ДСТУ EN ISO 3743-1:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих мобільних джерел у ревербераційних полях. Части...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Акустика
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ЗВУКОВОЇ
ПОТУЖНОСТІ ТА РІВНІВ ЗВУКОВОЇ
ЕНЕРГІЇ ДЖЕРЕЛ ШУМУ
ЗА ЗВУКОВИМ ТИСКОМ
Технічні методи для невеликих мобільних джерел
у ревербераційних полях
Частина 1. Метод порівняння для випробувальних
камер із твердими стінками

ДСТУ EN ISO 3743-1:2016
(EN ISO 3743-1:2010, IDT; ISO 3743-1:2010, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань» (ТК 63)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 28 грудня 2016 р. № 462 з 2018-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 3743-1:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for small movable sources in reverberant fields — Part 1: Comparison method for a hard-walled test room (Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих мобільних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Метод порівняння для випробувальних камер із твердими стінками) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000, Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 3743-1:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 3743-1:2010

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Випробувальна камера та розмір випробовуваного джерела шуму

5 Засоби вимірювання та устатковання

6 Визначення, розташування, установлення та робота випробовуваного джерела шуму

7 Методика вимірювання

8 Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії

9 Невизначеність вимірювання

10 Інформація, яку реєструють

11 Протокол випробування

Додаток А (обов’язковий) Рівень звукової потужності та рівень звукової енергії за опорних умов довкілля

Додаток В (обов’язковий) Обчислювання A-зважених рівнів звукової потужності та А-зважених рівнів звукової енергії за рівнями в октавних смугах частот

Додаток С (довідковий) Настанови щодо опрацювання інформації стосовно невизначеності вимірювання

Бібліографія

Додаток ZA (довідковий) Зв’язок між EN ISO 3743-1:2010 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міждержавним та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 3743-1:2016 (EN ISO 3743-1:2010, IDT; ISO 3743-1:2010, IDT) «Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих мобільних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Метод порівняння для випробувальних камер із твердими стінками», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 3743-1:2010 (версія en) «Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for small movable sources in reverberant fields — Part 1: Comparison method for a hard-walled test room».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN ISO 3743-1:2010 та «Передмову» до ISO 3743-1:2010 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» тa «Бібліография» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— виправлено помилку в 9.1 ISO 3743-1: «σто» замінено на «σtot»;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міждержавним та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до ISO 3743-1:2010

Цей стандарт є одним із серії стандартів ISO 3740 [1]—ISO 3747 [7], які встановлюють різноманітні методи визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму — машин, устатковання та їхніх складових частин. Вибір одного з методів із цієї серії для конкретного застосування залежить від цілі випробування, тобто визначення рівня звукової потужності чи рівня звукової енергії, а також наявного устатковання. Загальні настанови, які допомагають у цьому виборі, наведено в ISO 3740 [1]. В ISO 3740 [1]—ISO 3747 [7] є лише загальні принципи стосовно умов роботи та монтування машин або устатковання, відповідно до цілі випробування. Важливо, щоб для конкретних видів джерел шуму було розроблено методики випробування з поданням у них докладних вимог щодо умов монтування, навантажування та роботи, за яких належить визначати рівні звукової потужності чи рівні звукової енергії.

Метод, поданий у цьому стандарті, ґрунтується на порівнюванні рівнів звукового тиску в октавних смугах частот джерел шуму, які випробовують, з відповідними рівнями каліброваного опорного джерела звуку; A-зважені рівні звукової потужності чи рівні звукової енергії можна обчислювати за рівнями в октавних смугах. Цей метод застосовують у випробувальних камерах з жорсткими стінками з установленими акустичними характеристиками та використовують для невеликих предметів портативної техніки. Такі камери дають можливість визначати рівень звукової потужності чи рівень звукової енергії випробовуваного джерела шуму залежно від характерних ознак шуму, випромінюваного джерелом. Проте такий тип камер не придатний для великих зразків стаціонарного устатковання, які не можна легко переміщати через особливості їхньої роботи чи встановлення. Застосовування цього методу «на місці» встановлення устатковання чи техніки описано в ISO 3747 [7].

Методи, наведені в цьому стандарті, дають можливість визначати рівень звукової.потужності та рівень звукової енергії у смугах частот і/або із застосуванням A-зваженої частотної корекції.

У цьому стандарті описано методи класу точності 2 (технічний клас точності), як визначено в ISO 12001. Для застосувань, де потрібна більша точність, можна звертатися до ISO 3741 [2] або до відповідної частини ISO 9614 [15]—[17]. Якщо необхідні критерії стосовно вимірювального середовища, встановлені в цьому стандарті, не витримують, то можна звернутися до іншого стандарту з цієї серії чи відповідного стандарту серії ISO 9614 [15]—[17].

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АКУСТИКА
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ЗВУКОВОЇ ПОТУЖНОСТІ
ТА РІВНІВ ЗВУКОВОЇ ЕНЕРГІЇ ДЖЕРЕЛ ШУМУ
ЗА ЗВУКОВИМ ТИСКОМ
Технічні методи для невеликих мобільних джерел у ревербераційних полях
Частина 1. Метод порівняння для випробувальних камер із твердими стінками

ACOUSTICS
DETERMINATION OF SOUND POWER LEVELS
AND SOUND ENERGY LEVELS OF NOISE SOURCES
USING SOUND PRESSURE
Engineering methods for small movable sources in reverberant fields
Part 1. Comparison method for a hard-walled test room

Чинний від 2018-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Загальні положення

У цьому стандарті подано методи визначення рівня звукової потужності та рівня звукової енергії джерела шуму за рівнем звукового тиску порівнюванням виміряних рівнів звукового тиску, випромінюваного цим джерелом (машиною чи устаткованням), яке встановлено у випробувальній камері з твердими стінками з установленими характеристиками, з відповідними рівнями каліброваного еталонного джерела звуку. Рівень звукової потужності (або в разі шумових сплесків, чи випадкового шумового випромінення, — рівень звукової енергії), генерований джерелом шуму в октавних смугах частот, обчислюють за результатами цих вимірювань. A-зважений рівень звукової потужності чи A-зважений рівень звукової енергії обчислюють за відповідними рівнями в октавних смугах.

1.2 Види шуму та джерел шуму

Методи, установлені в цьому стандарті, є придатними для всіх видів шумів (постійних, нестаціонарних, коливних, окремих сплесків звукової енергії тощо), визначених в ISO 12001.

Випробовуваним джерелом шуму може бути пристрій, машина, складовий елемент або вузол. Максимальний розмір джерела залежить вщ розміру камери, використовуваної для акустичних вимірювань (див. 4.2).

1.3 Середовище випробування

Середовищем випробування, придатним для вимірювання згідно з цим стандартом, є випробувальна камера з твердими стінками й заданими акустичними характеристиками.

1.4 Невизначеність вимірювання

Подано інформацію щодо невизначеності рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії, визначених згідно з цим стандартом для вимірювань, проведених в октавних смугах частот та обчислень, виконаних за A-зваженою частотною корекцією. Невизначеність відповідає ISO 12001, клас точності 2 (технічний клас точності).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 5725 (all parts) Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results

ISO 6926 Acoustics — Requirements for the performance and calibration of reference sound sources for the determination of sound power levels

ISO 12001:1996 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Rules for the drafting and presentation of a noise test code

ISO/IEC Guide 98-3 Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)

IEC 60942:2003 Electroacoustics — Sound calibrators

IEC 61260:1995 Electroacoustics — Octave-band and fractional-octave-band filters

IEC 61672-1:2002 Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 5725 (усі частини) Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання

ISO 6926 Акустика. Вимоги до функціювання та калібрування опорних джерел звуку, які використовують для визначення рівнів звукової потужності

ISO 12001:1996 Акустика. Шум, випромінюваний машинами й устаткованням. Правила складання й оформлення методики випробування на шум

ISO/IEC Guide 98-3 Невизначеність вимірювання. Частина 3. Настанови щодо подання невизначеності у вимірюванні (GUM:1995)

IEC 60942:2003 Електроакустика. Калібратори звуку

IEC 61260:1995 Електроакустика. Октавні й частинооктавні смугові фільтри

ІЕС 61672-1:2002 Електроакустика. Шумоміри. Частина 1. Технічні вимоги.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи