ДСТУ EN 710:2016 Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності машин для лиття під тиском, устатковання для виготовлення форм і стрижнів та пов`язаного з ними устатковання (EN 710:1997 + A1:2010; EN 710:1997 + A...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
Вимоги щодо безпечності машин
для лиття під тиском, устатковання
для виготовлення форм і стрижнів
та пов’язаного з ними устатковання

ДСТУ EN 710:2016
(EN 710:1997 + А1:2010;
EN 710:1997 + А1:2010/АС:2012, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП«УкрНДНЦ») від 31 серпня 2016 р. № 256

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 27 грудня 2016 р. № 446 з урахуванням змін, внесених наказом З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 15 вересня 2017 р. з 2018-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 710:1997 + А1:2010 Safety of machinery — Safety requirements for foundry moulding and coremaking machinery and plant and associated equipment (Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності машин для лиття під тиском, устатковання для виготовлення форм і стрижнів та пов’язаного з ними устатковання) разом із поправкою EN 710:1997 + А1:2010/АС:2012

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 На заміну ДСТУ EN 710:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суттєві небезпеки

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

6 Перевіряння вимог та/або заходів щодо безпеки

6.1 Загальні положення

6.2 Системи безпеки

6.3 Безпечність експлуатування електричних систем

6.4 Скидання тиску в разі спалаху пилу

6.5 Вибухонебезпечність графітного пилу або замінників графітного пилу

6.6 Аналіз напруження

6.7 Леткі речовини, що виникають під час роботи

6.8 Шум

6.9 Вібрація

6.10 Застережне марковання

7 Настанова з використання

7.1 Загальна інформація

7.2 Сигнальні пристрої та знаки безпеки

7.3 Маркування

7.4 Супровідні документи

Додаток А (обов'язковий) Запобігання небезпекам від гідравлічного та пневматичного устатковання

Додаток В (довідковий) Основні складники шкідливих газів і парів під час застосовування сполучних речовин для формувальних матеріалів і покривів для стрижнів

Додаток ZA (довідковий) Відповідність EN 710:1997 + А1:2010 суттєвим вимогам Директиви ЄС 98/37/ЕС

Додаток ZB (довідковий) Відповідність EN 710:1997 + А1:2010 вимогам Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів, ідентичних європейським та міжнародними нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 710:2016 (EN 710:1997 + А1:2010; EN 710:1997 + А1:2010/АС:2012, IDT) «Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності машин для лиття під тиком, устатковання для виготовлення форм і стрижнів та пов’язаного з ними устатковання», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 710:1997 + А1:2010 (версія en) «Safety of machinery — Safety requirements for foundry moulding and coremaking machinery and plant and associated equipment» разом із поправкою EN 710:1997 + A1:2010/AC:2012.

Відповідальне за цей стандарт в Україні — Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП«УкрНДНЦ»), яке виконує функції HOC.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «Цей міжнародний стандарт» замінено на «Цей стандарт», крім додатків ZA тa ZB;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Вступ» до EN 710:1997 + А1:2010 як такий, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— у додатку ZA наведено «Національну примітку», виділену рамкою;

— текст зміни А1:2010, долучений до цього стандарту, в тексті позначено подвійною рискою на березі сторінки;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000 «Величини та одиниці».

У цьому стандарті є посилання на європейські та міжнародні нормативні документи: EN 999, EN 60447 (ІЕС 60447:2004), EN ISO 12100-1:2003 (ISO 12100-1:2003), EN ISO 12100-2:2003 (ISO 12100-2:2003) та ISO 6184-1, які не прийнято в Україні як національні та інші замість них нормативні документи відсутні.

Також є посилання на європейські та міжнародні нормативні документи: EN 746-2, EN 1005-2, EN 1265, EN 1299, EN 1539, EN 60204-1 (ІЕС 60204-1:2005, modified), EN 61496-1 (ІЕС 61496-1:2004, modified), EN ISO 7731 (ISO 7731:2003), EN ISO 13849-1 (ISO 13849-1:2006), EN ISO 13850 (ISO 13850:2006) та EN ISO 13857 (ISO 13857:2008), які прийнято в Україні як національні, їхній перелік наведено в національному додатку НА.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
Вимоги щодо безпечності машин для лиття під тиском,
устатковання для виготовлення форм і стрижнів
та пов’язаного з ними устатковання

SAFETY OF MACHINERY
Safety requirements for foundry moulding
and coremaking machinery and plant
and associated equipment

Чинний від 2018-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо безпечності, які мають ураховувати виробники машин та устатковання для ливарного виробництва відливок в одноразових моделях. Він призначений для використання на стадії проектування, виготовлення та монтування устатковання з урахуванням передбачуваних суттєвих небезпек, які можуть виникнути під час уведення в експлуатацію, експлуатування, обслуговування та виведення устатковання з експлуатації. Стандарт установлює попереджувальні заходи й засоби перевіряння щодо усунення або зниження цих небезпек. Він визначає вимоги до інформації, що надає виробник користувачу для безпечного експлуатування та технічного обслуговування його устатковання.

Цей стандарт застосовний до таких груп устатковання, як:

— устатковання та установки, сконструйовані для підготовлення та/або відновлення формувальних сумішей;

— ливарні машини та устатковання;

— устатковання та установки для виготовлення стрижнів;

— устатковання для вибивання;

— інше безпосередньо пов’язане з ними устатковання.

Перелік суттєвих передбачуваних небезпек, на які поширюється цей стандарт, надано в розділі 5 і містить:

— механічні небезпеки, рух машин і деталей, викид матеріалу, рідин і газів, недостатню механічну міцність;

— вибух, пожежу, екзотермічні реакції;

— контактування з нагрітими частинами, газами та полум’ям;

— шум і вібрацію;

— теплове випромінювання і теплопровідність;

— шкідливі побічні продукти, отруєння, забруднення повітря, яке вдихає персонал.

Цей стандарт поширюється на устатковання, яке надходить на ринок, після дати його опублікування.

Цей стандарт не розглядає вимог щодо безпеки до парафінового виробництва, моделей з пінопласту, устатковання для видалення парафіну та сушильних печей.

Цей стандарт не поширюється на кранові установки, лебідки, безперервні конвеєри чи транспортно-завантажувальні системи, які можуть бути невіддільною частиною зазначеного устатковання.

Стандарт не поширюється на устатковання для видалення пилу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а їхній перелік подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено внаслідок змін чи перегляду. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених нормативних документів (разом зі змінами).

EN 349 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 574 Safety of machinery — Two-hand control devices — Functional aspects — Principles for design

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 614-2 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 2: Interactions between the design of machinery and work tasks

EN 746-2 Industrial thermoprocessing equipment — Part 2: Safety requirements for combustion and fuel handling systems

EN 842 Safety of machinery — Visual danger signals — General requirements, design and testing

EN 894-1 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 953 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 981 Safety of machinery — System of auditory and visual danger and information signals

EN 999 Safety of machinery — The positioning of protective equipment in respect of approach speeds of parts of the human body

EN 1005-2 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery

EN 1088 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1093-1 Safety of machinery — Evaluation of the emission of airborne hazardous substances — Part 1: Selection of test methods

EN 1265 Noise test code for foundry machines and equipment

EN 1299 Mechanical vibration and shock — Vibration isolation of machines — Information for the application of source isolation

EN 1539 Dryers and ovens, in which flammable substances are released — Safety requirements

EN 13861 Safety of machinery — Guidance for the application of ergonomics standards in the design of machinery

EN 14253 Mechanical vibration — Measurement and calculation of occupational exposure to whole body vibration with reference to health — Practical guidance

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 61310-1 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1:2007)

EN 61310-2 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 2: Requirements for marking (IEC 61310-2:2007)

EN 60447 Basic and safety principles for man-machine interface — Marking and identification — Actuating principles (IEC 60447:2004)

EN 61496-1 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests (IEC 61496-1:2004, modified)

EN ISO 7731 Ergonomics — Danger signals for public and work areas — Auditory danger signals (ISO 7731:2003)

EN ISO 11064-1 Ergonomic design of control centres — Part 1: Principles for the design of control centres (ISO 11064-1:2000)

EN ISO 11688-1 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment— Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

ISO 6184-1 Explosion protection systems — Part 1: Determination of explosion indices of combustible dusts in air

ISO 3864-1 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas

ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПО ЯСНЕННЯ

EN 349 Безпечність машин. Мінімальні зазори для уникнення дроблення частин людського тіла

EN 574 Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Функційні аспекти та принципи проектування

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 614-2 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 2. Взаємозв’язок між проектуванням машин і робочих завдань

EN 746-2 Промислове устатковання для термообробки. Частина 2. Вимоги щодо безпеки згоряння і паливних транспортно-завантажувальних систем

EN 842 Безпечність машин. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування

EN 894-1 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів для органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування

EN 894-2 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 953 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування і конструювання стаціонарних та рухомих огорож

EN 981 Безпечність машин. Система звукових і візуальних сигналів небезпеки та попередження

EN 999 Безпечність машин. Розміщення захисних засобів відповідно до швидкості наближення частин тіла людини

EN 1005-2 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин

EN 1088 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування та вибирання

EN 1093-1 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 1. Вибирання методу контролювання

EN 1265 Правила випробування на шум ливарних машин та устатковання

EN 1299 Механічна вібрація та удар. Віброізоляція машин. Інформація для застосування ізоляції джерела

EN 1539 Сушарки та печі, в яких вивільняються горючі речовини. Вимоги щодо безпеки

ISO 13861 Лісогосподарські машини. Трактори колісні трелювальні. Словник термінів та інформація користувачеві

EN 14253 Механічна вібрація. Вимірювання і розрахунок впливу вібрації під час роботи на все тіло з упором на охорону здоров’я. Практичний посібник

EN 60204-1:2006 Безпечне експлуатування устатковання. Електроустатковання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, з поправками)

EN 61310-1 Безпечність машин. Індикація, марковання та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних знаків (ІЕС 61310-1:2007)

EN 61310-2 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до марковання (ІЕС 61310-2:2007)

EN 60447 Основні принципи безпеки для інтерфейсу людина-машина. Марковання та ідентифікація. Принципи приведення в дію (ІЕС 60447:2004)

EN 61496-1 Безпечність машин. Електрочутливі засоби захисту. Частина 1. Загальні вимоги та випробування (ІЕС 61496-1:2004, з поправками)

EN ISO 7731 Ергономіка. Сигнали небезпеки у громадських місцях та на робочому місці. Слухові сигнали небезпеки (ISO 7731:2003)

EN ISO 11064-1 Ергономічне проектування центрів керування. Частина 1. Принципи проектування центрів керування (ISO 11064-1:2000)

EN ISO 11688-1 Акустика. Практичні рекомендації для проектування машин та устатковання з низьким рівнем шуму. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1 Безпечність машин. Частини систем керування, пов’язані з безпекою. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850 Безпечність машин. Аварійна зупинка. Принципи проектування (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання потраплянню верхніх і нижніх кінцівок до небезпечних зон (ISO 13857:2008)

ISO 6184-1 Системи захисту від вибуху. Частина 1. Визначення показників вибуху горючого пилу в повітрі

ISO 3864-1 Графічні символи. Кольори і знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування для знаків безпеки на робочому місці та в громадських місцях

ISO 7000 Графічні символи, що їх використовують на устаткованні. Покажчик та огляд.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online