ДСТУ EN 1870-6:2018 Безпечність деревообробних верстатів. Круглопилкові верстати. Частина 6. Верстати для пиляння дров та верстати подвійної призначеності: для пиляння дров та верстакові, з ручним завантаженн...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність деревообробних верстатів
КРУГЛОПИЛКОВІ ВЕРСТАТИ
Частина 6. Верстати для пиляння дров
та верстати подвійної призначеності:
для пиляння дров та верстакові,
з ручним завантаженням
та/або вивантаженням

ДСТУ EN 1870-6:2018
(EN 1870-6:2002 + А1:2009, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 вересня 2018 р. № 318 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1870-6:2002 + А1:2009 Safety of woodworking machines — Circular sawing machines — Part 6: Circular sawing machines for firewood and dual purpose circular sawing machines for firewood/circular saw benches, with manual loading and/or unloading (Безпечність деревообробних верстатів. Круглопилкові верстати. Частина 6. Верстати для пиляння дров та верстати подвійної призначеності: для пиляння дров та верстакові, з ручним завантаженням та/або вивантаженням) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1870-6:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Терміни

3.2 Визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

5.1 Органи керування

5.2 Захист від механічних небезпек

5.3 Захист від немеханічних небезпек

6 Інформація для користувача

6.1 Попереджувальні пристрої

6.2 Марковання

6.3 Інструкція з експлуатації

Додаток А (обов’язковий) Випробування на стійкість

Додаток В (обов’язковий) Допуски на розміри пиляльного шпинделя

Додаток С (обов’язковий) Випробування міцності кріплення розклинювального ножа

Додаток D (обов’язковий) Перевірка бічної стійкості розклинювального ножа

Додаток Е (обов'язковий) Перевірка безпечного розташування колоди (заготовки) на круглопилковому верстаті для пиляння дров з поворотним супортом колоди

Додаток F (обов’язковий) Мінімальні розміри верстакового стола для круглопилкових верстатів подвійної призначеності

Додаток G (обов’язковий) Випробування стійкості огорожі пиляльного леза на круглопилкових верстатах подвійної призначеності

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 1870-6:2002 + А1:2009 та основними вимогами Директиви ЄС 98/37/ЕС

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв’язок між EN 1870-6:2002 + А1:2009 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, Ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1870-6:2018 (EN 1870-6:2002 + А1:2009, IDT) «Безпечність деревообробних верстатів. Верстати круглопилкові. Частина 6. Верстати для пиляння дров та верстати подвійної призначеності: для пиляння дров та верстакові, з ручним завантаженням та/або вивантаженням», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1870-6:2002 + А1:2009 (версія en) «Safety of woodworking machines — Circular sawing machines — Part 6: Circular sawing machines for firewood and dual purpose circular sawing machines for firewood/circular saw benches, with manual loading and/or unloading».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 75 «Верстати».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1870-6:2014 «Безпечність деревообробних верстатів. Круглопиляльні верстати. Частина 6. Верстати для пиляння дров та верстати подвійної призначеності: верстати для пиляння дров та/або верстати зі стаціонарним столом, з ручним завантаженням та/або розвантаженням» (EN 1870-6:2002 + А1:2009, IDT), прийнятого методом підтвердження.

— цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт», крім додатків ZA тa ZB;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 1870-6:2002 + А1:2009 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— із «Передмови» та «Вступу» до EN 1870-6:2002 + А1:2009 у цей «Національний вступ» внесено лише ту інформацію, що безпосередньо стосується цього стандарту, а саме:

«Положення цього стандарту, який є стандартом типу С, можуть відрізнятися від положень стандартів типу А або В. У такому випадку положення цього стандарту мають перевагу над положеннями стандартів типу А або В.

Цей стандарт містить також положення і приклади інформації, яку виробник має надавати користувачеві. Загальні вимоги щодо інструментів наведено в EN 847-1:2005 + А1:2007».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ
КРУГЛОПИЛКОВІ ВЕРСТАТИ
Частина 6. Верстати для пиляння дров та верстати
подвійної призначеності: для пиляння дров та верстакові,
з ручним завантаженням та/або вивантаженням

SAFETY OF WOODWORKING MACHINES
CIRCULAR SAWING MACHINES
Part 6. Circular sawing machines for firewood and dual purpose circular sawing machines
for firewood/circular saw benches, with manual loading and/or unloading

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті розглянуто всі суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та небезпечні події, перелічені в розділі 4, притаманні верстатам круглопилковим для пиляння дров та верстатам подвійної призначеності: для пиляння дров та верстакових з ручним завантаженням та/або вивантаженням (далі — «верстати»), призначеним для різання твердої деревини.

З-поміж комбінованих круглопилкових верстатів для пиляння дров — верстатів для поздовжнього розпилювання колод цей стандарт поширюється лише на круглопилкові верстати для пиляння дров. На вимоги до частини такого верстата, призначеної для поздовжнього розпилювання колод, поширюється EN 609-1:1999 та EN 609-2:1999.

У разі наявності на верстаті числового програмного керування, небезпеки, пов’язані з електромагнітною сумісністю в цьому стандарті не розглядаються.

Цей стандарт не поширюється на:

— верстати для розпилювання колод, де при розрізанні заготовки пиляльний механізм рухається;

— верстати, у яких пиляльне лезо може нахилятися;

— ручні механізовані електричні інструменти або будь-яке їх переобладнання, що дозволяє використання їх у різних режимах, наприклад монтуванні на верстаку;

— машини, приводом яких є двигун внутрішнього згоряння.

Стандарт стосується насамперед верстатів, виготовлених після дати надання йому чинності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 614-1:2006 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 847-1:2005 Tools for woodworking — Safety requirements — Part 1: Milling tools, circular saw blades

EN 894-1:1997 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2:1997 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3:2000 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Pari 3: Control actuators

EN 982 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 983 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics

EN 1005-1:2001 Safety of machinery — Human physical performance — Part 1: Terms and definitions

EN 1005-2:2003 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery

EN 1005-3:2002 Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation

EN 1005-4:2005 Safety of machinery — Human physical performance — Part 4: Evaluation of working postures and movements in relation to machinery

EN 1037:1995 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 50370-1:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) — Product family standard for machine tools — Part 1: Emission

EN 50370-2:2003 Electromagnetic compatibility (EMC) — Product family standard for machine tools — Part 2: Immunity

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60439-1:1999 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies (IEC 60439-1:1999)

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN 60947-4-1:2001 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4-1: Contractors and motor- starters — Electromechanical contractors and motor-starters (IEC 60947-4-1:2000)

EN 60947-5-1:2004 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Contractors and motor- starters — Electromechanical contractors and motor-starters (IEC 60947-5-1:2003)

EN 61310-1:2008 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1:2007)

EN ISO 3743-1 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Engineering methods for small, moveable sources in reverberant fields — Part 1: Comparison method for hard walled test rooms (ISO 3743-1:1994)

EN ISO 3743-2 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for small movable sources in reverberant fields — Part 2: Methods for special reverberation test rooms (ISO 3743-2:1994)

EN ISO 3744 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 3745 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Precision methods for anechoic rooms and hemi-anechoic rooms (ISO 3745:2003)

EN ISO 3746:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:1995)

EN ISO 4254-1:2005 Agricultural machinery — Safety — Part 1: General requirements (ISO 4254-1:2005)

EN ISO 4871:1996 Acoustics— Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 1: Measurement at discrete points (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 11202:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Survey method in situ (ISO 11202:1995)

EN ISO 11204:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a workstation and at other specified positions — Method requiring environmental corrections (ISO 11204:1995)

EN ISO 11688-1 Acoustics — Recommended practice for the design of low noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology and methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN IS013850:2008 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

ISO 7960:1995 Airborne noise emitted by machine tool — Operation conditions for woodworking machines

HD 21.1 S4:2002 Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having thermoplastic insulation — Part 1: General requirements

HD 22.1 S4:2002 Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having cross-linked insulation — Part 1: General requirements

HD 22.4 S4:2004 Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having cross linked insulation — Part 4: Cords and flexible cables.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 614-1:2006 + A1:2009 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 847-1:2005 Інструменти для обробляння деревини. Вимоги безпеки. Частина 1. Фрезерувальні інструменти, циркулярні пилки

EN 894-1:1997 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування.

EN 894-2:1997 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3:2000 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 982 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем і їх складових частин. Гідравліка

EN 983 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем і їх складових частин. Пневматика

EN 1005-1:2001 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення понять

EN 1005-2:2003 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машинами та їхніх складових частин

EN 1005-3:2002 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами

EN 1005-4:2005 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів, пов'язаних з машинами

EN 1037 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові

EN 1088 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з'єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору

EN 50370-1:2005 Електромагнітна сумісність. Верстати промислової та аналогічної призначеності. Частина 1. Емісія завад

EN 50370-2:2003 Електромагнітна сумісність. Верстати промислової та аналогічної призначеності. Частина 2. Несприйнятливість до завад

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електричне устаткування машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, зі змінами)

EN 60439-1:1999 Устаткування комплексних розподільчих пристроїв низьковольтне. Частина 1. Устаткування, що пройшло випробування типу повністю чи частково (ІЕС 60439-1:1999)

EN 60529 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код IP) (ІЕС 60529:1989)

EN 60947-4-1:2001 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 4-1. Електромагнітні контактори та пускачі електродвигунів (ІЕС 60947-4-1:2000)

EN 60947-5-1:2004 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл (ІЕС 60947-5-1:2003)

EN 61310-1:2008 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення вдію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів

EN ISO 3743-1 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих мобільних джерел у ревербераційних полях Частина 1. Метод порівняння для випробувальних камер із твердими стінками (ISO 3743-1:1994)

EN ISO 3743-2 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих переносних джерел у ревербераційних полях. Частина 2. Методи для спеціальних ревербераційних випробувальних камер (ISO 3743-2:1994)

EN ISO 3744 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною (ISO 3744:1994)

EN ISO 3745 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для заглушених і напівзаглушених камер (ISO 3745:2003)

EN ISO 3746:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною (ISO 3746:1995)

EN 4254-1:2005 Сільськогосподарські машини. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ISO 4254-1:2005)

EN ISO 4871:1996 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 1. Вимірювання в окремих точках (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 11202:1995 Акустика. Шум машин та обладнання. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших контрольних точках. Орієнтовний метод вимірювання на місці установлення (ISO 11202:1995)

EN ISO 11204:1995 Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. Вимірювання рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках. Метод з урахуванням поправок на умови середовища (ISO 11204:2010)

EN ISO 11688-1 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Безпека машин. Основні концепції. Загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія та методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпека машин. Основні концепції. Загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов'язані з забезпеченням безпеки. Частина 2. Перевірення (ISO 13849-1:2006)

EN IS013850:2008 Безпечність машин. Аварійна зупинка. Принципи проектування (ISO 13850:2006)

EN ISO 13856-1:2013 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до тиску. Частина 1. Загальні принципи проектування й випробування чутливих до тиску матів і настилів (ISO 13856-1:2013)

EN ISO 13857:2008 Безпека машин. Безпечні відстані для запобігання пошкоджень верхніх та нижніх кінцівок (ISO 13857:2008)

ISO 7960:1995 Шум, випромінюваний верстатами у повітря Умови роботи для деревообробних верстатів

HD 21.1 S42002 Кабелі номінальною напругою до 450/750 В включно, які мають термопластичну ізоляцію. Частина 1. Загальні вимоги

HD 22.1 S4 2002 Кабелі номінальною напругою до 450/750 В включно з ізоляцією із зшитого поліетилену. Частина 1. Загальні вимоги

HD 22.4 S4:2004 Кабель із гумовою ізоляцією для номінальної напруги до 450/750 В. Частина 4. Шнури і гнучкі кабелі.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online