ДБН А.2.2-3:2014 Состав и содержание проектной документации на строительство

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ
НА БУДІВНИЦТВО

ДБН А.2.2-3:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва"

РОЗРОБНИКИ: О. Галінський, канд. техн. наук
Мінрегіон України (Д. Ісаєнко, канд. наук з державного управління;

За участю: А. Беркута, канд. економ. наук; П. Губень) ДП "Укрдержбудекспертиза" (О. Берендєєва; А. Брусан; С. Буханенко)

2 ВНЕСЕНО: Департамент технічного регулювання та науково- технічного розвитку Мінрегіону України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Мінрегіону України від 04.06.2014 р. № 163

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 2014—10—01

4 НА ЗАМІНУ ДБН А.2.2—3—2012

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), техніко-економічний розрахунок (ТЕР)

6 Ескізний проект (ЕП)

7 Проект (П)

8 Робочий проект (РП)

9 Робоча документація (Р)

Додаток А Перелік інших вихідних даних, які надаються замовником

Додаток Б Завдання на проектування. Перелік основних даних та вимог

Додаток В Склад техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), техніко-економічного розрахунку (ТЕР)

Додаток Г Склад ескізного проекту (ЕП)

Додаток Д Склад проекту (затверджувальної частини РП) на будівництво об'єктів невиробничого призначення

Додаток Е Склад проекту (затверджувальної частини РП) на будівництво об'єктів виробничого призначення та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури

Додаток Ж Склад робочої документації (Р)

Додаток И Склад основних даних і техніко-економічних показників об'єктів будівництва невиробничого призначення (житлових будинків)

Додаток К Склад основних даних і техніко-економічних показників об'єктів будівництва невиробничого призначення (громадських будинків)

Додаток Л Склад основних даних і техніко-економічних показників об'єктів виробничого призначення та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури

Бібліографія

ДБН А.2.2-3:2014

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО

STRUCTURE AND CONTENT OF PROJECT DOCUMENTATION FOR
CONSTRUCTION

Чинні від 2014-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми встановлюють склад та зміст проектної документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

Додаткові вимоги до об'єктів галузевої специфіки встановлюються галузевими будівельними нормами та нормативними документами, прийнятими відповідно до законодавства.

Вимоги щодо складу та змісту проектної документації на реставрацію об'єктів культурної спадщини; на об'єкти, що споруджуються за межами України за рахунок її бюджетних інвестицій; при ліквідації наслідків аварій і катастроф; на консервацію та розконсервацію об'єктів будівництва встановлюються окремими будівельними нормами та нормативними документами з урахуванням положень цих норм.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі документи:

ДБН А.2.1-1:2014 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДБН В.1.2-14-2008 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online