ДСТУ EN 1005-4:2016 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів, пов’язаних з машиною (EN 1005-4:2005 + А1:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 1005-4:2016
(EN 1005-4:2005 +А1:2008, IDT)

Безпечність машин

ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ

Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів,
пов’язаних з машиною

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 31 жовтня 2016 р. № 356 з 2017-10-01; наказом З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 15 вересня 2017 р. № 281 термін надання чинності перенесено з 2017-10-01 на 2018-07-01. Стандарт надруковано з урахуванням зміни, внесеної наказом З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 23 листопада 2018 р. № 433

3 Національний стандарт відповідає EN 1005-4:2005 + А1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 4: Evaluation of working postures and movements in relation to machinery (Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів, пов’язаних з машиною) і внесений з дозволу CEN, rue Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1005-4:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 1005-4:2005 + А1:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

4.1 Загальні відомості

4.2 Настанови щодо оцінювання ризиків

4.2:1 Загальні відомості

4.2.2 Встановлення цільової групи операторів

4.2.3 Аналізування завдання

4.2.4 Визначення необхідних ергономічних даних

4.2.5 Оцінювання на кульмані/екрані CAD

4.2.6 Оцінювання в присутності оператора

4.3 Оцінювання ризику

4.3.1 Загальні відомості

4.3.2 Тулуб

4.3.3 Плече

4.3.4 Голова і шия

4.3.5 Інші частини тіла

Додаток ZB (довідковий) Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами Директиви 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів, ідентичних європейським та міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1005-4:2016 (EN 1005-4:2005 + А1:2008, IDT) «Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів, пов’язаних з машиною», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1005-4:2005 + А1:2008 (версія en) «Safety of machinery — Human physical performance — Part 4: Evaluation of working postures and movements in relation to machinery».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1005-4:2014, прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані»» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— з «Передмови» до EN 1005-4:2005 + А1:2008 внесено все, що безпосередньо стосується технічного змісту цього стандарту;

— вилучено додаток 2А «Відповідність цього стандарту основним вимогами Директиви 98/37/ЕС, оскільки стаття 25 Директиви 2006/42/ЕС скасовує дію Директиви 98/37/ЕС з 29 грудня 2009 року. На час публікації останньої редакції цього стандарту (березень 2008 року) Директива 98/37/ЕС ще частково діяла одночасно з новою Директивою 2006/42/ЕС, тому посилання на стару директиву в першоджерелі є законним, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року посилання на Директиву 98/37/ЕС не є правосильним;

— у «Передмові» та в додатку ZB вилучено позначки, що відмічають початок і кінець тексту, введеного або зміненого поправкою;

— у 4.2.5 подано «Національну примітку» стосозно перекладу скорочення CAD, виділену в тексті рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартіз, ідентичних європейським та міжнародним стандартам, посилання ка які є в цьому стандарті);

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3651.

У цьому стандарті є посилання на регіональні стандарти EN ISO 12100-1:2003 та EN ISO 12100-2, які втратили чинність і були замінені на EN ISO 12100:2010, який наразі прийнято в Україні як національний (його долучено до національного довідкового додатка НА).

EN 1005 складається з п’яти частин:

— Part 1: Terms and definitions (Частина 1. Терміни та визначення);

— Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery (Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин);

— Part 3: Recommended force limits for machinery operation (Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами);

— Part 4: Evaluation of working postures and movements in relation to machinery (Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів, пов’язаних з машиною);

— Part 5: Risk assessment for repetitive handling at high frequency (Оцінювання ризику для повторюваних операцій переміщення з високою частотою).

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замозити в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 1005-4:2005 + А1:2008

Цей документ є стандартом типу В, як зазначено в EN ISO 12100-1. Положення цього стандарту можуть бути доповнені або змінені стандартом типу С.

Для машин, на які поширюється сфера застосування стандарту типу С і які були спроектовані й побудовані відповідно до положень цього стандарту, положення стандарту типу С мають пріоритет над положеннями цього стандарту типу В.

Близько однієї третини всіх працівників у Європейському Союзі більше ніж половину свого робочого дня працюють у незручних або стомлювальних позах, а близько 50 % усіх робочих піддаються впливу коротких повторюваних завдэнь, які в основному супроводжуються незручним і зиснажлизим рухом [2].

Біль і втома можуть призвести до розладу опорно-рухового апарата, зниження продуктивності, погіршення робочої пози та контролю рухів. Останнє може збільшити ризик помилок і призвести до зниження якості праці та до небезпечних ситуацій. Протягом життєвого циклу машини, від спорудження до демонтажу, всі пов’язані з машиною дії працівника вимагають певних поз і рухів. Роль проектувальника техніки має полягати в тому, щоб уникнути незручних і стомлювальних робочих поз і рухів.

Вимоги цього стандарту мають на меті зниження ризиків для здоров’я від дій, пов’язаних із машиною, а також створення можливості позитивного впливу на якість, ефективність і рентабельність.

Вимоги цього стандарту засновані на сучасних знаннях і думках експертів з ергономіки і зазнаватимуть змін згідно з майбутніми дослідженнями [1].

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ
Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів, пов’язаних з машиною

SAFETY OF MACHINERY
HUMAN PHYSICAL PERFORMANCE
Part 4. Evaluation of working postures and movements in relation to machinery

Чинний від 2018-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на проектування машин або їхніх частин стосовно оцінювання та впливу на здоров’я ризиків від поз і рухів, пов’язаних винятково з машиною, тобто під час її складання, монтування, експлуатування, налагоджування, обслуговування, чищення, ремонтування, транспортування й утилізування. Цей стандарт установлює вимоги до робочих поз і рухів без будь-якого або з мінімальним фізичним напруженням. Вимога цього стандарту спрямовані на зниження ризиків для здоров’я практично для всіх дорослих людей.

Цей стандарт не поширюється на машини, які вироблені до дати його публікації CEN.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 547-1 Safety of machinery — Human body measurements — Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery

EN 547-2 Safety of machinery — Human body measurements — Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings

EN 547-3 Safety of machinery — Human body measurements — Part 3: Anthropometric data

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 894-1 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 1005-1:2001 Safety of machinery — Human physical performance — Part 1: Terms and definitions

EN 1005-2 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery

EN 1005-3 Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation

prEN 1005-5 Safety of'm achinery — Human physical performance — Part 5: Risk assessment for repetitive handling at high frequency

EN 1050 Safety of machinery — Principles for risk assessment

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 14738 Safety of machinery — Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery (ISO 14738:2002)

ISO 11226:2000 Ergonomics — Evaluation of static working postures.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 547-1 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частика 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах

EN 547-2 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу

EN 547-3 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 894-1 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування

EN 894-2 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та організ керування. Частина 3. Органи керування

EN 1005-1:2001 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення

EN 1005-2 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин

EN 1005-3 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами

prEN 1005-5 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 5. Оцінювання ризику в разі часто повторюваних рухів

EN 1050 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 1. Основні терміни, методика (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 14738 Безпечність машин. Антропометричні вимоги до проектування автоматизованих робочих місць на машинах (ISO 14738:2002)

ISO 11226:2000 Ергономіка. Оцінювання статичних робочих поз.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи