ДСТУ EN 1870-4:2018 Безпечність деревообробних верстатів. Круглопилкові верстати. Частина 4. Багатолезові верстати поздовжнього пиляння з ручним завантаженням та/або вивантаженням (EN 1870-4:2012, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність деревообробних верстатів
КРУГЛОПИЛКОВІ ВЕРСТАТИ
Частина 4. Багатолезові верстати
поздовжнього пиляння з ручним завантаженням
та/або вивантаженням

ДСТУ EN 1870-4:2018
(EN 1870-4:2012, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-технічний центр СТАНКОСЕРТ», Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 вересня 2019 р. № 318 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1870-4:2012 Safety of woodworking machines — Circular sawing machines — Part 4: Multiblade rip sawing machines with manual loading and/or unloading (Безпечність деревообробних верстатів. Круглопилкові верстати. Частина 4. Багатолезові верстати поздовж нього пиляння з ручним завантаженням та/або вивантаженням) і внесений з дозволу CEN, Avenue Маrnіх 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1870-4:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Загальні положення

3.2 Визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

5.1 Загальні положення

5.2 Органи керування

5.3 Захист від механічних небезпек

5.4 Захист від немеханічних небезпек

6 Інформація для користувача

6.1 Загальні положення

6.2 Марковання

6.3 Інструкція з експлуатації

Додаток А (обов’язковий) Допуски на розміри пилкових шпинделів

Додаток В (обов’язковий) Тест гальмування

Додаток С (обов’язковий) Випробування системи убезпечення від уламків

Додаток D (обов’язковий) Метод випробування огорожі на ударну міцність

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 1870-4:2012 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1870-4:2018 (EN 1870-4:2012, IDT) «Безпечність деревообробних верстатів. Круглопилкові верстати. Частина 4. Багатолезові верстати поздовжнього пиляння з ручним завантаженням та/або вивантаженням», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1870-4:2012 (версія en) «Safety of woodworking machines — Circular sawing machines — Part 4: Multiblade rip sawing machines with manual loading and/or unloading».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 75 «Верстати».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1870-4:2014 «Безпечність деревообробних верстатів. Круглопиляльні верстати. Частина 4. Верстати багатодискові повздовжнього пиляння з ручним завантаженням та/або розвантаженням», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт», крім додатка ZA;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 1870-4:2012 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— із «Передмови» та «Вступу» до EN 1870-4:2012 у цей «Національний вступ» внесено лише ту інформацію, що безпосередньо стосується цього стандарту, а саме:

Положення цього стандарту, який є стандартом типу С, можуть відрізнятися від положень стандартів типу А або В. У такому випадку положення цього стандарту мають перевагу над положеннями стандартів типу А або В.

Загальні вимоги щодо інструментів наведено в EN 847-1:2005 + А1:2007.

Серія стандартів EN 1870 під загальною назвою «Безпечність деревообробних верстатів. Кругло пилкові верстати» складається з таких частин:

Частина 1. Круглопильні верстати (з рухомим столом або без нього) та форматні пили.

Частина 2. Горизонтальні та вертикальні панельні пили.

Частина 3. Верстати поперечного пиляння в напрямку донизу/верстати подвійної призначеності: для поперечного пиляння в напрямку донизу І верстати круглопилкові зі стаціонарним столом.

Частина 4. Багатолезові верстати багатодискові поздовжнього пиляння з ручним завантаженням та/або вивантаженням.

Частина 5. Верстати круглопилкові/верстати для поперечного розпилювання в напрямку догори.

Частина 6. Верстати для пиляння дров та верстати подвійної призначеності: верстати для пиляння дров та/або верстати зі стаціонарним столом з ручним завантаженням та/або розвантаженням.

Частина 7. Верстати для колод однодискові з убудованим механізмом подачі стола та ручним завантаженням та/або вивантаженням.

Частина 8. Верстати однодискові крайкообрізальні із силовим приводом пиляльного механізму та ручним завантаженням та/або вивантаженням.

Частина 9. Пили дволезові циркулярні для поперечного розрізання з механічною подачею та ручним завантаженням та/або вивантаженням.

Частина 10. Верстати однолезові автоматичні та напівавтоматичні поперечно-відрізні.

Частина 11. Верстати напівавтоматичні та автоматичні горизонтальні поперечно-пиляльні з одним пиляльним механізмом.

Частина 12. Верстати торцювальні з механічною подачею.

Частина 13. Верстати горизонтальні для обрізання плит.

Частина 14. Верстати вертикальні для обрізання плит.

Частина 15. Багатолезові круглопляльні верстати для пиляння під кутом з механічним подаванням, ручним завантаженням та/або ручним вивантаженням.

Частина 16. Верстати двобічні відрізні для V-різання.

Частина 17. Горизонтальні однопилкові поперечно-пиляльні верстати з ручним керуванням (раді альні пилки з ручним керуванням).

Частина 18. Прирізний станок.

Частина 19. Верстати з пересувним столом чи без нього та пилки для будівельних майданчиків.

Міжнародні та європейські стандарти EN 847-1:2013, EN 61496-2:2013, EN ISO 14121:1998, EN ISO 2060:1995, EN ISO 2286-2:1998, ISO 4649:1995, ISO 7960:1995, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні як національні стандарти не прийнято.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ
КРУГЛОПИЛКОВІ ВЕРСТАТИ
Частина 4. Багатолезові верстати поздовжнього пиляння
з ручним завантаженням та/або вивантаженням

SAFETY OF WOODWORKING MACHINES
CIRCULAR SAWING MACHINES
Part 4. Multiblade rip sawing machines with manual loading
and/or unloading

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті розглянуто всі суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та небезпечні події, які наведено в розділі 4, притаманні стаціонарним круглопилковим верстатам повздовжнього пиляння (далі — «верстати»), призначеним для різання твердої деревини, деревно-стружкових матеріалів, волокнистих матеріалів, фанери та наведених вище матеріалів, ламінованих пластмасою І легкими сплавами, у разі їх використання за призначенням і в умовах, передбачених виробником, зокрема у разі їх логічно передбачуваного неправильного використання (див. також 6.3).

Цей стандарт не поширюється на верстати з вертикальним роликовим подаванням або верти кальним ланцюгово-конвеєрним подаванням, а також на верстати, спроектовані для первинного подовжнього розрізання колоди.

Сфера застосування цього стандарту не поширюється на небезпеки, притаманні комбінаціям окремих верстатів з іншими машинами, поєднаними у лінію.

Стандарт не поширюється на верстати, виготовлені до дати його публікування в статусі європейського стандарта.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 614-1:2006 + А1:2009 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 847-1:2005 + A1:2007 Tools for woodworking — Safety requirements — Part 1: Milling tools, circular saw blades

EN 894-1:1997 + A1:2008 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2:1997 + A1:2008 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3:2000 + A1:2008 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 1005-1:2001 + A1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 1: Terms and definitions

EN 1005-2:2003 + A1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery

EN 1005-3:2002 + A1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recom mended force limits for machinery operation

EN 1005-4:2005 + A1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 4: Evaluation of working postures and movements in relation to machinery

EN 1037:1995 + A1:2008 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1049-2:1993 Textiles — Women fabrics — Construction — Methods of analysis — Part 2: Determination of number of threads per unit length (ISO 7211-2:1984 modified)

EN 1088:1995 + A2:2008 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1760-2:2001 + A1:2009 Safety of machinery — Pressure sensitive protective devices — Part 2: General principles for the design and testing of pressure sensitive bars

EN 50178:1997 Electronic equipment for use in power installations

EN 50370-1:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) — Product family standard for machine tools — Part 1: Emission

EN 50370-2:2003 Electromagnetic compatibility (EMC) — Product family standard for machine tools — Part 2: Immunity

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General require ments (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60439-1:1999 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies (IEC 60439-1:1999)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN 60825-1:2007 Safety of laser products — Part 1: Equipment classification and requirements (IEC 60825-1:2007)

EN 61310-1:2008 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1:2007)

EN 61800-5-2:2007 Adjustable speed electrical power drive systems — Part 5-2: Safety requirements — Functional (IEC 61800-5-2:2007)

EN ISO 1421:1998 Rubber - or plastics-coated fabrics — Determination of tensile strength and elon gation at break (ISO 1421:1998)

EN ISO 2060:1995 Textiles — Yarn from packages — Determination of linear density (mass per unit length) by the skein method (ISO 2060:1994)

EN ISO 2286-2:1998 Rubber - or plastics-coated fabrics — Determination of roll characteristics — Part 2: Methods for determination of total mass per unit area, mass per unit area of coating and mass per unit area of substrate (ISO 2286-2:1998)

EN ISO 3743-1:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for small movable sources in reverberant fields — Part 1: Comparison method for a hard-walled test room (ISO 3743-1:2010)

EN ISO 3743-2:2009 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for small, moveable sources in reverberant fields — Part 2: Methods for special reverberation test rooms (ISO 3743-2:1994)

EN ISO 3744:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:2010)

EN ISO 3745:2009 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Precision methods for anechoic and semi-anechoic rooms (ISO 3745:2003)

EN ISO 3746:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:2010)

EN ISO 4413:2010 Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413:2010)

EN ISO 4414:2010 Pneumatic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4414:2010)

EN ISO 4871:2009 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1:2009 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 1: Measurement at discrete points (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 11202:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections (ISO 11202:2010)

EN ISO 11204:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections (ISO 11204:2010)

EN ISO 11688-1:2009 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2008 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

ISO 4649:2010 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of abrasion resistance using a rotating cylindrical drum device

ISO 7960:1995 Airborne noise emitted by machine tools — Operating conditions for woodworking machines.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online