ДСТУ EN 869:2016 Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності устатковання для лиття під тиском (EN 869:2006 + A1:2009, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
Вимоги щодо безпечності устатковання для лиття
під тиском

ДСТУ EN 869:2016
(EN 869:2006 + А1:2009, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 31 серпня 2016 р. № 256

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослід ний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 27 грудня 2016 р. № 446 з урахуванням змін, внесених наказом ДП «УкрНДНЦ» від 15 вересня 2017 р. з 2018-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 869:2006+А1:2009 «Safety of machinery — Safety requirements for pressure metal diecasting units» (Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності устатковання для лиття під тиском) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 869:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік основних видів небезпек

4.1 Загальні положення

4.2 Механічні небезпеки

4.3 Електричні небезпеки/система керування

4.4 Теплові небезпеки

4.5 Небезпеки займання

4.6 Шумові небезпеки

4.7 Небезпеки, що виникли через дію газів, випаровування, парів та пилу

4.8 Небезпеки, що виникли внаслідок ігнорування ергономічними принципами на стадії проектування машини

4.9 Налаштування машини для лиття під тиском

4.10 Падіння з висоти

4.11 Характерні види небезпеки машин для лиття під тиском з холодною камерою пресування

4.12 Характерні види небезпеки машин для лиття під тиском із вертикальним пресуванням

4.13 Характерні види небезпеки машин для лиття під тиском з гарячою камерою пресування

4.14 Гідравліка та пневматика

5 Вимоги щодо безпеки та/або захисні заходи

5.1 Загальні положення

5.2 Механіка

5.3 Електричне устатковання та системи керування

5.4 Захисні заходи від теплових небезпек

5.5 Гідравліка, пневматика, горючі рідини

5.6 Шум

5.7 Гази, випаровування, пари та пил

5.8 Ергономічні аспекти

5.9 Захисні засоби під час налаштування машин для лиття металу під тиском, пристроїв для вставлення та знімання, знімачів стяжок та іншого допоміжного устатковання

5.10 Робочі місця, розташовані на висоті

5.11 Додаткові заходи щодо безпеки під час експлуатування машин для лиття під тиском з холодною камерою пресування

5.11.1 Вибух та видалення шлаку

5.12 Додаткові заходи щодо безпеки під час експлуатування машин з вертикальною камерою пресування

5.13 Додаткові заходи щодо безпеки під час експлуатування машин для лиття під тиском з гарячою камерою пресування

6 Перевіряння вимог щодо безпеки та/або захисних заходів

7 Настанова щодо використання

7.1 Загальні положення

7.2 Пристрої попереджувальної сигналізації та попереджувальні знаки

7.3 Супровідна документація

7.4 Маркування

Додаток А (довідковий) Приклади

Додаток ZA (довідковий) Відповідність EN 869:2006 + А1:2009 суттєвим вимогам Директиви ЄС 98/37/ЕС

Додаток ZB (довідковий) Відповідність EN 869:2006 + А1:2009 вимогам Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перепік національних стандартів, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 869:2016 (EN 869:2006 + А1:2009, IDТ) «Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності устатковання для лиття під тиском», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 869:2006 + А1:2009 (версія en) «Safety of machinery — Safety requirements for pressure metal diecasting units».

Відповідальне за цей стандарт в Україні — Державне підприємство «Український науково-дослід ний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»), яке виконує функції HOC.

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 869:2014 (прийнятого методом підтвердження).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «Цей міжнародний стандарт» замінено на «Цей стандарт», крім додатків ZA та ZB;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Вступ» до EN 869:2006 + А1:2009 як такий, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту — текст зміни А1:2009, долучений до цього стандарту, в тексті позначено подвійною рискою на березі сторінки;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000 «Величини та одиниці»;

— у розділі 2 та в «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— у додатку ZA наведено «Національну примітку», виділену рамкою;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

У цьому стандарті є посилання на європейські стандарти: EN 982, EN 983, EN 999 та EN 13861, не прийняті в Україні як національні та чинних замість них нормативних документів немає.

Європейський стандарт EN 869:2006 + А1:2009 підготовлено технічним Комітетом CEN/TC 202 «Ливарні машини», секретаріат якого перебуває в DIN.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
Вимоги щодо безпечності устатковання
для лиття під тиском

SAFETY OF MACHINERY
Safety requirements for pressure metal
diecasting units

Чинний з 2018-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо безпеки для лиття металу під високим тиском. Стандарт поширюється на машини для лиття та їхнє допоміжне устатковання, таке як:

— прес-форма,

— плавильні, роздавальні печі та печі-дозатори (див. EN 746-1);

— устатковання для подавання металу;

— пристрої для встановлювання та зняття;

— розпилювальні пристрої;

— теплообмінювальний пристрій для прес-форми.

Саме допоміжне устатковання не підпадає під дію вимог щодо безпеки, передбачених цим стандартом. Додаткові ризики, що виникають унаслідок використання матеріалу, який підлягає литтю, також не підпадають під дію вимог щодо безпеки, передбачених цим стандартом.

Цей стандарт не поширюється на машини для лиття металу під низьким тиском та/або машини для лиття металу під дією сили тяжіння.

