ДСТУ EN 1837:2009 Безпечність машин. Вмонтоване освітлення (EN 1837:1999+А1:2009 IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
Вмонтоване освітлення

(EN 1837:1999+ А1:2009, IDT)
ДСТУ EN 1837:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Інститут стандартизації обладнання та машин («ІСОМАШ»), Технічний комітет «Верстати» (ТК 75)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Я. Козловський; Т. Олександрова; В. Ситніченко, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2009 р. № 494 з 2012-01-01 зі зміною, внесеною наказом Держспоживстандарту України від 18 лютого 2010 р. № 47

3 Національний стандарт відповідає EN 1837:1999 + А1:2009 Safety of machinery — Integral lighting of machines (Безпечність машин. Вмонтоване освітлення машин) І внесений з дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ГОСТ ЕН 1837:2003

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги до освітлення

5 Освітлювальне обладнання та його монтування

6 Процедури перевіряння

7 Інформація для користувача

Додаток А Приклади

Додаток ZA Зв’язок цього стандарту із суттєвими вимогами Європейської Директиви 98/37/ЄС

Додаток ZB Зв’язок цього стандарту із суттєвими вимогами Європейської Директиви 2006/42/ЄС

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 1837:1999 + А1:2009 Safety of machinery — Integral lighting of machines (Безпечність машин. Вмонтоване освітлення машин).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 75 «Верстати».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національ­ний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» І «Бібліографічні дані» — оформ­лено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено довідкові попередні матеріали: «Передмова» та «Вступ» до EN 1837:1999 + А1:2009;

— словосполуку «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— термін «публікації» замінено на термін «стандарти»;

— до розділу 2 долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— познаку щодо внесення зміни А1 зроблено згідно з правилами національної стандартизації України подвійною рискою на березі.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Голов­ному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
Вмонтоване освітлення

БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИН
Вмонтированное освещение

SAFETY OF MACHINERY
Integral lighting of machines

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цим стандартом установлено параметри вмонтованих систем, призначених для освітлення як стаціонарних, так і пересувних машин, потрібного для їхнього безпечного використання й на­лежного виконання робіт на машині чи всередині машини.

Стандарт не поширюється на системи, установлені на машинах І призначені для освітлю­вання під час виконання робіт поза машиною. Функції таких систем і вимоги до них наведено у стандарті, який стосується освітлення робочих місць І перебуває на стадії підготування.

У стандарті не встановлено додаткових вимог стосовно роботи систем освітлення:

— які функціюють у важких умовах (екстремальні умови навколишнього середовища, наприклад занадто низькі чи занадто високі температури тощо);

—  на які поширюються спеціальні вимоги (наприклад під час роботи у вибухонебезпечно­му середовищі);

— світлопроникність яких зменшується завдяки умовам навколишнього середовища (наприклад диму, розбризкування тощо).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

EN 1838 Lighting applications — Emergency lighting

EN 12464-1:2002 Light and lighting — Lighting of work places — Part 1: Indoor work places

EN 12464-2 Light and lighting — Lighting of work places — Part 2: Outdoor work places

EN 12665:2002 Light and lighting — Basic terms and criteria for specifying lighting requirements

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1838 Застосування освітлення. Аварійне освітлення

EN 12464-1:2002 Світло й освітлення. Освітлення робочих місць. Частина 1. Робочі місця усередині будівель

EN 12464-2 Світло й освітлення. Освітлення робочих місць. Частина 2. Робочі місця за ме­жами будівель

EN 12665:2002 Світло й освітлення. Основні умови та критерії визначення вимог до освітлення

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003).

БІБЛІОГРАФІЯ

ISO/CIE 8995-1:2002 Lighting of work places — Part 1: Indoor CIE Publication No. 29.2 Guide on interior lighting

CIE Publication No. 69 Methods of characterizing illuminance meters: performance, characteristics and specification

CIE Publication No 97/2:2006 Maintenance of indoor electric lighting systems 2006/42/EC

Directive 2006/42/EC of the European Parliament and the Council of 17 May 2006 on machinery and amending

Directive 95/16/EC (recast)

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN 60598-1 Luminaires — Part 1: General requirements and tests (IEC 60598-1, modified).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online