ДСТУ EN 12111:2019 Штрекобурильні машини. Прохідницькі комбайни та комбайни безперервної дії. Вимоги щодо безпеки (EN 12111:2014, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Штрекобурильні машини
ПРОХІДНИЦЬКІ КОМБАЙНИ
ТА КОМБАЙНИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ
Вимоги щодо безпеки

ДСТУ EN 12111:2019
(EN 12111:2014, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Будтехнології» (ТК 309), Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 26 грудня 2019 р. № 509 зі зміною, внесеною наказом ДП «УкрНДНЦ» від 12 березня 2020 р. № 64 з 2021-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12111:2014 Tunnelling machines — Road headers and continuous miners — Safety requirements (Штрекобурильні машини. Прохідницькі комбайни та комбайни без перервної дії. Вимоги щодо безпеки) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 12111:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 12111:2014

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

4.1 Загальні положення

5 Вимоги щодо безпеки та/або заходи захисту

5.1 Загальні положення

5.2 Спеціальні вимоги

5.3 Станція управління

5.4 Захисні кожухи

5.5 Прилади та системи управління

5.6 Контролювання пилу та газу

5.7 Шум

5.8 Вимоги до електроенергії

5.9 Освітлення

5.10 Світловідбивапьні пластини

5.11 Гідравлічні та пневматичні системи

5.12 Захист від вогню

5.13 Обладнання для підтримування ґрунту

5.14 Витягування, буксирування, транспортування та підіймання

5.15 Місце для зберігання інструкції з експлуатації

5.16 Зберігання палива та рідини

5.17 Технічне обслуговування

6 Перевіряння вимог щодо безпеки та/або заходів захисту

7 Інформація для використання

7.1 Загальні положення

7.2 Сигнали та попереджувальні пристрої

7.3 Супровідні документи

7.4 Марковання

Додаток А (обов’язковий) Методика перевіряння шуму

Додаток В (довідковий) Рисунки

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 12111:2014 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12111:2019 (EN 12111:2014) «Штрекобурильні машини. Прохідницькі комбайни та комбайни безперервної дії. Вимоги щодо безпеки», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12111:2014 (версія en) «Tunnelling machines — Road headers and continuous miners — Safety requirements».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні,—ТК 309 «Будтехнології».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 12111:2014 Штрекобурільні машини. Гірськопрохідні комбайни, короткозабійні комбайни. Вимоги щодо безпеки (EN 12111:2014, IDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України. До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у «Вступі» до EN 12111:2014, 5.3.2, 5.8.2 та 5.11.1 наведено «Національні примітки», виділені рамкою;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Для зв'язку з директивами ЄС наведено додаток ZA, який є невід’ємною частиною цього стандарту.

EN 60439-2, EN 60439-4, EN ISO 12922, ISO 3864-3, ISO 5006, ISO 6805, ISO 8178-1, ISO 8178 A ISO 15817, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні не прийнято.

ВСТУП до EN 12111:2014

Цей стандарт є стандартом типу С, згідно з EN ISO 12100.

Відповідну машину та ступінь, до якого відносять небезпеки, небезпечні ситуації та події, наведено в цьому стандарті.

Коли положення цього стандарту типу С відрізняються від зазначених у стандартах типу А чи В, положення стандарту цього типу С мають перевагу над положеннями інших документів щодо машин, які було розроблено та виготовлено відповідно до положення цього стандарту типу С.

Національна примітка

Стандарти типу А — основні стандарти з безпеки, що встановлюють основні поняття, принципи конструювання та загальні положення, які можуть бути застосовані до всіх машин.

Стандарти типу В — загальні стандарти з безпеки, в яких розглянуто один аспект безпеки чи один тип захисного пристрою, який може бути використано для широкого класу машин.

Стандарти типу С — стандарти з безпеки машин, в яких розглянуто деталізовані вимоги щодо безпеки конкретної машини чи групи машин.

Додаток А — обов’язковий і містить «Положення тестування шуму», а Додаток В — довідковий і містить «Рисунки».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ШТРЕКОБУРИЛЬНІ МАШИНИ
ПРОХІДНИЦЬКІ КОМБАЙНИ
ТА КОМБАЙНИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ
Вимоги щодо безпеки

TUNNELLING MACHINES

ROAD HEADERSAND CONTINUOUS MINERS
Safety requirements

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на всі суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та події, що стосуються прохідницьких комбайнів та комбайнів безперервної дії, як зазначено в розділі 3 (далі — машини), якщо їх використовують за призначеністю та за умов неправильного використання, що передбачено виробником (див. розділ 4).

Сфера застосування цього стандарту не поширюється на екскаватори, охоплені стандартами EN 474-1:2006 +А4:2013 та EN 474-5:2006 +АЗ:2013.

Наведені нижче вимоги цього стандарту не поширюються на:

— подачу електроенергії до розподільної коробки;

— використання машини в потенційно вибухонебезпечних умовах;

— використання машини в гіпербаричних умовах;

— навантажувальне та транспортне обладнання, яке не є складовою частиною машини. Цей стандарт охоплює використання пристроїв моніторингу для небезпечних атмосфер.

Цей стандарт не застосовують для машин, виготовлених до дати публікування цього стандарту в CEN.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 3-7:2004 + А1:2007 Portable fire extinguishers — Part 7: Characteristics, performance requirements and test methods

EN 474-1:2006 + A4:2013 Earth-moving machinery — Safety — Part 1: General requirements

EN 617:2001 + A1:2010 Continuous handling equipment and systems — Safety and EMC requirements for the equipment for the storage of bulk materials in silos, bunkers, bins and hoppers

EN 618:2002 + А1:2010 Continuous handling equipment and systems — Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of bulk materials except fixed belt conveyors

EN 620:2002 + A1:2010 Continuous handling equipment and systems — Safety and EMC requirements for fixed belt conveyors for bulk materials

EN 894-1:1997 + A1:2008 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 953:1997 + A1:2009 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 981:1996 + A1:2008 Safety of machinery — System of auditory and visual danger and information signals

EN 1679-1:1998 + A1:2011 Reciprocating internal combustion engines — Safety — Part 1: Compression ignition engines

EN 16228-1:2014 Drilling and foundation equipment — Safety — Part 1: Common requirements

EN 16228-2:2014 Drilling and foundation equipment — Safety — Part 2: Mobile drill rigs for civil and geotechnical engineering, quarrying and mining

EN 60076-2:2011 Power transformers — Part 2: Temperature rise for liquid-immersed transformers (IEC 60076-2:2011)

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General require ments (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60204-11:2000 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 11: Requirements for HV equipment for voltages above 1000 V a.c. or 1500 V d.c. and not exceeding 36 kV (IEC 60204-11:2000)

EN 60439-2:2000 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 2: Particular requirements for busbar trunking systems (busways) (IEC 60439-2:2000)

EN 60439-4:2004 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS) (IEC 60439-4: 2004)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN 60947-1:2007 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules (IEC 60947-1:2007)

EN 61310-1:2008 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1:2007)

EN 61439-1:2011 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 1: General rules (IEC 61439-1:2011)

EN ISO 3411:2007 Earth-moving machinery — Physical dimensions of operators and minimum operator space envelope (ISO 3411:2007)

EN ISO 3449:2008 Earth-moving machinery — Falling-object protective structures — Laboratory tests and performance requirements (ISO 3449:2005)

EN ISO 3457:2008 Earth-moving machinery — Guards — Definitions and requirements (ISO 3457:2003)

EN ISO 3744:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:2010)

EN ISO 3746:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:2010)

EN ISO 3747:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering/survey methods for use in situ in a reverberant environment (ISO 3747:2010)

EN ISO 4413:2010 Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413:2010)

EN ISO 4414:2010 Pneumatic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4414:2010)

EN ISO 4871:2009 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 7096:2008 Earth-moving machinery — Laboratory evaluation of operator seat vibration (ISO 7096:2000)

EN ISO 11201:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections (ISO 11201:2010)

EN IS011202:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emis sion sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environ mental corrections (ISO 11202:2010)

EN ISO 11204:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections (ISO 11204:2010)

EN ISO 11688-1:2009 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN IS012922:2012 Lubricants, industrial oils and related products (class L)—Family H (Hydraulic systems)— Specifications for hydraulic fluids in categories HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR and HFDU (ISO 12922:2012)

EN ISO 13732-1:2008 Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2008 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

EN ISO 14122-1:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of fixed means of access between two levels (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2001)

EN ISO 14122-4:2004 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 4: Fixed ladders (ISO 14122-4:2004)

ISO 3795:1989 Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry — Determination of burning behaviour of interior materials

ISO 3864-1:2011 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs and safety markings

ISO 3864-2:2004 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 2: Design principles for product safety labels

ISO 3864-3:2012 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 3: Design principles for graphical symbols for use in safety signs

ISO 5006:2006 Earth-moving machinery — Operator’s field of view—Test method and performance criteria

ISO 6405-1:2004 Earth-moving machinery — Symbols for operator controls and other displays — Part 1: Common symbols

ISO 6805:1994 Rubber hoses and hose assemblies for underground mining — Wire-reinforced hydraulic types for coal mining — Specification

ISO 8178-1:2006 Reciprocating internal combustion engines — Exhaust emission measurement — Part 1: Testbed measurement of gaseous and particulate exhaust emissions

ISO 8178-4:2007 Reciprocating internal combustion engines — Exhaust emission measurement — Part 4: Steadystate test cycles for different engine applications

ISO 10532:1995 Earth-moving machinery — Machine-mounted retrieval device — Performance requirements

ISO 11112:1995 Earth-moving machinery — Operator’s seat — Dimensions and requirements

ISO 12508:1994 Earth-moving machinery—Operator station and maintenance areas—Bluntness of edges

ISO 15817:2012 Earth-moving machinery — Safety requirements for remote operator control systems.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 3-7:2004 + A1:2007 Вогнегасники переносні. Частина 7. Характеристики, вимоги до робочих параметрів і методи випробування

EN 474-1:2006 + А4:2013 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги

EN 617:2001 + А1:2010 Підіймально-транспортне обладнання та системи безперервної дії. Обладнання для зберігання сипких матеріалів у силосних баштах, бункерах, резервуарах та вмістищах. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності

EN 618:2002 + A1:2010 Підіймально-транспортне обладнання та системи безперервної дії. Обладнання для механічного вантаження сипких матеріалів, крім стаціонарних стрічкових конвеєрів. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності

EN 620:2002 + АТ.2010 Підіймально-транспортувальне устатковання та системи безперервної дії. Конвеєри стрічкові стаціонарні для сипких матеріалів. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності

EN 894-1:1997 + А1:2008 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування

EN 953:1997 + А1:2009 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування і конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 981:1996 + А1:2008 Безпечність машин. Системи звукових і візуальних сигналів небезпеки та попередження

EN1679-1:1998 + А1:2011 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Безпека. Частина 1. Дизельні двигуни

EN 16228-1:2014 Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги

EN 16228-2:2014 Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 2. Мобільні бурові уста новки для цивільної та геотехнічної інженерії, розробки кар’єрів і видобування

EN 60076-2:2011 Трансформатори силові. Частина 2. Перевищення температури трансформато рів із рідким діелектриком (ІЕС 60076-2:2011)

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, модифікований)

EN 60204-11:2000 Електрообладнання промислових машин. Безпека. Частина 11. Вимоги до високовольтного обладнання, що працює за напруг понад 1000 В змінного струму або 1 500 В постійного струму і не вище ніж 36 кВ (ІЕС 60204-11:2000)

EN 60439-2:2000 Низьковольтні розподільчі пристрої та пристрої управління. Частина 2. Додат кові вимоги до систем (шинопроводів) (ІЕС 60439-2:2000)

EN 60439-4:2004 Вузли розподільчих пристроїв і розподільчі пристрої низької напруги. Частина 4. Додаткові вимоги до монтування вузлів на будівельних майданчиках (ACS) (ІЕС 60439-4:2004)

EN 60529:1991 Ступені захисту, забезпечувані кожухами (Код IP) (ІЕС 60529:1989)

EN 60947-1:2007 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 1. Загальні правила (ІЕС 60947-1:2007)

EN 61310-1:2008 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення вдію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (ІЕС 61310-1:2007)

EN 61439-1:2011 Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 1. Загальні правила (ІЕС 61439-1:2011)

