ДСТУ EN 1807-2:2018 Безпечність деревообробних верстатів. Верстати стрічковопиляльні. Частина 2. Верстати для розпилювання колод (EN 1807-2:2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність деревообробних верстатів
ВЕРСТАТИ СТРІЧКОВОПИЛЯЛЬНІ
Частина 2. Верстати для розпилювання колод

ДСТУ EN 1807-2:2018
(EN 1807-2:2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 грудня 2018 р. № 499 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1807-2:2013 Safety of woodworking machines — Band sawing machines — Part 2: Log sawing machines (Безпечність деревообробних верстатів. Верстати стрічково- пиляльні. Частина 2. Верстати для розпилювання колод) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1807-2:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Термінологія

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

5.1 Загальні положення

5.2 Органи керування

5.3 Захист від механічних небезпек

5.4 Захист від немеханічних небезпек

6 Інформація для користувача

6.1 Загальні положення

6.2 Марковання

6.3 Інструкція з експлуатації

Додаток А (обов'язковий) Випробування для регульованої огорожі, розташованої над зоною різання пиляльної стрічки

Додаток В (обов’язковий) Робочі умови для вимірювання поширення шуму

Додаток С (обов’язковий) Метод випробування огорожі на ударну міцність

Додаток D (обов’язковий) Випробування гальмування

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 1807-2:2013 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1807-2:2018 (EN 1807-2:2013, IDT) «Безпечність дерево­обробних верстатів. Верстати стрічковопиляльні. Частина 2. Верстати для розпилювання колод», при­йнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1807-2:2013 (версія en) «Safety of woodworking machines — Band sawing machines — Part 2: Log sawing machines».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 75 «Верстати».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1807-2:2014 «Безпечність деревообробних машин. Стрічкові пилки. Частина 2. Пильні верстати для кремезних колод», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», пер­шу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання« наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— із «Передмови» та «Вступу» до EN 1807-2:2013 у цей «Національний вступ» внесено лише ту інформацію, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— до стандарту долучено національний додаток НА з переліком національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, на які є посилання в цьому стандарті.Міжнародні та європейські стандарти EN 1088:1995 + А2:2008, EN ISO 3743-1:2010, EN ISO 4413:2010, ISO 1940-1:1986, ISO 7960:1995 та HD 22.4 S4:2004, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні як національні стандарти не прийнято.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ
ВЕРСТАТИ СТРІЧКОВОПИЛЯЛЬНІ
Частина 2. Верстати для розпилювання колод

SAFETY OF WOODWORKING MACHINES
BAND SAWING MACHINES
Part 2. Log sawing machines

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті розглянуто всі суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та небезпечні події, пере­лічені у розділі 4, притаманні стаціонарним та пересувним верстатам стрічковопиляльним для розпилювання колод з ручним або автоматичним завантаженням та/або вивантаженням (далі — верстати), призначеним для різання твердої деревини, у разі їх використання за призначенням і в умовах, перед­бачених виробником, зокрема в разі їх логічно передбачуваного неправильного використання.

Цей стандарт не поширюється на:

a) стрічкові пилки зі столом і стрічкові пилки для вторинного оброблювання;

b) специфічні небезпеки, притаманні автоматичному завантаженню та/або вивантаженню;

c) усі небезпеки, що стосуються поєднання окремого верстата з іншими машинами (як частини лінії, наприклад, системами автоматичного завантаження та/або вивантаження);

d) усі небезпеки, спричинені іншими процесами оброблення (наприклад, фрезерування або пиляння), що стосуються супутніх машин або процесів різання, наприклад, круглопилкових верстатів.

У цьому стандарті не розглянуто специфічних небезпек, пов’язаних із двигунами внутрішнього згоряння та механізмом відбору потужності, які можуть бути приєднані до верстата.

Цей стандарт не поширюється на верстати, виготовлені до дати його опублікування у статусі європейського стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 614-1:2006 + А1:2009 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 894-1:1997 + A1:2008 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2:1997 + A1:2008 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3:2000 + A1:2008 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 1005-1:2001 + A1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 1: Terms and definitionsEN 1005-2:2003 + A1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery

EN 1005-3:2002 + A1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation

EN 1005-4:2005 + A1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 4: Evaluation of working postures and movements in relation to machinery

EN 1037:1995 + A1:2008 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1088:1995 + A2:2008 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 50370-1:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) — Product family standard for machine tools — Part 1: Emission

EN 50370-2:2003 Electromagnetic compatibility (EMC) — Product family standard for machine tools — Part 2: Immunity

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60439-1:1999 Low voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies (IEC 60439-1:1999)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529:1989)

EN 60825-1:2007 Safety of laser products — Part 1: Equipment classification and requirements (IEC 60825-1:2007)

EN 61310-1:2008 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1:2007)

EN 61800-5-2:2007 Adjustable speed electrical power drive systems — Part 5-2: Safety requirements — Functional (IEC 61800-5-2:2007)

EN ISO 3743-1:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for small movable sources in reverberant fields — Part 1: Comparison method for hard-walled test rooms (ISO 3743-1:2010)

EN ISO 3743-2:2009 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields — Part 2: Methods for special reverberation test rooms (ISO 3743-2:1994)

EN ISO 3744:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 3745:2012 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Precision methods for anechoic rooms and hemi-anechoic rooms (ISO 3745:2012)

EN ISO 3746:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:2010)

EN ISO 4413:2010 Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413:2010)

EN ISO 4414:2010 Pneumatic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4414:2010)

EN ISO 4871:2009 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1:2009 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 1: Measurement at discrete points (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 11202:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections (ISO 11202:2010)

EN ISO 11204:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections (ISO 11204:2010)

EN ISO 11688-1:2009 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of controls systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2008 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by the upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

ISO 1940-1:1986 Mechanical vibration — Balance quality requirements of rigid rotors — Part 1: Determination of permissible residual unbalance

ISO 7960:1995 Airborne noise emitted by machine tools — Operating conditions for woodworking machines

HD 22.4 S4:2004 Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having cross-linked insulation — Part 4: Cords and flexible cables.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 614-1:2006 + A1:2009 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 894-1:1997 + А1:2008 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування.

EN 894-2:1997 + А1:2008 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3:2000 + А1:2008 894-3:2014 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 1005-1:2001 + А1:2008 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення

EN 1005-2:2003 + А1.2008 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин

EN 1005-3:2002 + А1:2008 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами

EN 1005-4:2005 +А1:2008 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів, пов’язаних з машиною

EN 1037:1995 + А1:2008 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові

EN 1088:1995 + А2:2008 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибирання

EN 50370-1:2005 Електромагнітна сумісність. Верстати промислової та аналогічної призначеності. Частина 1. Емісія завад

EN 50370-2:2003 Електромагнітна сумісність. Верстати промислової та аналогічної призначеності. Частина 2. Несприйнятливість до завад

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, зі змінами)

EN 60439-1:1999 Устатковання комплектних розподільчих пристроїв низьковольтне. Частина 1. Устатковання, що пройшло випробування типу повністю чи частково (ІЕС 60439-1:1999)

EN 60529:1991 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код IP) (ІЕС 60529:1989)

EN 60825-1:2007 Безпечність лазерних виробів. Частина 1. Класифікація обладнання, вимоги та настанова користувачам (ІЕС 60825-1:2007)

EN 61310-1:2008 Безпечність машин. Індикація, маркування та дія. Частина 1. Вимоги до візуальних, акустичних і тактильних сигналів (ІЕС 61310-1:2007)

EN 61800-5-2:2007 Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 5-2. Вимоги щодо безпечності функціювання (ІЕС 61800-5-2:2007)

EN ISO 3743-1:2010 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих переносних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Метод порівняння для випробувальних камер із жорсткими стінками (ISO 3743-1:2010)

EN ISO 3743-2:2009 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих переносних джерел у ревербераційних полях. Частина 2. Методи для спеціальних ревербераційних випробувальних камер (ISO 3743-2:1994)

EN ISO 3744:2010 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії дже­рел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною (ISO 3744:2010)

EN ISO 3745:2012 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії дже­рел шуму за звуковим тиском. Точні методи для заглушених і напівзаглушених камер (ISO 3745:2012)

EN ISO 3746:2010 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною (ISO 3746:2010)

EN ISO 4413:2010 Гідроприводи об’ємні. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових

EN ISO 4414:2010 Пневмопривод и. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових (ISO 4414:2010)

EN ISO 4871:2009 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й усталюванням (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1:2009 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсив­ністю звуку. Частина 1. Вимірювання в окремих точках (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 11202:2010 Акустика. Шум машин та обладнання. Вимірювання рівнів звукового тиску ви­промінювання на робочому місці та в інших контрольних точках. Орієнтовний метод вимірювання на місці встановлення (ISO 11202:2010)

EN ISO 11204:2010 Акустика. Шум, випромінюваний машинами та усталюванням. Визначення рівнів поширювання звукового тиску на робочому місці та в інших указаних положеннях із використанням точної корекції на довкілля (ISO 11204:2010)

EN ISO 11688-1:2009 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин та усталювання. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризиків та зменшення ризиків (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2008 Безпечність машин. Аварійна зупинка. Принципи проектування (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягненню небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками (ISO 13857:2008)

ISO 1940-1:1986 Механічна вібрація. Вимоги до якості балансування жорстких роторів. Частина 1. Визначення допустимого залишкового дисбалансу

ISO 7960:1995 Шум, випромінюваний верстатами у повітря. Умови роботи для деревообробних верстатів

HD 22.4 S4:2004 Кабель із гумовою ізоляцією для номінальної напруги до 450/750 В. Частина 4. Шнури і гнучкі кабелі.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online