ДСТУ EN ISO 13855:2015 Безпечність машин. Розташування захисних пристроїв з урахуванням швидкості наближення частин тіла людини (EN ISO 13855:2010, IDT; ISO 13855:2010, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN ISO 13855:2015
(EN ISO 13855:2010, IDT; ISO 13855:2010, IDT)

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН

Розташування захисних пристроїв
з урахуванням швидкості наближення частин тіла людини

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
 2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український НДІ дизайну та ергономіки НАУ, Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 31 грудня 2015 р. № 219 з 2017-01-01 з урахуванням змін, внесених наказом З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 29 лютого 2016 р. № 62

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 13855:2010 Safety of machinery — Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body (Безпечність машин. Розташування захисних пристроїв з урахуванням швидкості наближення частин тіла людини) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у галузі електротехніки у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, умовні познаки і скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Умовні познаки і скорочення термінів

4 Методологія

5 Загальне рівняння для обчислення швидкодії повного зупинення системи та мінімальної відстані

5.1 Швидкодія повного зупинення системи

5.2 Мінімальна відстань

6 Обчислення мінімальних відстаней для електрочутливого запобіжного устатковання з використанням активних оптико-електронних запобіжних систем

6.1 Загальні вимоги

6.2 3она виявлення, ортогональна напрямку наближення

6.3 Зона виявлення, паралельна напрямку наближення

6.4 3она виявлення під кутом до напрямку наближення

6.5 Визначення місць можливого обходу електрочутливого запобіжного устатковання досяганням над зоною виявлення

6.6 Непряме наближення. Шлях від зони виявлення до небезпечної зони, обмежений перешкодами

7 Методика обчислення розташування чутливих до тиску килимків або настилів

7.1 Загальні вимоги

7.2 Монтування на сходинці

8 Дворучні органи керування

9 Блокувальні огорожі без замикання

Додаток А (довідковий) Приклади з розв’язками

Додаток В (довідковий) Припинення небезпечної функції машини

Додаток С (довідковий) Приклад урахування непрямого наближення

Додаток D (довідковий) Вимірювання та обчислення швидкодії повного зупинення системи

Додаток Е (довідковий) Кількість променів та їх висота над відліковою площиною

Бібліографія

Додаток ZA (довідковий) Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів, згармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, посилання Ha якіє в-цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є повний письмовий переклад EN ISO 13855:2010 Safety of machinery — Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body (Безпечність машин. Розташування захисних пристроїв з урахуванням швидкості наближення частин тіла людини).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», першу сторінку, «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані», — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651;

— слова «German BG» з примітки 2 таблиці 1 перекладено як «Німецька професійна спілка»;

— до розділів 2 «Нормативні посилання» і «Бібліографія» долучено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено передмову та вступ до EN ISO 13855:2010;

— долучено довідковий національний додаток НА «Перелік національних стандартів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті»;

— з передмови до ISO 13855:2010 взято інформацію, що безпосередньо стосується цього стандарту, та долучено до цього національного вступу, а саме:

«Ефективність деяких видів захисних пристроїв, описаних у цьому стандарті, полягає в тому, щоб звести до мінімуму ризик, зокрема, за допомогою відповідних частин цього устатковання, яке має бути правильно встановлено відносно небезпечної зони. Під час ухвалення рішення щодо цих позицій, враховують низку аспектів, наприклад:

— необхідність оцінювання ризику згідно з ISO 14121-1;

— практичний досвід у використанні машини;

— швидкодію повного зупинення системи;

— час, потрібний для забезпечення безпечного стану машини, після роботи захисних пристроїв, наприклад, щоб зупинити машину;

— біомеханічні й антропометричні дані;

— будь-які проникнення частини тіла у небезпечну зону до спрацьовування захисного пристрою;

— шлях, зроблений частиною тіла під час переходу від зони виявлення до небезпечної зони;

— можливу присутність людини між захисним пристроєм і небезпечною зоною;

— можливість невиявленого доступу до небезпечної зони».

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
Розташування захисних пристроїв з урахуванням швидкості наближення частин тіла людини

SAFETY OF MACHINERY
Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено вимоги до розташування захисних пристроїв з урахуванням швидкості наближення частин тіла людини.

На підставі значень швидкості наближення частин тіла людини в цьому стандарті встановлено параметри й надано методологію визначення мінімальної відстані до небезпечної зони від зони виявлення або від приладів активації захисних пристроїв.

Значення швидкості наближення (швидкості ходьби й руху верхніх кінцівок) у цьому стандарті перевірено часом і доведено практичним досвідом. У цьому стандарті надано правила щодо типових видів наближення. Інші види наближення, наприклад біг, стрибки або падіння, в цьому стандарті не розглядають.

Примітка 1. Інші види наближення можуть призвести до швидкостей, які вищі або нижчі визначених у цьому стандарті.

У цьому стандарті розглянуто такі захисні пристрої:

a) електрочутливі запобіжні прилади (див. ІЕС 61496 (усі частини)), зокрема:

— світлові завіси та світлові сітки (AOPD);

— лазерні сканери (AOPDDR) і двовимірні системи бачення;

b) чутливе до тиску запобіжне устатковання (див. ISO 13856-1, ISO 13856-2 та ISO 13856-3), зокрема чутливі до тиску килимки;

c) пристрої дворучного керування (див. ISO 13851);

d) блокувальне захисне устатковання без блокування захисного пристрою (див. ISO 14119).

У цьому стандарті визначено мінімальні відстані від зони виявлення, площини, лінії, точки або точки доступу до блокувального захисного пристрою до небезпечної зони небезпек, пов’язаних з машиною (наприклад, здавлювання, зрізання, втягування).

Захисту від ризиків, пов’язаних з небезпеками, спричиненими викиданням твердих або рідких матеріалів, випромінюванням, радіоактивністю й електрикою, не передбачено цим стандартом.

Примітка 2. У визначенні значення відстані проникнення «С» в рівняннях використано антропометричні дані з 5-го по 95-й перцентиль осіб від 14 років і старше.

Примітка 3. Дані цього стандарту ґрунтуються засновано на досвіді промислового застосування; під час використання цього стандарту в разі непромислового застосування проектувальник повинен взяти це до уваги.

Примітка 4. Специфічні для дітей дані не використано в цьому стандарті. Оскільки конкретні дані швидкості наближення для дітей є загальнодоступними, проектувальники мають обчислювати відстані з урахуванням того, що діти можуть бути швидші й що дитину може бути виявлено пізніше.

Цей стандарт не поширюється на захисні пристрої (наприклад, підвісні пристрої дворучного керування), які можна перенести без використання інструментів ближче до небезпечної зони, ніж розрахована мінімальна відстань.

Мінімальні відстані, отримані з цього стандарту, не поширюються на захисні пристрої, використовні для виявлення присутності людей в межах зони, вже захищеної огорожею або електро- чутливим запобіжним приладом.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи, на які є посилання в тексті, необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 12100-1 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by the upper and lower limbs

ISO 14121-1:2007 Safety of machinery — Risk assessment — Part 1: Principles

IEC 61496-1:2004 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 12100-1 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія

ISO 13857:2008 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягання небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками

ISO 14121-1:2007 Безпечність машин. Оцінювання ризику. Частина 1. Принципи оцінювання

ІЕС 61496-1:2004 Безпечність машин. Захисна електрочутлива апаратура. Частина 1. Загальні вимоги та випробування.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи