ДСТУ EN 13788:2008 Металообробчі верстати. Безпека. Верстати токарні багатошпиндельні автоматичні (EN 13788:2001, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТАЛООБРОБЧІ ВЕРСТАТИ
БЕЗПЕКА
Верстати токарні багатошпиндельні автоматичні

(EN 13788:2001,IDT)
ДСТУ
EN 13788:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО:Науково-технічний центр «Станкосерт» (НТЦ «СТАНКОСЕРТ»), Технічний комітет «Верстати» (ТК 75)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:Я.Козловський; Г.Кісельова; Т.Олександрова; В.Ситніченко (НТЦ «СТАНКОСЕРТ»)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ:наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2008 р. № 519 з 2011-01-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 13788:2008 ідентичний EN 13788:2001 Machine tools — Safety — Multi-spindle automatic turning machines (Металообробчі верстати. Вимоги щодо безпеки. Верстати токарні багатошпиндельні автоматичні) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її національними членами, і будь-яке використання без пись­мового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої полі­тики заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та (або) заходи щодо безпеки

6 Інформація для користувача

Додаток А Приклад контрольного переліку функцій, пов’язаних з безпекою

Додаток В Огорожі токарних верстатів. Метод випробовування на удар

Додаток С Устатковання для випробовування на удар та приклади матеріалів

Додаток D Вимірювання випромінюваного шуму

Додаток Е Обчислювання енергії прямого удару

Додаток ZA Зв'язок цього стандарту з Директивами ЄС

Додаток НА Перелік національних стандартів України (ДСТУ), згармонізованих з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 13788:2001 Machine tools — Safety — Multi-spindle automatic turning machines (Металообробні верстати. Вимоги щодо безпеки. Верстати токарні багатошпиндельні автоматичні).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт — ТК 75 «Верстати».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»,

— до розділу 2 «Нормативні посипання» долучено «Національне пояснення», яке виділене рамкою;

— термін «публікації» замінено на термін «стандарти»;

— структурні елементи цього стандарту:«Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної системи стандартизації України;

— вилучено розділи «Передмова» і «Вступ»;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають прийнятій в Україні системі позначення;

— до стандарту долучен національний додаток НА з переліком національних стандартів України, ідентичних міжнародним стандартам, на які є посилання в цьому стандарті.

На цей час міжнародні стандарти EN 292-1:1991 та EN 292-2:1991 скасовано та замінено на EN ISO 12100-1:2003 та EN ISO 12100-2:2003 відповідно; EN 294:1992 скасовано та замінено на EN ISO 13857:2008; чинною є публікація EN 349:1-993+А1:2008; EN 418:1992 скасовано та замінено на EN ISO 13850:2006; EN 563:1994 скасовано та замінено на EN ISO 13732-1:2006; чинною є публікація EN 574:1996+А1:2008; чинною є публікація EN 614-1:2006; чинними є публікації EN 894-1 ;1997+А1:2008, EN 894-2:1997+А1:2008 та EN 894-3:2000+А1:2008; EN 954-1:1996 скасовано та замінено на EN ISO 13849-1:2006; чинною є публікація EN 982:1996+А1:2008; чинною є публікація EN 983:1996+А1:2008; чинною є публікація EN 999:1998+А1:2008; чинною с публікація EN 1037:1995+А1:2008; EN 1050:1996 скасовано та замінено на EN ISO 14121-1:2007; EN 1070:1998 скасовано; чинною є публікація EN 1088:1995+А2:2008; чинною є публікація EN 1550:1997+A1.2008; EN 26385:1996 скасовано та замінено на EN ISO 6385:2004; чинними є публікації EN 60204-1:2006 та EN 60204-1:2006/ргА1:2007; чинними є публікації EN 60529:1991 та EN 60529:1991/А1:2000.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТАЛООБРОБНІ ВЕРСТАТИ
БЕЗПЕКА
Верстати токарні багатошпиндельні автоматичні

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Станки токарные многошпиндельные автоматические

MACHINES TOOLS
SAFETY
Multi-spindle automatic turning machines

Чинний від 2011-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги щодо безпеки та (або) заходи щодо убезпечення та обмеження ризиків для горизонтальних та вертикальних автоматичних багатошпиндельних токарних верстатів загальної призначеності, спроектованих, у першу чергу, для обробляння холодного металу, як зазначено у 3.1, далі «верстати».

