ДСТУ EN 13114:2018 Машини для шкіряного виробництва. Барабани технологічні обертові. Вимоги щодо безпеки (EN 13114:2002 + А1:2009, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Машини для шкіряного виробництва
БАРАБАНИ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОБЕРТОВІ
Вимоги щодо безпеки

ДСТУ EN 13114:2018
(EN 13114:2002 + А1:2009, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 19 червня 2018 р. № 178

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 грудня 2018 р. № 506 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13114:2002 + А1:2009 Tannery machines — Rotating process vessels — Safety requirements (Машини для шкіряного виробництва. Барабани технологічні обертові. Вимоги щодо безпеки) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ДСТУ EN 13114:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 13114:2002 +А1:2009

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

4.1 Механічні небезпеки

4.2 Викид флюїду під високим тиском

4.3 Електрична небезпека

4.4 Небезпека ковзання, спотикання та падіння

4.5 Шум

4.6 Емісія диму та пари

4.7 Запобігання загорянню

4.8 Недотримання ергономічних принципів

4.9 Демонтаж

5 Вимоги та/чи заходи щодо безпеки

5.1 Загальні вимоги

5.2 Загальні вимоги щодо обертових технологічних барабанів

5.3 Вимоги щодо небезпек у робочій зоні

5.4 Вимоги щодо небезпек у доступній зоні

6 Верифікація вимог та/або заходів щодо безпеки

7 Інформація для використання

7.1 Загальні вимоги

7.2 Сигнальні та попереджувальні пристрої

7.3 Інструкція з експлуатації

7.4 Марковання

Додаток А (довідковий) Заходи щодо зниження шуму

Додаток В (обов’язковий) Детектор потоку

Додаток С (обов’язковий) Опис машинного обладнання

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 13114:2002 + А1:2009 та основними вимогами Директиви ЄС 98/37/ЕС

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв’язок між EN 13114:2002 + А1:2009 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13114:2018 (EN 13114:2002 + А1:2009, IDТ) «Машини для шкіряного виробництва. Барабани технологічні обертові. Вимоги щодо безпеки», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13114:2002 + А1:2009 (версія en) «Tannery machines — Rotating process vessels — Safety requirements». Робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 19 червня 2018 р. № 178, відповідальна за цей стандарт в Україні.

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 13114:2014 «Дубильні машини. Обертаючі резервуари. Вимоги щодо безпеки», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 13114:2002 + А1:2009, як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних між народним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

У цьому стандарті є посилання на європейські нормативні документи, які скасовано та замінено, а саме:

— EN 294:1992 замінено на EN ISO 13857:2008. В Україні чинний ДСТУ EN ISO 13857:2016 (EN ISO 13857:2008, IDT; ISO 13857:2008, IDT);

— EN 626-1 замінено на EN ISO 14123-1:2015. В Україні чинний ДСТУ EN ISO 14123-1:2018 (EN ISO 14123-1:2015, IDT; ISO 14123-1:2015, IDT);

— EN 982:1996 замінено на EN ISO 4413:2010. В Україні чинний ДСТУ EN ISO 4413:2014;

— EN 983:1996 замінено на EN ISO 4414:2010. В Україні чинний ДСТУ EN ISO 4414:2018 (EN ISO 4414:2010, IDT; ISO 4414:2010, IDT);

— EN 953:1997 замінено на EN ISO 14120:2015. В Україні чинний ДСТУ EN ISO 14120:2017 (EN ISO 14120:2015, IDT; ISO 14120:2015, IDT);

— EN 999:1998 замінено на EN ISO 13855:2010. В Україні чинний ДСТУ EN ISO 13855:2015 (EN ISO 13855:2010, IDT; ISO 13855:2010, IDT);

— EN 1088:1995 замінено на EN ISO 14119:2013. В Україні чинний ДСТУ EN ISO 14119:2017 (EN ISO 14119:2013, IDT);

— EN 1760-2:2001 замінено на EN ISO 13856-2:2013. В Україні чинний ДСТУ EN ISO 13856-2:2018 (EN ISO 13856-2:2013, IDT; ISO 13856-2:2013, IDT);

— EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003 та EN ISO 14121-1:2007 замінені на EN ISO 12100:2010. В Україні чинний ДСТУ EN ISO 12100:2016 (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT).

EN ISO 9614-2:1996, EN ISO 11688-2:2000, CLC/TS 61496-2:2006, посилання на які є в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні.

ВСТУП до EN 13114:2002 + А1:2009

Цей стандарт належить до стандартів типу С згідно з EN ISO 12100.

Сфера застосування цього стандарту поширюється на машини, пов’язані з певним рівнем небезпек, небезпечних ситуацій та подій.

Якщо положення стандарту типу С відрізняються від положень, зазначених у стандартах типів А або В, то положення стандарту типу С мають пріоритет відносно положень інших стандартів для машин, спроектованих і виготовлених відповідно до положень стандарту типу С.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ДЛЯ ШКІРЯНОГО ВИРОБНИЦТВА
БАРАБАНИ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОБЕРТОВІ
Вимоги щодо безпеки

TANNERY MACHINES
ROTATING PROCESS VESSELS
Safety requirements

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги щодо безпеки під час проектування, виготовлення, експлуатування, регулювання, налагодження, чищення та технічного обслуговування машини.

1.2 Цей стандарт поширюється на машини такого типу (див. додаток С та рисунки 1 та 2 для типових конфігурацій), як:

a) горизонтальні обертові барабани;

b) нахилені обертові барабани.

1.3 Цей стандарт не поширюється на машини, що використовують речовини, які містять розчинник, що може генерувати дим та/чи пару, шкідливі для здоров’я, або можуть призвести до загоряння або створення вибухонебезпечного середовища.

1.4 Цей стандарт враховує використання за призначенням або обґрунтовано прогнозоване неправильне використання, а також збій компонентів та систем. Машини призначені для стаціонарного встановлення.

1.5 Цей стандарт не застосовують до обертових барабанів, виготовлених до дати публікації CEN стандарту EN 13114.

1.6 Цей стандарт не встановлює вимоги до електромагнітних завад.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 626-1:1994 Safety of machinery — Reduction of risk to health from hazardous substances emitted by machinery — Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers

EN 953:1997 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and moveable guards

EN 982:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and components — Hydraulics

EN 983:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and components — Pneumatics

EN 999:1998 Safety of machinery — The positioning of protective equipment in respect of approach speeds of parts of the human body

EN 1005-3:2002 Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation

EN 1037 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1760-2:2001 Safety of machinery — Pressure sensitive protective devices — Part 2: General principles for the design and testing of pressure sensitive edges and pressure sensitive bars

EN ISO 3743-1:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields — Part 1: Comparison method for hard-walled test rooms (ISO 3743-1:1994)

EN ISO 3743-2:1996 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields — Part 2: Methods for special reverberation test rooms (ISO 3743-2:1994)

EN ISO 3744:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 3746:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:1995)

EN ISO 3747:2000 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Comparison method for use in situ (ISO 3747:2000)

EN ISO 4871:1996 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 1: Measurements at discrete points (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 9614-2:1996 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 2: Measurement by scanning (ISO 9614-2:1996)

EN ISO 9614-3:2002 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 3: Precision method for measurement by scanning (ISO 9614-3:2002)

EN ISO 11201:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 11201:1995)

EN ISO 11202:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Survey method in situ (ISO 11202:1995)

EN ISO 11203:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions from the sound power level (ISO 11203:1995)

EN ISO 11204:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Method requiring environmental corrections (ISO 11204:1995)

EN ISO 11688-1:1998 Acoustics — Recommended practice for the design of low noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 116881:1995)

EN ISO 11688-2:2000 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 2: Introduction to the physics of low-noise design (ISO/TR 11688-2:1998)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 121001:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2006 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

EN ISO 14121-1:2007 Safety of machinery — Risk assessment — Part 1: Principles (ISO 14121-1:2007)

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529:1989)

EN 61496-1:2004 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests (IEC 61496-1:2004, modified)

CLC/TS 61496-2:2006 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Particular requirements for equipment using active optoelectronic protective devices (AOPDs) (IEC 61496-2:2006).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 294 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягнення небезпечних зон руками

EN 626-1:1994 Безпечність машин. Зниження ризику для здоров’я від небезпечних речовин, що виділяють машини. Частина 1. Принципи та технічні умови для виробників машин

EN 842 Безпечність машин. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування

EN 953:1997 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування та конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 982:1996 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки до гідравлічних та пневматичних систем та їх складових частин. Гідравліка

EN 983:1996 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки до гідравлічних та пневматичних систем і їх складових частин. Пневматика

EN 999:1998 Безпечність машин. Розташування захисного спорядження залежно від швидкості переміщення частин тіла людини

EN 1005-3:2002 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами

EN 1037 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пуску

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування та вибору

EN 1760-2:2001 Безпечність машин. Пристрої захисту, чутливі до тиску. Частина 2. Загальні принципи проектування та випробування реле й датчиків тиску

EN ISO 3743-2:1996 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих мобільних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Метод порівняння для випробувальних камер із твердими стінками (ISO 3743-2:1994)

EN ISO 3744:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивапьною площиною (ISO 3744:1994)

EN ISO 3746:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання над звуковідбивапьною площиною (ISO 3746:1995)

EN ISO 3747:2000 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічний або наближений метод для використання на місці в ревербераційному середовищі (ISO 3747:2000)

EN ISO 4871:1996 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 1. Вимірювання в окремих точках (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 9614-2:1996 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 2. Вимірювання скануванням (ISO 9614-2:1996)

EN ISO 9614-3:2002 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 3. Точний метод вимірювання скануванням (ISO 9614-3:2002)

EN ISO 11201:1995 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших визначених місцях. Прикладний метод визначення у практично вільному полі над звуковідбивальною площиною без урахування поправок на середовище (ISO 11201:1995)

EN ISO 11202:1995 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших визначених місцях. Орієнтовний метод вимірювання на місці встановлення (ISO 11202:1995)

EN ISO 11203:1995 Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших визначених місцях за рівнем звукової потужності (ISO 11203:1995)

EN ISO 11204:1995 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших визначених місцях. Метод з урахуванням поправок на середовище (ISO 11204:1995)

EN ISO 11688-1:1998 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування машин і устатковання з низьким рівнем шуму. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 11688-2:2000 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування машин і устатковання з низьким рівнем шуму. Частина 2. Введення у фізику проектування з низьким рівнем шуму (ISO/TR 11688-2:1998)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 2. Технічні принципи (ISO 121002:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2008 Безпечність машин. Аварійна зупинка. Принципи проектування (ISO 13850:2006)

EN ISO 14121-1:2007 Безпечність машин. Оцінювання ризиків. Частина 1. Принципи (ISO 14121-1:2007)

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, модифікований)

EN 60529:1991 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код IP) (ІЕС 60529:1989)

EN 61496-1:2004 Безпечність машин. Захисна електрочутлива апаратура. Частина 1. Загальні вимоги та випробування (ІЕС 61496-1:2004, модифікований)

CLC/TS 61496-2:2006 Безпечність машин. Захисна електрочутлива апаратура. Додаткові вимоги до обладнання з використанням активних захисних оптоелектронних пристроїв (AOPDs) (ІЕС 61496-2:2006).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online