовлення;

j) небезпек, що виникають унаслідок руху;

k) небезпек, що виникають від існуючої споруди над дорогою загального користування;

І) землетрусів;

m) шуму.

1.4 Цей стандарт не застосовують до:

a) будівельних підйомників для матеріалів (див. EN 12158-1);

b) будівельних підйомників для людей та матеріалів (див. EN 12159);

c) ліфтів (див. EN 81-3 та EN 81-20);

d) нахилених підйомників (див. EN 12158-2);

e) нахилених ліфтів (див. EN 81-22);

f) підйомних столів (див. EN 1570-1);

g) щоглових робочих платформ (див. EN 1495);

h) робочих кліток, підвішених на підйомних пристроях;

i) робочих платформ, що перевозять на вилах вилкових навантажувачів;

j) робочих платформ;

k) фунікулерів;

І) ліфтів, спеціально призначених для військових цілей;

m) шахтних ліфтів;

n) театральних ліфтів;

o) ліфтів спеціального призначення.

1.5 Цей стандарт стосується влаштування транспортної платформи. Вона охоплює базовий каркас та базовий корпус, але виключає використання будь-якої бетонної конструкції, жорсткого сердечника,бруса або пристосування іншої основи. Вона охоплює використання щогли, але виключає використання кріпильних болтів до несучої конструкції. Вона охоплює вхідні ворота та їх рами, але виключає кріплення будь-якими болтами до несучої конструкції.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 81-20:2014 Safety rules for the construction and installation of lifts — Lifts for the transport of personsand goods — Part 20: Passenger and goods passenger lifts

EN 349:1993 + A1:2008 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 1037:1995 + A1:2008 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements

EN 60204-32:2008 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 32: Requirementsfor hoisting machines

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

EN 60947-5-1:2004 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit devices andswitching elements — Electromechanical control circuit devices

EN ISO 4871:2009 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery andequipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 7731:2008 Ergonomics — Danger signals for public and work areas — Auditory danger signals(ISO 7731:2003)

EN ISO 11688-1:2009 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery andequipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 11688-2:2000 Acoustics. Recommended practice for the design of low-noise machinery andequipment. Part 2: Introduction to the physics of low-noise design (ISO/TR 11688-2:1998)

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and riskreduction (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2015 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: Generalprinciples for design (ISO 13849-1:2015)

EN ISO 13849-2:2012 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 2: Validation(ISO 13849-2:2012)

EN ISO 13850:2015 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2015)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reachedby upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

EN ISO 14119:2013 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principlesfor design and selection (ISO 14119:2013)

ISO 4302:2016 Cranes — Wind load assessment

ISO 6336-1:2006 Calculation of load capacity of spur and helical gears — Part 1: Basic principles,introduction and general influence factors

ISO 6336-2:2006 Calculation of load capacity of spur and helical gears — Part 2: Calculation of surfacedurability (pitting)

ISO 6336-3:2006 Calculation of load capacity of spur and helical gears — Part 3: Calculation of toothbending strength

ISO 6336-5:2016 Calculation of load capacity of spur and helical gears — Part 5: Strength and qualityof materials.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ЕN 81-20:2014 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські

ЕN 349:1993 + А1:2008 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини

ЕN 1037:1995 + А1:2008 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги

EN 60204-32:2008 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 32. Вимоги до вантажо­підіймальних машин

EN 60529:1991 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код ІР)

EN 60947-5-1:2004 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розпо­дільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл

EN ISO 4871:2009 Акустика. Декларування та перевіряння значень шумового випромінюваннямашин та устатковання (ІSО 4871:1996)

EN ІSО 7731:2008 Ергономіка. Сигнали небезпеки для місць громадського призначення та робочогопростору. Звукові сигнали небезпеки (ІSО 7731:2003)

EN ISO 11688-1:2009 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машинта устатковання. Частина 1. Планування (ІSО/ТR 11688-1:1995)

EN ІSO 11688-2:2000 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машинта устатковання. Частина 2. Передмова до фізичних засад проектування малошумних машин(ІSО/TR 11688-2:1998)

EN ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризиківта зменшення ризиків ( ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2015 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2015)

EN ISO 13849-2:2012 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 2. Перевірка відповідності (ISO 13849-2:2012)

EN ІSO 13850:2015 Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування (ІSO 13850:2015)

EN ІSО 13857:2008 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягненню небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками (ІSО 13857:2008)

EN ISO 14119:2013 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування та вибору (ІSО 14119:2013)

ІSО 4302:2016 Крани вантажопідіймальні. Розрахунок вітрових навантажень

ISO 6336-1:2006 Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних і гвинтових передач. Частина 1. Основні принципи, вступна частина і загальні чинники впливу

ІSО 6336-2:2006 Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних і гвинтових передач. Частина 2. Розрахунок міцності поверхні (западини)

ІSО 6336-3:2006 Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних і гвинтових передач. Частина 3. Розрахунок на міцність зубців при вигині

ISO 6336-5:2016 Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних і гвинтових передач. Частина 5. Міцність та якість матеріалів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online