EN ISO 3411:2007 Землерийні машини. Антропометричні дані операторів і мінімальний робочий простір навколо оператора (ISO 3411:2007)

EN ISO 3449:2008 Землерийні машини. Пристрої захисту від предметів, що падають. Лабораторні випробування та експлуатаційні вимоги (ISO 3449:2005)

EN ISO 3457:2008 Землерийні машини. Пристрої захисні. Терміни, визначення понять та вимоги (ISO 3457:2003)

EN ISO 3744:2010 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною (ISO 3744:2010)

EN ISO 3746:2010 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною (ISO 3746:2010)

EN ISO 3747:2010 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічний або наближений метод для використання на місці в ревербераційному середовищі (ISO 3747:2010)

EN ISO 4413:2010 Гідроприводи об’ємні. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їхніх складових (ISO 4413:2010)

EN ISO 4414:2010 Пневмоприводи. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їхніх складових (ISO 4414:2010)

EN ISO 4871:2009 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й усталюванням (ISO 4871:1996)

EN ISO 7096:2008 Землерийно-транспортні машини. Лабораторне оцінювання вібрації сидіння оператора (ISO 7096:2000)

EN ISO 11201:2010 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях у практично вільному полі над звуковідбивальною площиною без урахування поправок на середовище (ISO 11201:2010)

EN ISO 11202:2010 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Вимірювання рів нів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших зазначених позиціях з урахуванням наближених поправок на середовище (ISO 11202:2010)

EN ISO 11204:2010 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях з урахуванням точних поправок на середовище (ISO 11204:2010)

EN ISO 11688-1:2009 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин та устатковання. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризиків та зменшення ризиків (ISO 12100:2010)

EN ISO 12922:2012 Мастильні матеріали, масла та пов’язані з ними продукти (клас L) — Сімейство Н (Гідравлічні системи) — Технічні характеристики для гідравлічних рідин у категоріях HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR та HFDU (ISO 12922:2012)

EN ISO 13732-1:2008 Ергономіка теплового середовища. Методи оцінювання реакції людини в разі контакту з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

EN IS0 13850:2008 Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування (IS013850:2006)

EN ISO 14122-1:2001 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір фіксованих засобів доступу між двома рівнями (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2:2001 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі й проходи (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3:2001 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини зі східцями й перила (ISO 14122-3:2001)

EN ISO 14122-4:2004 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 4. Драбини зафіксовні (ISO 14122-4:2004)

ISO 3795:1989 Колісні транспортні засоби, трактори і машини для сільського та лісового госпо дарства. Визначення характеристик горіння матеріалів інтер’єру салону

ISO 3864-1:2011 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення

ISO 3864-2:2004 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 2. Принципи проектування етикеток безпечності продукції

ISO 3864-3:2012 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 3. Принципи проектування графічних символів, що використовують у знаках безпеки

ISO 5006:2006 Землерийно-транспортні машини. Поле зору оператора. Метод випробування та критерії ефективності

ISO 6405-1:2004 Землерийно-транспортні машини. Символи для елементів керування оператора та інших дисплеїв. Частина 1. Загальні символи

ISO 6805:1994 Гумові шланги й шланги для підземного видобутку. Армовані гідравлічні типи для видобутку вугілля. Специфікація

ISO 8178-1:2006 Поршневі двигуни внутрішнього згоряння. Вимірювання викидів вихлопних газів. Частина 1. Вимірювання випробовуваних викидів газоподібних і твердих частинок

ISO 8178-4:2007 Поршневі двигуни внутрішнього згоряння. Вимірювання викидів вихлопних газів. Частина 4. Випробувальні цикли сталого стану за різних умов

ISO 10532:1995 Землерийно-транспортні машини. Буксирні пристрої, установлювані на машині. Вимоги до робочих характеристик

ISO 11112:1995 Землерийно-транспортні машини. Сидіння водія. Розміри та вимоги

ISO 12508:1994 Землерийно-транспортні машини. Робоче місце оператора та зони технічного обслуговування. Згладжування крайок конструкції

ISO 15817:2012 Землерийно-транспортні машини. Вимоги щодо безпеки до дистанційного пульта керуваня системами.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online