МР В.2.7-37641918-897:2018 Методические рекомендации по приготовлению и применению вибролитьевого асфальтобетона

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)

Державне підприємство
«Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П.Шульгіна»
(ДП «ДерждорНДІ»)

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо приготування та застосування вібролитого асфальтобетону

 МР В.2.7-37641918-897:2018

 Відповідає офіційному тексту

Київ
2018

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

4 Технічні вимоги

4.1 Класифікація вібролитих асфальтобетонних сумішей

4.2 Технічні вимоги

4.3 Характеристика вихідних матеріалів

5 Технологія виготовлення та застосування вібролитоїасфальтобетонної суміші

5.1 Підбір складу вібролитої асфальтобетонної суміші

5.2 Виготовлення вібролитої асфальтобетонної суміші

5.3 Транспортування вібролитої асфальтобетонної суміші

5.4 Укладання та ущільнення вібролитої асфальтобетонної суміші

5.5 Розсип і втоплювання гарячого чорного щебеню

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля. Утилізація

8 Контроль якості робіт

Додаток А (довідковий) Метод визначення рухливості суміші

Додаток Б (довідковий) Метод визначення водонепроникності вібролитого асфальтобетону

Додаток С (довідковий) Бібліографія

ВСТУП

Вібролита асфальтобетонна суміш є різновидом гарячих асфальтобетонних сумішей і відрізняється тим, що при укладанні не потребує ущільнення, а формується у моноліт під впливом вібротрамбуючих органів асфальтоукладача. Така технологічна особливість обумовлена підвищеною рухливістю суміші, яка забезпечується підбором складу суміші, та особливим технологічним режимом її приготування. Використання вібролитих асфальтобетонних сумішей дозволяє відмовитись від застосування спеціальних термосів-змішувачів при їх транспортуванні на об’єкт будівництва.

Для забезпечення достатньої міцності і зсувостійкості вібролитий асфальтобетон містить від 40% до 65% щебеню. Гідроізоляційні і деформаційні властивості вібролитого асфальтобетону забезпечуються завдяки підвищеному вмісту модифікованого бітуму в кількості до 8%. В якості модифікатору бітуму можуть використовуються термоеластопласти типу СБС, гумова крихта та інші полімери. Модифікуючі гумовмісні добавки можуть вводиться безпосередньо у змішувач.

Дорожні покриття з вібролитого асфальтобетону характеризуються підвищеною водонепроникністю, корозійною стійкістю, зносостійкістю та тріщиностійкістю, що забезпечує тривалий строк їх служби та дозволяє знизити експлуатаційні витрати на утримання асфальтобетонного покриття.

У цих методичних рекомендаціях наведені сфера застосування вібролитого асфальтобетону, особливості підбору складу суміші, вимоги до вихідних матеріалів та вібролитих асфальтобетонних сумішей, особливості технологічного процесу влаштування дорожнього покриття з вібролитої асфальтобетонної суміші.

 1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці методичні рекомендації (далі - рекомендації) поширюються на приготування та застосування вібролитих асфальтобетонних сумішей та асфальтобетонів на автомобільних дорогах загального користування.

1.2 Вібролиті асфальтобетонні суміші та вібролитий асфальтобетон призначені для влаштування захисних та конструктивних шарів покриттів автомобільних доріг І та II категорій і проїзної частини мостів.

1.3 Обов'язкові вимоги, що встановлюють правила безпеки праці та підготовленості персоналу, безпечність для життя і майна населення, охорони довкілля, в процесі приготування та застосування вібролитих асфальтобетонних сумішей, викладені в розділах 6 та 7 цих рекомендацій.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих рекомендаціях с посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння. Технічні умови

ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні умови

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне Євро. Технічні умови

ДСТУ 8745:2017 Автомобільні дороги. Методи вимірювання нерівностей основи і покриття дорожнього одягу

ДСТУ 8746:2017 Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2 7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-76-98 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-121:2014 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-210:2010 Будівельні матеріали. Матеріали з відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-273 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови (ГОСТ 23732-79, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-319:2016 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования с ограниченной сферой применения - только в вопросах гигиенического нормирования в области вибрации (ГОСТ 12.1.012-90, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041:2001, IDT)

ДСТУ EN ISO 20347:2009 Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче професійної призначеності. Технічні умови (EN ISO 20347:2004/АС:2007/А1:2007, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги (ISO/IEC 17050-1:2004, IDT)

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, IDT)

СОУ 45.2-00018112-039:2008 Способи оцінки стійкості асфальтобетонних покриттів до утворення колії. Методи випробувань

СОУ 45.2-00018112-067:2011 Будівельні матеріали. Бітуми дорожні в'язкі, модифіковані добавками адгезійними. Технічні умови

СОУ 42.1-37641918-106:2013 Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон литі. Технічні умови

СОУ 42.1-37641918-124:2014 Щебінь чорний для дорожніх робіт. Технічні умови

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.014-84 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками

ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-64) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.1.050-86 Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на рабочих местах

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

ГОСТ 12.4.026-76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online