Р В.2.7-03450778-839:2014 Рекомендации по приготовлению битумов и асфальтобетонных смесей, модифицированных повышенным количеством полимеров

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

(УКРАВТОДОР)

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут

імені М.П.Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

РЕКОМЕНДОВАНО

Науково радою

Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор)

Протокол від «___» ______________

№__________

РЕКОМЕНДОВАНО

Науково-технічною радою

ДП «ДерждорНДІ»

Протокол від «___»______________

№__________

Рекомендації

з приготування бітумів та асфальтобетонних сумішей, модифікованих підвищеною кількістю полімерів

Р В.2.7-03450778-839:2014

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник Відділу інноваційного розвитку та кошторисного ціноутворення Укравтодору

______________ А.О.Цинка

«___ »_____________ 2014 р.

 

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника відділу стандартизації та метрології ДП «ДерждорНДІ»

_______________ Г.С.Мельничук

«___ »_____________ 2014 р.

РОЗРОБЛЕНО

Перший заступник директора з наукової роботи ДП «ДерждорНДІ», к.т.н.

_______________ В.К.Вирожемський

«___ »_____________ 2014 р.

 

Науковий керівник, завідувач відділу ДБМ

_______________ С.В.Кіщинський

«___ »_____________ 2014 р.

 

Відповідальний виконавець, науковий співробітник

_______________ І.В.Копинець

«___ »_____________ 2014 р.

 

Провідний науковий співробітник, к.х.н

_______________ Л.Ф.Кириченко

«___ »_____________ 2014 р.

 

 

 

 

 

Київ

2014

 


 

ЗМІСТ

  С.

1        Сфера застосування....................................................................................... 3

2        Нормативні посилання................................................................................... 3

3        Терміни, визначення понять, познаки та скорочення..................................... 9

4        Терміни та визначення понять....................................................................... 9

5        Познаки та скорочення.................................................................................. 10

6        Загальні положення........................................................................................ 10

7        Вимоги до кінцевої продукції та вихідних матеріалів.................................... 11

8        Технологія приготування високомодифікованих бітумів та асфальтобетонних сумішей на їх основі............................................................................................................. 13

9        Технологія приготування високомодифікованих бітумів............................... 13

10   Технологія приготування гарячих асфальтобетонних сумішей на високомодифікованому бітумі....................................................................................................................... 19

11   Контроль виробництва і управління технологічним процесом....................... 19

12   Транспортування та зберігання модифікованих бітумів та асфальтобетонних сумішей на їх основі............................................................................................................. 23

13   Укладання та ущільнення асфальтобетонних сумішей на основі високомодифікованих бітумів....................................................................................................................... 23

14   Вимоги безпеки та охорони довкілля............................................................. 25

15   Вимоги безпеки.............................................................................................. 25

16   Вимоги охорони довкілля.............................................................................. 28

17   Додаток А Бібліографія.................................................................................. 29 

l          СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці рекомендації поширюються на приготування бітумів, модифікованих підвищеною кількістю полімерних добавок (далі - високомодифіковані бітуми), та асфальтобетонних сумішей на їх основі, що використовуються при будівництві та ремонті дорожніх покриттів автомобільних доріг загального користування в усіх дорожньо-кліматичних районах України згідно з ДБН В.2.3-4.

1.2 Ці рекомендації призначені для використання при виробництві високомодифікованих бітумів та асфальтобетонних сумішей на їх основі в дорожніх підприємствах та організаціях України, незалежно від форми власності і відомчої підпорядкованості, які виконують роботи з будівництва та ремонту автомобільних доріг загального користування.

1.3 Обов’язкові вимоги до якості продукції її виготовлення та використання, які забезпечують безпеку для життя, здоров’я та майна населення, охорони довкілля, викладені в розділі 10.

2        НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 № 240 «Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування»

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок.

Електрообладнання спеціальних установок

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НАПБ В.01.048-95/510 Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій дорожнього господарства

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 СРББ. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва

ДБН В.2.3-4:201Х1) Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.5-56:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3498-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні вимоги

ДСТУ 4058-2001 Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ 7237:2011 ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту

 

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online