СОУ 42.1-37641918-124:2014 Щебень черный для дорожных работ. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

ЩЕБІНЬ ЧОРНИЙ ДЛЯ ДОРОЖНІХ РОБІТ
Технічні умови

СОУ 42.1-37641918-124:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
Державне агентство автомобільних доріг України
(Укравтодор)
2014 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

РОЗРОБНИКИ: В. Вирожемський, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Катукова; О. Кушнір, В.Рудий

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) № 434 від «30» грудня 2014 р., чинний з «01» березня 2015 р.

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 ПОГОДЖЕНО:

Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Рішення НТР Мінрегіону України від 19.12.2014 р. № 139;

Міністерство охорони здоров’я України Державна санітарно-епідеміологічна служба. Висновок від 12.12.2014 № 05.03.02-07/75492;

Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Висновок від 17.12.2014 № 26-17927/264.

5 ВНЕСЕНО: Відділ інноваційного розвитку та кошторисного ціноутворення Укравтодору

ЗМІСТ

1. Сфера застосування

2. Нормативні посилання

3. Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

4. Класифікація

5. Загальні технічні вимоги

6. Вимоги безпеки

7. Вимоги охорони довкілля

8. Транспортування та зберігання

9. Правила приймання

10. Методи контролювання

11. Вказівки щодо застосування

12. Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

ЩЕБІНЬ ЧОРНИЙ ДЛЯ ДОРОЖНІХ РОБІТ
Технічні умови

ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ
Технические условия

Чинний від 2015-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на щебінь чорний для дорожніх робіт (далі – щебінь чорний), який використовується для нового будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонту автомобільних доріг загального користування (далі – автомобільних доріг) у всіх дорожньо-кліматичних зонах України згідно з ДБН В.2.3-4.

1.2 Щебінь чорний використовують для влаштування шарів покриття та основи дорожнього одягу автомобільних доріг, додаткових шарів основ дорожнього одягу та вирівнюючих шарів покриття, для ямкового ремонту покриття, а також при влаштуванні захисних шарів, включаючи поверхневу обробку.

1.3 Споживачами щебеню чорного є підприємства й організації, які виконують роботи з нового будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування.

1.4 Обов’язкові вимоги, що встановлюють правила безпеки праці та підготовленості персоналу, безпечність для життя і майна населення, охорони довкілля, в процесі приготування та застосування щебеню чорного, викладені в розділі 6 та у 5.1.4, 5.2.1.1, 5.2.2.1 стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові, нормативні акти та нормативні документи:

Закон України «Про автомобільні дороги» від 08.09.2005 № 2862-IV

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною пожежною небезпекою

НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов’язані пройти навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації

НАПБ В.01.048-95/510 Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій дорожньої організації

ДБН В.1.4-1.01-97 СРББ. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 СРББ. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.3-4:201Х Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення. Вентиляція та кондиціювання

ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої, загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні норми по охороні атмосферного повітря населених пунктів (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ 4297:2004. Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 7237:2011 ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ Б А.3.2-13:2011 ССБП. Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги (ГОСТ 12.1.013-78, MOD)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.2-6-97 Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості

ДСТУ Б В.2.7-30:2013 Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи загально-будівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-74-98 Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) Будівельні матеріали. Матеріали на основі органічних в’яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-90:2011 Вапно будівельне. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127:2006 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-129:2013 Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-149:2008 Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Будівельні матеріали. Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови. (ГОСТ 23732-79, MOD)

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008. ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений и токов (ССБП. Електробезпека. Гранично допустимі значення напруг дотику і струмів)

ДСТУ-Н В.2.7-254:2012 Приготування та застосування дорожніх бітумів, модифікованих адгезійними добавками на основі катіонних поверхнево-активних речовин

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (ССБП. Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрацій шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ (ССБП. Повітря робочої зони. Вимоги до методик вимірювання концентрацій шкідливих речовин)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні положення)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначення)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание. (ССБП. Пожежна техніка захисту об’єктів. Основні види. Розміщення та обслуговування)

ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Засоби індивідуального захисту органу слуху. Загальні технічні вимоги та методи випробувань)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення граничних викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия (Кальцій хлористий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия (Бітуми нафтові дорожні рідкі. Технічні умови)

ВБН В.2.3-218-010-97 Споруди транспорту. Влаштування шорстких поверхневих обробок покриттів автомобільних доріг

ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу

ВБН В.2.3-218-189-2005 Споруди транспорту. Влаштування неукріплених та укріплених щебеневих і гравійних шарів основ дорожніх одягів

ВБН Г.1-218-050-2001 Міжремонтні строки експлуатації дорожніх одягів та покриттів на автомобільних дорогах загального користування

СОУ 42.1-37641918-113:2014 Матеріали щебеневі для поверхневих обробок автомобільних доріг. Технічні умови

СОУ 45.2-00018112-036:2009 Будівельні матеріали. Бітуми та бітумополімери рідкі. Технічні умови

СОУ 45.2-00018112-067:2011 Будівельні матеріали. Бітуми дорожні в’язкі, модифіковані добавками адгезійними. Технічні умови

СанПин 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве (Санітарні норми допустимих концентрацій хімічних речовин в ґрунті)

МУ 3119-84 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций предельных С1-С10 (суммарно), непредельных С2-С5 (суммарно) и ароматических (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) углеводородов в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки по газохроматографічному вимірюванню концентрацій граничних С1-С10 (сумарно), неграничних С2-С5 (сумарно) і ароматичних (бензолу, толуолу, етилбензолу, ксилолів, стиролу) вуглеводів в повітрі робочої зони

МУ 3911-85 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций (Методичні вказівки з проведення вимірювань і гігієнічної оцінки виробничих вібрацій)

МУ 4436-87 Методические указания. Измерение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (Методичні вказівки. Вимірювання концентрацій аерозолів переважно фіброгенної дії)

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246, зареєстрований в Мін’юсті України 23.07.2007 за № 846/14113

РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы (Керівництво по контролю забруднення атмосфери)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online