У цьому стандарті розглянуто всі основні види небезпек, небезпечні ситуації та випадки, пов’язані з машинами для лиття під тиском, під час їхнього передбаченого використання та за умов нецільового використання, які обґрунтовано передбачено виробником (див. розділ 4). Стандарт містить вимоги, яких виробник повинен дотримуватися, щоб убезпечити людей та майно під час перевезення, введення в експлуатацію, використання, виведення з експлуатації та технічного обслуговування, а також у випадках передбачуваних несправностей, які можуть трапитися з устаткованням.

Цей стандарт не поширюється на машини для лиття металу під тиском, які було виготовлено до дати його публікування як стандарту EN.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

Вилучено текст

EN 349 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body Вилучено текст

EN 574:1996 Safety of machinery — Two-hand control devices — Functional aspects — Principles for design

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 614-2 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 2: Interactions between the design of machinery and work tasks

EN 842 Safety of machinery — Visual danger signals — General requirements, design and testing

EN 894-1 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 953:1997 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 981 Safety of machinery — System of auditory and visual danger and information signals

EN 982 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 983 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics

EN 999 Safety of machinery — The positioning of protective equipment in respect of approach speeds of parts of the human body

EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1265 Noise test code for foundry machines and equipment

EN 13861 Safety of machinery — Guidance for the application of ergonomics standards in the design of machinery

EN 1760-2 Safety of machinery — Pressure sensitive protective devices — Part 2: General principles for the design and testing of pressure sensitive edges and pressure sensitive bars

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2006)

EN 61310-1 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, auditory and tactile signals (IEC 61310-1:2007)

EN 61310-2 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 2: Requirements for marking (IEC 61310-2:2007)

EN ISO 7731 Ergonomics — Danger signals for public and work areas — Auditory danger signals (ISO 7731:2003)

EN ISO 11688-1 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN IS0 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2:Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13732-1 Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2006 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

EN ISO 14122-1 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of a fixed means of access between two levels (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2001)

ISO 3864-1 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas

ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 349 Безпечність машин. Мінімальні відстані з метою запобігання защемлення частин людського тіла

EN 574-1996 Безпечність машин. Прилади керування дворучні. Функційні аспекти. Принципи конструювання

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи конструювання. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 614-2 Безпечність машин. Ергономічні принципи конструювання. Частина 2. Взаємозв’язок між конструкцією машин і робочими завданнями

EN 842 Безпечність машин. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та ви пробування

EN 894-1 Безпечність машин. Ергономічні вимоги щодо конструювання засобів відтворення інформації та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії користувача із засобами відтворення інформації та органами керування

EN 894-2 Безпечність машин. Ергономічні вимоги щодо конструювання засобів відтворення інформації та органів керування. Частина 2. Дисплеї

EN 894-3 Безпечність машин. Ергономічні вимоги щодо конструювання засобів відтворення інформації та органів керування. Частина 3. Виконавчі механізми системи керування

EN 953:1997 Безпечність машин. Кожухи. Загальні вимоги щодо конструювання та виготовлення стаціонарних і знімних кожухів

EN 981 Безпечність машин. Система звукових і візуальних сигналів небезпеки та попередження

EN 982 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки до гідравлічних та пневматичних систем та їхніх компонентів. Гідравліка

EN 983 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки до гідравлічних та пневматичних систем та їхніх компонентів. Пневматика

EN 999 Безпечність машин. Розташування захисних пристроїв залежно від швидкостей наближення людського тіла

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, пов’язані із захистом. Принципи конструювання та вибору

EN 1265 Норми та правила визначення рівня шуму ливарних машин та обладнання

EN 13861 Безпечність машин. Вказівки щодо застосування ергономічних стандартів у проекту ванні машин

EN 1760-2 Безпечність машин. Захисні пристрої, що реагують на тиск. Частина 2. Основні принципи конструювання та випробування комутаційної планки та перемикальної штанги, що реагують на тиск

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електричне обладнання машин та механізмів. Частина 1. Загальні вимоги (МЕК 60204-1:2006)

EN 61310-1 Безпечність машин. Індикація, марковання та запуск. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових та відчутних на дотик сигналів (МЕК 61310-1:2007)

EN 61310-3 Безпечність машин. Індикація, маркування та запуск. Частина 2. Вимоги до маркування (МЕК 61310-2:2007)

EN ISO 7731 Ергономіка. Сигнали небезпеки для адміністративних та робочих приміщень. Звукові сигнали небезпеки (ISO 7731:2003)

EN ISO 11688-1 Акустика. Рекомендована практика проектування малошумних машин та обладнання. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 1. Основні терміни, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 13732-1 Ергономіка термального середовища. Методи оцінювання реакції людини під час контактування з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 12849-1:2008 Безпечність машин. Деталі систем керування, пов’язані із захистом. Частина 1. Загальні принципи конструювання (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2006 Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи конструювання (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008 Безпечність машин. Безпечні відстані для забезпечення недоступності небезпечних ділянок для верхніх та нижніх кінцівок (ISO 13857:2008)

EN ISO 14122-1 Безпечність машин. Засоби доступу до машин стаціонарні. Частина 1. Вибір стаціонарних засобів доступу між двома рівнями (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2 Безпечність машин. Засоби доступу до машин стаціонарні. Частина 2. Робочі площі та проходи (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3 Безпечність машин. Засоби доступу до машин стаціонарні. Частина 3. Драбини та поручні (ISO 14122-3:2001)

ISO 3864-1 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування для знаків безпеки на робочих ділянках та громадських місцях

ISO 7000 Графічні символи, що наносять на обладнання. Зареєстровані символи.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online