ДСТУ EN 1005-1:2018 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення понять (EN 1005-1:2001 + А1:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин
ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ
Частина 1. Терміни та визначення понять

ДСТУ EN 1005-1:2018
(EN 1005-1:2001 + А1:2008, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 17 липня 2018 р. № 222 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1005-1:2001 + А1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 1: Terms and definitions (Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення понять) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1005-1:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 1005-1:2001 + А1:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

Додаток (довідковий) Взаємозв’язок між EN 1005-1:2001 + А1:2008 та основними вимогами Директиви 2006/42/ЄС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Абетковий покажчик українських термінів

Додаток НБ (довідковий) Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток НВ (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1005-1:2018 (EN 1005-1:2001 + А1:2008, IDT) «Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення понять», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1005-1:2001 + А1:2008 (версія en) «Safety of machinery — Human physical performance — Part 1: Terms and definitions».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1005-1:2014 «Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення (EN 1005-1:2001 + А1:2008, IDT)», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина європейського стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділах «Вступ», «Сфера застосування» та «Нормативні посилання» вилучено виноски до EN 1005-2, EN 1005-4 та EN 1005-5 стосовно того, що вони на стадії підготування. prEN 1005-3:2001 замінено на чинний наразі EN 1005-3:2002;

— до розділу «Вступ до EN 1005-1:2001 + А1:2008» долучено «Національну примітку» щодо абревіатури EFTA;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 1005-1:2001 + А1:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— вилучено додаток ZA «Взаємозв’язок між EN 1005-1:2001 + А1:2008 та основними вимогами Директиви 98/37/ЄС», оскільки стаття 25 Директиви 2006/42/ЄС скасовує дію Директиви 98/37/ЄС з 29 грудня 2009 р. (виправлення від 09.06.2006). На час публікації останньої редакції цього стандарту (жовтень 2008 року) Директива 98/37/ЄС ще частково діяла одночасно з новою Директивою 2006/42/ЄС, тому посилання на стару директиву в першоджерелі правочинне, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року будь-які посилання на Директиву 98/37/ЄС не правочинні;

— долучено національні додатки: НА (Абетковий покажчик українських термінів), НБ (Абетковий покажчик англійських термінів) і НВ (Перелік національних стандартів, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

EN 292-1, посилання на який є в розділі 2 «Нормативні посилання», наразі не чинний і його замінено на EN ISO 12100-1:2003, який, у свою чергу, втратив чинність і його замінено на EN ISO 12100:2010, що наразі чинний в Україні (його долучено до національного додатка НА).

EN 1005 складається з п’яти частин:

Частина 1. Терміни та визначення понять;

Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин;

Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами;

Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів, пов’язаних з машиною;

Частина 5. Оцінювання ризику частого повторюваного маніпулювання.

ВСТУП ДО EN 1005-1:2001 + А1:2008

Ергономічне проектування робочої системи збільшує її безпечність, ефективність і продуктивність, поліпшує умови життя та праці людини, протидіє несприятливим впливам на здоров’я людини та роботу. Отже, правильне ергономічне проектування сприятливо впливає на робочу систему й забезпечує надійність функціювання людини в її межах.

Цей стандарт — один із серії ергономічних стандартів щодо безпечності машин.

В EN 614-1 наведено принципи, які повинні засвоїти виробники для врахування ергономічних чинників. Цей стандарт підготовлено відповідно до вимог Директиви щодо безпечності машин і пов’язаних інструкцій EFTA.

Національна примітка: EFTA — Європейська асоціація вільної торгівлі.

Цей стандарт — типу В, як установлено в EN 1070. Вимоги цього стандарту можна змінити чи доповнити в стандарті типу С.

Цей стандарт має п'ять частин, призначених для охоплення діапазону фізичної роботи людини, що варіюється залежно від конструкції машини. Сфера застосування, яку містить кожний стандарт, визначає межі їхнього поширення. Рисунок 1 ілюструє взаємозв’язок між стандартами стосовно різних аспектів роботи людини. Взаємозв’язок між стандартами виникає зі взаємозв’язку між різними аспектами фізичної роботи людини: розміри тіла безпосередньо впливають на види робочих поз і рухів так само, як і на прийнятні м’язові зусилля, що змінюються з їхньою зміною.

В EN 1005-2, EN 1005-3 та EN 1005-4 наведено підходи до оцінювання ризику. Процедури в кожній частині стандарту різні.

Вивчення фізичного навантаження на людину під час обслуговування/керування машин (-ами) покладено в основу методів і методик, розроблених різними дослідницькими дисциплінами (наприклад, епідеміологією, біомеханікою, фізіологією, психологією). У цьому стандарті здійснено спробу визначити відповідні поняття для подальшої взаємодії між дослідницькими дисциплінами в цій сфері та вдосконалити застосування стандартів під час проектування машин.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ
Частина 1. Терміни та визначення понять

SAFETY OF MACHINERY
HUMAN PHYSICAL PERFORMANCE
Part 1. Terms and definitions

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює терміни та визначення понять і параметрів, використовуваних у EN 1005-2, EN 1005-3, EN 1005-4 та EN 1005-5.

Основні поняття й загальні ергономічні принципи для проектування машин наведено в EN 292-1, EN 292-2 та EN 614-1.

Цей стандарт не поширюється на визначення для машин, виготовлених до його публікації, здійсненої CEN.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено внаслідок змін чи перегляду. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених нормативних документів.

EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 1005-2 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery

EN 1005-3:2001 Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation

EN 1005-4 Safety of machinery — Human physical performance — Part 4: Evaluation of working postures and movements in relation to machinery

EN 1005-5 Safety of machinery — Human physical performance — Part 5: Risk assessment for repetitive handling at high frequency.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основні терміни, методологія

EN 1005-2 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин

EN 1005-3:2001 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами

EN 1005-4 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів, пов'язаних з машиною

EN 1005-5 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 5. Оцінювання ризику частого повторюваного маніпулювання.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи