ДСТУ EN 14673:2018 Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності гідравлічних пресів гарячого кування з відкритим штампом для сталі та кольорових металів (EN 14673:2006 + A1:2010, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ
ГІДРАВЛІЧНИХ ПРЕСІВ
ГАРЯЧОГО КУВАННЯ
З ВІДКРИТИМ ШТАМПОМ
ДЛЯ СТАЛІ ТА КОЛЬОРОВИХ
МЕТАЛІВ

ДСТУ EN 14673:2018
(EN 14673:2006 + А1:2010, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 16 липня 2018 р. № 210

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 18 грудня 2018 р. № 499 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 14673:2006 + А1:2010 Safety of machinery — Safety requirements for hydraulically powered open die hot forging presses for the forging of steel and non-ferrous metals (Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності гідравлічних пресів гарячого кування з відкритим штампом для сталі та кольорових металів) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 14673:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 16473:2006 + А1:2010

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

5.1 Загальні положення

5.2 Перелік суттєвих небезпек, небезпечних ситуацій, вимог та/або заходів щодо безпеки

5.3 Особливі вимоги та/або заходи щодо безпеки

5.4 Зменшення шуму відповідно до вимог безпеки

6 Перевіряння вимог та/або заходів щодо безпеки

7 Інформація для користувача

7.1 Загальні положення

7.2 Розташування та характер інформації для користувача

7.3 Пристрої, що стосуються безпеки, попереджувальні сигнали та таблички

7.4 Марковання

7.5 Інформація в настанові для користувача

7.6 Інструкція щодо технічного обслуговування

Додаток А (обов’язковий) Вимоги безпеки до гідравлічних систем, систем для води під тиском та систем мащення

Додаток В (обов’язковий) Вимоги та/або заходи щодо безпеки для електричного устатковання та систем керування гідравлічних пресів для гарячого кування з відкритим штампом

Додаток С (обов’язковий) Метод перевіряння шуму

Додаток D (довідковий) Виведення з експлуатації

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 14673:2006 + А1:2010 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 14673 2018 (EN 14673:2006 + А1:2010, IDТ) «Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності гідравлічних пресів гарячого кування з відкритим штампом для сталі та кольорових металів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 14673:2006 + А1:2010 (версія еn) «Safety of machinery — Safety requirements for hydraulically powered open die hot forging presses for the forging of steel and non-ferrous metals».

Відповідальний за цей стандарт в Україні — Національний орган стандартизації.

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 14673:2014 «Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки для відкритого штампа пресів гарячого кування з гідравлічним приводом для ковки сталевих і кольорових металів» (EN 14673:2006 + А1:2010, IDТ), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт», крім додатка ZA;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку. «Терміни та визначення понять» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 16473:2006 + А1:2010 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— зміни та доповнення до EN 16473:2006 у тексті стандарту виділено подвійною вертикальною лінією на березі сторінки;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Міжнародні та європейські стандарти EN 626-1, EN 982:1996, EN 983:1996, EN 999, EN 1088:1995, EN 50171, EN 60073, EN 60447. EN ISO 7731, EN ISO 9614-2, EN ISO 11064-1, EN ISO 14121-1, ISO 3795, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні як національні стандарти не прийнято.

EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003, посилання на які є в цьому стандарті, наразі не чинні, замість них чинний EN ISO 12100:2010, який в Україні прийнято як національний стандарт і його назву наведено у національному додатку НА.

ВСТУП до EN 16473:2006 + А1:2010

Цей стандарт належить до типу С, як зазначено в EN ISO 12100.

Устатковання та небезпеки, небезпечні ситуації та події, на які він поширюється, наведено у розділі «Сфера застосування» цього стандарту.

Якщо в цьому тексті для пояснення наведено приклад превентивних заходів, його треба розглядати як єдине можливе рішення Дозволено застосовувати будь-які інші рішення, які забезпечують таке саме зменшення ризику за умови, що дотримано еквівалентного рівня безпеки.

У цьому стандарті передумова, що роботу на устаткованні та його технічне обслуговування виконує досвідчений персонал.

Якщо вимоги цього стандарту типу С відрізняються від вимог, наведених у стандартах типу А або В, то вимоги стандарту типу С мають перевагу над вимогами інших стандартів для машин, спроектованих і виготовлених згідно з вимогами цього стандарту типу С.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ГІДРАВЛІЧНИХ ПРЕСІВ
ГАРЯЧОГО КУВАННЯ З ВІДКРИТИМ ШТАМПОМ
ДЛЯ СТАЛІ ТА КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

SAFETY OF MACHINERY
SAFETY REQUIREMENTS FOR HYDRAULICALLY
POWERED OPEN DIE HOT FORGING PRESSES
FOR THE FORGING OF STEEL
AND NON-FERROUS METALS

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на:

— гідравлічні преси для гарячого кування з відкритим штампом;

— маніпуляційне та охолоджувальне устатковання, пов'язане з системою керування лінії кування, наприклад маніпулятори, манілуляційні пристрої обертового типу, перестановочні пристрої, настільні пристрої та пристрої заміни інструментів;

— маніпуляційне устатковання. призначене спеціально для застосування в лінії кування, наприклад пристрої для маніпулювання матеріалом, пристрої для маніпулювання та перевертання, приєднані до вилочних автомобільних підіймачів та кранів тощо.

