ДСТУ EN 1870-7:2018 Безпечність деревообробних верстатів. Круглопилкові верстати. Частина 7. Верстати для колод однодискові з убудованим механізмом подачі стола та ручним завантаженням і/або вивантаженням (EN...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність деревообробних верстатів
КРУГЛОПИЛКОВІ ВЕРСТАТИ
Частина 7. Верстати для колод однодискові
з убудованим механізмом подачі стола
та ручним завантаженням і/або вивантаженням

ДСТУ EN 1870-7:2018
(EN 1870-7:2012, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 вересня 2018 р. № 318 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1870-7:2012 Safety of woodworking machines — Circular sawing machines — Part 7: Single blade log sawing machines with integrated feed table and manual loading and/ or unloading (Безпечність деревообробних верстатів. Круглопилкові верстати. Частина 7. Верстати для колод однодискові круглопилкові з убудованим механізмом подачі стола та ручним завантаженням і/або вивантаженням) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України 5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1870-7:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення понять

3.1 Загальні положення

3.2 Терміни

3.3 Визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

5.1 Загальні положення

5.2 Органи керування

5.3 Захист від механічних небезпек

5.4 Захист від немеханічних небезпек

6 Інформація для користувача

6.1 Загальні положення

6.2 Попередження та попереджувальні пристрої

6.3 Маркування

6.4 Настанова щодо експлуатування

Додаток А (обов’язковий) Допуски на розміри пиляльних шпинделів

Додаток В (обов'язковий) Випробування міцності кріплення розклинювального ножа

Додаток С (обов’язковий) Випробування бічної стійкості розклинювального ножа

Додаток D (обов’язковий) Робочі умови для вимірювання поширення шуму

Додаток Е (обов’язковий) Випробування гальмування

Додаток F (обов’язковий) Метод випробування огорожі на ударну міцність

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 1870-7:2012 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЄС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1870-7:2018 (EN 1870-7:2012, IDT) «Безпечність деревообробних верстатів. Круглопилкові верстати. Частина 7. Верстати для колод однодискові круглопилкові з убудованим механізмом подачі стола та ручним завантаженням і/або вивантаженням», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1870-7:2012 (версія en) «Safety of woodworking machines — Circular sawing machines — Part 7: Single blade log sawing machines with integrated feed table and manual loading and/or unloading».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 75 «Верстати».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1870-7:2014 «Безпечність деревообробних верстатів. Круглопиляльні верстати. Частина 7. Верстати для колод однодискові круглопиляльні з убудованим механізмом подавання стола і ручним завантаженням та/або вивантаженням».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 1870-7:2012 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— до стандарту долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— із «Передмови» та «Вступу» до EN 1870-7:2012 у цей «Національний вступ» внесено лише ту інформацію, що безпосередньо стосується цього стандарту, а саме:

Положення цього стандарту, який є стандартом типу С, можуть відрізнятися від положень стандартів типу А або В. У такому випадку положення цього стандарту мають перевагу над положеннями стандартів типу А або В.

Цей стандарт містить також положення і приклади інформації, яку виробник має надавати користувачеві. Загальні вимоги щодо інструментів наведено у EN ISO 12100:2010.

Серія стандартів EN 1870 під загальною назвою «Безпечність деревообробних верстатів. Верстати круглопилкові» складається з таких частин:

Частина 1. Круглопилкові верстати (з рухомим столом або без нього) та форматні пили;

Частина 2. Горизонтальні та вертикальні панельні пили;

Частина 3. Верстати поперечного пиляння в напрямку донизу та верстати подвійного призначення: для поперечного пиляння в напрямку донизу/верстати круглопилкові зі стаціонарним столом,

Частина 4. Багатолезові верстати повздовжнього пиляння з ручним завантаженням та/або вивантаженням;

Частина 5. Верстати круглопилкові/верстати для поперечного розпилювання в напрямку догори;

Частина 6. Верстати для пиляння дров та верстати подвійної призначеності: верстати для пиляння дров та/або верстати зі стаціонарним столом з ручним завантаженням та/або розвантаженням;

Частина 7. Верстати для колод однодискові з убудованим механізмом подачі стола і ручним завантаженням і/або вивантаженням;

Частина 8. Верстати однодискові крайкообрізальні із силовим приводом пиляльного механізму та ручним завантаженням і/або розвантаженням;

Частина 9. Пили дволезові циркулярні для поперечного розрізання з механічною подачею та ручним завантаженням та/або вивантаженням;

Частина 10. Верстати круглопилкові однолезові автоматичні та напівавтоматичні поперечно-відрізні;

Частина 11. Верстати напівавтоматичні та автоматичні горизонтальні поперечно-пиляльні з одним пиляльним механізмом.

Частина 12. Верстати торцювальні з механічною подачею;

Частина 13. Верстати горизонтальні для обрізання плит;

Частина 14. Верстати вертикальні для обрізання плит;

Частина 15. Багатолезові верстати для поперечного розпилювання з вбудованою подачею й ручним завантаженням та/або вивантаженням;

Частина 16. Верстати двобічні відрізні для V-різання;

Частина 17. Верстати горизонтальні однопилкові поперечно-пиляльні з ручним керуванням (пилки радіальні);

Частина 18. Пилки прирізні;

Частина 19. Верстати з пересувним столом чи без нього та пилки для будівельних майданчиків.

Міжнародні та європейські стандарти EN 847-1:2005 + А1:2007, EN 1088:1995 + А2:2008, ISO 7960:1995, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні як національні стандарти не прийнято.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ
КРУГЛОПИЛКОВІ ВЕРСТАТИ
Частина 7. Верстати для колод однодискові
з убудованим механізмом подачі стола
та ручним завантаженням і/або вивантаженням

SAFETY OF WOODWORKING MACHINES
CIRCULAR SAWING MACHINES
Part 7. Single blade log sawing machines with integrated feed table
and manual loading and/or unloading

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті розглянуто усі суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та небезпечні події, які перелічені у розділі 4, притаманні однолезоеим круглопилковим верстатам для колод з діаметром пиляльного леза ≥600 м з убудованим подавальним столом і ручним завантаженням та/або вивантаженням (далі — верстати), призначеним до різання твердої деревини, у разі їх застосування за призначенням і в умовах, передбачених виробником, зокрема у разі їх логічно передбачуваного неправильного використання.

Цей стандарт не поширюється на верстати, виготовлені до дати його публікування у статусі EN.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 614-1:2006 + А1:2009 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 614-2:2000 + A1:2008 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 2: Interactions between the design of machinery and work tasks

EN 847-1:2005 + A1:2007 Tools for woodworking — Safety requirements — Part 1: Milling tools, circular saw blades

EN 894-1:1997 + A1:2008 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2:1997 + A1:2008 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3:2000 + A1:2008 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 1005-1:2001 + A1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 1: Terms and definitions

EN 1005-2:2003 + A1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery

EN 1005-3:2002 + A1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation

EN 1005-4:2005 + A1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 4: Evaluation of working postures and movements in relation to machinery

EN 1037:1995 + A1:2008 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1088:1995 + A2:2008 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1837:1999 + A1:2009 Safety of machinery — Integral lighting of machines

EN 12779:2004 + A1:2009 Safety of woodworking machines — Chip and dust extraction systems with fixed installation — Safety related performances and safety requirements

EN 50370-1:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) — Product family standard for machine tools — Part 1: Emission

EN 50370-2:2003 Electromagnetic compatibility (EMC) — Product family standard for machine tools — Part 2: Immunity

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60439-1:1999 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Parti: Type-tested and partially type-tested assemblies (IEC 60439-1:1999)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN 60825-1:2007 Safety of laser products — Part 1: Equipment classification and requirements (IEC 60825-1:2007)

EN 61310-1:2008 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1:2007)

EN 61800-5-2:2007 Adjustable speed electncal power drive systems — Part 5-2: Safety requirements — Functional (IEC 61800-5-2:2007)

EN ISO 3743-1:2009 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Engineering methods for small, moveable sources in reverberant fields — Part 1: Comparison method for hard walled test rooms (ISO 3743-1:1994)

EN ISO 3743-2:2009 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for small movable sources in reverberant fields — Part 2: Methods for special reverberation test rooms (ISO 3743-2:1994)

EN ISO 3744:2010 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 3745:2009 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Precision methods for anechoic rooms and semi — anechoic rooms (ISO 3745:2003)

EN ISO 3746:2010 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:2010)

EN ISO 4413:2010 Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413:2010)

EN ISO 4414:2010 Pneumatic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4414:2010)