Примітка. Небезпеки, що виникають під час інших видів обробляння металів (наприклад, шліфування, лазерної обробки), розглядаються іншими стандартами (див. розділ «Бібліографія»).

На горизонтальні та вертикальні одношпиндельні автоматичні токарні верстати поширюється EN 12415:2000.

Цей стандарт установлює суттєві види небезпек, перелічені в розділі 4.

Цей стандарт поширюється на багатошпиндельні автоматичні токарні верстати з цифровим та (або) механічним керуванням.

Стандарт поширюється також на допоміжні пристрої, наприклад, цанги, патрони з силовим приводом, пристрої для маніпулювання прутком/оброблюваною деталлю та обладнання для видалення стружок, які є невід’ємною частиною верстата.

Цей стандарт поширюється також на верстати, вбудовані в автоматичну виробничу лінію або токарну ділянку, оскільки в цьому випадку небезпеки і ризики є подібними до небезпек і ризиків, характерних для верстатів, що працюють окремо.

Цей стандарт не поширюється на токарні верстати з ЦПК з ручним керуванням обробляння, згідно з EN 12840:2001.

Стандарт застосовний, у першу чергу, до верстатів, виготовлених після дати надання йому чинності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1:Basic terminology, methodology

EN 292-2:1991 EN 292-2:1991/A1:1995 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 349 Safety of machinery — Minimal gaps to avoid crushing of parts of human body EN 418:1992 Safety of machinery — Emergency stop equipment, functional aspects — Principles for design

EN 547-1 Safety of machinery — Human body measurements — Part 1:Principles for determining the dimensions for openings for whole body access into machinery

EN 547-2 Safety of machinery — Human body measurements — Part 2:Principles for determining the dimensions requires for access

EN 563:1994 Safety of machinery — Temperatures of touchable surfaces — Ergonomic data to establish temperature limit values for hot surfaces

EN 574:1996 Safety of machinery — Two hand control devices — Functional aspects — Principles for design

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1:Terminology and general principles

EN 894-1:1997 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 1:Human interaction with display and control actuators

EN 894-2:1997 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 2:Displays

EN 894-3:2000 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 3:Control actuators

EN 953:1997 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 954-1:1996 Safety of machinery — Safety related parts of control systems — Part 1:General principles for design

EN 982:1996 Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics EN 983:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics

EN 999 Safety of machinery —The positioning of the protective equipment in respect to approach speeds of parts of the human body

EN 1005-1 Safety of machinery — Human physical performances — Part 1:Terms and definitions prEN 1005-2 Safety of machinery — Human physical performances — Part 2:Manual handling of machinery and component parts of machinery

EN 1005-3 Safety of machinery — Human physical performances — Part 3:Recommended forcеs limits for machinery operation

prEN 1005-4 Safety of machinery — Human physical performances — Part 4:Evaluation of working postures in relation to machinery

EN 1037:1995 Safety of machinery — Prevention of an unexpected start-up EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles for risk assessment EN 1070:1998 Safety of machinery — Terminology

EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — General principles and provisions for design

EN 1550:1997 Safety of machinery — Safety requirements for design and construction of work holding chucks

EN 1760-2 Safety of machinery — Pressure sensitive protective devices — Part 2:General principles for the design and testing of pressure sensitive edges and pressure sensitive bars EN 1837:1999 Safety of machinery — Integral lighting of machines ENV 26385 Ergonomic principles of the design of work systems (ISO 6385:1981)

EN 60204-1:1997 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1:General requirements (IEC 60204-1:1997)

EN 60529:1991 Degree of protection provided by enclosure (IP code) (IEC 60529:1989)

EN ISO 3744:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 3746:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:1995)

EN ISO 4871:1996 Acoustics — Determination and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noisesources using sound intensity — Part 1:Measurement at discrete points (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 11202:1995 Acoustics Noise emitted by machinery and equipment — Survey method for the measurement of emission sound pressure levels at the workstation and other specified positions (ISO 11202:1995)

EN ISO 11204:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Survey method for the measurement of emission sound pressure levels at the workstation and other specified positions with environmental corrections (ISO 11204:1995)

EN ISO 11688-1:1998 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1:Planning (ISO/TR 11688-1:1995).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія

EN 292-2:1991, EN 292-2:1991/А1:1995 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

EN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягання небезпечних зон руками

EN 349 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин людського тіла

EN 418:1992 Безпечність машин. Пристрої аварійного зупинення. Функціювання і принципи проектування

EN 547-1 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для цілковитого доступу усередину машини

EN 547-2 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу

EN 563:1994 Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь

EN 574:1996 Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Функціональні аспекти. Принципи проектування

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 894-1:1997 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами і органами керування

EN 894-2:1997 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3:2000 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 953:1997 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування та конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 954-1:1996 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. За­гальні принципи проектування

EN 982:1996 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем та їхніх складових частин. Гідравліка

EN 983:1996 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем та їхніх складових частин. Пневматика

EN 999 Безпечність машин. Розміщення захисного обладнання в залежності від швидкостей наближення частин тіла людини

EN 1005-1 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення prEN 1005-2 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення об’єктів, пов’язаних з машинами

EN 1005-3 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами

prEN 1005-4 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 4. Характеристика робочих положень оператора відносно машини

EN 1037:1995 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пуску EN 1050:1996 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику EN 1070:1998 Безпечність машин. Термінологія

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору

EN 1550:1997 Безпечність машин. Вимоги безпеки при проектуванні та конструюванні патронів для закріплення оброблюваних деталей

EN 1760-2 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до тиску. Частина 2. Загальні принципи проектування та випробування чутливих до тиску кромок і планок EN 1837:1999 Безпечність машин. Вбудоване освітлення машин ENV 26385 Ергономічні принципи проектування робочих систем

EN 60204-1:1997 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:1997)

EN 60529:1991 Степінь захисту що забезпечується оболонками (код IP) (ІЕС 60529:1989) EN ISO 3744:1995 Акустика. Визначення потужності звукових рівнів джерел шуму з використанням звукового тиску. Технологічний метод вільного простору і відбивальної поверхні (ISO 3744:1994)

EN ISO 3746:1995 Акустика. Визначення потужності звукових рівнів джерел шуму з використанням звукового тиску. Інспекційний метод з використанням обгортаючої поверхні вимірювання над відбивальною площиною (ISO 3746:1995)

EN ISO 4871:1996 Акустика. Визначення і перевіряння величин поширення шуму від машин та обладнання (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1:1995 Акустика. Визначення потужності звукових рівнів джерел шуму з використанням інтенсивності звуку. Частина 1. Вимірювання в окремих точках (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 11202:1995 Акустика. Шум, що виділяється машинами і обладнанням. Інспекційний метод вимірювання рівнів тиску шуму на робочому місці і в інших зазначених положеннях (ISO 11202:1995)

EN ISO 11204:1995 Акустика. Шум, що виділяється машинами і обладнанням. Визначення рівнів тиску шуму на робочому місці і в інших зазначених положеннях с поправками на умови довкілля (ISO 11204:1995)

EN ISO 11688-1:1998 Акустика. Рекомендована практика проектування машин та обладнання з  низьким рівнем шуму. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688:1995).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни та визначення позначених ними понять додатково до наданих у EN 292, EN 418 та EN 1070, які вжиті в цьому стандарті.

