СОУ 42.1-37641918-127:2014 Материалы органоминеральные дорожные с фрезерованных материалов дорожных одежд, изготовленные методом холодного ресайклинга. Методы испытаний

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНІ ДОРОЖНІ
З ФРЕЗЕРОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ,
ВИГОТОВЛЕНІ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО РЕСАЙКЛІНГУ
МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

СОУ 42.1-37641918-127:2014

Відповідає офіційному тексту

 Київ
Державне агентство автомобільних доріг України
(Укравтодор)
2014

  ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)

РОЗРОБНИКИ: В. Вирожемський, канд. техн. наук; С. Головко, канд. техн. наук, (керівник розробки), В. Заяц (ДП «ДерждорНДІ»); В. Жданюк, докт. техн. наук; Ю. Масюк (ХНАДУ)

ВНЕСЕНО: Відділ інноваційного розвитку та кошторисного ціноутворення Укравтодору

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) від 30.12.2014 р. № 431

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 ПОГОДЖЕНО: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України лист від 26.12.2014 р. № 7/16-15582

Державна санітарно-епідеміологічна служба України висновок від 16.10.2014 р. № 05.03.02-07/ 63840

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНІ ДОРОЖНІ З ФРЕЗЕРОВАНИХ
МАТЕРІАЛІВ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ, ВИГОТОВЛЕНІ МЕТОДОМ
ХОЛОДНОГО РЕСАЙКЛІНГУ
МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

МАТЕРИАЛЫ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ С ФРЕЗЕРОВАННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДОРОЖНИХ ОДЕЖД, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ МЕТОДОМ
ХОЛОДНОГО РЕСАЙКЛИНГА
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Чинний від 2015-03-01

 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги на методи випробувань фізико-механічних властивостей матеріалів органо-мінеральних дорожніх з фрезерованих матеріалів дорожніх одягів, виготовлених за методом холодного ресайклінгу, що використовуються для влаштування автомобільних доріг загального користування згідно з ДБН В.2.3-4.

1.2 Методи використовують при підборі складу та контролі якості готових матеріалів органо-мінеральних дорожніх з фрезерованих матеріалів дорожніх одягів (далі - матеріали) шляхом випробування лабораторних зразків і кернів, відібраних на ділянці виконання робіт.

1.3 Цей стандарт призначений для застосування суб’єктами господарювання незалежно від форм власності і підпорядкованості при новому будівництві, реконструкції і ремонтах автомобільних доріг загального користування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

ДСаНПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

НАПБ А 01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.1.4-1.01-97 СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 СРББ. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва

ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція і кондиціонування

ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу

ВБН В.2.3-218-537:2008 Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу методом ресайклінгу з використанням гранульованих доменних шлаків

ВБН В.2.3-218-545:2009 Споруди транспорту. Укріплення та стабілізація шарів дорожнього одягу за методом холодного ресайклінгу

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи загально-будівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-129:2013 Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови (ГОСТ 23732-79, MOD)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ISO 3599-76) Штангенциркулі. Технічні умови

СОУ 45.2-00018112-061:2011 Будівельні матеріали. Суміші органо-мінеральні дорожні з фрезерованих матеріалів дорожніх одягів, виготовлені за методом холодного ресайклінгу. Технічні умови

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 400-80 Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия (Термометри скляні для випробування нафтопродуктів)

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия (Прокат сортовий, калібрований, зі спеціальною обробкою поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 5955-75 Реактивы. Бензол. Технические условия (Реактиви. Бензол. Технічні умови)

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия (Сітки дротяні ткані з квадратними вічками. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і устаткування лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 9976-94 Трихлорэтилен технический. Технические условия (Трихлоретилен технічний. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия (Спирт етиловий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия (Хлороформ. Технічні умови)

ГОСТ 20288-74 Реактивы. Углерод четыреххлористый. Технические условия (Реактиви. Вуглець чотирихлористий. Технічні умови)

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Загальні технічні умови).

ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования (Машини для випробування матеріалів на розтяг, стиск і вигин. Загальні технічні вимоги)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online