У цьому стандарті наведено вимоги до охорони здоров’я та безпеки на всіх етапах життєвого циклу устатковання. проектування, розміщення, виготовлення, використання та утилізації.

У цьому стандарті визначені вимоги, які має дотримувати виробник для забезпечення охорони здоров'я та безпеки осіб під час виготовлення, транспортування, уведення в експлуатацію, роботи, технічного обслуговування та виведення з експлуатації, а також у випадках передбачуваних несправностей і неправильної роботи, які можуть виникнути в устаткованні.

У цьому стандарті розглянуто всі суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та події, притаманні гідравлічним пресам для гарячого кування з відкритим штампом, у разі їхнього використання за призначенням та в умовах, передбачених виробником (див. розділ 4).

Цей стандарт не поширюється на:

— преси для гарячого кування з закритим штампом та гідравлічним керуванням;

— преси для гарячого кування з механічним приводом;

— мобільні маніпулятори, описані у 3 4.2;

— стандартне транспортне та підіймальне устатковання. модифіковане для використання з пристроями маніпулювання матеріалами, пристроями для перевертання та маніпулювання, такими як вилочні автомобільні підіймачі та крани.

Цей стандарт не поширюється на машини, виготовлені до дати надання йому чинності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування, цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 349 Safety of machinery — Minimum distances to avoid crushing of parts of the human body

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 614-2 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 2: Interactions between the design of machinery and work tasks

EN 626-1 Safety of machinery — Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery — Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers

EN 842 Safety of machinery — Visual danger signals — General requirements, design and testing

EN 894-1 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 953:1997 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 981:1996 Safety of machinery — System of auditory and visual danger and information signals

EN 982:1996 Safety requirements for fluid power systems and components — Hydraulics

EN 983:1996 Safety requirements for fluid power systems and components — Pneumatics

EN 999 Safety of machinery — The positioning of protective equipment in respect of approach speeds of parts of the human body

EN 1037:1995 Safety of machinery — Integral lighting of machines

EN 1088 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1299 Mechanical vibration and shock — Vibration isolation of machines — Information for the application of source isolation

EN 1591-1 Flanges and their joints — Design rules for gasketed circular flange connections — Part 1: Calculation method

EN 1837 Safety of machinery — Integral lighting of machines

EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents

EN 12198-3 Safety of machinery — Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery — Part 3: Reduction of radiation by attenuation or screening

EN 13480-1 Metallic industrial piping — Part 1: General

EN 13480-2 Metallic industrial piping — Part 2: Materials

EN 13480-3:2002 Metallic industrial piping — Part 3: Design and calculation

EN 13480-4:2002 Metallic industrial piping — Part 4: Fabrication and installation

EN 13480-5:2002 Metallic industrial piping — Part 5: Inspection and testing

EN 13861 Safety of machinery — Guidance for the application of ergonomics standards in the design of machinery

EN 14253 Mechanical vibration — Measurement and calculation of occupational exposure to whole-body vibration with reference to health — Practical guidance

EN 50171 Central power supply systems

EN 60073:2002 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification — Coding principles for indicators and actuators (IEC 60073:2002)

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60447 Basic and safety principles for man-machine interface — Marking and identification — Actuating principles (IEC 60447:2004)

EN 60825-1:2007 Safety of laser products — Part 1: Equipment classification and requirements (IEC 60528-1:2007)

EN 61310-1 Safety of machinery — Indication, marking and actuation - Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1:2007)

EN 61310-2 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 2: Requirements for marking (IEC 61310-2:2007)

EN 61496-1 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests (IEC 61496-1:2004, modified)

EN ISO 3744 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 3746 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:1995)

EN ISO 3747 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Comparison method for use in situ (ISO 3747:2000)

EN ISO 7731 Ergonomics — Danger signals for public and work areas — Auditory danger signals (ISO 7731:2003)

EN ISO 9614-1 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 1: Measurement at discrete points (JSO 9614-1:1993)

EN ISO 9614-2 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 2: Measurement by scanning (ISO 9614-2:1996)

EN ISO 11064-1 Ergonomic design of control centres — Part 1: Principles for the design of control centres (ISO 11064-1:2000)

EN ISO 11202 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Survey method (in situ) (ISO 11202:1995)

EN ISO 11203 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions from the sound power level (ISO 11203:1995)

EN ISO 11688-1 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13732-1 Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13849-1:2006 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2006 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

EN ISO 14121-1:2007 Safety of machinery — Risk assessment — Part 1: Principles (ISO 14121-1:2007)

EN ISO 14122-1 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of a fixed means of access between two levels (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2001)

ISO 3795 Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry — Determination of burning behaviour of interior materials

ISO 3864-1 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas

ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 349 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 614-2 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 2. Взаємозв’язок між проектуванням машин і робочих завдань

EN 626-1 Безпечність машин. Зниження ризику для здоров’я, спричинюваного небезпечними речовинами, виділюваними машинами. Частина 1. Принципи і технічні вимоги для виробників машин

EN 842 Безпечність машин. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування

EN 894-1 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування

EN 894-2 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 953:1997 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування і конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 981:1996 Безпечність машин. Системи звукових і візуальних сигналів небезпеки та попередження

EN 982:1996 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем і їх складових частин. Гідравліка

EN 983:1996 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем і їх складових частин. Пневматика

EN 999 Безпечність машин. Розташування захисного устаткування залежно від швидкості наближення частин тіла людини

EN 1037:1995 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові

EN 1088 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з'єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору

EN 1299 Механічні вібрація та удар. Віброізоляція машин. Інформація щодо застосування ізоляції джерела

EN 1591-1 Фланці та їхні з’єднання. Правила проектування круглих фланцевих з’єднань з ущільненням. Частина 1. Обчислення

EN 1837 Безпечність машин Вмонтоване освітлення

EN 10204:2004 Вироби металеві. Види документів контролю

EN 12198-3 Безпечність машин. Оцінка і зниження ризику, що виникає під час випромінювання від машин. Частина 3. Зменшення випромінювання методом загасання або екранізування

EN 13480-1 Трубопроводи промислові металеві. Частина 1. Загальні положення

EN 13480-2 Трубопроводи промислові металеві. Частина 2. Матеріали

EN 13480-3:2002 Трубопроводи промислові металеві. Частина 3. Проектування та обчислення

EN 13480-4:2002 Трубопроводи промислові металеві. Частина 4. Виготовлення та встановлення

EN 13480-5:2002 Трубопроводи промислові металеві. Частина 5. Контролювання та випробування

EN 13861 Лісогосподарські машини. Трактори колісні трелювальні. Словник термінів та інформація користувачеві

EN 14253 Вібрація механічна Вимірювання та обчислювання впливу на здоров'я загальної виробничої вібрації. Практична настанова

EN 50171 Центральні системи постачання енергії

EN 60073:2002 Основні принципи та правила з безпеки щодо інтерфейсу «людина-машина», маркування та позначання. Принципи кодування індикаторів та органів керування (ІЕС 60073:2002)

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електричне устаткування машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, зі змінами)

EN 60447 Інтерфейс людина-машина. Основні принципи безпеки, маркування та ідентифікація. Принципи вмикання

EN 60825-1:2007 Безпечність лазерних виробів. Частина 1. Класифікація обладнання, вимоги та настанова користувачам (ІЕС 60825-1:2007)

EN 61310-1 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення вдію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (ІЕС 61310-1:2007)

EN 61310-2 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до маркування (ІЕС 61310-2:1995)

EN 61496-1 Безпечність машин. Захисна електрочутлива апаратура. Частина 1. Загальні вимоги та випробування (ІЕС 61496-1 2004, зі змінами)

EN ISO 3744 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною (ISO 3744:1994)

EN ISO 3746 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною (ISO 3746:1995)

EN 3747 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Порівняльний метод на місці (ISO 3747:2000)

EN 7731 Ергономіка. Сигнали безпеки для громадських робочих місць. Слухові сигнали безпеки (ISO 7731:2003)

EN ISO 9614-1 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 1. Вимірювання в окремих точках (ISO 9614-1:1993)

EN 9614-2 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 2. Вимірювання шляхом сканування (ISO 9614-2:1996)

EN 11064-1 Проектування центрів керування ергономічне. Частина 1. Принципи проектування (ISO 11064-1:2000)

EN ISO 11202 Акустика. Шум машин та обладнання. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших контрольних точках. Орієнтовний метод вимірювання на місці установлення (ISO 11202:1995)

EN ISO 11203 EN ISO 11203 Акустика. Шум. утворюваний машинами й устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках за рівнем звукової потужності (ISO 11203:1995)

EN ISO 11688-1 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Безпека машин. Основні концепції. Загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія та методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпека машин. Основні концепції. Загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN 13732-1 Ергономіка термального середовища. Методи оцінки реакції людини під час контакту з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні (ISO 13732-1:2006)

EN 13849-1:2006 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2006 Безпечність машин. Аварійна зупинка. Принципи проектування (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857 Безпека машин. Безпечні відстані для запобігання пошкоджень верхніх та нижніх кінцівок (ISO 13857:2008)

EN ISO 14121-1:2007 Безпечність машин. Оцінювання ризику. Частина 1. Принципи (IS014121-1:2007)

EN ISO 14122-1 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір фіксованих засобів доступу між двома рівнями (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі й проходи (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини зі східцями й перила (ISO 14122-3:2001)

ISO 3795 Колісний транспорт та трактори і машини для сільського і лісового господарства. Визначення здатності до загоряння внутрішніх матеріалів

ISO 3864-1 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення

ISO 7000 Графічні символи, що їх використовують на устаткованні. Покажчик та огляд.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online