Р В.2.3-37641918-899:2018 Рекомендации по регенерации слоев асфальтобетонного покрытия по технологии горячего ресайклинга на дороге без изменения и с изменением состава асфальтобетона

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний
інститут імені М.П. Шульгіна»
(ДП «ДерждорНДІ»)

РЕКОМЕНДАЦІЇ
З РЕГЕНЕРАЦІЇ ШАРІВ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ ЗА
ТЕХНОЛОГІЄЮ ГАРЯЧОГО РЕСАЙКЛІНГУ НА ДОРОЗІ БЕЗ ЗМІНИ ТА
ЗІ ЗМІНОЮ СКЛАДУ АСФАЛЬТОБЕТОНУ

Р В.2.3-37641918-899:2018

Київ
2018

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки та скорочення

4 Загальні положення

5 Класифікація методів гарячого ресайклінгу асфальтобетону на дорозі

6 Вимоги до матеріалів

7 Підбір складу регенерованої суміші та регенерованого асфальтобетону

8 Технологія виконання робіт

9 Контроль якості і правила приймання

10 Вимоги щодо безпеки

11 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А (довідковий) Перелік машин та обладнання для регенерації шарів асфальтобетонного покриття за технологією гарячого ресайклінгу асфальтобетону на дорозі

Додаток Б (довідковий) Форми таблиць для розрахунку гранулометричного складу суміші нових мінеральних матеріалів та РГС

Додаток В (довідковий) Бібліографія

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці рекомендації поширюються на матеріали та процеси гарячої регенерації асфальтобетонних шарів дорожнього одягу з застосуванням технологій гарячого ресайклінгу дорожнього асфальтобетону, які виконуються комплексом спеціальних машин на дорозі на глибину до 60 мм.

1.2 Технології гарячого ресайклінгу на дорозі застосовуються для влаштування верхніх та нижніх шарів асфальтобетонного покриття автомобільних доріг загального користування в усіх дорожньо-кліматичних зонах України згідно з ДБН В.2.3-4 [10].

1.3 Ці рекомендації призначені для застосування дорожніми підприємствами та організаціями незалежно від форми власності, які виконують роботи з ремонтів та реконструкції автомобільних доріг.

1.4 Обов’язкові вимоги, які забезпечують безпеку життя, здоров’я та майна населення, та охорону довкілля, викладені у розділах 10, 11.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих рекомендаціях є посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 8749:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт

ДСТУ Б А.3.2-4:2009 Система стандартів безпеки праці. Роботи з приготування асфальтобетонних сумішей. Вимоги безпеки

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-33-2001 Будівельні матеріали. Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-34-2001 Будівельні матеріали. Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-74-98 Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, з відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-76-98 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт із відсівів подроблення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-121:2014 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-210:2010 Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-319:2016 Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань

ДСТУ ГОСТ 4333-2018 (ГОСТ 4333-214, IDT; ISO 2592:2000, MOD) Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле

ДСТУ EN 1426:2018 (EN 1426:2015, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення глибини проникності голки (пенетрації)

ДСТУ EN 1427:2018 (EN 1427:2015, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшеності за методом кільця і кулі

ДСТУ ISO/ІЕС 17050-1:2006 (ISO/ІЕС 17050-1:2004, IDТ) Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ ISO/ІЕС 17050-2:2006 (ISO/ІЕС 17050-2:2004, IDТ) Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 2. Підтверджувальна документація

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.014-84 Система стандартов безопасности труда. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.1.050-86. Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на робочих местах

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера правила установления допустимих выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online