ДСТУ EN ISO 23125:2018 Верстати. Безпечність. Верстати токарні (EN ISO 23125:2015, IDT; ISO 23125:2015, Corrected version 2016-03-15, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Верстати
БЕЗПЕЧНІСТЬ
Верстати токарні

ДСТУ EN ISO 23125:2018
(EN ISO 23125:2015, IDT; ISO 23125:2015,
Corrected version 2016-03-15, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 04 грудня 2018 р. № 462 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 23125:2015 Machine tools — Safety — Turning machines (Верстати. Безпечність. Верстати токарні) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської мови (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 23125:2016 (EN ISO 23125:2015, IDT; ISO 23125:2015, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 23125:2015

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Загальні терміни та визначення понять

3.2 Вузли та деталі токарного верстата

3.3 Умови, пов’язані з режимами роботи, — обов’язкові та додаткові режими роботи токарних верстатів

3.4 Терміни, що належать до розмірів та груп токарних верстатів

3.5 Терміни, що стосуються максимальної допустимої швидкості шпинделя та осей

4 Перелік суттєвих небезпек

4.1 Загальні положення

4.2 Основні небезпечні зони

4.3 Суттєві небезпеки та небезпечні ситуації

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

5.1 Загальні вимоги

5.2 Особливі вимоги щодо усунення механічних небезпек (розділ 4)

5.3 Електробезпека

5.4 Шум

5.5 Випромінювання

5.6 Заходи безпеки під час використання матеріалів або речовин

5.7 Ергономіка

5.8 Несподіваний пуск, вибіг або перевищення швидкості

5.9 Особливі вимоги, пов’язані з небезпеками, спричиненими зміною швидкості обертання інструментів

5.10 Порушення у подачі енергії

5.11 Пошкодження кіл керування

5.12 Помилки монтажу

5.13 Викид рідин, газів та предметів

5.14 Втрата стійкості

5.15 Небезпеки посковзнутися, спіткнутися або впасти

5.16 Перевірка виконання вимог безпеки та/або захисних заходів

6 Інформація для користувача

6.1 Марковання

6.2 Інструкція для користувача

Додаток А (обов’язковий) Методика випробування захисних огорож токарних верстатів на ударну міцність

Додаток В (довідковий) Устатковання для випробування на ударну міцність та приклади матеріалів, що випробовують

Додаток С (довідковий) Розрахунок енергії прямого удару

Додаток D (довідковий) Приклад переліку функцій щодо безпеки

Додаток Е (довідковий) Приклади систем видалення охолоджувальної рідини та гасіння

Додаток F (довідковий) Приклад визначення рівня функціонування захисної огорожі з блокуванням

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN ISO 23125:2015 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 23125:2018 (EN ISO 23125:2015, IDT; ISO 23125:2015, Corrected version 2016-03-15, IDT) «Верстати. Безпечність. Верстати токарні», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 23125:2015 (версія en) «Machine tools — Safety — Turning machines».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 75 «Верстати».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 23125:2016 (EN ISO 23125:2015, IDT; ISO 23125:2015, IDT) «Верстати. Безпека. Токарні верстати», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» та «Вступ» до EN ISO 23125:2015 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— до стандарту долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті). Міжнародні та європейські стандарти ISO 230-5:2000, ISO 447:1984, ISO 702 (усі частини), ISO 841:2001, ISO 8525:2008, ISO 9355-1, ISO 9355-2, ISO 9355-3, ISO 13851:2002, ISO 13854:1996, ISO 14118:2000, ISO 15534-1:2000, ISO 15534-2:2000, ISO 16156:2004, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні як національні стандарти не прийнято.

ВСТУП до ISO 23125:2015

Цей стандарт належить до типу С, як зазначено в EN ISO 12100-1.

Устатковання та небезпеки, небезпечні ситуації та події, на які поширюється цей стандарт, наведено в розділі «Сфера застосування» цього стандарту.

Якщо вимоги цього стандарту типу С відрізняються від вимог, наведених у стандартах типу А чи В, вони мають перевагу над вимогами інших стандартів для машин, спроектованих і виготовлених згідно з вимогами цього стандарту типу С.

У цьому стандарті наведено посилання на «категорії безпеки» EN 954-1:1996 як на характеристики спірності збоям та поведінки в умовах збою, а також на «рівень функціонування», визначений в ISO 13849-1:2006, як імовірність небезпечних несправностей на годину. Користувач цього стандарту має вирішити, застосовувати «категорії безпеки» або «рівні функціонування».

Згідно з політикою ETSI стосовно IPR, ETSI не проводив жодного розслідування, в тому числі перевірки законності права власності. Немає гарантії щодо наявності інших прав інтелектуальної власності, не зазначених у ETSI SR 000 314 (або оновлення на веб-сервері ETSI), які є, або можуть бути, або можуть стати суттєвими для цього стандарту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЕРСТАТИ
БЕЗПЕЧНІСТЬ
Верстати токарні

MACHINE TOOLS
SAFETY
Turning machines

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги та/або запобіжні заходи з усунення небезпек або зниження ризиків для таких груп токарних верстатів і токарних оброблювальних центрів, призначених головним чином для оброблення металу різанням (надалі — верстати).

— Група 1: Токарні верстати з ручним керуванням без числового програмного керування (ЧПК).

— Група 2: Токарні верстати з ручним керуванням та можливістю обмеженого застосування ЧПК.

— Група 3: Токарні верстати з ЧПК і токарні оброблювальні центри.

— Група 4: Одно- та багатошпиндельні токарні верстати-автомати.

Цей стандарт стосується суттєвих небезпек, зазначених у розділі 4, та поширюється також на вбудовані у верстат допоміжні пристрої (наприклад на пристосування для кріплення оброблювальних заготовок, інструментів, допоміжні механізми, пристрої для доглядання за верстатом, устатковання для видалення стружки тощо).

Цей стандарт застосовується також до верстатів, вбудованих в автоматичну виробничу лінію або автоматизовану токарну ділянку, оскільки небезпеки та ризики, що виникають під час їх роботи, порівняні з такими від верстатів, що працюють окремо.

Цей стандарт містить мінімальний перелік інформації, що стосується безпеки, яку виробник повинен надати користувачу. Див. також рисунок 2 ISO 12100:2010, який ілюструє взаємодію відповідальності виробника та користувача щодо операційної безпеки.

Користувач має критично підходити до відповідальності за розпізнання специфічних небезпек (наприклад займання або вибух) та зниження пов’язаних з цим ризиків (наприклад перевіряти, чи справно працює централізована система видалення стружки та пилу).

Якщо додано додаткові процеси металообробки (наприклад фрезерування, шліфування), цей стандарт може бути прийнято за основу для вимог безпеки. За інформацією, характерною для цих процесів, треба звертатися до відповідних стандартів (див. Бібліографію).

Цей стандарт застосовують до верстатів, виготовлених після надання йому чинності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 230-5:2000 Test code for machine tools — Part 5: Determination of the noise emission

ISO 447:1984 Machine tools — Direction of operation of controls

ISO 702 (all parts) Machine tools — Connecting dimensions of spindle noses and work holding chucks

ISO 841:2001 Industrial automation systems and integration — Numerical control of machines — Coordinate system and motion nomenclature

ISO 3744:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane

ISO 3746:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane

ISO 4413:2010 Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components

ISO 4414:2010 Pneumatic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components

ISO 4871:1996 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment

ISO 6385:2004 Ergonomic principles in the design of work systems

ISO 8525:2008 Airborne noise emitted by machine tools — Operating conditions for metal-cutting machines

ISO 9241 (all parts) Ergonomics of human-system interaction

ISO 9355-1 Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: Human interactions with displays and control actuators

ISO 9355-2 Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

ISO 9355-3 Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

ISO 10218-2:2011 Robots and robotic devices — Safety requirements for industrial robots — Part 2: Robot systems and integration

ISO 11161:2007 + Amd 1:2010 Safety of machinery — Integrated manufacturing systems — Basic requirements

ISO 11202:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections

ISO 11204:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment— Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections

ISO 11228 (all parts) Ergonomics — Manual handling

ISO/TR 11688-1:1995 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning

ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction

ISO 13849-1:2006 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design

ISO 13849-2:2003 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 2: Validation

ISO 13850:2006 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design

ISO 13851:2002 Safety of machinery — Two-hand control devices — Functional aspects and design principles

ISO 13854:1996 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

ISO 13855:2010 Safety of machinery — Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body

ISO 13856-2:2005 Safety of machinery — Pressure-sensitive protective devices — Part 2: General principles for the design and testing of pressure-sensitive edges and pressure-sensitive bars

ISO 13856-3:2013 Safety of machinery — Pressure-sensitive protective devices — Part 3: General principles for design and testing of pressure-sensitive bumpers, plates, wires and similar devices

ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs

ISO 14118:2000 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

ISO 14119:2013 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

ISO 14120:2002 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

ISO 14122-1:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of fixed means of access between two levels

ISO 14122-2:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways

ISO 14122-3:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails

ISO 14122-4:2004 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 4: Fixed ladders

ISO 14159:2002 Safety of machinery — Hygiene requirements for the design of machinery

ISO 15534-1:2000 Ergonomic design for the safety of machinery — Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole-body access into machinery

ISO 15534-2:2000 Ergonomic design for the safety of machinery — Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings

ISO 16156:2004 Machine-tools safety — Safety requirements for the design and construction of work holding chucks

IEC 60204-1:2009 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60825-1:2007 Safety of laser products — Part 1: Equipment classification and requirements

IEC 61000-6-2:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards — Immunity for industrial environments

IEC 61000-6-4:2011 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-4: Generic standards — Emission standard for industrial environments

IEC 61800-5-2:2007 Adjustable speed electrical power drive systems — Part 5-2: Safety requirements — Functional

EN 954-1:1996 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design

EN 1837:1999 + A1:2009 Safety of machinery — Integral lighting of machines.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 230-5:2000 Випробування верстатів. Частина 5. Визначення шумових характеристик

ISO 447:1984 Верстати. Напрямок роботи органів керування

ISO 702 (усі частини) Одяг захисний. Захист від впливу тепла та полум’я. Метод визначення проходження контактного тепла крізь захисний одяг або його матеріали

ISO 841:2001 Промислові автоматичні системи та інтеграція. Числове програмне керування машин. Номенклатура координатних систем та рухів

ISO 3744:2010 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною

ISO 3746:2010 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною

ISO 4413:2010 Гїдроприводи об’ємні. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових

ISO 4414:2010 Пневмоприводи. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їхніх складових

ISO 4871:1996 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням

ISO 6385:2004 Ергономічне проектування робочих систем. Основні принципи

ISO 8525:2008 Поширення шуму від верстатів у повітрі. Робочі умови для металорізальних верстатів

ISO 9241 (усі частини) Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 1. Загальні положення

ISO 9355-1 Ергономічні вимоги до проектування дисплеїв та органів керування. Частина 1. Взаємодія людини з дисплеями та органами керування

ISO 9355-2 Ергономічні вимоги до проектування дисплеїв та органів керування. Частина 2. Дисплеї

ISO 9355-3 Ергономічні вимоги до проектування дисплеїв та органів керування. Частина 3. Органи керування

ISO 10218-2:2011 Дріт сталевий та дротяні вироби. Загальні вимоги. Частина 2. Розміри дроту та допуски

ISO 11161:2007 + Аmd 1:2010 Безпечність машин. Інтегровані виробничі системи. Основні вимоги

ISO 11202:2010 Акустика. Шум машин та обладнання. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших контрольних точках. Орієнтовний метод вимірювання на місці установлення

ISO 11204:2010 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях з урахуванням точних поправок на середовище

ISO 11228 (усі частини) Ергономіка. Ручне переміщення. Частина 1. Підіймання та переношування

ISO/TR 11688-1:1995 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування

ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризиків та зменшення ризиків

ISO 13849-1:2006 Безпечність машин. Частини систем керування, пов'язані з безпекою. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

ISO 13849-2:2003 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов'язані з забезпеченням безпеки. Затвердження

ISO 13850:2006 Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування (ISO 13850:2006)

ISO 13851:2002 Безпечність машин. Пристрій дворучного керування. Функціональні аспекти та принципи керування

ISO 13854:1996 Безпечність машин. Мінімальні зазори для запобігання здавлювання частин тіла людини

ISO 13855:2010 Безпечність машин. Розміщення захисного обладнання залежно від швидкостей переміщення частин людського тіла

ISO 13856-2:2005 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до тиску. Частина 2. Загальні принципи проектування й випробування чутливих до тиску кромок і планок

ISO 13856-3:2013 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до тиску. Частина 3. Основні принципи побудови та випробування чутливих до тиску обмежувачів, пластин, проводів та аналогічних пристроїв

ISO 13857:2008 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання ушкодженням верхніх та нижніх кінцівок

ISO 14118:2000 Безпечність машин. Убезпечення від неочікуваного пуску

ISO 14119:2013 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору

ISO 14120:2002 Одяг захисний. Налокітники, наколінники і захисні пристосування для зап’ястків і кистей рук користувачів спортивного роликового спорядження. Вимоги та методи випробування

ISO 14122-1:2001 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір фіксованих засобів доступу між двома рівнями

ISO 14122-2:2001 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі й проходи

ISO 14122-3:2001 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини зі східцями й перила

ISO 14122-4:2004 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 4. Драбини зафіксовні

ISO 14159:2002 Безпечність машин. Вимоги гігієни до конструкції машин

ISO 15534-1:2000 Ергономічне проектування для безпеки машин. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для повного доступу у машину

ISO 15534-2:2000 Ергономічне проектування для безпеки машин. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу

ISO 16156:2004 Сигарети. Оцінка властивості запалювання. Вимоги щодо безпеки

ІЕС 60204-1:2009 Безпечність машин. Електричне устатковання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, зі змінами)

ІЕС 60529 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код ІР)

ІЕС 60825-1:2007 Безпечність лазерних виробів. Частина 1. Класифікація обладнання, вимоги та настанова користувачам

ІЕС 61000-6-2:2005 Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі

ІЕС 61000-6-4:2011 Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові стандарти. Емісія завад у виробничих зонах

ІЕС 61800-5-2:2007 Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 5-2. Вимоги щодо безпечності функціювання

EN 954-1:1996 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування

EN 1837:1999 + А:2009 Безпечність машин. Вмонтоване освітлення.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online