МР В.2.3-37641918-889:2017 Методические рекомендации по получению асфальтобетонов с повышенным показателем морозостойкости

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П.Шульгіна»
(ДП «ДерждорНДІ»)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з отримання асфальтобетонів з підвищеним показником морозостійкості

МР В.2.3-37641918-883:2017

Київ
2017

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки та скорочення

4 Умови роботи асфальтобетонних покриттів

5 Заходи щодо підвищення морозостійкості асфальтобетону

5.1 Модифікація бітуму

5.1.1 Модифікація бітуму полімерами

5.1.2 Модифікація бітуму адгезійними добавками

5.2 Підвищення показника морозостійкості шляхом активації поверхні мінерального порошку

5.3 Вимоги до асфальтобетону з підвищеним показником морозостійкості та вихідних матеріалів

5.4 Технологічні режими отримання морозостійких асфальтобетонів

5.5  Забезпечення морозостійкості конструкції дорожнього одягу нежорсткого типу

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А (довідковий) Бібліографія

ВСТУП

Одними з основних чинників, що впливають на довговічність дорожнього асфальтобетонного покриття, є його водостійкість та морозостійкість (стійкість до впливу циклічних знакозмінних температур). Особливо велике значення має морозостійкість асфальтобетону для 11-І 11 дорожньо-кліматичних зон України згідно з ДБН В.2.3-4 [12], де спостерігаються часті цикли заморожування і відтавання.

Вплив цих чинників разом з впливом агресивного зовнішнього середовища у вигляді протиожеледних матеріалів, часто призводять до передчасного руйнування дорожнього покриття та зменшення терміну служби асфальтобетонних покриттів.

Для збільшення строку служби асфальтобетонних покриттів існує низка комплексних заходів щодо підвищення морозостійкості асфальтобетону при одночасному впливі агресивного середовища.

У цих методичних рекомендаціях наведені методи підвищення морозостійкості асфальтобетону, основані на застосуванні полімерних, адгезійних добавок та комплексних добавок, а також шляхом активації поверхні мінерального порошку.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1  Ці методичні рекомендації стосуються методів підвищення показника морозостійкості асфальтобетонів, що застосовуються при будівництві та ремонтах автомобільних доріг загального користування в усіх дорожньо - кліматичних зонах України згідно з ДБН В.2.3-4 [12] шляхом застосування адгезійних, полімерних і комплексу добавок та активованого мінерального порошку.

1.2 Ці методичні рекомендації призначені для використання інженерно-технічними працівниками, які виконують роботи з проектування та влаштування шарів дорожнього одягу з асфальтобетонних сумішей.

1.3 Обов’язкові вимоги, що встановлюють правила безпеки праці та підготовленості персоналу, безпеки для життя і майна населення, охорони довкілля в процесі приготування асфальтобетону із застосуванням адгезійних, полімерних і комплексних добавок та активованого мінерального порошку, викладені в розділах 6 та 7 цих методичних рекомендацій.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих методичних рекомендаціях є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимогии

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння. Технічні умови

ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ 4058-2001 Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне Євро. Технічні умови

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В. 1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДСТУ Б В.2.7-81-98 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла та кам’яних матеріалів

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-121:2014 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-135:2014 Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-313:2016 Бітуми дорожні, модифіковані комплексами добавок. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-314:2016 Бітуми дорожні, модифіковані комплексами добавок. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-319:2016 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань

ДСТУ-Н Б В.2.7-254:2012 Приготування та застосування дорожніх бітумів, модифікованих адгезійними добавками на основі катіонних поверхнево-активних речовин

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (з обмеженою сферою застосування - тільки в питанні гігієнічного нормування в галузі вібрації)

ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги

ДСТУІБО/ІЕС 17050-1:2006 Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір

СОУ 45.2-00018112-037:2009 Споруди транспорту. Матеріали протиожеледні для боротьби із зимовою слизькістю. Класифікація. Технічні вимоги. Методи випробувань

СОУ 45.2-00018112-057:2010 Будівельні матеріали. Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон на основі модифікованих полімерами бітумів

СОУ 42.1-37641918-067:2011 Будівельні матеріали. Бітуми дорожні в’язкі, модифіковані добавками адгезійними. Технічні умови

СОУ 45.2-00018112-069:2011 Бітуми нафтові дорожні в’язкі дистиляційні. Технічні умови

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online