ДСТУ EN 12622:2018 Безпечність верстатів. Гідравлічні преси для гнуття (EN 12622:2009 + A1:2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність верстатів
ГІДРАВЛІЧНІ ПРЕСИ
ДЛЯ ГНУТТЯ

ДСТУ EN 12622:2018
(EN 12622:2009 + А1:2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 12 грудня 2018 р. № 479 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12622:2009 + А1:2013 Safety of machine tools — Hydraulic press brakes (Безпечність верстатів. Гідравлічні преси для гнуття) і внесений з дозволу CEN, Avenue Mamix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 12622:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Скорочення

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

5.1 Захист від механічних небезпек

5.2 Системи керування

5.3 Режими роботи

5.4 Основні конструктивні зауваження

5.5 Захист від немеханічних небезпек

6 Перевіряння вимог щодо безпеки та/або запобіжних заходів

7 Інформація для користувача

7.1 Маркування

7.2 Інструкція з експлуатації

7.3 Комерційна інформація

Додаток А (обов’язковий) Обчислення мінімальних безпечних відстаней

Додаток В (обов’язковий) Загальний час реагування функції зупинення преса

Додаток С (довідковий) Приклад дубльованої та контрольованої гідравлічної схеми керування в пресі з робочим ходом донизу

Додаток D (обов’язковий) Умови вимірювання шуму від пресів для гнуття

Додаток Е (довідковий) Бічні захисні засоби для преса з ручною подачею

Додаток F (довідковий) Марковання

Додаток G (обов’язковий) Перевіряння системи АОЗП, що працює від лазера

Додаток Н (довідковий) Швидкість згинання

Додаток ZA (довідковий) Взаємов’язок між EN 12622:2009 + А1:2013 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12622:2018 (EN 12622:2009 + А1:2013, IDТ) «Безпечність верстатів. Гідравлічні преси для гнуття», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12622:2009 + А1:2013 (версія en) «Safety of machine tools — Hydraulic press brakes».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 75 «Верстати».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 12622:2014 «Гідравлічні преси для гнуття. Вимоги безпеки» (EN 12622:2009 + А1:2013, IDТ), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України. До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— текст зміни А1, долучений до тексту стандарту, виділено подвійною рискою на березі аркуша;

— у таблиці 1 виправлено друкарські помилки, а саме посилання на EN 849-2 та EN 849-3 замінено на EN 894-2 та EN 894-3;

— вилучено «Передмову» та «Вступ» до EN 12622:2009 + А1:2013, як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— долучено національний додаток НА (Перепік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Європейські стандарти EN 982:1996, EN 983:1996, EN 999:1998, EN 1088:1995, EN ISO 11688-2, EN ISO 14121-1, CLC/TS 61496-2:2006 та CLC/TS 61496-3, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні як національні стандарти не прийнято.

EN ISO 12100-1:2003 та EN ISO 12100-2:2003, посилання на які є в цьому стандарті, наразі не чинні, замість них чинний EN ISO 12100:2010, прийнятий в Україні як національний стандарт і його назву наведено в національному додатку НА.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ВЕРСТАТІВ
ГІДРАВЛІЧНІ ПРЕСИ ДЛЯ ГНУТТЯ

SAFETY OF MACHINE TOOLS
HYDRAULIC PRESS BRAKES

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги та запобіжні заходи щодо технічної безпеки, які застосовують розробники, виробники та постачальники гідравлічних пресів для гнуття, призначених для обробляння холодного металу чи матеріалів, що містять холодний метал (далі «машини»).

Цей стандарт також поширюється на гідравлічні преси для гнуття, призначені для обробляння холодного металу, які можуть бути використані рівною мірою й для обробляння інших листових мате ріалів (наприклад картону чи пластику).

Вимоги цього стандарту враховують використання за призначенням і логічно передбачуване не правильне використання, як зазначено в 3.22 EN ISO 12100-1:2003. У цьому стандарті передбачено можливий доступ до гідравлічних пресів для гнуття з будь-якого боку, розглянуто небезпеки, визначені В розділі 4, та встановлено запобіжні заходи щодо безпеки як для оператора, так і для інших осіб у зоні ризику.

Цей стандарт також стосується:

— допоміжних пристроїв, які є невід'ємною частиною пресів, наприклад, задніх упорів та регульованих передніх опор для листового матеріалу;

— машин, вбудованих в автоматичну виробничу лінію, якщо небезпеки і ризики, спричинювані ними, є зіставними з небезпеками і ризиками для машини, що працює окремо.

Вимоги цього стандарту стосуються всіх гідравлічних пресів для гнуття, незалежно від системи керування ними, наприклад електромеханічної чи електронної.

Цей стандарт не поширюється на машини, основним призначенням яких є:

a) складання листового матеріалу обертовим рухом;

b) згинання труб та патрубків обертовим рухом;

c) вальцювання обкатуванням.

Цей стандарт поширюється на машини, виготовлені після дати його публікації. Цей стандарт не поширюється на вимоги щодо безпечності автоматичного усталювання для за вантаження та вивантаження.

Деякі рекомендації стосовно врахування додаткового автоматичного усталювання для завантаження та вивантаження можна знайти в ISO 11161.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 349 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 574:1996 Safety of machinery — Two-hand control devices — Functional aspects — Principles for design

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 894-1 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 953:1997 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 954-1 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design

EN 982:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 983:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics

EN 999:1998 Safety of machinery — The positioning of protective equipment in respect of approach speeds of parts of the human body

EN 1005-1 Safety of machinery — Human physical performance — Part 1: Terms and definitions

EN 1005-2 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machi nery and components parts of machinery

EN 1005-3 Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation

EN 1005-4 Safety of machinery — Human physical performance — Part 4: Evaluation of working pos tures and movements in relation to machinery

EN 1037:1995 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1837 Safety of machinery — Integral lighting of machines

EN 50370-1 Electromagnetic compatibility (EMC) — Product family standard for machine tools — Part 1: Emission

EN 50370-2 Electromagnetic compatibility (EMC) — Product family standard for machine tools — Part 2: Immunity

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN 60825-1:2007 Safety of laser products — Part 1: Equipment classification and requirements IEC 60825-1:2007)

EN 60947-5-1:2004 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit devices and switching elements — Electromechanical control circuit devices (IEC 60947-5-1:2003)

EN 60947-5-3 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-3: Control circuit devices and switching elements — Requirements for proximity devices with defined behavior under fault conditions (PDF) (IEC 60947-5-3:1999)

EN 61310-2 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 2: Requirements for marking (IEC 61310-2:2007)

EN 61496-1:2004 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests (IEC 61496-1:2004, modified)

EN 62061:2005 Safety of machinery — Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems (IEC 62061:2005)

EN ISO 3744:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 3746:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:1995)

EN ISO 4871:1996 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614 (all parts) Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity (ISO 9614)

EN ISO 11202:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Survey method in situ (ISO 11202:1995)

EN ISO 11688-1:1998 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 11688-2 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 2: Introduction to the physics of low-noise design (ISO/TR 11688-2:1998)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (IS0 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13732-1 Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1:2006)

EN IS0 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13849-2 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 2: Validation (ISO 13849-2:2003)

EN ISO 13850 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by the upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

EN ISO 14121-1 Safety of machinery — Risk assessment — Part 1: Principles (ISO 14121-1:2007)

EN ISO 14122-1 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of fixed means of access between two levels (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2001)

EN ISO 14122-4 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 4: Fixed ladders (ISO 14122-4:2004)

EN ISO 14738 Safety of machinery — Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery (ISO 14738:2002)

CLC/TS 61496-2:2006 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs) (IEC 61496-2:2006)

CLC/TS 61496-3 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 3: Particular requirements for Active Opto-electronic Protective Devices responsive to Diffuse Reflection (AOPDDR).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 349 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини

EN 574 1996 Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Функціональні аспекти та принципи проектування

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 894-1 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування

EN 894-2 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 953:1997 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування та конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 954-1 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування

EN 982:1996 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем і їхніх складових частин. Гідравліка

EN 983:1996 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем і їхніх складових частин. Пневматика

EN 999:1998 Безпечність машин. Положення захисного усталювання у відношенні до швидкості наближення частин тіла людини

EN 1005-1 Безпечність машин. Фізична діяльність людини. Частина 1. Терміни та визначення

EN 1005-2 Безпечність машин. Фізична діяльність людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин

EN 1005-3 Безпечність машин. Фізична діяльність людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами

EN 1005-4 Безпечність машин. Фізична діяльність людини. Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів, пов’язаних з машиною

EN 1037:1995 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибирання

EN 1837 Безпечність машин. Вмонтоване освітлення

EN 50370-1 Електромагнітна сумісність. Верстати промислової та аналогічної призначеності. Частина 1. Емісія завад

EN 50370-2 Електромагнітна сумісність. Верстати промислової та аналогічної призначеності. Частина 2. Несприйнятливість до завад

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, зі змінами)

EN 60529:1991 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (код IP)

EN 60825-1:2007 Безпечність лазерних виробів. Частина 1. Класифікація обладнання, вимоги та настанова користувачам (ІЕС 60825-1:2007)

EN 60947-5-1:2004 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл

EN 60947-5-3 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-3. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Вимоги до безконтактних перемикачів з визначеним режимом за умов відмови

EN 61310-2 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 2. Вимога до маркування (ІЕС 61310-2:2007)

EN 61496-1:2004 Безпечність машин. Захисна електрочутлива апаратура. Частина 1. Загальні вимога та випробування (ІЕС 61496-1:2004)

EN 62061:2005 Безпечність машин. Функціональна безпека електричних, електронних і програмованих електронних систем контролю, пов’язаних з безпекою

EN ISO 3744:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною (ISO 3744:2010)

EN ISO 3746:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джeрел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обганальної поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною (ISO 3746:2010)

EN ISO 4871:1996 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й усталюванням (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614 (усі частини) Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку (ISO 9614)

EN ISO 11202:1995 Акустика. Шум машин та обладнання. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших контрольних точках. Орієнтовний метод вимірювання на місці установлення (ISO 11202:1995)

EN ISO 11688-1:1998 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й усталювання. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISО 11688-2 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устаткований. Частина 2. Уведення до фізики малошумного устатковання (ІSО/TR 11688-2:1998)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13732-1 Ергономіка термального середовища. Методи оцінки реакції людини при контакті з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані із забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13849-2 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані із забезпеченням безпеки. Частина 2. Затвердження (ISO 13849-2:2003)

EN ISO 13850 Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками (ISO 13857:2008)

EN ISO 14121-1 Безпечність машин. Оцінка ризику. Частина 1. Принципи (ISO 14121-1:2007)

EN ISO 14122-1 Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір основ них засобів і загальних вимог доступу (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2 Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 2. Робочі плат форми та проходи (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3 Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини та поручні (ISO 14122-3:2001)

EN ISO 14122-4 Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 4. Стаціонарні сходи (ISO 14122-4:2004)

EN ISO 14738 Безпечність машин. Антропометричні вимоги до проектування автоматизованих робочих місць на машинах (ISO 14738:2002)

CLC/TS 61496-2:2006 Безпечність машин. Електрочутливе захисне устатковання. Частина 2. Особливі вимоги до устатковання, в якому використовують активні оптоелектронні захисні пристрої (AOPDs) (ІЕС 61496-2:2006)

CLC/TS 61496-3 Безпечність машин. Електрочутливе захисне устатковання. Частина 3. Особливі вимоги до активних оптоелектронних захисних пристроїв, які реагують на дифузію відбиття (AOPDDR).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online