ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання. З урахуванням Зміни № 1

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ГАЗОПОСТАЧАННЯ

ДБН В.2.5-20:2018

Відповідає офійційному тексту

З урахуванням Зміни № 1

Київ
Мінрегіон України
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Приватне акціонерне товариство "Проектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України" (ПрАТ "УкрНДІінжпроект").

РОЗРОБНИКИ: П. Зембицький (науковий керівник); О. Зубов; П. Матічин; С. Дунас

За участі: Державна служба України з надзвичайних ситуацій (Р. Пальчиков, В. Федюк, С. Суслов)

Державна служба України з питань праці (В. Лісовик, О. Поремський)

ТОВ "Регіональна газова компанія" (П. Кишкар, С. Казда, Т. Бузовська, Ю. Безпрозваний)

Асоціація виробників та постачальників газового обладнання (О. Войтенко, Ю. Янко)

2 ВНЕСЕНО: Департамент з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку Мінрегіону України

3 ПОГОДЖЕНО:

Міністерство охорони здоров’я України (лист від 04.06.2018 № 05.1-16-13917)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 23.05.2018 № 03-7596/261)

Державна служба України з питань праці (лист від 11.05.2018 № 3729/1/5.3-ДП-18)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.11.2018 № 305

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України" (з 2019-07-01)

5 НА ЗАМІНУ ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання"

З урахуванням зміни № 1 ДБН В.2.5-20:2018 "Газопостачання" (наказ Мінрегіону від 17.02.2020 № 47, чинна з 2020-06-01)

Мінрегіон України, 2019

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5 СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ І НОРМИ ТИСКУ ГАЗУ

6 РОЗРАХУНКОВІ ВИТРАТИ ГАЗУ. ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ГАЗОПРОВОДІВ

7 ЗОВНІШНІ ГАЗОПРОВОДИ

Загальні вимоги

Підземні газопроводи

Надземні і наземні газопроводи

Перетин газопроводами водяних перешкод

Перетин газопроводами залізничних і трамвайних колій, автомобільних доріг

Розміщення вимикаючих пристроїв на газопроводах

Споруди на газопроводах

Захист від корозії

8 ПУНКТИ РЕДУКУВАННЯ ГАЗУ

Загальні вимоги

Газорегуляторні пункти та газорегуляторні пункти блокові

Шафові газорегуляторні пункти

Газорегуляторні установки

Підземні газорегуляторні пункти

Обладнання ГРП, ГРПБ, ШГРП, ПГРП та ГРУ

Загальні дані

Система редукування тиску газу

Система захисту від підвищеного тиску

Допоміжне обладнання

9 ВНУТРІШНЄ ВЛАШТУВАННЯ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Загальні вимоги

Прокладання газопроводів

Газопостачання житлових будинків

Газопостачання громадських будинків

Газопостачання виробничих установок та котелень

Пальники інфрачервоного випромінювання та інфрачервоні трубчасті газові обігрівачі

Газопроводи та газове обладнання для газополум’яної обробки металу

Облік використання газу

10 ГАЗОПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Загальні вимоги

Зовнішні газопроводи та пристрої

Газорегуляторні пункти

Внутрішні газопроводи

Внутрішнє газове обладнання

11 ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНІ СТАНЦІЇ, ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНІ ПУНКТИ, ПРОМІЖНІ СКЛАДИ БАЛОНІВ, АВТОМОБІЛЬНІ ГАЗОЗАПРАВНІ СТАНЦІЇ, АВТОМОБІЛЬНІ ГАЗОЗАПРАВНІ ПУНКТИ

Загальні вимоги

Газонаповнювальні станції

Основні будинки та споруди

Розміщення будинків та споруд

Планування території, доріг, вимоги до будинків та споруд

Зливні пристрої

Резервуари для СВГ

Технологічне обладнання

Газопроводи та арматура

Автоматизація виробничих процесів та КВП

Зв’язок, пожежна та охоронна сигналізації

Водопостачання, водовідведення, опалення та вентиляція

Газонаповнювальні пункти

Проміжні склади балонів

Автомобільні газозаправні станції та пункти скраплених газів

Електропостачання, електрообладнання, захист від блискавки

12 ГАЗОПОСТАЧАННЯ СКРАПЛЕНИМИ ГАЗАМИ ВІД РЕЗЕРВУАРНИХ ТА БАЛОННИХ УСТАНОВОК

Загальні вимоги

Резервуарні установки

Випарні та змішувальні установки

Групові балонні установки

Трубопроводи групових балонних та резервуарних установок

Індивідуальні газобалонні установки

13 ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ГАЗОПРОВОДІВ У СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ

Підроблювані території

Сейсмічні райони

Райони із здимальними, просідаючими ґрунтами та ґрунтами, що набухають

Райони із водонасиченими ґрунтами та зсувонебезпечні території

ДОДАТОК А Класифікація газопроводів, що входять у систему газопостачання

ДОДАТОК Б Значення коефіцієнтів годинного максимуму витрат газу в галузях промисловості

ДОДАТОК В Значення коефіцієнта одночасності Ksim для житлових будинків

ДОДАТОК Г Гідравлічний розрахунок газопроводів

ДОДАТОК Д Відведення продуктів згоряння

ДОДАТОК Е Первинні засоби пожежогасіння

ДОДАТОК Ж Обсяг вимірів, сигналізації та автоматичного регулювання в системах газопостачання теплових електростанцій

ДОДАТОК И Кількість квартир, які доцільно постачати паровою фазою СВГ від однієї резервуарної установки

ДОДАТОК К Кількість квартир, які доцільно постачати газоповітряною сумішшю від однієї резевуарної установки

ДОДАТОК Л Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ГАЗОПОСТАЧАННЯ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

GAS SUPPLY

Чинні від 2019-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми встановлюють вимоги проектування при новому будівництві, реконструкції, капі тальному ремонті та технічному переоснащенні наявних систем газопостачання, що забезпечують споживачів природним газом із надлишковим тиском не більше 1,2 МПа, а також скрапленими вуглеводневими газами (далі - СВГ) із надлишковим тиском не більше 1,6 МПа.

1.2 Ці Норми не поширюються на проектування:

- технологічних трубопроводів, газового та газовикористовуючого обладнання хімічних, нафтохімічних, нафтодобувних, нафтопереробних виробництв та підприємств чорної металургії;

- дослідних і експериментальних агрегатів та установок, а також установок, що використовують енергію вибуху повітряних сумішей та установок для отримання захисних газів;

- пересувних газовикористовуючих установок, а також установок автомобільного та залізничного транспорту, річкових, морських і повітряних суден;

- автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій, призначених для заправлення автомобілів стисненим природним газом і багатопаливних станцій, призначених для заправлення автомобілів, крім СВГ, іншими видами палива;

- газопроводів із поліетиленових труб, за винятком загальних вимог щодо прокладання газопроводів, викладених у розділі 7, та додаткових вимог до газопроводів у складних інженерно-геологічних умовах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативно-правові, нормативні акти:

Закон України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу".

Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494, зареєстрований наказом в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1379/27824

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.001-2018 Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників

НПАОП 0.00-1-76-15 Правила безпеки систем газопостачання, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08.06.2015 за № 674/27119

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 0.00-1.25-10 Правила улаштування та експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів

НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

ДБН А.2.1-1:2014 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій

ДБН В.1.1-7:2016. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги.

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво в сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення

ДБН В.2.1-10-2018 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.2-9-2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-10-2001 Заклади охорони здоров’я

ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-24:2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги.

ДБН В.2.3-19:2018 Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування

ДБН В.2.5-39:2008 Теплові мережі

ДБН В.2.5-41:2009 Газопроводи з поліетиленових труб. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.5-77:2014 Котельні

СНиП 2.03.13-88 Полы (Підлоги)

СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов (Розрахунок на міцність ста левих трубопроводів)

СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы (Магістральні трубопроводи)

СНиП 2.05.07-91 Промышленный транспорт (Промисловий транспорт)

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Виробничі будівлі)

СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий (Споруди промислових підприємств)

СНиП ІІ-58-75 Электростанции тепловые (Електростанції теплові)

СНиП ІІІ-42-80 Магистральные трубопроводы (Магістральні трубопроводи)

ГБН В.2.2-34620942-002:2015 Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування

ДСТУ Б А.1.1-91:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Вимоги до побу дови, викладання, оформлення та видання будівельних норм.

ДСТУ Б А.2.4-26:2008 СПДБ Газопостачання. Зовнішні газопроводи. Робочі креслення.

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ Б В.2.5-33:2007 Димохідні системи та колективні димоходи для теплогенераторів із закритими камерами згоряння газового палива у житлових будинках з квартирним теплопостачанням. Вимоги до проектування, будівництва та експлуатації

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (ІЕС 62305:2006, NEQ)

ДСТУ-Н Б А.3.1-18:2013 Настанова щодо зварювання конструкцій газопроводів із сталевих труб

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія

ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на підроблюваних територіях

ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на просідаючих ґрунтах

ДСТУ-Н Б В.2.5-42:2010 Настанова з проектування, монтажу та експлуатації внутрішніх систем газопостачання з використанням мідних безшовних круглих труб

ДСТУ 4047-2001 Гази вуглеводневі скраплені паливні для комунально-побутового споживання. Технічні умови

ДСТУ Б EN 12845:2016 Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування

ДСТУ EN 30-1-1:2015 (EN 30-1-1:2008+A3:2013, IDT) Плити газові побутові. Частина 1-1. Вимоги щодо безпеки. Загальні положення

ДСТУ EN 589:2017 (EN 589:2008+А1:2012, IDT) Палива автомобільні. Газ нафтовий скраплений. Технічні вимоги та методи контролювання

ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2009 (ИСО 5167-1:2003) Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв.

ДСТУ ГОСТ 22387.5:2017 Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запаха (ГОСТ 22387.5-2014, IDT) (Газ для комунально-побутового використання. Методи визначення інтенсивності запаху)

ПУЕ Правила улаштування электроустановок

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

РДІ 204 УРСР 025-91 Інструкція з проектування захисту, будівництва і експлуатації газопро водів на території вугільних басейнів України

320.03329031.008-97 Інструкція з електрохімічного захисту підземних газопроводів та резервуарів зрідженого газу

Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів, затверджені наказом Держгірпромнагляду України від 27.01.2010 № 11

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом МОЗ України від 19.06.96 № 173.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online