ДСТУ EN 1870-8:2018 Безпечність деревообробних верстатів. Круглопилкові верстати. Частина 8. Верстати однодискові крайкообрізальні із силовим приводом пиляльного механізму та ручним завантаженням і/або вивант...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність деревообробних верстатів
КРУГЛОПИЛКОВІ ВЕРСТАТИ
Частина 8. Верстати однодискові крайкообрізальні
із силовим приводом пиляльного механізму
та ручним завантаженням і/або вивантаженням

ДСТУ EN 1870-8:2018
(EN 1870-8:2012, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ДП НТУ «Станкосерт», Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 вересня 2018 р. № 318 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1870-8:2012 Safety of woodworking machines — Circular sawing machines — Part 8: Single blade edging circular rip sawing machines with power driven saw unit and manual loading and/or unloading (Безпечність деревообробних верстатів. Круглопилкові верстати. Частина 8. Верстати однодискові крайкообрізальнні із силовим приводом пиляльного механізму та ручним за вантаженням і/або вивантаженням). І внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1870-8:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

5.1 Загальні положення

5.2 Органи керування

5.3 Захист від механічних небезпек

5.4 Захист від немеханічних небезпек

6 Інформація для користувача

6.1 Загальні положення

6.2 Попередження та попереджувальні пристрої

6.3 Марковання

6.4 Інструкція з експлуатації

Додаток А (обов’язковий) Допуски на розміри пиляльних шпинделів

Додаток В (обов’язковий) Випробування міцності кріплення розклинювального ножа

Додаток С (обов’язковий) Випробування бічної стійкості розклинювального ножа

Додаток D (обов’язковий) Випробування жорсткості матеріалу секційної завіси безпеки

Додаток Е (обов’язковий) Робочі умови для вимірювання поширення шуму

Додаток F (обов’язковий) Випробування гальмування

Додаток G (обов’язковий) Метод випробування огорожі на ударну міцність

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 1870-8:2012 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1870-8:2018 (EN 1870-8:2012, IDT) «Безпечність дерево обробних верстатів. Круглопилкові верстати. Частина 8. Верстати однодискові крайкообрізальнні з силовим приводом пиляльного механізму та ручним завантаженням і/або вивантаженням», при йнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1870-8:2012 (версія en) «Safety of woodworking machines — Circular sawing machines — Part 8: Single blade edging circular rip sawing machines with power driven saw unit and manual loading and/or unloading».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 75 «Верстати».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1870-8:2014 «Безпечність деревообробних верстатів. Круглопиляльні верстати. Частина 8. Верстати однодискові крайкообрізальні з силовим приводом пиляльного механізму та ручним завантаженням і/або розвантаженням».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 1870-8:2012 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— до стандарту долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— із «Передмови» та «Вступу» до EN 1870-8:2012 у цей «Національний вступ» внесено лише ту інформацію, що безпосередньо стосується цього стандарту;

«Положення цього стандарту, який є стандартом типу С, можуть відрізнятися від положень стандартів типу А або В. У такому випадку положення цього стандарту мають перевагу над положеннями стандартів типу А або В.

Цей стандарт містить також положення і приклади інформації, яку виробник має надавати користувачеві. Загальні вимоги щодо інструментів наведено у EN ISO 12100:2010.

Серія стандартів EN 1870 під загальною назвою «Безпечність деревообробних верстатів. Верстати круглопилкові» складається з таких частин:

Частина 1. Верстати круглопилкові (з рухомим столом або без нього) та пили форматні;

Частина 3. Верстати поперечного пиляння в напрямку донизу та верстати подвійної призначеності: для поперечного пиляння в напрямку донизу та/або верстати круглопилкові зі стаціонарним столом;

Частина 4. Верстати багатодискові повздовжнього пиляння з ручним завантаженням та/або ви вантаженням;

Частина 5. Верстати круглопилкові зі столом/верстати для поперечного пиляння у напрямку до гори;

Частина 6. Верстати для пиляння дров та верстати подвійної призначеності: верстати для пиляння дров та/або верстати зі стаціонарним столом, з ручним завантаженням та/або вивантаженням;

Частина 7. Верстати для колод однодискові круглопилкові з вбудованим механізмом подачі стола і ручним завантаженням та/або вивантаженням;

Частина 8. Верстати однодискові крайкообрізальні з силовим приводом пиляльного механізму та ручним завантаженням та/або вивантаженням;

Частина 9. Пили дволезові циркулярні для поперечного розрізання з механічною подачею та ручним завантаженням і/або вивантаженням;

Частина 10. Верстати круглопилкові однолезові автоматичні та напівавтоматичні поперечно-відрізні;

Частина 11. Верстати напівавтоматичні та автоматичні горизонтальні поперечно-пильні з одним пиляльним блоком;

Частина 12. Верстати торцювальні станок з механічною подачею;

Частина 13. Верстати горизонтальні круглопилкові для обрізання плит;

Частина 14. Верстати вертикальні круглопилкові для обрізання плит;

Частина 15. Верстати багатолезові круглопилкові для пиляння під кутом з механічним подаванням, ручним завантаженням та/або ручним вивантаженням;

Частина 16. Верстати двосторонні відрізні для V-різання;

Частина 17. Верстати горизонтальні однопилкові поперечно-пильні з ручним керуванням (пилки радіальні);

Частина 18. Пилки прирізні;

Частина 19. Верстати круглопилкові з пересувним столом або без нього та пилки для будівельних майданчиків».

Міжнародні та європейські стандарти EN 847-1:2005 + А1:2007, EN 1088:1995 + А2:2008, EN ISO 286-2:2010, ISO 7960:1995, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні як національні стандарти не прийнято.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ
КРУГЛОПИЛКОВІ ВЕРСТАТИ
Частина 8. Верстати однодискові крайкообрізальні із силовим приводом
пиляльного механізму та ручним завантаженням і/або вивантаженням

SAFETY OF WOODWORKING MACHINES
CIRCULAR SAWING MACHINES
Part 8. Single blade edging circular rip sawing machines
with power driven saw unit and manual loading and/or unloading

Чинний від 2013-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті розглянуто усі суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та небезпечні події, які перелічені у розділі 4, притаманні однодисковим крайкообрізальним круглопилковим верстатам із силовим приводом пиляльної головки і ручним завантаженням та/або вивантаженням (далі — верстати), призначених для різання твердої деревини, деревно-стружкових плит, волоконних плит та фанери, у разі їх застосування за призначенням і в умовах, передбачених виробником, у тому числі у разі передбачуваного неправильного використання.

Дія цього стандарту поширюється на верстати, на яких оброблювана деталь є нерухомою, верти кальне та горизонтальне переміщення пиляльної головки має силовий привід і передбачено затискний пристрій для оброблюваної деталі. Затискання оброблюваної деталі може відбуватися або не відбуватися під час різання.

Дія цього стандарту не поширюється на верстати:

— на яких під час різання відбувається подача оброблюваної деталі до пиляльного леза;

— призначені спеціально для різання шпону;

— обладнані пристроєм, розташованим за лінією різання, що пересувається у напрямку, паралельному до лінії різання, призначені для автоматичного вивантаження оброблюваної деталі під час зворотного ходу пиляльної головки у неробоче положення.

Цей стандарт не поширюється на верстати, виготовлені до дати його публікації у статусі EN.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 349:1993 + А1:2008 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 614-1:2006 + A1:2009 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 614-2:2000 + A1:2008 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 2: Interactions betweEN the design of machinery and work tasks

EN 847-1:2005 + A1:2007 Tools for woodworking — Safety requirements — Part 1: Milling tools, circular saw blades

EN 894-1:1997 + A1:2008 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2:1997 + A1:2008 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3:2000 + A1:2008 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 1005-1:2001 + A1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 1: Terms and definitions

EN 1005-2:2003 + A1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery

EN 1005-3:2002 + A1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation

EN 1005-4:2005 + A1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 4: Evaluation of working postures and movements in relation to machinery

EN 1037:1995 + A1:2008 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1088:1995 + A2:2008 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1837:1999 + A1:2009 Safety of machinery — Integral lighting of machines

EN 12779:2004 + A1:2009 Safety of woodworking machines — Chip and dust extraction systems with fixed installation — Safety related performances and safety requirements

EN 50370-1:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) — Product family standard for machine tools — Part 1: Emission

EN 50370-2:2003 Electromagnetic compatibility (EMC) — Product family standard for machine tools — Part 2: Immunity

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60439-1:1999 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Parti: Type-tested and partially type-tested assemblies (IEC 60439-1:1999)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN 60825-1:2007 Safety of laser products — Part 1: Equipment classification and requirements (IEC 60825-1:2007)

EN 61310-1:2008 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1:2007)

EN 61800-5-2:2007 Adjustable speed electrical power drive systems — Part 5-2: Safety requirements — Functional (IEC 61800-5-2:2007)

EN ISO 286-2:2010, Geometrical product specifications (GPS) — ISO code system for tolerances on linear sizes — Part 2: Tables of standard tolerance classes and limit deviations for holes and shafts (ISO 286-2:2010)

EN ISO 3743-1:2009 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Engineering methods for small, moveable sources in reverberant fields — Part 1: Comparison method for hard walled test rooms (ISO 3743-1:1994)

EN ISO 3743-2:2009 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for small movable sources in reverberant fields — Part 2: Methods for special reverberation test rooms (ISO 3743-2:1994)

EN ISO 3744:2010 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 3745:2009 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Precision methods for anechoic rooms and semi-anechoic rooms (ISO 3745:2003)

EN ISO 3746:2010 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:2010)

EN ISO 4413:2010 Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413:2010)

EN ISO 4414:2010 Pneumatic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4414:2010)

EN ISO 4871:2009 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1:2009 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 1: Measurement at discrete points (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 11202:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections (ISO 11202:2010)

EN ISO 11204:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections (ISO 11204:2010)

EN ISO 11688-1:2009 Acoustics — Recommended practice for the design of low noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2008 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

ISO 7960:1995 Airborne noise emitted by machine tool — Operation conditions for woodworking machines.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 349:1993 + A1:2008 Безпечність машин. Мінімальні проміжки, щоб уникнути здавлювання частин людського тіла

EN 614-1:2006 + А1:2009 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 614-2:2000 + А1:2008 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 2. Взаємозв’язок між проектуванням машин і робочих завдань

EN 847-1:2005 + А1:2007 Інструменти для обробляння деревини. Вимоги безпеки. Частина 1. Фрезерувальні інструменти, циркулярні пилки

EN 894-1:1997 + А1:2008 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування.

EN 894-2:1997 + А1:2008 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3:2000 + А1:2008 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 1005-1:2001 + А1:2008 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення понять

EN 1005-2:2003 + А1:2008 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин

EN 1005-3:2002 + А1:2008 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами

EN 1005-4:2005 + А1:2008 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 4: Оцінювання робочих поз і рухів, пов’язаних з машинами

EN 1037:1995 + А1:2008 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові

EN 1088:1995 + А1:2008 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору

EN 1837:1999 + А1:2009 Безпечність машин. Вмонтоване освітлення

EN 12779:2004 + А1:2009 Безпечність деревообробних верстатів. Стаціонарні системи відсмоктування пилу і стружок. Безпечна робота і вимоги безпеки

EN 50370-1:2005 Електромагнітна сумісність. Верстати промислової та анлогічної призначеності. Частина 1. Емісія завад

EN 50370-2:2003 Електромагнітна сумісність. Верстати промислової та анлогічної призначеності. Частина 2. Несприйнятливість до завад

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електричне устаткування машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, зі змінами)

EN 60439-1:1999 Устаткування комплексних розподільчих пристроїв низьковольтне. Частина 1. Устаткування, що пройшло випробування типу повністю чи частково (ІЕС 60439-1:1999)

EN 60529:1991 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код IP) (ІЕС 60529:1989)

EN 60825-4-1:2007 Безпечність лазерних виробів. Частина 1. Класифікація обладнання та вимоги (ІЕС 60825-1:2007)

EN 61310-1:2008 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення вдію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (ІЕС 61310-1:2007)

EN 61800-5-2:2007 Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 5-2. Вимоги щодо безпечності функціювання (ІЕС 61800-5-2:2007)

EN ISO 286-2:2010 Геометричні характеристики виробів (GSP). Система кодів ISO для допусків на лінійні розміри. Частина 2. Таблиці і стандарти класів допусків та граничні відхилення для отворів і валів (ISO 286-2:2010)

EN ISO 3743-1:2010 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих мобільних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Метод порівняння для випробувальних камер із твердими стінками (ISO 3743-1:2010)

EN ISO 3743-2:2009 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих переносних джерел у ревербераційних полях. Частина 2. Методи для спеціальних ревербераційних випробувальних камер (ISO 3743-2:2009)

EN ISO 3744:2010 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковщбивальною площиною (ISO 3744:2010)

EN ISO 3745:2009 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для заглушених і напівзаглушених камер (ISO 3745:2003)

EN ISO 3746:2010 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною (ISO 3746:2010)

EN ISO 4413:2010 Гідроприводи об’ємні. Загальні правила застосування та вимоги щодо без пеки для систем та їх складових (ISO 4413:2010)

EN ISO 4414:2010 Пневмоприводи. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових (ISO 4414:2010)

EN ISO 4871:2009 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1:2009 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 1. Вимірювання в окремих точках (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 11202:2010 Акустика. Шум машин та обладнання. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших контрольних точках. Орієнтовний метод вимірювання на місці установлення (ISO 11202:2010)

EN ISO 11204:2010 Акустика. Шум утворюваний машинами й устаткованням. Вимірювання рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках. Метод з урахуванням поправок на умови середовища (ISO 11204:2010)

EN ISO 11688-1:2009 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування мапошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи розрахунку. Оцінка ризиків і зниження ризиків (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 2. Перевірення (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2008 Безпечність машин. Аварійна зупинка. Принципи проектування (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008 Безпека машин. Безпечні відстані для запобігання пошкоджень верхніх та нижніх кінцівок (ISO 13857:2008)

ISO 7960:1995 Шум, випромінюваний верстатами у повітря. Умови експлуатації деревообробних верстатів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online