EN ISO 4871:1996 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1:2009 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 1: Measurement at discrete points (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 11202:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections (ISO 11202:2010)

EN ISO 11204:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections (ISO 11204:2010)

EN ISO 11688-1:2009 Acoustics — Recommended practice for the design of low noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ІSО/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN IS013850:2008 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

ISO 7960:1995 Airborne noise emitted by machine tool — Operation conditions for woodworking machines

HD 22.4 S4:2004 Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having cross linked insulation — Part 4: Cords and flexible cables.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 614-1:2006 + А1:2009 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 614-2:2000 + А1:2008 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 2. Взаємозв'язок між проектуванням машин і робочих завдань

EN 847-1:2005 + А1:2007 Інструменти для обробляння деревини. Вимоги безпеки. Частина 1. Фрезерувальні інструменти, циркулярні пилки

EN 894-1:1997 + А1:2008 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування.

EN 894-2:1997 + А1:2008 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3:2000 + А1:2008 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування Частина 3. Органи керування

EN 1005-1:2001 + А1:2008 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення понять

EN 1005-2:2003 + А1:2008 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин

EN 1005-3:2002 + А1:2008 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами

EN 1005-4:2005 + А1:2008 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів, пов’язаних з машинами

EN 1037:1995 + А1:2008 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові

EN 1088:1995 + А1:2008 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з'єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору

EN 1837:1999 + А1:2009 Безпечність машин. Вмонтоване освітлення

EN 12779:2004 + А1:2009 Безпечність деревообробних верстатів. Стаціонарні системи відсмоктування пилу і стружок. Безпечна робота і вимоги безпеки

EN 50370-1:2005 Електромагнітна сумісність Верстати промислової та аналогічної призначеності. Частина 1. Емісія завад

EN 50370-2:2003 Електромагнітна сумісність Верстати промислової та аналогічної призначеності. Частина 2. Несприйнятливість до завад

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електричне устаткування машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, зі змінами)

EN 60439-1:1999 Устаткування комплексних розподільчих пристроїв низьковольтне. Частина 1. Устаткування, що пройшло випробування типу повністю чи частково (ІЕС 60439-1:1999)

EN 60529:1991 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код IP) (ІЕС 60529:1989)

EN 60825-4-1:2007 Безпечність лазерних виробів. Частина 1. Класифікація обладнання та вимоги (ІЕС 60825-1:2007)

EN 61310-1:2008 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів

EN 61800-5-2:2007 Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 5-2. Вимоги щодо безпечності функціювання (EN 61800-5-2:2007)

EN ISO 3743-1:2010 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих мобільних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Метод порівняння для випробувальних камер із твердими стінками (ISO 3743-1:2010)

EN ISO 3743-2:2009 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих переносних джерел у ревербераційних полях. Частина 2. Методи для спеціальних ревербераційних випробувальних камер (ISO 3743-2:2009)

EN ISO 3744:2010 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною (ISO 3744:2010)

EN ISO 3745:2009 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для заглушених і налівзаглушених камер (ISO 3745:2003)

EN ISO 3746:2010 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною (ISO 3746:2010)

EN ISO 4413:2010 Гідролриводи об'ємні. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових (ISO 4413:2010)

EN ISO 4414:2010 Пневмоприводи. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових (ISO 4414:2010)

EN ISO 4871:2009 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й усталюванням (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1:2009 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 1. Вимірювання в окремих точках (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 11202:2010 Акустика. Шум машин та обладнання. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших контрольних точках Орієнтовний метод вимірювання на місці установлення (ISO 11202:2010)

EN ISO 11204:2010 Акустика. Шум утворюваний машинами й усталюванням. Вимірювання рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках. Метод з урахуванням поправок на умови середовища (ISO 11204:2010)

EN ISO 11688-1:2009 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й усталювання. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи розрахунку. Оцінка ризиків і зниження ризиків (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов'язані з забезпеченням безпеки Частина 2. Перевірення (ISO 13849-1:2006)

EN IS0 13850:2008 Безпечність машин. Аварійна зупинка. Принципи проектування (ISO 13850:2006)

ISO 7960:1995 Шум, випромінюваний верстатами у повітря. Умови роботи для деревообробних верстатів

HD 22.4 S4:2004 Кабель із гумовою ізоляцією для номінальної напруги до 450/750 В. Частина 4. Шнури і гнучкі кабелі.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online