ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд. Зі Зміною № 1

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система забезпечення надійності
та безпеки будівельних об'єктів

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ
ТА КОНСТРУКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

ДБН В.1.2-14:2018
ІЗ ЗМІНОЮ № 1

Актуалізований текст в
останній редакції із внесеними змінами

Київ
Міністерство розвитку громад та територій України
2022

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського"

РОЗРОБНИКИ: A. Перельмутер, докт. техн. наук; В. Гордеєв, докт. техн. наук (науковий керівник); В. Шимановський, докт. техн. наук; чл.-кор. НАН України; О. Шимановський, докт. техн. наук; чл.-кор. НАН України; О. Кордун

За участю:
Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій Мінрегіонбуду України (А. Бамбура, докт. техн. наук; B. Тарасюк, канд. техн. наук; В. Пошивач, канд. техн. наук);
Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань Мінрегіонбуду України (Г. Стрижельчик, канд. геол.- мін. наук);
Національний транспортний університет (А. Лантух-Лященко, докт. техн. наук);
Центральноукраїнський національний технічний університет (В. Пашинський, докт. техн. наук);
Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка (С. Пічугін, докт. техн. наук);
Науково-виробниче товариство СКАД Софт (М. Микитаренко, канд. техн. наук; В. Карпіловський, канд. техн. наук; Е. Криксунов, канд. техн. наук, В. Юрченко, канд. техн. наук)

РОЗРОБНИКИ Зміни №1: О. Шимановський, чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук (науковий керівник); В. Гордеєв, д-р техн. наук; В. Адріанов; О. Голоднов, д-р техн. наук; О. Кордун; Я. Лимар; В. Шалінський, канд. техн. наук; М. Шимановська, канд. техн. наук

2 ВНЕСЕНО: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

ВНЕСЕНО Зміна № 1: Директорат технічного регулювання в будівництві Міністерства розвитку громад та територій України

3 ПОГОДЖЕНО:
Державна служба України з питань праці (лист 3106/3/5.2-ДП-18 від 19.04.2018)
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист 02-9138/261 від 15.06.2018)

ПОГОДЖЕНО Зміну № 1:
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист № 01-19647/261-2 від 19.11.2021)
Державна служба України з питань праці (лист № 7845/1/5.2-21 від 18.11.2021)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Мінрегіону від 02.08.2018 № 198

ЗАТВЕРДЖЕНО Зміну № 1: наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 30.12.2021 № 365 та накази від 31.01.2022 № 22, від 08.04.2022 № 62, від 16.05.2022 № 72

НАДАНО ЧИННОСТІ: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України" (з 2019-01-01)

НАДАНО ЧИННОСТІ Зміни № 1: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня ії реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (з 2022-09-01)

5 НА ЗАМІНУ: На заміну ДБН В. В.1.2-14-2009

Мінрегіон України,2022

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство ‘‘Укрархбудінформ‘‘

ЗМІСТ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

4.1 Основні положення

4.2 Умови експлуатації та вплив навколишнього середовища. Врахування небезпек

4.3 Запобігання небезпекам

5 КЛАСИ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ОБ’ЄКТІВ, КАТЕГОРІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ, СТРОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ

5.1 Класи наслідків (відповідальності) об'єктів

5.2 Категорії відповідальності конструкцій та їх елементів

5.3 Строки експлуатації будівель і споруд

6 ПРИНЦИПИ РОЗРАХУНКУ

6.1 Розрахунок і розрахункові моделі

6.2 Граничні стани

6.3 Розрахункові ситуації

6.4 Забезпечення живучості та технічна діагностика

6.5 Вихідні дані

6.6 Методи розрахунку безвідмовності

7 МЕТОД РОЗРАХУНКОВИХ ГРАНИЧНИХ СТАНІВ (ЧАСТКОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ НАДІЙНОСТІ)

7.1 Принципи перевірки

7.2 Розрахункові значення навантажень і впливів

7.3 Сполучення навантажень і впливів

7.4 Розрахункові значення величин, які характеризують властивості матеріалів і ґрунтів

7.5 Розрахункові значення геометричних параметрів

7.6 Коефіцієнти надійності моделі та відповідальності

8 ІМОВІРНІСНИЙ РОЗРАХУНОК НАДІЙНОСТІ

9 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТА ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ
(Зміст долучено Розділом 9, Зміна № 1)

Додаток А (обов'язковий) УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗВІДМОВНОСТІ

Додаток Б (довідковий) ІМОВІРНІСНИЙ РОЗРАХУНОК НАДІЙНОСТІ

Додаток В (довідковий) ПРОГНОЗУВАННЯ МОЖЛИВИХ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ, СКЛАДАННЯ СЦЕНАРІЮ РОЗВИТКУ АВАРІЙ І ОЦІНКА РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ЗБИТКІВ

Додаток Г (довідковий) БІБЛІОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

Система забезпечення надійності
та безпеки будівельних об’єктів

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОCТІ
ТА КОНСТРУКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

GENERAL PRINCIPLES FOR REALIBITY AND CONSTRUCTIVE
SAFETY ENSURING OF BUILDINGS AND CIVIL ENGINEERING WORKS

Чинні від 2022-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці норми встановлюють загальні принципи забезпечення надійності і конструктивної безпеки будівель і споруд і розповсюджуються на вишукування, проектування, будівництво та ліквідацію будівель і споруд незалежно від їхнього призначення, а також встановлюють положення щодо дотримання функціональних параметрів об’єкта під час його експлуатації.
(Розділ 1 змінено, Зміна № 1)

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.1.1-25-2009 Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення

ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення

ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об’єктів

ДБН В.1.2-6-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість

ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища

ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації

ДБН В.1.2-10-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.1.2-11-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії

ДБН В.1.2-12-2008 Система надійності та безпеки в будівництві. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В 2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони

ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки. Основні положення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-41:2019 Висотні будівлі. Основні положення
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.4-3:2010 Гідротехнічні споруди. Основні положення

ДСТУ-Н Б В.1.1-39:2016 Настанова щодо інженерної підготовки ґрунтової основи будівель і споруд

ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких ґрунтах

ДСТУ-Н Б В.1.1-41:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на закарстованих територіях

ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на підроблюваних територіях

ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на просідаючих ґрунтах

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова

ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ ХХХХ:202Х Розрахунок будівель на стійкість до прогресуючого обвалення
(Долучено, Зміна № 1}

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online