ДСТУ EN 1005-2:2018 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин (EN 1005-2:2003 + А1:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 1005-2:2018
(EN 1005-2:2003 + А1:2008, IDT)

Безпечність машин
ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ
Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження і
розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких
носіях інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 2021

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 17 липня 2018 р. № 222 з 2019–10–01

3 Національний стандарт відповідає EN 1005-2:2003 + А1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery (Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, Belgium

Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT) Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1005-2:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 1005-2:2003 + А1:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

З Терміни та визначення понять

4 Рекомендації з проектування машин та їхніх складових частин, якщо їх підіймають, опускають і переносять

4.1 Загальні принципи

4.2 Рекомендації щодо проектування машин

4.2.1 Системи без ручного переміщення

4.2.2 Ручне переміщення з використанням технічних допоміжних засобів

4.3 Оцінювання ризику і рекомендації щодо проектування машин та їхніх складових частин у разі їх ручного переміщення

4.3.1 Підхід до оцінювання ризику

4.3.2 Розпізнавання небезпеки, оцінювання та розрахунок ризику й рекомендації щодо зменшення ризику під час проектування

4.3.3 Схема оцінювання ризику

4.4 Інформація для користувача

Додаток А (довідковий) Характеристики населення та системне проектування

А.1 Характеристики населення

А.2 Системне проектування

А.2.1 Уникнення обмеження поз

А.2.2 Прискорення і точність рухів

А.2.3 Мінімізація дискомфорту, втоми й навантаження на оператора

Додаток B (довідковий) Рекомендовані вимоги щодо теплового комфорту

Додаток С (довідковий) Робочі таблиці оцінювання ризиків

Додаток ZВ (довідковий) Зв’язок між EN 1005-2 + А1:2008 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1005-2:2018 (EN 1005-2:2003 + А1:2008, IDT) «Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1005-2:2003 + А1:2008 (версія en) «Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1005-2:2014 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин (EN 1005-2:2003 + A1:2008, ІDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина європейського стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у тексті стандарту й у «Бібліографії» вилучено виноски стосовно prEN 1005-4 і prEN 1005-5, оскільки наразі чинні EN 1005-4:2005 та EN 1005-5:2007 відповідно; у тексті зроблено відповідні зміни;

— замінено виноску стосовно prEN ISO 13732-3, оскільки наразі чинний EN ISO 13732-3:2008;

— до розділу «Вступ» долучено «Національну примітку» щодо абревіатури EFTA;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 1005-2:2003 + A1:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— змінено нумерацію виносок у зв’язку з вилученням «Передмови» до EN 1005-2:2003 + A1:2008, в якій наведено виноску 1);

— у «Бібліографії» наведено «Національну примітку» щодо чинності EN 1005-4:2005 + A1:2008;

— вилучено додаток ZA «Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами Директиви 98/37/ЄС», оскільки стаття 25 Директиви 2006/42/ЄС скасовує дію Директиви 98/37/ЄС з 29 грудня 2009 р. (виправлення від 09.06.2006 р.). На час публікації останньої редакції цього стандарту (жовтень 2008 року) Директива 98/37/ЄС ще частково діяла одночасно з новою Директивою 2006/42/ЄС, тому посилання на стару директиву в першоджерелі правочинні, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року будь-які посилання на директиву 98/37/ЄС не правочинні;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

EN 1005 складається з п’яти частин:

Частина 1. Терміни та визначення понять;

Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин;

Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами;

Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів, пов’язаних з машиною;

Частина 5. Оцінювання ризику частого повторюваного маніпулювання.

EN 1070 наразі не чинний і чинного замість нього нормативного документа немає.

EN 292-2 та EN 1050 втратили чинність і їх замінено на EN ISO 12100-2:2003 та EN ISO 14121-1:2007, відповідно, які, в свою чергу, втратили чинність і їх замінено на EN ISO 12100:2010, який наразі чинний в Україні (його долучено до національного додатка НА).

Копії нормативних документів, посилання на які наведено в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 1005-2:2003 + А1:2008

Під час проектування й виробництва машин виробник повинен дотримуватися основних вимог з безпеки та здоров’я, викладених у Директиві щодо безпечності машин. Виробник повинен оцінити небезпеки машини та враховувати ці небезпеки впродовж її життєвого циклу.

Цей стандарт — один з кількох ергономічних стандартів щодо безпечності машин. EN 614-1 описує принципи, якими мають керуватися конструктори для врахування ергономічних чинників.

Цей стандарт розроблено як гармонізований з огляду на Директиву щодо безпечності машин і відповідні угоди EFTA.

Національна примітка

EFTA — Європейська асоціація вільної торгівлі.

Цей стандарт — стандарт типу В, як встановлено в EN 1070.

Положення цього стандарту може бути доповнено або змінено положеннями стандарту типу С.

Примітка. Вимоги стандарту типу С для машин, які перебувають у сфері застосування і які спроектовано та побудовано за вимогами стандарту типу С, матимуть переваги над вимогами цього стандарту типу В.

Ручне переміщення вантажів може призвести до великих ризиків травмування опорно-рухового апарату, якщо вантаж, що переміщується, надто важкий і/або переміщується тривалий час, надто часто і/або в неправильній позі працівника. Розлади опорно-рухового апарату — звичайне явище у Європі. Працюючи з машинами, оператори часто докладають ручні зусилля. Ризики виникають, якщо конструкція машини не відповідає ергономічним принципам проектування.

Цей стандарт встановлює вимоги щодо робочої пози, навантаги, її частоти й тривалості, що їх необхідно дотримуватися під час проектування та створення машин, в яких передбачено ручне маніпулювання. Критерії проектування, наведені в цьому стандарті, може використати конструктор під час оцінювання ризиків. Цей стандарт встановлює вимогу до конструкторів щодо прийняття трьохетапного підходу, для того щоб:

а) за можливості, уникати ручного переміщення;

b) використовувати технічні засоби;

c) зменшити рівень ризиків, яких не можна усунути оптимізацією ручної діяльності.

Щодо машин та їхніх складових частин, які не можна переміщувати й транспортувати вручну, див. 4.2 EN 292-2:1991.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ
Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин

SAFETY OF MACHINERY HUMAN PHYSICAL PERFORMANCE
Part 2. Manual handling of machinery and component parts of machinery

Чинний від 2019–10–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює ергономічні рекомендації щодо проектування машин, які переміщують вручну, та їхніх складових частин, охоплюючи інструменти для машин, для професійного та домашнього використання.

Цей стандарт поширюється на машини, які переміщують вручну, їхні складові частини й деталі, оброблювані машиною (які завантажують/ розвантажують), вагою 3 кг чи більше та переносять (перевозять) на відстань не більше ніж 2 м. На об’єкти вагою менше ніж 3 кг поширюється EN 1005-5.

Стандарт містить дані для ергономічного проектування та оцінювання ризиків під час підіймання, опускання й перенесення в разі складання (монтування), транспортування та введення в дію (збирання, установлення, налаштування), експлуатації, виявлення дефектів, обслуговування, регулювання, перепрограмування або перемикання режимів та виведення з експлуатації, утилізації й демонтування машин.

Цей стандарт містить сучасні дані стосовно основного населення й певних груп населення (пояснення в додатку А).

У цьому стандарті не розглянуто тримання предметів (без ходьби), їх штовхання або тягнення, ручних машин або пересування під час сидіння.

Цей стандарт не поширюється на машини, виготовлені до його публікації CEN.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання.

Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено внаслідок змін чи перегляду. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених нормативних документів.

EN 292-2:1991 Safely of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 1005-1:2001 Safety of machinery — Human physical performance — Part 1: Terms and definitions

EN 1050 Safety of machinery — Principles for risk assessment EN 1070:1998 Safety of machinery — Terminology

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-2:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 1005-1:2001 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення понять

EN 1050 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризиків EN 1070:1998 Безпечність машин. Термінологія.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи