ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-3. Загальні правила. Додаткові правила для холодноформованих елементів і профільованих листів (EN 1993-1-3:2006, IDT). Зміна №...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЄВРОКОД 3. ПРОЕКТУВАННЯ СТАЛЕВИХ

КОНСТРУКЦІЙ Частина 1-3. Загальні правила.
Додаткові правила для холодноформованих елементів і профільованих листів

(EN 1993-1-3:2006, IDT)
ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012

Зміна № 1

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2014


Сторінка 1
Сторінок 16

ЗМІНА № 1 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012

ЄВРОКОД 3. ПРОЕКТУВАННЯ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
Частина 1-3. Загальні правила.
Додаткові правила для холодноформованих елементів і профільованих листів
(EN 1993-1-3:2006, IDТ)

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського" (ТОВ "Укрінсталькон ім. В.М.Шимановського")

РОЗРОБНИКИ: В. Адріанов (науковий керівник); І. Волков; В. Гордєєв, д-р техн. наук; А. Собко; О. Шимановський, д-р техн. наук; В. Юрченко, канд. техн. наук.

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.12.2013 р. № 623, чинна з 2014-07-01

З УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ТЕКСТ ЗМІНИ

1 Національний вступ доповнити положеннями наступного змісту:

"Для забезпечення гармонізації нормативної бази України з нормативною базою Європейсь­кого Союзу встановлюється період одночасної дії будівельних норм, розроблених на основі націо­нальних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними докумен­тами Європейського Союзу (або інших будівельних норм, кодів). Порядок застосування зазначених норм визначається постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 547 "Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних тра­дицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу".

Порядок застосування періоду одночасної дії встановлюється з дати набрання чинності ДБН А.1.1-94:2010 "Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення" до втрати ним чинності або втрати чинності відповідними будівельними нормами, розробленими на основі національних технологічних традицій.

Цей стандарт на території України слід застосовувати разом з параметрами, встановленими на національному рівні, наведеними у додатку НБ.

Вимоги щодо застосування цього стандарту разом з Національним додатком встановлені у ДБН А.1.1-94:2010 [1].

2 В змісті заголовок структурного елемента "Додаток НА (довідковий)" замінити на "Додаток НА Перелік Міжнародних (МС) і Європейських стандартів (ЄС), на які є посилання у ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012, та відповідних нормативних документів України (НД)".

3 Зміст доповнити наступними структурними елементами:

"Додаток НБ Національний додаток до ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012";

"Додаток НВ Бібліографія".

4 Додаток НА викласти в новій редакції:

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online