3.1 багатошпиндельний автоматичний токарний верстат (multi spindle automatic turning machine)

Горизонтальний або вертикальний токарний верстат, призначений для серійного виробляння деталей згідно з програмою, попередньо встановленою за допомогою цифрового програмного керування та (або) механічним способом (наприклад, за допомогою кулачка або шаблона), з постійною послідовністю операцій. Обробляння з ручним керуванням є неможливим.

 Верстат обладнано двома або більше шпинделями для оброблюваних деталей, встановленими на шпиндельній каретці. Верстат може бути обладнаний додатковими пристроями, наприклад, інструментами з силовим приводом та одним або декількома допоміжними/протилежними шпинделями. Шпинделі оброблюваної деталі, інструментальні шпинделі та допоміжні/протилежні шпинделі можуть урухомлюватися спільним приводом та (або) незалежними приводами. Для утримання оброблюваних деталей використовують патрони з силовим приводом або цанги.

Верстат призначено для поступового обробляння (як на токарній автоматичній лінії)

3.2 режими роботи верстата (machine modes of operation)

Примітка. Нижче надано визначення режимів роботи з ЦПК.

Режим роботи з ЦПК:режим роботи числового програмного керування або пристрою введення даних, коли вхідні дані інтерпретовані як функції, які мають бути виконані.

a) ручний режим ЦПК:неавтоматичний режим роботи ЦПК верстата, коли оператор здійснює керування без використання попередньо запрограмованих числових даних, наприклад, за допомогою кнопки або рукоятки,

b) режим ручного введення даних: ручне введення даних програми до ЦПК;

c) одноблочний режим режим ЦПК, коли за командою оператора виконується тільки один блок даних,

d) автоматичний режим режим ЦПК, коли верстат працює згідно з запрограмованими даними до його зупинення, яке здійснює програма або оператор

3.2.1 режим обробляння (machining mode)

Автоматична, запрограмована, послідовна робота верстата, устатковання для автоматичного подавання прутка або для автоматичного або ручного завантажування та (або) розвантажування оброблюваних деталей

3.2.2 режим налагодження верстата (machine setting mode)

Режим, коли оператор виконує регулювання, необхідні для наступного процесу обробляння. Програмування, випробування та ручне (силове) виконання окремих операцій на верстаті

3.3 патрон (chuck)

Затискний пристрій з рухомими утримувальними губками для оброблюваної деталі

3.4 цанга (collet)

Пристрій, призначений для утримування прутка в токарному шпинделі, наприклад, з використанням натискного або затягувального стрижня (див. рисунок 3).

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 230-5 Test code for machine tools — Part 5:Determination of the noise emission

2 ISO 447:1984 Machine tools — Direction of operation of controls

3 ISO 1219 Fluid power systems and components — Graphical symbols and circuit diagrams

4 ISO 2972:1979 Numerical control of machines — Symbols

5 ISO 7000:1989 Graphical symbols for use on equipment— Index and synopsis

6 EN 547-3 Safety of machinery — Human body measurements — Part 3:Anthropometric data

7 EN 12415:2000 Safety of machine tools — Small numerically controlled turning machines and turning centers

8 EN 12478:2000 Safety of machine tools — Large numerically controlled turning machines and turning centers

9 EN 12626:1997 Safety of machine tools — Laser processing machines — Safety requirements (ISO 11553:1996, MOD)

10 EN 12840:2001 Safety of machine tools — Manually controlled turning machines with or without automatic control

11 prEN 13218 Machine tools — Safety — Stationary grindings machines

12 EN 60825-1:1994 Safety of laser products — Part 1:Equipment classification requirements and user’s guide (IEC 60825-1:1993)

13 IEC 61508 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety related systems

14 IEC 61511 Software of computers in the application of industrial safety related systems1)

1) У стадії підготування.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online