ДСТУ EN ISO 18217:2018 Безпечність деревообробних верстатів. Кромкооблицювальні верстати з ланцюговим подаванням (EN ISO 18217:2015, IDT; ISO 18217:2015, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність деревообробних верстатів
КРОМКООБЛИЦЮВАЛЬНІ ВЕРСТАТИ
З ЛАНЦЮГОВИМ ПОДАВАННЯМ

ДСТУ EN ISO 18217:2018
(EN ISO 18217:2015, IDT; ISO 18217:2015, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 грудня 2018 р. № 504 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 18217:2015 Safety of woodworking machines — Edge banding machines fed by chain(s) (ISO 18217:2015) (Безпечність деревообробних верстатів. Кромкооблицювальні верстати з ланцюговим подаванням) і внесений з дозволу CEN, Avenue Маrnіх 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської мови (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 18217:2016 (EN ISO 18217:2015, IDT; ISO 18217:2015, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

5.1 Загальні відомості

5.2 Органи керування

5.3 Захист від механічної небезпеки

5.4 Захист від немеханічних небезпек

6 Інформація для користувача

6.1 Попереджувальні пристрої

6.2 Маркування

6.3 Інструкція з експлуатації

Додаток А (обов’язковий) Випробування гальмування

Додаток В (обов’язковий) Метод випробування огорожі на ударну міцність

Додаток С (обов’язковий) Випробування стійкості для пересувних верстатів

Додаток D (довідковий) Необхідний рівень функціонування

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN ISO 18217:2015 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 18217:2018 (EN ISO 18217:2015, IDT; ISO 18217:2015, IDT) «Безпечність деревообробних верстатів. Кромкообпицювальні верстати з ланцюговим подаванням», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 18217:2015 (версія en) «Safety of woodworking machines — Edge-banding machines fed by chain(s)» (ISO 18217:2015).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, —ТК 75 «Верстати».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 18217:2016 (EN ISO 18217:2015, IDT; ISO 18217:2015, IDT) «Безпека деревообробних верстатів. Кромкообпицювальні верстати з ланцюговим подаванням», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Європейську передмову» до EN ISO 18217:2015, «Передмову» та «Вступ» до ISO 18217:2015 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— виправлено помилку в розділі 2: позначку ІЕС 13856-2 замінено на ISO 13856-2;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають стандартам серії ДСТУ ISO 80000;

— до стандарту долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

У цьому стандарті є посилання на ISO 7960, ISO 14118 та ІЕС 61496-2, не прийняті в Україні як національні стандарти.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ
КРОМКООБЛИЦЮВАЛЬНІ ВЕРСТАТИ
З ЛАНЦЮГОВИМ ПОДАВАННЯМ

SAFETY OF WOODWORKING MACHINES
EDGE-BANDING MACHINES FED BY CHAIN(S)

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті наведено суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та події, зазначені в розділі 4, які стосуються кромкооблицювальних верстатів з ланцюговим подаванням з ручним завантаженням та розвантаженням, з максимальною висотою заготовки 100 мм, використовувані за призначеністю в умовах, описаних виробником, охоплюючи обґрунтовано передбачуване використання не за призначеністю.

Заготовку подають через оброблювальні вузли інтегрованим подаванням. Подавальні ланцюги також містять «подавальні стрічки».

У подальшому в тексті цього стандарту кромкооблицювальний верстат з ланцюговим подаванням має назву «верстат».

Верстат призначено для оброблення за один прохід одного краю (однокромочний верстат) чи обох країв (двокромочний верстат) панелей з дерев’яних матеріалів з аналогічними фізичними характеристиками, як і деревина, а також гіпсокартонних плит.

Кромки, які застосовуються на верстаті, може бути виготовлено з паперу, меламіну, пластику або композитних матеріалів, алюмінію або легкого сплаву, шпону або твердої деревини.

Цей стандарт також застосовний до верстатів, обладнаних:

— допоміжними пристроями, необхідними для кромкооблицювальних верстатів з ланцюговим подаванням (див. 3.1);

— шліфувальними стрічками;

— фіксованими або рухомими опорами заготовки;

— автоматичним пристроєм повернення панелі.

Цей стандарт також містить інформацію, яку виробник повинен надавати користувачеві.

Цей стандарт не стосується жодних небезпек, пов’язаних із:

а) системами для завантаження та вивантаження заготовки на однокромочний верстат, крім авто матичного пристрою повернення панелі;

b) однокромочним верстатом, використовуваним у комбінації з будь-яким іншим верстатом (як частина лінії);

с) бездротовими мобільними установками керування;

d) додатковим устаткованням для пазування та для різання циркулярною пилою, установленим поза корпусу верстата та/або інструменти якого виступають за межі корпусу верстата;

е) плазмовим пристроєм, лазерним блоком живлення та блоком подачі гарячого повітря.

Цей стандарт поширюється на верстати, виготовлені після дати його опублікування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування, цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 4413 Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components

ISO 4414:2010 Pneumatic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components

ISO 7960:1995 Airborne noise emitted by machine tools — Operating conditions for woodworking machines

ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction

ISO 13732-1:2006 Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces

ISO 13849-1:2006 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design

ISO 13850 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design

ISO 14118:2000 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

ISO 14119:2013 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

ISO 13856-2 Safety of machinery — Pressure sensitive protection devices — Part 2: General principles for the design and testing of pressure sensitive edges and pressure sensitive bars

IEC 60204-1:2005 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements

IEC 60439-1 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 61310-1:2007 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals

IEC 61496-2 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs)

EN 50370-1 Electromagnetic compatibility (EMC) — Product family standard for machine-tools — Part 1: Emission

EN 50370-2 Electromagnetic compatibility (EMC) — Product family standard for machine-tools — Part 2: Immunity.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 4413 Гідроприводи. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їхніх складових

ISO 4414:2010 Пневмоприводи. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їхніх складових

ISO 7960:1995 Шум, випромінюваний верстатами в повітря. Умови роботи для деревообробних верстатів

ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризиків та зменшення ризиків

ISO 13732-1:2006 Ергономіка термального середовища. Методи оцінювання реакції людини під час контактування з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні

ISO 13849-1:2006 Безпечність машин. Деталі систем керування, пов’язані з убезпеченням. Частина 1. Загальні принципи проектування

ISO 13850 Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування

ISO 14118:2000 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові

ISO 14119:2013 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування та вибирання

ISO 13856-2 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до тиску. Частина 2. Загальні принципи проектування та випробування чутливих до тиску кромок і планок

ІЕС 60204-1:2005 Безпечність машин. Електричне устатковання машин. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 60439-1 Устатковання комплектних розподільчих пристроїв низьковольтне. Частина 1. Устатковання, що пройшло випробування типу повністю або частково

ІЕС 60529 Ступені захисту, забезпечувані кожухами (Код IP)

ІЕС 61310-1:2007 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення вдію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів

ІЕС 61496-2 Безпечність машин. Захисне електрочутливе устатковання. Частина 2. Особливі вимоги до устатковання, що використовує активні оптоелектронні захисні пристрої (AOPDs)

EN 50370-1 Електромагнітна сумісність (EMC). Верстати промислової та аналогічної призначеності. Частина 1. Емісія завад

EN 50370-2 Електромагнітна сумісність (EMC). Верстати промислової та аналогічної призначеності. Частина 2. Несприйнятливість до завад.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online